Heather B
Isip ko ang difficult part kasama mag-aral ng wika is forming sentences and remembering vocab.
Oct 17, 2020 12:34 AM
Corrections · 2
Isip ko ang difficult part kasama mag-aral ng wika is forming sentences and remembering vocab. Sa tingin ko, ang pinakamahirap na bahagi sa pag-aaral ng wika ay ang pagbuo nga mga pangungusap at ang pag-alala ng mga salita. HELPFUL STRUCTURES: Sa tingin ko... [I think...] Para sa akin... [For me...]
October 20, 2020
Want to progress faster?
Join this learning community and try out free exercises!
Heather B
Language Skills
English, Filipino (Tagalog)
Learning Language
English, Filipino (Tagalog)