ภาษาอิตาลี
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษาภาษาอิตาลีบน italki

ครู 760 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาอิตาลีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาอิตาลี คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

1,613 บทเรียน

Stéphanie

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
ภาษาฝรั่งเศส
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Français: J'ai déjà une expérience de 3 ans dans l'enseignement secondaire (collèges et lycées) en tant que professeure d'italien. J'ai eu l'opportunité de donner cours à des élèves de niveaux différents et d'acquérir une certaine aisance dans la méthodologie et l'organisation. Pédagogue, patiente et à l'écoute, je privilégie la confiance en soi pour que mes élèves puissent progresser. J'enseigne à tous les niveaux (du niveau A1 au niveau C2), m'adapte à vos besoins et vous propose plusieurs supports pour vous aider à progresser.

USD 8.00/trial
5.0

1,541 บทเรียน

Emanuela Di Filippo

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน

Art & Fashion Training Programs. Fashion Culture, The language of Italian Art & Fashion. I love creating training courses and supporting my students in their lifelong learning path for training projects, in particular by teaching the Italian microlanguages of Art and Fashion as I strongly believe in continuous education. I have had adult learners of different nationalities and professions from different working sectors especially from the fashion industry. I care very much for supporting my students in finding the most suitable job for them, reviewing their CV and cover letters, practicing job interviews and reserach info about the company where the student has applied.

USD 7.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 08:00
5.0

607 บทเรียน

daniele

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+4

Certified teacher with many years experience in several countries. Passionate for art, music & more! Sono una persona creativa e curiosa. Cerco sempre di entrare in profonda sintonia con i miei studenti e capire le loro esigenze. Avere insegnato italiano in giro per il mondo mi ha permesso di capire meglio anche le criticità degli studenti nell'affrontare la lingua italiana a partire dalla loro lingua madre. Sono molto paziente e mi piace scherzare, un clima sereno e disteso è un fondamento indispensabile per l'atmosfera della lezione.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:00
5.0

1,415 บทเรียน

Vittorio

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
+1

Sono un insegnante esperto (ho una lunga esperienza nel campo dell'insegnamento online) a cui piace molto il rapporto con gli studenti, a prescindere dal loro livello. Mi piace molto l'idea che, attraverso me, essi possano apprendere o migliorare la loro conoscenza dell'italiano: questo è un personale motivo di soddisfazione che mi spinge a dare sempre il massimo, affinchè i miei studenti si sentano felici e realizzati.

USD 6.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 14:00
5.0

9,115 บทเรียน

Cosimo

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น

🐷 Animal lover 🤡 Fun 😇 Patient 💬 Talkative 🧚‍♀️ Storyteller

USD 14.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 09:00
5.0

3,973 บทเรียน

Ila M

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษานอร์เวย์
+3

CETLTA qualified professional General/Business/Exam preparation teacher with 7+ years of experience Throughout my work, I have accumulated vast experience helping learners of all ages (5 -18+) and levels (A1 beginner - C2 fluent) achieve their language learning goals. For example, I offer: 🌍 General English or Italian. 💼 Business English. ✍️ Exam preparation for Cambridge MOVERS, FLYERS, KET, PET, FIRST, ADVANCED & PROFICIENCY; plus the IELTS test. 💬 Job & University interview practice. ✅ Proofreading & corrections. 📚 Essay writing & homework help. I believe that learning should be both stimulating /and/ fun, and I always strive to make my lessons dynamic and engaging. I am confident I can help you with your language learning needs, so feel free to send me a message!

USD 10.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 15:00
5.0

484 บทเรียน

Tommaso Bavaro

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

INSEGNO ITALIANO DA 40 ANNI CON PASSIONE - CORREZIONE TESI DI LAUREA E REDAZIONE TESTI Vissuto nella scuola e con la passione dell’insegnamento, voglio che tu impari a parlare Italiano, ma anche a conoscere la cultura, l’arte e la letteratura del nostro paese. Posso anche guidarti nella scrittura di testi o nella redazione o correzione di tesi di laurea, oltre che nella preparazione di esami universitari.

