Teacher Suzana
Professional Teacher
Selamlari + kimsin sen? (Ben ... ) + konuşma Yani, bir az bu bölümü dinlemekten sonra bir az ingilizçe konuşacaksınız
İngilizçe
Nov 17, 2021 8:24 AM
Comments · 3
☺️
Dec 3, 2021 5:13 PM
Thank you so much :)
Nov 17, 2021 5:47 PM
Great!!! Well done!
Nov 17, 2021 5:46 PM
Teacher Suzana
Language Skills
Arabic (Egyptian), Bosnian, Croatian, English, French, German, Italian, Montenegrin, Russian, Serbian, Spanish, Turkish
Learning Language
Arabic (Egyptian), French, German