Masih/Speaking,TOEFL
سلام دوستان.من ایرانی هستم. در کشور ایران آداب و رسوم زیادی وجود دارد، زیرا ایران یک کشور سنتی است. در کشور من همه زوج های جوان باید بچه دار شوند و اگر کسی آگاهانه تصمیم بگیرد که فرزندی به دنیا نیاورد، تقریباً خانواده او را طرد می‌کنند و به او به دید یک فرد بی فکر و بدون تجربه نگاه می کنند. فردی که در اشتباه مطلق است. در کشور شما چطور؟ آیا فرزند آوری یک انتخاب است یا یک اجبار؟
Feb 8, 2021 9:40 AM