USD 8.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 14:00
5.0

4,659 บทเรียน

Graziana Filomeno

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน

Founder & Content Creator of LearnAmo, the biggest Italian school in the world 🇮🇹 Essendo laureata in Comunicazione Linguistica e Interculturale all'Università di Bari conosco benissimo la difficoltà che uno studente può riscontrare nell'approcciarsi a una nuova lingua. Io stessa, nel mio viaggio di apprendimento dell'inglese, tedesco e francese, ho incontrato svariati problemi. Ma sono profondamente convinta che con le giuste strategie e metodi non esistano ostacoli insormontabili! Preparerò ogni lezione in base alle esigenze dei miei studenti (grammatica, conversazione, pronuncia, vocabolario, ecc.) cercando di colmare qualsiasi possibile debolezza e consolidando gli aspetti già ben sviluppati.

USD 77.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 14:00
5.0

2,673 บทเรียน

Veronica Fontanini

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

CEDILS certified teacher of Italian for foreign students I would describe myself as a patient, empathic and helpful teacher. I have many years of experience in giving one-to-one and group lessons to students of any age and language level. I am currently teaching online full time and I love my job! I love to have the chance to know other cultures and to teach Italian to people from all around the world on Italki!

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 14:00
5.0

2,225 บทเรียน

Gesualdo

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาซิซิลี
เจ้าของภาษา
ภาษากรีก (โบราณ)
ภาษาละติน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ภาษาฝรั่งเศส
+3

Preparation for CELI, CILS, PLIDA / Teacher in high schools / Profesor, clases también en español Ti guiderò nell'apprendimento (cittadinanza, CELI, CILS, PLIDA, grammatica, pronuncia, accento...). Metterò a tua disposizione le mie competenze, la mia esperienza e la mia conoscenza dell'italiano, del siciliano, del latino e del greco. Insegno anche ai bambini (9+). Laureato alla Facoltà di Scienze della Formazione, conosco anche un po' di russo. I will guide you in learning (citizenship, CELI, CILS, PLIDA, grammar, pronunciation, accent...). I will put at your disposal my skills, my experience and my knowledge of Italian, Sicilian, Latin and Greek. I also teach children (9+). Graduated from the Faculty of Education Sciences, I also know a little bit of Russian.

USD 18.50/Hour
ว่างวันนี้ เวลา 14:00
5.0

4,793 บทเรียน

Giorgia B.

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
+1

I have never liked boring lessons and I like dynamism, so I would define myself a teacher who likes that students can learn having fun and with joy. At the same time, I adore grammar and I think it is very important to study and internalize it in order to speak well a foreign language. Finally, during my classes I like to speak a little bit about culture of the language we are studying and to do some language structure’s comparisons which are very interesting to understand how languages work (a little bit of linguistics help).

USD 7.00/trial
5.0

676 บทเรียน

Stefano Rastelli

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาเยอรมัน
ภาษาโปรตุเกส
+1

Qualified Italian teacher and Polyglot Language Coach I have a degree in Spanish, German and Mandarin Chinese and I also speak English at an advanced level and Portuguese at an intermediate level. I have collaborated with public and private schools as a teacher of Italian for foreigners and as a language mediator. I have been teaching Italian to foreign students for about six years now. I am passionate about language learning and everything that revolves around the world of teaching, coaching and NLP. I learned 5 foreign languages, so I have a very clear understanding of the language acquisition mechanism. In recent years I have published 12 video courses on language learning on a famous marketplace with more than 15,000 students.

USD 7.00/trial
5.0

1,387 บทเรียน

Chiara

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
+1

Polyglot teacher with over 9 years of experience How would I describe myself as a teacher? I would answer: friendly, precise, creative and keen. Attentive to students and versatile, according to their needs and goals. Eager to learn students’ sparkling eyes are my real engine! I always make every effort to pass on to them my knowledge and my fondness for languages and cultures in a friendly and inspirational atmosphere. I enjoy teaching and also learning from my students. I like to learn about new cultures (history, languages, etc.) and also to share my own. I'm always open to meet new people and sharing with them experiences and knowledge.

USD 12.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 12:30
5.0

3,410 บทเรียน

Flavia

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
+2

Language nerd with a mission to make learning Italian fun but effective! I'm easy going and I value effort, so no need to stress. I generally don't assign homework but if you'd like me to just tell me and I'll have something ready for you shortly after the lesson. Note that at this time I do not offer lessons aimed at children nor any translation services.

