ภาษารัสเซีย
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

เรียนภาษารัสเซียกับครูที่มีประสบการณ์บน italki

ครู 765 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษารัสเซียที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษารัสเซีย คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

122 บทเรียน

Nick
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาเยอรมัน

Responsible tutor with education in International Relations as well as healthy lifestyle person I also study foreign languages and know a lot about learning methods. If you do not understand any information in Russian I will explain it either in English or German.
USD 11.00/trial
5.0

172 บทเรียน

Jenny
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+2
I’ve traveled around the World and I have a passion for communicating with people! I like to work with different students. If you are struggling how to say “Hello” - it’s not a problem – I’ll teach you! Мне нравится работать с разными студентами. Если вы не знаете как сказать “Привет” - это не проблема – я научу вас!
USD 7.00/trial
5.0

687 บทเรียน

Natalia
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาเยอรมัน

+2
I'm patient and friendly. I'm good at explaining things in a way that suits each student individually.
USD 6.00/trial
GC entry
ภาษาอังกฤษ Group Class
Meet other students and practice together
Explore a variety of useful topics
Learn at a cost-effective price
5.0

181 บทเรียน

Inara
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

+2
Буду делать акцент на снятие языкового барьера своего собеседника. Мы будем обсуждать интересующие тебя темы и говорить о твоей цели. Я не профессиональный учитель, а учитель сообщества. Поэтому языковая практика для вас именно здесь.
USD 6.00/trial
5.0

552 บทเรียน

Andre
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

Буду рад вам помочь We will practice russian and learn new words. I can show you the spelling of some tricky words and how russians actually pronounce the word "Здравствуйте" (it is kinda funny) Мы будем практиковать с вами русский и учить новые слова. Я также могу показать вам, как пишутся некоторые хитрые слова и как русские люди на самом деле произносят слово "Здравствуйте"
USD 6.66/trial
5.0

688 บทเรียน

Mary Kuznetsova
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+2
Passionate and competent teacher with over 3 years of international teaching experience=) As a teacher I could help you learn Russian systematically and design the course professionally for you. I`m trying to help students study in a Daily way and could use more Russian to talk and practice. No more useless books and dialogues that you will never use in your real life. Only real conversations and phrases that will make your life easier and comfortable.
USD 9.00/trial
5.0

78 บทเรียน

Kseniia
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+2
💫Native speaker with more than 3 years of teaching experience💫 I am a very kind and cheerful person, I quickly find a common language with people. I love my native language and I will help you to love it too😏
USD 6.00/trial
5.0

404 บทเรียน

Svetlana
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอิตาลีภาษาสเปนภาษาอังกฤษ

+1
As a language learner myself, I know that the main thing is to be able to convey your message and be understood, which is why my lessons are focused on working on fluency. I adapt my Russian and make it comprehensible to learners of different levels, so you will find that you are already able to understand Russian no matter how beginner you are. I am an open-minded and easy-going person, and we can talk about a gran variety of topics. I create a friendly atmosphere in my classes, which will help you express yourself with no barrier, and with no fear. I study foreign languages, so I’m able to put myself in your shoes and share the techniques I use myself for effective language learning.
USD 5.00/trial
5.0

32 บทเรียน

Vera Tsyganenko
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
Easy Tutor I love learning ang teaching and i firmly believe that learning may be either productive and fun. I may help with understanding classic books, modern phrasal verbs, and all you want to know about my language. Me encanto aprender y enseñar y yo creo firmemente que el aprendizaje puede ser productivo y divertido al mismo tiempo. Puedo ayudarlo a comprender los libros clásicos, los phrasal verbs modernos y todo lo que desee saber sobre mi idioma.
USD 5.00/trial
5.0

32 บทเรียน

Bohdan Velykyi
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

ภาษายูเครน

+1
Learning Ukrainian is a new global trend. Join now! I constantly study English and constantly practice in Ukrainian and Russian. I love sharing my knowledge with others. It inspires me. I want to find a common language with wonderful people from different parts of our planet. I am ready to motivate you to continue learning Russian or Ukrainian in moments of difficulty! Even when you make a lot of mistakes, it's not scary at all. I'm always glad to be of service to you. Therefore, I am ready to get in touch with you and will be glad to our communication. We can discuss all the points of interest in our trial lesson.
USD 5.00/trial
5.0

11 บทเรียน

Kseniia
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศส

Russian: logical, understandable, learnable Up to today I have had an opportunity to teach Russian to the speakers of English, German and French. Even though I speak these languages, but as a teacher I use them in a class as little as possible. I believe that we can truly master a language if we start thinking in it, which is only possible when we actually speak it and do not use convenient English or other bridge language in a class. So my purpose as a teacher is to help you master Russian language so that you can say anything you want and understand native speakers without a translator and teacher's help.
USD 5.00/trial
5.0

