Max
Vietnamese journey W-question 1-1 Anh thích màu gì? Anh thích màu vàng Anh không thích màu trắng
Chị làm ____"profession" gì? Chị là bác sĩ Chị không phải là y tá
ngành
nghề
công việc
ăn
10 quizzed
Feb 11, 2022 12:13 PM