USD 8.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 15:00
5.0

605 บทเรียน

Riccardo

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
+2

CUSTOMIZED ONLINE LESSONS | CONVERSATION | EXAMS PREPARATION | GRAMMAR | FUN I believe that every student is unique, each with their own history, objectives, tastes and dreams. As such, I aim to tailor and personalise the lessons I deliver as much as possible, starting off by getting to know the student through a dialogue before commencing on the language-learning journey together.

USD 10.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:00
5.0

1,304 บทเรียน

Andrea

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

I'm here to assist you in making your Italian accent and fluency truly stand out! My own journey with English has given me some great insights into the language-learning process. I'm more than happy to help you improve your speaking skills, introduce you to new words, and explore new ways to express yourself. We can dive into any text you prefer, or I can pick one for you. We can even work on your accent, and upon request, I can provide you with some simple homework to practice what we are learning or, in my opinion, what you need to focus on. What is really important to me is to create a friendly and supportive environment where we can work well toghether😊

USD 5.00/trial
5.0

4,786 บทเรียน

Tommy

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
+2

Insegnante italiano L2/LS per tutti i livelli ed eta' A1-C2 approccio comunicativo. Hello my name is Tommy ,i am an italian teacher I have worked with all levels and can tailor the sessions to fit your needs. I always have a topic prepared before the start of each session, however am flexible to go with the flow and follow the natural progression of the conversation. Something I have learned over the years (from the feedback of students) is that sessions online help them to feel more comfortable and confident while speaking a second language. As a teacher, my responsibility is to create a positive and fun learning environment where you feel comfortable using italian and improving your language level.I have teached for over 10 years in Italy ,Japan ,Korea and China .

USD 12.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 14:00
5.0

2,265 บทเรียน

Francesca R. Patrizi

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+4

Certified Italian teacher with over 20 years experience Sono un’insegnante di italiano da oltre venti anni: ho cominciato ad insegnare online in Giappone e a Roma insegno in scuole, università, compagnie e online. Ora ho una scuola mia e sono anche formatrice per insegnanti che vogliono specializzarsi nell’insegnamento online. Prenota una lezione di prova e unisciti alla mia comunità! I have been a teacher of Italian for foreigners for more than twenty years: I started teaching online in Japan and in Roma I teach in schools, universities, companies and online. Now I have my own school and I am also a trainer for teachers who want to specialize in teaching online. Book a trial class and join my community!

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 14:00
5.0

1,241 บทเรียน

Giovanni Fazzone

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Italian and English Teacher with over 14 years of teaching experience worldwide - fully qualified In 2005 after obtaining my Bachelor Degree from the University of Newport I studied at the University of Cardiff and achieved the PGCE (Postgraduate Certificate in Education) which is the necessary qualification in the United Kingdom to be able to be a teacher. In 2006 I moved to Bangkok in Thailand to teach English and Italian. I am a teacher who likes to be flexible, given the many years spent in different countries I am able to understand students from different cultures. My lessons are always targeted at each individual. I am a teacher full of enthusiasm and with many years of experience. I always encourage students to ask questions. I am very friendly and approachable.

USD 9.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 16:00
5.0

628 บทเรียน

Giulia

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
+3

As a teacher I will teach you to be confident avoiding the fear to making mistakes, which is a crucial component for learning faster. We will practice a lot through conversation which will help you to gain confidence in communicating and understanding Italian in typical “everyday scenarios”, and most important we will learn the Italian language using a cultural approach more than an academic one, without, however, neglecting the study of grammar and pronunciation. Our conversation will be setting in a relaxed environment, as if it was a talk with friends.

