ภาษาอิตาลี
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษาภาษาอิตาลีบน italki

ครู 674 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาอิตาลีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาอิตาลี คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

Learn ภาษาอิตาลี with the teacher Natalia.
5.0

2,545 บทเรียน

Natalia

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาโปรตุเกส
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+3

I am very receptive to the needs of students and model classes according to individual interests.

USD 12.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 16:00
Learn ภาษาอิตาลี with the teacher Margherita Merone.
4.8

372 บทเรียน

Margherita Merone

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาดัตช์
ภาษาอังกฤษ

Enthusiastic and experienced mother tongue Italian teacher Me as a teacher? I am very patient and I enjoy learning from my students as well. I am very flexible too , and I want to have a practical way to teach the language. I am nice and I never get angry. Never really.

USD 13.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 06:00
Learn ภาษาอิตาลี with the teacher Daya.
4.9

5,641 บทเรียน

Daya

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาโรมาเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+6

Certified TEFL and DITALS teacher, +5 years of experience, ADHD / Autism spectrum specialisation → During the classes, the student will receive PDF documents, study sheets, worksheets and video files (on request). → All the notes will be written on a particular application called ''GOOD NOTES''. If you cannot download it, I will send the PDF files after the class with all the notes and exercises. → My students have full access to different free online books published on the class drive, Quizlet, and Docs files. → I offer 1-to-1 and group classes, with available recording (under the privacy rules) → My students' goals are the most important to follow during the classes. :)

USD 10.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 20:30
Learn ภาษาอิตาลี with the teacher Martina Reali.
5.0

1,500 บทเรียน

Martina Reali

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
+1

Certified DITALS teacher with 4 years of experience I am a PATIENT and CHEERFUL teacher, but prepared and serious at the same time. In my lessons the student is the CENTRE of the learning process and has an ACTIVE ROLE. The content is TAILORED to your needs your learning style. I like building a friendly and open relationship with my students, so that they can feel comfortable and get rid of any stress that may hinder their learning process. I will support you in every step of this journey and do my best to motivate you. You can always contact me if you have a doubt or you want to share with me something about your learning path :) Ah! My motto is: you don't have to be afraid to make mistakes, because that's how you learn!

USD 5.00/trial
Learn ภาษาอิตาลี with the teacher Francesca R. Patrizi.
5.0

2,685 บทเรียน

Francesca R. Patrizi

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+4

Certified Italian teacher with over 20 years experience Sono un’insegnante di italiano da oltre venti anni: ho cominciato ad insegnare online in Giappone e a Roma insegno in scuole, università, compagnie e online. Ora ho una scuola mia e sono anche formatrice per insegnanti che vogliono specializzarsi nell’insegnamento online. Prenota una lezione di prova e unisciti alla mia comunità! I have been a teacher of Italian for foreigners for more than twenty years: I started teaching online in Japan and in Roma I teach in schools, universities, companies and online. Now I have my own school and I am also a trainer for teachers who want to specialize in teaching online. Book a trial class and join my community!

USD 12.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 12:00

ครูสอนบทเรียนแบบทันทีทันใด 4 คน

เรามีครูที่พร้อมสอนคุณในทันที! ค้นหาครูและเริ่มต้นเรียนรู้

Antonio
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

1,206 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาละติน
ภาษาลอมบาร์ด
ภาษานีโปลิแทน (นาโปเลตาโน)
ภาษาซิซิลี
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษารัสเซีย
ภาษาสเปน
Exceptional Learning: Master Italian with a Top Reviewed Native Teacher, 15 Years Experience! 🌟🎓
trialUSD 5.00
Cecilia A.
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

1,055 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
Certified DITALS teacher. I'll help you speak Italian confidently.
trialUSD 5.00
Manola
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

605 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
+1
Teaching my language and culture has always been my passion!
trialUSD 12.00
Learn ภาษาอิตาลี with the teacher Domingo Arru.
5.0

782 บทเรียน

Domingo Arru

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Insegnante certificato madrelingua italiano Che tipo d'insegnante sono? Come posso esserti utile? Beh, posso aiutare te che ami l'italiano, sei a un livello B1, B2,C1,C2, e vuoi approfondire la cultura italiana, vuoi migliorare la tua padronanza in questa lingua, anche dal punto di vista grammaticale. Tu che studi in Italia, devi affrontare materie quali storia, lettere, filosofia, sociologia, e vuoi approfondire alcune parole o concetti in italiano e vuoi un affiancamento, un valido aiuto. A te professionista, che conosci l'italiano ma hai bisogno di un supporto culturale per raggiungere i tuoi obiettivi.

