Max
Vietnamese journey Grammar 3-1 Chiều nay, Em sẽ đi chợ à? Không, sáng mai em sẽ đi Anh sẽ làm gì, ngày mai? Ngày mai, anh sẽ dọn dẹp nhà cửa.
Anh sẽ mua nhà ở quận 7 không? Không, anh sẽ ____"to rent" nhà
thuê
đặt
chọn
nhận
11 quizzed
Feb 12, 2022 10:28 PM