USD 7.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 14:30
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

คำถามที่พบบ่อย

คุณกำลังต้องการครูเจ้าของภาษาเพื่อเรียนภาษาอิตาลีหรือไม่ วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาครูสอนภาษาออนไลน์คือการค้นหาผ่านเว็บไซต์สอนพิเศษออนไลน์ เช่น italki.com บนเว็บไซต์ italki คุณสามารถเลือกครูภาษาอิตาลีและผู้สอนออนไลน์กว่า 1,000 คน!
แต่จะเลือกติวเตอร์ภาษาอิตาลีที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้อย่างไร มีหลายปัจจัยที่นักเรียนแต่ละคนต้องคำนึงถึงในขณะที่เลือกครูสอนภาษาออนไลน์ที่ดีที่สุดบน italki ตัวอย่างเช่น ประการแรก คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีประสบการณ์ในการสอนภาษาอิตาลีมากี่ปีแล้ว เป็นที่เชื่อกันอย่างแพร่หลายว่าครูที่มีประสบการณ์จะมีประสิทธิภาพในการช่วยให้นักเรียนพัฒนาระดับภาษาได้เร็วยิ่งขึ้น ประการที่สอง คุณอาจตรวจสอบคำแนะนำหรือคำติชมจากอดีตนักเรียนของพวกเขา บน italki คุณสามารถดูคำวิจารณ์และคำติชมของนักเรียนบนหน้าส่วนตัวของครูแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย ประการที่สาม ติดต่อกับผู้สอนออนไลน์ที่เลือกและยืนยันความพร้อมของครูผู้สอน การเรียนออนไลน์สามารถกำหนดวันและเวลาเรียนได้อย่างง่ายดาย แต่ไม่ได้หมายความว่าครูของคุณจะพร้อมสอนในวันและเวลาที่คุณวางแผนจะเรียนเสมอ ฉะนั้นจึงต้องยืนยันความพร้อมก่อน และประการสุดท้ายนี้ ขอให้คุณทดลองเรียนก่อนตัดสินใจซื้อแพ็กเกจบทเรียน บทเรียนทดลองจะช่วยให้คุณรู้จักครูออนไลน์และวิธีการสอนของพวกเขาได้ดีขึ้น และทำให้รู้ว่าคุณสามารถเข้ากันกับครูได้หรือไม่อย่างไร รวมทั้งวิธีการสอนของครูเหมาะสมกับคุณหรือไม่

คุณไม่จำเป็นต้องมีครูภาษาอิตาลีเจ้าของภาษาเพื่อเรียนรู้ภาษาได้ดี ทั้งนี้ครูที่ไม่ใช่เจ้าของภาษามักจะเก่งพอ ๆ กับเจ้าของภาษา เนื่องจากการสอนต้องใช้การเตรียมความพร้อมเป็นอย่างมาก ทั้งทักษะทางอารมณ์ แรงจูงใจ และไม่ใช่แค่การรู้ภาษาเท่านั้น บน italki คุณจะพบกับครูภาษาอิตาลีที่มีประสบการณ์มากมายพร้อมกับรีวิวที่ยอดเยี่ยมของนักเรียน โดยที่ครูไม่ใช่ชาวอิตาลีโดยกำเนิด อันที่จริงแล้วครูผู้สอนที่ได้รับคะแนนสูงสุดของเราบางคนใช้ภาษาอิตาลีเป็นภาษาที่สองหรือแม้แต่ภาษาที่สาม! สาเหตุหลักประการหนึ่งที่ทำให้ผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเป็นครูได้ดีกว่าเจ้าของภาษาคือประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ภาษาของพวกเขา ท้ายที่สุดแล้วครูที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาทุกคนล้วนเคยอยู่ในจุดเดียวกับที่นักเรียนของพวกเขาอยู่ตอนนี้ นั่นก็คือการนั่งเรียนบนโต๊ะ
อย่างไรก็ตามมันเป็นความจริงเช่นกันที่การเรียนกับเจ้าของภาษาอิตาลีจะช่วยคุณในการออกเสียง และคุณจะได้รับความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับภาษา รวมทั้งคุณจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอิตาลีได้โดยตรง