USD 12.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 06:00
Learn ภาษาอิตาลี with the teacher Dr. Mabrouk Ahmed.
5.0

485 บทเรียน

Dr. Mabrouk Ahmed

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
ภาษาอาหรับ
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส

Docente universitario ed esaminatore CELI con 17 anni di esperienza insegnamento ITALIANO<>ARABO I am a university lecturer, PhD in Italian, University of Rome La Sapienza, I have been teaching Italian to Arabic speakers and Arabic to Italian speakers since 2006. I am very patient and smiling. My students' questions and requests for clarification are sacred to me and I do everything I can to answer and clarify everything. I am very honest in class time, but in the meantime I am very flexible giving at the end of any class some time for exercises, questions and a chat as a listening and speaking practice.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 16:00
Learn ภาษาอิตาลี with the teacher Cosimo.
5.0

10.1k บทเรียน

Cosimo

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น

🐷 Animal lover 🤡 Fun 😇 Patient 💬 Talkative 🧚‍♀️ Storyteller

USD 18.00/trial
Learn ภาษาอิตาลี with the teacher Tina Formy.
5.0

814 บทเรียน

Tina Formy

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาอังกฤษ
+2

sono una persona che riesce a capire le difficoltà di imparare una nuova lingua, questo per esperienze personali, prima con il portoghese e adesso con l'inglese. Ho insegnato in Brasile italiano a studenti e famiglie. Sou uma pessoa que consegue perceber as dificuldades de aprender uma nova língua, isto por experiência pessoal,primeiro com o português e agora com o inglês. Ensinei italiano para alunos e famílias no Brasil.

USD 9.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 13:00
Learn ภาษาอิตาลี with the teacher Rossella.
5.0

8,452 บทเรียน

Rossella

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

Native Italian speaker, also fluent in English with 10 years of tutoring experience Hello everyone, my name is Rossella, I'm Italian, I've been an Italki tutor for a few years and I absolutely love it! I am really happy to help people from all over the world, improve or learn Italian. I love to share everything I know about my country (the good and the bad! :D) and I like that so many students want to learn Italian, not just because they have to but because they want to and they like Italian culture. If you have questions you can write me a message via Italki and I'll reply asap! :)

USD 5.00/trial
Learn ภาษาอิตาลี with the teacher Marco.
5.0

3,937 บทเรียน

Marco

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส
+2

CEDILS certified teacher of Italian for foreign students with more than 4000 hours of lessons With over a decade of experience, I've fine-tuned my teaching approach, crafting a personalized method that identifies each student's Italian language weaknesses. Together, we establish a tailored program, ensuring consistency and accountability in your learning journey. Every lesson is meticulously designed to meet yr specific needs, incorporating targeted exercises and content. I'm providing a wealth of engaging exercises to keep you motivated: I leverage a diverse set of resources, including textbooks, videos, original texts authored by me, online content, and games. Having taught in private schools both internationally and within the Italian public school system, I've honed my skills

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 09:00
Learn ภาษาอิตาลี with the teacher Marco.
5.0

5,464 บทเรียน

Marco

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

Il mio metodo d'insegnamento è basato soprattutto sulla conversazione. Parleremo fin dalla prima lezione per farti sentire a tuo agio con la lingua. Parlando l'italiano fin dall'inizio riuscirai ad apprendere più rapidamente ed in modo più divertente. Lezioni personalizzate sulla base delle tue esigenze e del tempo che hai a disposizione. Su richiesta è possibile anche organizzare lezioni su temi specifici (ad esempio business, hobby, scienza,economia,arte). Altri metodi che utilizzo: - Giochi di ruolo -> migliora il tuo italiano parlato - Descrizione immagini -> fondamentale per espandere il tuo vocabolario - Disussione + correzione --> impara a esprimerti e alla fine ricevi le correzioni

USD 8.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:30
Learn ภาษาอิตาลี with the teacher Desi.
5.0

5,627 บทเรียน

Desi

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
+2

Experience, good mood, language + art and history. (please read lessons description before booking) I am patient, understanding and willing to introduce you to Italy beyond stereotypes. I teach Italian as a foreign language since 1988, and here on Italki since 2019. I work with all levels and learning purposes, like travel, studies, work and (inter)cultural growth. Moreover, through the programs Italiano+Arte and Italiano+Storia you can learn Italian and at the same time follow a discovery journey into italian history and/or art history. Working with images, maps and videos, we can explore Italy’s fascinating events and cultural heritage while mastering the italian language.

