ภาษาอิตาลี
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษาภาษาอิตาลีบน italki

ครู 839 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาอิตาลีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาอิตาลี คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

96 บทเรียน

Rachele Falcone
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

Young italian student who loves sharing her culture and helping people dealing with Italian! I'm a very charismatic and friendly teacher with a great desire to lift students' motivation up. I'm a student too, so don't ever consider feeling under pressure, let's have a laugh and enjoy learning Italian.
USD 5.00/trial
5.0

486 บทเรียน

Saverio
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาสเปน

+5
I study languages and for this reason I can understand the struggles that a language learner can have approaching a new language. I feel very comfortable at teaching languages and I love doing it.
USD 5.00/trial
4.9

387 บทเรียน

Cecilia Belletti
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส

+1
Oltre ad essere madrelingua e possedere le Certificazioni per l'insegnamento della lingua italiana a stranieri sono un'attrice e posso dunque utilizzare le mie doti comunicative in questo campo, saprò aiutarti con la dizione e la pronuncia, oltre a superare timidezza o eventuali blocchi emotivi, utilizzando anche tecniche teatrali.
USD 5.00/trial
GC entry
ภาษาอังกฤษ Group Class
Meet other students and practice together
Explore a variety of useful topics
Learn at a cost-effective price
5.0

1,123 บทเรียน

Paolo
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษาสเปนภาษาอังกฤษ

+2
I've been working as a language teacher since 2014. I've been teaching to students of almost all ages and educational degrees, from secondary school to university, and in language schools both in Italy and Spain. I adopt a communicative approach, without dismissing the importance of focusing on specific aspects of the language when needed. I love to transmit not only the language, but also the cultures of Italy and Spain. For this reason I love to use movies, musics and so on during the classes, and I hope that our lessons will give you a taste of these countries. And that you will learn more than just a new language.
USD 12.00/trial
5.0

126 บทเรียน

Ermes
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+4
I have been teaching Italian during an EVS (European Voluntary Service) in Bulgaria for 6 months, for the local people, and I have been also teaching English in Denmark for 7 month during my Teaching Practice in a school for kids with special needs, as part of my pedagogy education. During this period, I had many pedagogical possibilities to witness the importance of preparing a good lesson and always having a back-up plan. Moreover, I also understood how relevant it is to create a good connection with the students and get to know them better in order to make them feel part of the learning process and being in the driving seat of their education.
USD 6.00/trial
5.0

331 บทเรียน

Martina
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาสเปน

+3
Italian tutor As a teacher I would love to help you improve your conversation skills, but I can also help you with any question about the grammar of the Italian language. Ask me anything and it will be a pleasure for me to help you understand the topic and be able to become fluent and speak Italian with confidence.
USD 9.00/trial
5.0

169 บทเรียน

Angelo Pagano
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาสเปน

+3
Amo instaurare un rapporto d'amicizia con i miei studenti di modo che le lezioni sembrino un piacevole momento d'incontro. Mi piace scherzare, fare parallelismi e fornire diversi spunti musicali e letterari o in generale artistici, confrontandomi con lo studente e i suoi gusti personali. Sono disponibile anche al di fuori dell'orario delle lezioni per chiarimenti, consigli e delucidazioni. Generalmente preferisco parlare in italiano durante l'intero arco della lezione ma qualora lo studente lo richiedesse , ad esempio per la spiegazione di una regola grammaticale, posso dare spiegazioni in inglese. Oltre all'apprendere mi piacerebbe farvi passare una piacevole e divertente lezione.
USD 6.00/trial
4.9

219 บทเรียน

Nancy M.
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+4
Boost your language skills in a blink of an eye! 🇬🇧 I am an open-minded person, an attentive listener and I am flexible to adapt my teaching style, depending on the sudent's need, or level of preparation. My teaching style is centered on conversation. And through conversation I help the student to improve his confidence, fluency, enrich his vocabulary and improve his pronunciation. Patience is key and I am free of any sort of judgement towards the student. 🇮🇹 Sono di mentalità aperta, un'attenta ascoltatrice e flessibile nel mio metodo d'insegnamento, mi adatto a seconda dei bisogni dello studente. La lezione è incentrata soprattutto sulla conversazione. Lo studente ad acquisirà sicurezza ed arricchirà conoscenza e vocabolario.
USD 5.00/trial
4.9

86 บทเรียน

Chiara
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาเยอรมัน

+1
Sono una persona socievole e una buona ascoltatrice. Il mio obiettivo è di conoscere persone che vogliono condividere con me la loro cultura, storia. Vi ricordo che non sono un'insegnante, nonostante ciò darò del mio meglio durante le lezioni.
USD 7.00/trial
5.0

