Max
Vietnamese journey Question Sáng nay, anh Tú đi đọc sách ở thư viện. Anh đã đọc nửa tiếng. Anh đọc rất tập trung. Ai đã đọc sách? Anh Tú đã làm gì? Anh Tú đọc sách khi nào? Anh Tú đọc sách ở đâu? Anh Tú đọc sách như thế nào? Anh Tú đọc sách bao lâu?
0:37
Anh Tú đã đọc sách khi nào và ở đâu?
vào buổi chiều, ở thư viện
vào buổi chiều, ở thư viện
vào buổi sáng, ở nhà
vào buổi sáng, ở thư viện
7 quizzed
Feb 18, 2022 6:32 AM