USD 15.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 08:00
Learn ภาษาอิตาลี with the teacher Niccolò.
5.0

3,159 บทเรียน

Niccolò

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาสเปน

Certified DITALS teacher with 8 years experience I really care about being professional. At the same time, during my lessons I like to maintain a relaxed atmosphere based on mutual respect and sociability. In my opinion these requirements. are fundamental for a successful process of learning. As a versatile person I plan the courses to achieve the target expressed by the student, but I am always available to discuss and explain in depth particular subjects. My organisation/preparation of the courses is versatile, and it favours the preferences of each student, so as to achieve their goals.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:00
Learn ภาษาอิตาลี with the teacher Sara Mendes.
4.9

1,162 บทเรียน

Sara Mendes

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
ภาษาโปรตุเกส
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
+2

My goal is to help you speak fluently, in each lesson you will receive personalised exercises and a document with all the corrections made during our lesson. I can also help you prepare for the IELTS examination.

USD 6.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 17:00
Learn ภาษาอิตาลี with the teacher ⭐️ Natasha ⭐️.
5.0

3,118 บทเรียน

⭐️ Natasha ⭐️

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+5

Teacher since 2009 ⭐️ 100% target language method ⭐️Start speaking within seconds ✔️Proven 100% target language method ✔️ I will get you speak the target language within seconds of our class, even if you are just a beginner ✔️ I use a wide variety of online materials such as books, tests, audio files, PP presentations to support this method ✔️ I offer both everyday and business language ✔️ We will focus mostly on speaking but there will be also reading and grammar ✔️ We will keep writing for homework

USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 08:00
Learn ภาษาอิตาลี with the teacher Federica 🇮🇪.
5.0

607 บทเรียน

Federica 🇮🇪

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
+1

Italian native speaker, degree in Foreign Languages and Literature , english and arabic, Spanish C1 My lessons are shaped according to your needs and your level. Basically we can focus on conversation, pronunciation ,vocabulary and grammar. We can choose together subjects in which you are interested such as fashion, cooking, science, movie .I can help providing material if you need. I like that you feel confortable. Le mie lezioni si adattano ai tuoi bisogni e al tuo livello. Ci possiamo concentrare sulla conversazione, pronuncia, vocabolario e grammatica. Possiamo scegliere insieme argomenti che piu- ti interessano come la moda, la cucina, scienza, film. Posso provvedere al materiale necessario alla lezione.Mi piace che tu ti senta a tuo agio.

USD 6.50/trial
ว่างวันนี้ เวลา 18:30
Learn ภาษาอิตาลี with the teacher Romano Reggiani.
5.0

116 บทเรียน

Romano Reggiani

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

I am a simple teacher. Sono un insegnate semplice. I think the only way of learning a new language is SPEAKING with someone. Credo che l'unico modo per imparare una nuova lingua sia quello di parlare con qualcuno. We will speak and I'll teach you some great tricks. PARLEREMO E VI INSEGNERO' QUALCHE TRUCCHETTO!

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 06:00
Learn ภาษาอิตาลี with the teacher Danica.
4.9

280 บทเรียน

Danica

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+3

Dedicated, resourceful, enthusiastic and experienced educator always focused on student’s needs!!! During my studies, I had the opportunity to teach English and Italian to students. I am very patient and always open to appreciating the opinions of my students, aiming to help and teach them in an interesting way. I don't like strictly adhering to a predetermined curriculum, as it can be boring. Instead, I always try to tailor my classes to the specific needs of my students. For example, if they want to improve their conversation skills, our focus would be on that, etc. This year, I passed an international English exam - FCE, so I am continually improving my language skills and endeavor to share my knowledge with my students.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาอิตาลี with the teacher Graziana Filomeno.
5.0

4,756 บทเรียน

Graziana Filomeno

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน

Founder & Content Creator of LearnAmo, the biggest Italian school in the world 🇮🇹 Essendo laureata in Comunicazione Linguistica e Interculturale all'Università di Bari conosco benissimo la difficoltà che uno studente può riscontrare nell'approcciarsi a una nuova lingua. Io stessa, nel mio viaggio di apprendimento dell'inglese, tedesco e francese, ho incontrato svariati problemi. Ma sono profondamente convinta che con le giuste strategie e metodi non esistano ostacoli insormontabili! Preparerò ogni lezione in base alle esigenze dei miei studenti (grammatica, conversazione, pronuncia, vocabolario, ecc.) cercando di colmare qualsiasi possibile debolezza e consolidando gli aspetti già ben sviluppati.