317 บทเรียน

🌟 Julia JD 🌟
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาสเปน

+1
🔥 SPEAK RUSSIAN IN 3 LESSONS! 🔥 Я очень позитивный и открытый человек! Для своих учеников я хочу стать настоящим другом, который будет помогать и направлять в изучении русского языка. Мои занятия всегда проходят динамично, весело и легко.
USD 20.00/trial
5.0

94 บทเรียน

Julia
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

+2
Я закончила университет по специальности «преподаватель русского языка как иностранного» и работала со студентами, изучающими русский язык. Также, я прошла курс копирайтинга и пишу тексты для соцсетей. Я доброжелательный, лояльный и дружелюбный преподаватель I graduated from the Linguistic university, faculty Russian as a foreign language teacher and worked with students studying the Russian language. I also took a copywriting course and write texts for social networks. I am a loyal and friendly teacher
USD 5.00/trial
5.0

337 บทเรียน

Julia
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
Learn Russian efficiently I'm very patient, supportive and friendly. If you don`t find suitable slots in my calendar, please, let me know.
USD 5.00/trial
4.9

10 บทเรียน

Hanna
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

ภาษายูเครนภาษาอังกฤษ

+1
I use communicative method in my lessons❤️Learn Russian with pleasure ✨ I have been teaching Russian to people from all around the world for 2 years. I help my students to appreciate and understand the importance of Russian in our daily lives. I helped many students to pass exams, find their love in Russia, speak fluently with friends and feel confidence in speaking with natives!
USD 15.00/trial
4.9

90 บทเรียน

Yulya from Moscow
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
I am a cheerful IT recruiter and teacher Wanna improve your language skills and.. Конечно же я хочу провести с тобой приятно время! Улучшить твое настроение!
USD 7.00/trial
5.0

187 บทเรียน

Violetta
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

ภาษาสเปน

+3
Certified Teacher of Russian as a Foreign Language I prefer to use a communicative approach in the process of learning language. My lessons are based on your interests and needs. During our lessons we can focus on a certain type of the four foundational skills of language learning, in which you have difficulties: reading, writing, speaking and listening.
USD 10.00/trial
5.0

366 บทเรียน

Masha
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

+3
Russian with Masha from Russia Я окончила курс профессиональной переподготовки «Методика преподавания русского языка как неродного и иностранного» в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина. I graduated from the professional retraining course "Methods of teaching Russian as a non-native and foreign language" at the Pushkin State Institute of the Russian Language.
USD 5.00/trial
5.0

1,095 บทเรียน

Natalie
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

ภาษายูเครนภาษาอังกฤษภาษาเยอรมัน

+2
I wanted to study abroad so much myself. Therefore I went through the stage, where I had to learn English and German. I face difficulties in the beginning as wanted to become fluent soonest possible.I was impatient to learn those languages. And if you are also passionate and eager to learn any of the languages I can speak, I will happily help you and we will reach together the goals, you set for yourself.
USD 11.00/trial
5.0

177 บทเรียน

Victoria
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาอิตาลีภาษาสเปน

+2
I studied Linguistics (French and English) in Moscow and afterwards I did my Master's degree in Educational Sciences in Finland. I did an internship in Italy, where I taught Russian to Italian students at the University of Pavia, and I also did another internship in Spain for teaching English. I prefer to act like 'a friend' to my student rather than as an authoritarian controller. I 'guide' the students' learning, helping them to achieve their best results and making sure that they enjoy learning with me.
USD 5.00/trial
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