633 บทเรียน

Francesca
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
Italian teacher specialized in Italian contemporary literature and philosophy 🖋️Il mio stile di insegnamento si concentra sulla costruzione di un rapporto di fiducia e onestà con lo studente o la studentessa con l'obiettivo di rendere l'apprendimento un'occasione di crescita e di incontro. Le lezioni possono focalizzarsi su temi o compiti specifici, oppure possono strutturarsi come conversazioni informali su argomenti concordati in precedenza. 🖋️My teaching style focuses on building a relationship of trust and honesty with the student with the aim of making learning an opportunity for growth and enrichment. Lessons can be focused on specific topics or tasks, otherwise they can be structured as informal conversations on previously agreed topics.
USD 7.00/trial
5.0

369 บทเรียน

Francesco
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษาซิซิลีภาษาอังกฤษภาษาสเปน

+2
Linguistics and error analysis specialist! I graduated in foreign languages from the University of Messina, where I had the chance to understand how the learning process of a second language actually works. The techniques I developed throughout the years have made my lessons more efficient and dynamic.
USD 5.00/trial
5.0

156 บทเรียน

Federico
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
Certified CEDILS teacher (from Ca' Foscari University in Venice) with over than 6 years experience I teach children (from 10 years old) as well as adults. Moreover I have an international and intercultural education (European Phd in Political History) having the opportunity of getting to know various European countries, interacting with students and workers from different nationalities and cultures.
USD 5.00/trial
5.0

409 บทเรียน

Flavia N.
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาสเปน

+1
Insegnante madrelingua specializzata in didattica differenziata e peer-education. Sono il tuo tipo di insegnate se: - Hai voglia di crescere personalmente imparando l'italiano - Ti impegnerai per darne un uso quotidiano - Vorresti imparare nuove tecniche di apprendimento I'm your perfect teacher if: - You want to grow by learning Italian - You want to give a practical use to the language in your life - You want to practice new learning methods
USD 6.00/trial
5.0

531 บทเรียน

Isabella Comuzzi
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาโปรตุเกสภาษาสเปน

+1
Learn Italian with Isa! I believe that knowing another language is like a superpower, a wonderful tool that allows you to connect with other human beings at a deep level. I am very calm and patient and you don't have to be afraid to commit mistakes while we talk: that's the best way to learn! My classes will focus mostly on conversation and you're more than welcome to share your biggest interests and to put on the table the topics you want to discuss. I have a lot of materials that we can use during the class : songs, poems, articles, shortcut of movies.
USD 5.00/trial
5.0

190 บทเรียน

Simone Passera
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษาสเปนภาษาอังกฤษ

I am an easy going and patient person. My aim is to help you with your speacking skills in a realxed and pleasant way. Nobody judges here, just a nice talks and support for your doubds or needs.
USD 5.00/trial
5.0

634 บทเรียน

Alessio Corsini
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาสเปน

+2
TEFL certified English Teacher with 10 years of experience I have 10 years of teaching experience. I have been teaching English and Italian in Italy and abroad. Do you want to... ✅ Get the right confidence in English and Italian speaking without worrying of making mistakes ✅ Gain listening skills and understand English and Italian when you enjoy your favorite songs and movies. ✅ Improve your understanding of English and Italian grammar. ✅ Expand your vocabulary. If these are some of your goals, then book a trial lesson with me!
USD 8.00/trial
5.0

5,404 บทเรียน

Paolo
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

Tutor con 6 anni di esperienza e più di 5000 ore di lezioni su Italki. I can do my best with students who have already started an italian class or worked with a professional teacher, and would like to improve by practising whit conversation what they studied with theory. I think my English is good enough to help my students when their Italian will need an helping hand, but i will always try to use italian the whole lesson. I am sure many people wants to know informations and curiosities about my country and i am always happy to let people know about my culture, and discuss with them every aspect of it. I like spontaneous conversation, according to your mood and the common interests we share, like friends relaxing and talking about everything.
USD 9.50/trial
5.0

1,864 บทเรียน

SIMONA
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส

Insegnante certificata DILIT e CEDILS con oltre 8 anni di esperienza nell'insegnamento Ho il Diploma della scuola Dilit IH, il Diploma CEDILS dell'Università Ca' Foscari di Venezia; i crediti universitari per insegnare nella scuola pubblica, sono un esaminatore CELI.... ....ma soprattutto sono un'insegnante che riesce ad instaurare un clima rilassato e informale con gli studenti, amichevole, ma professionale.
USD 5.00/trial
4.9

314 บทเรียน

Matteo
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนภาษาจีน (กลาง)