USD 77.00/trial
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

คำถามที่พบบ่อย

คุณกำลังต้องการครูเจ้าของภาษาเพื่อเรียนภาษาอิตาลีหรือไม่ วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาครูสอนภาษาออนไลน์คือการค้นหาผ่านเว็บไซต์สอนพิเศษออนไลน์ เช่น italki.com บนเว็บไซต์ italki คุณสามารถเลือกครูภาษาอิตาลีและผู้สอนออนไลน์กว่า 1,000 คน!
แต่จะเลือกติวเตอร์ภาษาอิตาลีที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้อย่างไร มีหลายปัจจัยที่นักเรียนแต่ละคนต้องคำนึงถึงในขณะที่เลือกครูสอนภาษาออนไลน์ที่ดีที่สุดบน italki ตัวอย่างเช่น ประการแรก คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีประสบการณ์ในการสอนภาษาอิตาลีมากี่ปีแล้ว เป็นที่เชื่อกันอย่างแพร่หลายว่าครูที่มีประสบการณ์จะมีประสิทธิภาพในการช่วยให้นักเรียนพัฒนาระดับภาษาได้เร็วยิ่งขึ้น ประการที่สอง คุณอาจตรวจสอบคำแนะนำหรือคำติชมจากอดีตนักเรียนของพวกเขา บน italki คุณสามารถดูคำวิจารณ์และคำติชมของนักเรียนบนหน้าส่วนตัวของครูแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย ประการที่สาม ติดต่อกับผู้สอนออนไลน์ที่เลือกและยืนยันความพร้อมของครูผู้สอน การเรียนออนไลน์สามารถกำหนดวันและเวลาเรียนได้อย่างง่ายดาย แต่ไม่ได้หมายความว่าครูของคุณจะพร้อมสอนในวันและเวลาที่คุณวางแผนจะเรียนเสมอ ฉะนั้นจึงต้องยืนยันความพร้อมก่อน และประการสุดท้ายนี้ ขอให้คุณทดลองเรียนก่อนตัดสินใจซื้อแพ็กเกจบทเรียน บทเรียนทดลองจะช่วยให้คุณรู้จักครูออนไลน์และวิธีการสอนของพวกเขาได้ดีขึ้น และทำให้รู้ว่าคุณสามารถเข้ากันกับครูได้หรือไม่อย่างไร รวมทั้งวิธีการสอนของครูเหมาะสมกับคุณหรือไม่

คุณไม่จำเป็นต้องมีครูภาษาอิตาลีเจ้าของภาษาเพื่อเรียนรู้ภาษาได้ดี ทั้งนี้ครูที่ไม่ใช่เจ้าของภาษามักจะเก่งพอ ๆ กับเจ้าของภาษา เนื่องจากการสอนต้องใช้การเตรียมความพร้อมเป็นอย่างมาก ทั้งทักษะทางอารมณ์ แรงจูงใจ และไม่ใช่แค่การรู้ภาษาเท่านั้น บน italki คุณจะพบกับครูภาษาอิตาลีที่มีประสบการณ์มากมายพร้อมกับรีวิวที่ยอดเยี่ยมของนักเรียน โดยที่ครูไม่ใช่ชาวอิตาลีโดยกำเนิด อันที่จริงแล้วครูผู้สอนที่ได้รับคะแนนสูงสุดของเราบางคนใช้ภาษาอิตาลีเป็นภาษาที่สองหรือแม้แต่ภาษาที่สาม! สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเป็นครูได้ดีกว่าเจ้าของภาษาคือประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ภาษาของพวกเขา ท้ายที่สุดแล้วครูที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาทุกคนล้วนเคยอยู่ในจุดเดียวกับที่นักเรียนของพวกเขาอยู่ตอนนี้ นั่นก็คือการนั่งเรียนบนโต๊ะ
อย่างไรก็ตามมันเป็นความจริงเช่นกันที่การเรียนกับเจ้าของภาษาอิตาลีจะช่วยคุณในการออกเสียง และคุณจะได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับภาษา รวมทั้งคุณจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอิตาลีได้โดยตรง