คำถามที่พบบ่อย

การเรียนกับครูสอนภาษารัสเซียออนไลน์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาทักษะการพูดและความเข้าใจภาษารัสเซียของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเรียนภาษาต่างประเทศอีกด้วย
บน italki คุณจะพบครูออนไลน์และผู้สอนภาษารัสเซียมากกว่า 1,000 คนในราคาประหยัด ครูแต่ละคนมีสไตล์การสอน กิจวัตร หรือสื่อการสอนของตนเอง แต่ข้อดีหลักประการหนึ่งของการจ้างครูภาษารัสเซียแบบส่วนตัวคือ พวกเขาจะปรับแผนการสอนและบทเรียนให้เหมาะกับคุณ ซึ่งหมายความว่าแทนที่จะศึกษาหลักสูตรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและใช้เวลาในการทบทวนคำศัพท์และไวยากรณ์ที่คุณรู้อยู่แล้ว คุณจะมุ่งเน้นตรงจุดอ่อนที่คุณต้องปรับปรุง และคุณจะเริ่มพัฒนาจากบทเรียนส่วนตัวครั้งแรกของคุณ! ไม่ต้องฝึกซ้ำซ้อนหรือทำซ้ำหลังจบบทเรียน: การเรียนภาษารัสเซียกับติวเตอร์ส่วนตัวนั้นมีประโยชน์และประหยัดเวลามากกว่า
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าครูของเราบางคนเชี่ยวชาญภาษารัสเซียเฉพาะด้านอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ครูชาวรัสเซียที่สอนการเตรียมตัวสอบจะสอนวิธีเตรียมตัวและสอบผ่าน TORFL เป้าหมายของพวกเขาคือการครอบคลุมคะแนนไวยากรณ์และคำศัพท์ทั้งหมดที่จำเป็นในการผ่านการทดสอบ พวกเขามีประสบการณ์ในการเตรียมนักเรียนสำหรับการสอบมากกว่าครูที่สอนบทเรียนภาษาทั่วไป บน italki คุณจะได้พบกับครูสอนภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจหลายร้อยคน พวกเขามักจะสอนคำศัพท์ทางธุรกิจและทำสื่อการเรียนและตำราเรียนภาษาธุรกิจ พวกเขามีประสบการณ์มากกว่าในการฝึกอบรมนักเรียนสำหรับการสัมภาษณ์งาน การประชุมทางธุรกิจ และการเตรียมการนำเสนอในภาษารัสเซีย ครูภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจสามารถสอนโดยใช้ตำราธุรกิจหรือใช้การฝึกอบรมภาษาตามสถานการณ์ ซึ่งคุณจะได้ฝึกคำศัพท์และไวยากรณ์การสนทนาที่ใช้ในสถานการณ์ในชีวิตจริงและการประชุมทางธุรกิจ
ในทางกลับกัน ครูผู้สอนภาษารัสเซียออนไลน์ที่สอน บทเรียนทั่วไปใช้หลักสูตรที่แตกต่างจากครูที่สอนการเตรียมตัวสอบและภาษาธุรกิจ บทเรียนทั่วไปมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถเบื้องต้นของภาษาหรือเพื่อปรับปรุงคำสั่งในทุกบริบทของการสื่อสาร บน italki คุณจะได้พบกับผู้สอนภาษารัสเซียที่มีประสบการณ์ซึ่งสามารถสอนได้ทุกระดับ: ตั้งแต่ A1 ถึง C2
ครูชาวรัสเซียในระดับ A1 และ A2 สอนนักเรียนถึงวิธีการตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ประจำวันที่จำกัด ในระดับ B1 และ B2 ครูมุ่งเน้นไปที่การสร้างคำศัพท์และไวยากรณ์ของนักเรียนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรม การศึกษา และวิชาชีพ โดยครูชาวรัสเซียที่สอนระดับ C1 ใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ซับซ้อนกว่าอย่างแท้จริง และให้โอกาสนักเรียนในการทบทวนเนื้อหาและไวยากรณ์จากบทเรียนเก่าเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของพวกเขาเชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมดจากระดับ B1 และ B2

ทุกวันนี้การหาครูผู้สอนภาษารัสเซียที่มีประสบการณ์ทางออนไลน์เป็นเรื่องง่าย ตัวอย่างเช่น บน italki คุณสามารถเลือกครูภาษารัสเซียได้มากกว่า 1,000 คน! ครูภาษารัสเซียของเราบางคนมีประสบการณ์และประกาศนียบัตรการสอนอย่างมืออาชีพ ครูอีกส่วนหนึ่งเป็นติวเตอร์ชุมชนและสอนการสนทนาภาษารัสเซียในทุกระดับ
ไม่ว่าระดับภาษาปัจจุบันของคุณจะเป็นอย่างไร คุณจะพบว่าการเรียนกับครูภาษารัสเซียออนไลน์มีข้อดีมากมายเมื่อเทียบกับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรภาษาแบบดั้งเดิม ประการแรก ครูแบบส่วนตัวของคุณจะออกแบบแผนการสอนที่ปรับให้เข้ากับความต้องการและเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารหลักในชีวิตประจำวัน หรือพยายามเรียนรู้ภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจ หรือแม้แต่บรรลุความสามารถทางภาษาที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษารัสเซีย ครูออนไลน์ของคุณจะสอนสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่จุดอ่อนด้านภาษาของคุณและช่วยให้คุณจัดการกับมันได้ นอกจากนี้ การเรียนกับครูแบบส่วนตัวจะช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจและแรงจูงใจของคุณ เนื่องจากครูของคุณจะติดตามความคืบหน้าและให้กำลังใจคุณตลอดเส้นทาง!