+2
He is providing this language learning experience through social media (e.g. YouTube, Linkedin) and his "Italian lessons" Music Album, in which he explains somel Italian grammar rules over his musical compositions. He has taught students from all over the world, from North to South America, from Europe to Africa, Oceania and now China.
USD 9.00/trial
5.0

1,131 บทเรียน

Vincenzo
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา

ภาษานีโปลิแทน (นาโปเลตาโน)ภาษาอังกฤษ

+2
Discover the beauty of Italian, Neapolitan and History of Naples with me! My target is to help the students to reach their goals, I'm very available towards the students and I'm accurate to their needs. I'm very open minded and patient, if you want to learn Italian and Neapolitan contact me and book a lesson!
USD 7.00/trial
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

คำถามที่พบบ่อย

คุณกำลังต้องการครูเจ้าของภาษาเพื่อเรียนภาษาอิตาลีหรือไม่ วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาครูสอนภาษาออนไลน์คือการค้นหาผ่านเว็บไซต์สอนพิเศษออนไลน์ เช่น italki.com บนเว็บไซต์ italki คุณสามารถเลือกครูภาษาอิตาลีและผู้สอนออนไลน์กว่า 1,000 คน!
แต่จะเลือกติวเตอร์ภาษาอิตาลีที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้อย่างไร มีหลายปัจจัยที่นักเรียนแต่ละคนต้องคำนึงถึงในขณะที่เลือกครูสอนภาษาออนไลน์ที่ดีที่สุดบน italki ตัวอย่างเช่น ประการแรก คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีประสบการณ์ในการสอนภาษาอิตาลีมากี่ปีแล้ว เป็นที่เชื่อกันอย่างแพร่หลายว่าครูที่มีประสบการณ์จะมีประสิทธิภาพในการช่วยให้นักเรียนพัฒนาระดับภาษาได้เร็วยิ่งขึ้น ประการที่สอง คุณอาจตรวจสอบคำแนะนำหรือคำติชมจากอดีตนักเรียนของพวกเขา บน italki คุณสามารถดูคำวิจารณ์และคำติชมของนักเรียนบนหน้าส่วนตัวของครูแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย ประการที่สาม ติดต่อกับผู้สอนออนไลน์ที่เลือกและยืนยันความพร้อมของครูผู้สอน การเรียนออนไลน์สามารถกำหนดวันและเวลาเรียนได้อย่างง่ายดาย แต่ไม่ได้หมายความว่าครูของคุณจะพร้อมสอนในวันและเวลาที่คุณวางแผนจะเรียนเสมอ ฉะนั้นจึงต้องยืนยันความพร้อมก่อน และประการสุดท้ายนี้ ขอให้คุณทดลองเรียนก่อนตัดสินใจซื้อแพ็กเกจบทเรียน บทเรียนทดลองจะช่วยให้คุณรู้จักครูออนไลน์และวิธีการสอนของพวกเขาได้ดีขึ้น และทำให้รู้ว่าคุณสามารถเข้ากันกับครูได้หรือไม่อย่างไร รวมทั้งวิธีการสอนของครูเหมาะสมกับคุณหรือไม่

คุณไม่จำเป็นต้องมีครูภาษาอิตาลีเจ้าของภาษาเพื่อเรียนรู้ภาษาได้ดี ทั้งนี้ครูที่ไม่ใช่เจ้าของภาษามักจะเก่งพอ ๆ กับเจ้าของภาษา เนื่องจากการสอนต้องใช้การเตรียมความพร้อมเป็นอย่างมาก ทั้งทักษะทางอารมณ์ แรงจูงใจ และไม่ใช่แค่การรู้ภาษาเท่านั้น บน italki คุณจะพบกับครูภาษาอิตาลีที่มีประสบการณ์มากมายพร้อมกับรีวิวที่ยอดเยี่ยมของนักเรียน โดยที่ครูไม่ใช่ชาวอิตาลีโดยกำเนิด อันที่จริงแล้วครูผู้สอนที่ได้รับคะแนนสูงสุดของเราบางคนใช้ภาษาอิตาลีเป็นภาษาที่สองหรือแม้แต่ภาษาที่สาม! สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเป็นครูได้ดีกว่าเจ้าของภาษาคือประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ภาษาของพวกเขา ท้ายที่สุดแล้วครูที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาทุกคนล้วนเคยอยู่ในจุดเดียวกับที่นักเรียนของพวกเขาอยู่ตอนนี้ นั่นก็คือการนั่งเรียนบนโต๊ะ
อย่างไรก็ตามมันเป็นความจริงเช่นกันที่การเรียนกับเจ้าของภาษาอิตาลีจะช่วยคุณในการออกเสียง และคุณจะได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับภาษา รวมทั้งคุณจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอิตาลีได้โดยตรง