The Internet is the best place to find an private Italian tutor who gives you Italian tuition online. Most language learning websites sell complete online language courses, but some are offering one-on-one private lessons or free language exchange between students. italki is a great place to find hundreds of private Italian tutors. We have more than 1,000 Italian teachers and online tutors. Our platform allows you to book 1-on-1 lessons at affordable prices and take private Italian lessons at a time and place convenient for you.
While enrolling in an online language course is cheaper, individual lessons with a private tutor will help you to learn faster. Instead of spending 20+ hours repeating after an audio recording and doing redundant exercises, you can achieve the same level in just a few lessons with a private Italian tutor. That's why working with a private tutor is more practical and cost-effective.
To make a more informed choice and find the best Italian tutor, don't hesitate to research their background and ask about their experience. Just keep in mind your language learning goals and your reasons to learn Italian. If you have a clear idea of the language points that you need to improve or you lack experience with, ask your private Italian tutor to help you with those specific points and to prepare a language plan based on your requirements.
Of course, when you're looking for a private Italian tutor, you should consider their teaching experience and fees. Private lessons' pricing varies a lot depending on the tutor's background and on the lesson types. General and conversational Italian lessons are usually cheaper than business and exam preparation lessons. Also, native Italian teachers tend to charge more than non-native teachers. Choosing between a native or a non-native teacher can affect your pronunciation, but improve your grammar and learning. The quality of the study materials the teacher will use is also important as it will directly affect your learning process. And of course, their teaching experience should also be an important criterion when you look for an Italian tutor and you make your decision. Experienced teachers are on average more effective in raising student achievement than less experienced teachers.

วิธีที่เร็วที่สุดในการเรียนรู้ภาษาอิตาลีคือการได้รับความช่วยเหลือจากครูภาษาอิตาลีหรือติวเตอร์แบบส่วนตัว ตามหลักการแล้วคุณควรเรียนกับครูชาวอิตาลีที่สอนภาษาอิตาลีเท่านั้น ไม่ใช่ครูที่พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาแม่ของคุณ เรื่องนี้อาจฟังดูน่ากลัวในช่วงเริ่มต้นและคุณจะไม่สามารถเข้าใจทุกอย่างที่ครูพูดได้ แต่หลังจากบทเรียนเพียงไม่กี่บทเรียน คุณจะเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และการออกเสียงของคุณจะดีขึ้นเร็วขึ้น
ความจริงก็คือการเรียนกับครูมืออาชีพจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าการเรียนหลักสูตรภาษาอิตาลีแบบทั่วไป ครูภาษาอิตาลีแบบส่วนตัวจะแนะนำคุณทีละขั้นตอนผ่านแต่ละบทเรียนในลักษณะที่เหมาะสมกับกิจวัตรการเรียนรู้และระดับภาษาของคุณ พวกเขาจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจของคุณและช่วยให้คุณมั่นใจในการเรียนภาษาอิตาลีมากขึ้น พวกเขาจะตอบคำถามของคุณทันทีและตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ การออกเสียง หรือการเขียนในภาษาอิตาลี การเรียนกับครูมืออาชีพจะช่วยเร่งทักษะการพูดภาษาอิตาลีของคุณ เนื่องจากคุณจะมีคู่สนทนาภาษาเสมอ นอกจากนี้การเรียนกับครูภาษาอิตาลีหรือติวเตอร์แบบส่วนตัวจะทำให้คุณได้เรียนรู้ตามความสามารถ ตรงกันข้ามกับการเรียนรู้ในห้องเรียนปกติที่ความก้าวหน้าของคุณจะขึ้นอยู่กับระดับภาษาของนักเรียนคนอื่น ๆ ที่คุณกำลังเรียนด้วย
บน italki.com คุณสามารถหาครูภาษาอิตาลีที่มีภูมิหลังและประสบการณ์ต่างกัน และสามารถเลือกครูที่ดีที่สุดตามความต้องการของคุณ โปรดจำไว้ว่าครูสอนภาษาอิตาลีที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของภาษาเสมอไป

อัตราการจ้างครูสอนภาษาอิตาลีออนไลน์บน Italki นั้นแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ของครู ระยะเวลาของบทเรียน ตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน ภาษาแม่ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ตัวอย่างเช่น ราคาของบทเรียน 60 นาทีกับครูสอนภาษาอิตาลีมืออาชีพเริ่มตั้งแต่ $17 - $19 ดอลลาร์เท่านั้น! ในทำนองเดียวกันบทเรียน 45 นาที กับติวเตอร์ชาวอิตาลีจะมีค่าใช้จ่ายระหว่าง $12 -$14 ดอลลาร์ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของบทเรียนภาษาอิตาลี 60 นาทีบน italki แค่ประมาณ $15 เท่านั้น!