Masih/Speaking,TOEFL
سرگرمی مورد علاقه من والیبال است. به حدی از والیبال بازی کردن لذت میبرم که حتی تماشای بازی دیگران نیز برای من لذت بخش است. با توجه به اینکه همیشه امکان رفتن به سالن ورزشی جهت تمرین والیبال وجود ندارد، بسیاری از اوقات با همسرم در آپارتمان کوچکمان والیبال نشسته بازی می کنیم که پر از هیجان و شور و شوق است. البته از تنیس نیز خوشم می آید و گاهی در پارک با همسرم تنیس بازی میکنیم. من و همسرم در این شهر تنها زندگی میکنیم و بسیاری از تفریحاتمان با یکدیگر است.
Mar 1, 2021 4:48 AM