The Internet is the best place to find an private Italian tutor who gives you Italian tuition online. Most language learning websites sell complete online language courses, but some are offering one-on-one private lessons or free language exchange between students. italki is a great place to find hundreds of private Italian tutors. We have more than 1,000 Italian teachers and online tutors. Our platform allows you to book 1-on-1 lessons at affordable prices and take private Italian lessons at a time and place convenient for you.
While enrolling in an online language course is cheaper, individual lessons with a private tutor will help you to learn faster. Instead of spending 20+ hours repeating after an audio recording and doing redundant exercises, you can achieve the same level in just a few lessons with a private Italian tutor. That's why working with a private tutor is more practical and cost-effective.
To make a more informed choice and find the best Italian tutor, don't hesitate to research their background and ask about their experience. Just keep in mind your language learning goals and your reasons to learn Italian. If you have a clear idea of the language points that you need to improve or you lack experience with, ask your private Italian tutor to help you with those specific points and to prepare a language plan based on your requirements.
Of course, when you're looking for a private Italian tutor, you should consider their teaching experience and fees. Private lessons' pricing varies a lot depending on the tutor's background and on the lesson types. General and conversational Italian lessons are usually cheaper than business and exam preparation lessons. Also, native Italian teachers tend to charge more than non-native teachers. Choosing between a native or a non-native teacher can affect your pronunciation, but improve your grammar and learning. The quality of the study materials the teacher will use is also important as it will directly affect your learning process. And of course, their teaching experience should also be an important criterion when you look for an Italian tutor and you make your decision. Experienced teachers are on average more effective in raising student achievement than less experienced teachers.

วิธีที่เร็วที่สุดในการเรียนรู้ภาษาอิตาลีคือการได้รับความช่วยเหลือจากครูภาษาอิตาลีหรือติวเตอร์แบบส่วนตัว ตามหลักการแล้วคุณควรเรียนกับครูชาวอิตาลีที่สอนภาษาอิตาลีเท่านั้น ไม่ใช่ครูที่พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาแม่ของคุณ เรื่องนี้อาจฟังดูน่ากลัวในช่วงเริ่มต้นและคุณจะไม่สามารถเข้าใจทุกอย่างที่ครูพูดได้ แต่หลังจากบทเรียนเพียงไม่กี่บทเรียน คุณจะเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และการออกเสียงของคุณจะดีขึ้นเร็วขึ้น
ความจริงก็คือการเรียนกับครูมืออาชีพจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าการเรียนหลักสูตรภาษาอิตาลีแบบทั่วไป ครูภาษาอิตาลีแบบส่วนตัวจะแนะนำคุณทีละขั้นตอนผ่านแต่ละบทเรียนในลักษณะที่เหมาะสมกับกิจวัตรการเรียนรู้และระดับภาษาของคุณ พวกเขาจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจของคุณและช่วยให้คุณมั่นใจในการเรียนภาษาอิตาลีมากขึ้น พวกเขาจะตอบคำถามของคุณทันทีและตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ การออกเสียง หรือการเขียนในภาษาอิตาลี การเรียนกับครูมืออาชีพจะช่วยเร่งทักษะการพูดภาษาอิตาลีของคุณ เนื่องจากคุณจะมีคู่สนทนาภาษาเสมอ นอกจากนี้การเรียนกับครูภาษาอิตาลีหรือติวเตอร์แบบส่วนตัวจะทำให้คุณได้เรียนรู้ตามความสามารถ ตรงกันข้ามกับการเรียนรู้ในห้องเรียนปกติที่ความก้าวหน้าของคุณจะขึ้นอยู่กับระดับภาษาของนักเรียนคนอื่น ๆ ที่คุณกำลังเรียนด้วย
บน italki.com คุณสามารถหาครูภาษาอิตาลีที่มีภูมิหลังและประสบการณ์ต่างกัน และสามารถเลือกครูที่ดีที่สุดตามความต้องการของคุณ โปรดจำไว้ว่าครูสอนภาษาอิตาลีที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของภาษาเสมอไป

อัตราการจ้างครูสอนภาษาอิตาลีออนไลน์บน Italki นั้นแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ของครู ระยะเวลาของบทเรียน ตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน ภาษาแม่ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ตัวอย่างเช่น ราคาของบทเรียน 60 นาทีกับครูสอนภาษาอิตาลีมืออาชีพเริ่มตั้งแต่ $17 - $19 ดอลลาร์เท่านั้น! ในทำนองเดียวกันบทเรียน 45 นาที กับติวเตอร์ชาวอิตาลีจะมีค่าใช้จ่ายระหว่าง $12 -$14 ดอลลาร์ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของบทเรียนภาษาอิตาลี 60 นาทีบน italki แค่ประมาณ $15 เท่านั้น!