The Internet is the best place to find an private Italian tutor who gives you Italian tuition online. Most language learning websites sell complete online language courses, but some are offering one-on-one private lessons or free language exchange between students. italki is a great place to find hundreds of private Italian tutors. We have more than 1,000 Italian teachers and online tutors. Our platform allows you to book 1-on-1 lessons at affordable prices and take private Italian lessons at a time and place convenient for you.
While enrolling in an online language course is cheaper, individual lessons with a private tutor will help you to learn faster. Instead of spending 20+ hours repeating after an audio recording and doing redundant exercises, you can achieve the same level in just a few lessons with a private Italian tutor. That's why working with a private tutor is more practical and cost-effective.
To make a more informed choice and find the best Italian tutor, don't hesitate to research their background and ask about their experience. Just keep in mind your language learning goals and your reasons to learn Italian. If you have a clear idea of the language points that you need to improve or you lack experience with, ask your private Italian tutor to help you with those specific points and to prepare a language plan based on your requirements.
Of course, when you're looking for a private Italian tutor, you should consider their teaching experience and fees. Private lessons' pricing varies a lot depending on the tutor's background and on the lesson types. General and conversational Italian lessons are usually cheaper than business and exam preparation lessons. Also, native Italian teachers tend to charge more than non-native teachers. Choosing between a native or a non-native teacher can affect your pronunciation, but improve your grammar and learning. The quality of the study materials the teacher will use is also important as it will directly affect your learning process. And of course, their teaching experience should also be an important criterion when you look for an Italian tutor and you make your decision. Experienced teachers are on average more effective in raising student achievement than less experienced teachers.

วิธีที่เร็วที่สุดในการเรียนรู้ภาษาอิตาลีคือการได้รับความช่วยเหลือจากครูภาษาอิตาลีหรือติวเตอร์แบบส่วนตัว ตามหลักการแล้วคุณควรเรียนกับครูชาวอิตาลีที่สอนภาษาอิตาลีเท่านั้น ไม่ใช่ครูที่พูดภาษาอังกฤษหรือภาษาแม่ของคุณ เรื่องนี้อาจฟังดูน่ากลัวในช่วงเริ่มต้นและคุณจะไม่สามารถเข้าใจทุกอย่างที่ครูพูดได้ แต่หลังจากบทเรียนเพียงไม่กี่บทเรียน คุณจะเริ่มเรียนรู้คำศัพท์ใหม่และการออกเสียงของคุณจะดีขึ้นเร็วขึ้น
ความจริงก็คือการเรียนกับครูมืออาชีพจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าการเรียนหลักสูตรภาษาอิตาลีแบบทั่วไป ครูภาษาอิตาลีแบบส่วนตัวจะแนะนำคุณทีละขั้นตอนผ่านแต่ละบทเรียนในลักษณะที่เหมาะสมกับกิจวัตรการเรียนรู้และระดับภาษาของคุณ พวกเขาจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจของคุณและช่วยให้คุณมั่นใจในการเรียนภาษาอิตาลีมากขึ้น พวกเขาจะตอบคำถามของคุณทันทีและตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ การออกเสียง หรือการเขียนในภาษาอิตาลี การเรียนกับครูมืออาชีพจะช่วยเร่งทักษะการพูดภาษาอิตาลีของคุณ เนื่องจากคุณจะมีคู่สนทนาภาษาเสมอ นอกจากนี้การเรียนกับครูภาษาอิตาลีหรือติวเตอร์แบบส่วนตัวจะทำให้คุณได้เรียนรู้ตามความสามารถ ตรงกันข้ามกับการเรียนรู้ในห้องเรียนปกติที่ความก้าวหน้าของคุณจะขึ้นอยู่กับระดับภาษาของนักเรียนคนอื่น ๆ ที่คุณกำลังเรียนด้วย
บน italki.com คุณสามารถหาครูภาษาอิตาลีที่มีภูมิหลังและประสบการณ์ต่างกัน และสามารถเลือกครูที่ดีที่สุดตามความต้องการของคุณ โปรดจำไว้ว่าครูสอนภาษาอิตาลีที่ดีไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของภาษาเสมอไป

อัตราการจ้างครูสอนภาษาอิตาลีออนไลน์บน Italki นั้นแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ของครู ระยะเวลาของบทเรียน ตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน ภาษาแม่ และอื่น ๆ อีกมากมาย
ตัวอย่างเช่น ราคาของบทเรียน 60 นาทีกับครูสอนภาษาอิตาลีมืออาชีพเริ่มตั้งแต่ $17 - $19 ดอลลาร์เท่านั้น! ในทำนองเดียวกันบทเรียน 45 นาที กับติวเตอร์ชาวอิตาลีจะมีค่าใช้จ่ายระหว่าง $12 -$14 ดอลลาร์ โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของบทเรียนภาษาอิตาลี 60 นาทีบน italki แค่ประมาณ $15 เท่านั้น!