JOEY🏝️Adult/Kids
Community Tutor
🔺🔺🔺 Tagalog Language Quiz 🔺🔺🔺
Translate this in Tagalog👇👇 >My mother is beautiful.
Ang aking ina ay masaya.
Ang aking ina ay maganda.
1 quizzed
Feb 27, 2024 9:32 AM