ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
ราคา
เจ้าของภาษา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่
บทเรียนแบบทันที
วันเวลาที่สะดวก
ยอมรับโดยอัตโนมัติ

ค้นหาครูภาษา ภาษาอาเซอรี ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 16 คน

บทเรียนแบบทันที

ต้องการเรียนบทเรียนแบบทันทีทันใดหรือไม่ ค้นหาครูที่ว่างและเริ่มเรียน!

Samira
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

829 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาเซอรี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตุรกี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Asaf Orujov
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

81 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาเซอร์ไบจาน
ภาษาอาเซอรี
ภาษาตุรกี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 5.50
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Mehri Erica
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

14 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาเซอรี
ภาษาตุรกี
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Maya Ibrahimova
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

1319 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาเซอรี
ภาษาตุรกี
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Gunay Memmedova
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

4 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาเซอรี
ภาษาตุรกี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Arvid
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

4178 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาเซอรี
ภาษารัสเซีย
ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Gülnare Türkavc...
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

1726 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอาเซอรี
ภาษาตุรกี
ภาษาอาเซอร์ไบจาน
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Alexandra
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

328 บทเรียน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอาเซอรี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Aysuda
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

42 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาเซอรี
ภาษาเปอร์เซีย (ฟาร์ซี)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 5.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Rasul
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

81 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาเซอร์ไบจาน
ภาษาอาเซอรี
ภาษาตุรกี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
behnam nazari
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

146 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาเซอรี
ภาษาเปอร์เซีย (ฟาร์ซี)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตุรกี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Tahmina
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

462 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาเซอรี
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ภาษาอิตาลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Rosa Mohammadi
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

316 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาเซอรี
ภาษาเปอร์เซีย (ฟาร์ซี)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 20.00
การทดลอง
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Farhad
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

169 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาเซอร์ไบจาน
ภาษาอาเซอรี
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตุรกี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.00
การทดลอง
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
Kamran
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

8 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาเซอรี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Kenan Hemidli
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาอาเซอรี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 2.50
Group 2Created with Sketch.
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