การหาครูสอนภาษารัสเซียทางออนไลน์ทุกวันนี้เป็นเรื่องง่ายมาก แต่การมีตัวเลือกครูผู้สอนภาษารัสเซียออนไลน์จำนวนมากนี้ทำให้กระบวนการตัดสินใจทำได้ยาก มีหลายปัจจัยที่คุณต้องจำไว้ในขณะที่มองหาครูสอนภาษารัสเซียออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ประการแรก ถามหาประสบการณ์ในการสอนภาษารัสเซียเป็นภาษาต่างประเทศ การเป็นเจ้าของภาษารัสเซียไม่ได้เป็นการรับประกันว่าต้องเป็นครูที่ดี คุณควรเรียนกับครูภาษารัสเซียที่มีทักษะและประสบการณ์ในการสอน ครูที่มีประสบการณ์มักจะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และช่วยให้นักเรียนพัฒนาขึ้นมากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย ประการที่สอง อย่าประมาทกับองค์ประกอบส่วนบุคคลเมื่อคุณเรียนออนไลน์ คุณอาจเรียนบทเรียนออนไลน์และไม่ได้พบปะกับครูของคุณเป็นการส่วนตัว แต่ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารของพวกเขามีความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ของคุณดังเช่นคุณกำลังเรียนแบบตัวต่อตัว คุณควรชอบครูภาษารัสเซียของคุณและเข้ากับพวกเขาได้ดี และสุดท้าย ให้คำนึงถึงค่าเล่าเรียนของครูต่อบทเรียนด้วย คุณจะพบว่าราคาบทเรียนของครูแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างมาก บางครั้งสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ที่คุณใช้เชื่อมต่อกับครูออนไลน์ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักขึ้นอยู่กับครูแต่ละคน ค่าเล่าเรียนของบทเรียนภาษารัสเซียออนไลน์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิหลังของครูและประเภทของบทเรียน บทเรียนภาษารัสเซียทั่วไปและแบบสนทนามักจะถูกกว่าบทเรียนเพื่อธุรกิจและการเตรียมสอบ TORFL นอกจากนี้ ครูชาวรัสเซียเจ้าของภาษามักจะเรียกเก็บเงินมากกว่าครูที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา การเลือกระหว่างครูเจ้าของภาษาหรือครูที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาคือทางเลือกที่สำคัญ แต่อย่าลืมว่าการเป็นเจ้าของภาษาไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นครูที่ดีเสมอไป ให้พิจารณาประสบการณ์การสอนของพวกเขาก่อนเสมอ

วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนภาษารัสเซียคือการได้รับความช่วยเหลือจากครูสอนภาษารัสเซียแบบส่วนตัวที่มีประสบการณ์ บน italki คุณสามารถจองบทเรียนภาษาแบบตัวต่อตัวกับครูและติวเตอร์ภาษารัสเซียได้ในราคาเพียง $10 ต่อบทเรียน การเรียนกับครูมืออาชีพจะช่วยให้คุณพัฒนาระดับภาษาได้เร็วยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับการเรียนในหลักสูตรภาษาแบบดั้งเดิมร่วมกับนักเรียนคนอื่น ๆ ครูสอนภาษารัสเซียแบบส่วนตัวจะแนะนำคุณตลอดในแต่ละบทเรียน รวมทั้งอธิบายหลักไวยากรณ์และคำศัพท์อย่างละเอียด ความเร็วในการสอนจะปรับให้เข้ากับกิจวัตรการเรียนรู้ ตารางส่วนตัว และระดับภาษาปัจจุบันของคุณ การเรียนกับติวเตอร์ชาวรัสเซียแบบส่วนตัวจะเพิ่มแรงจูงใจและช่วยให้คุณมีความมั่นใจและมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ภาษารัสเซียมากขึ้น ครูภาษารัสเซียแบบส่วนตัวของคุณจะตอบทุกคำถามของคุณและไขข้อสงสัยเกี่ยวกับไวยากรณ์ การออกเสียง หรือการเขียนในภาษารัสเซีย การเรียนกับครูมืออาชีพจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทักษะการพูดของคุณ เนื่องจากคุณจะมีคู่สนทนาภาษาที่จะสื่อสารด้วยตลอดเวลา

หากคุณสนใจที่จะเรียนภาษารัสเซีย คุณสามารถเข้าร่วมเดินทางไปกับผู้เรียนภาษาหลายพันคนที่มีแนวคิดเหมือนกันที่ italki.com บน italki เราจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับครูภาษารัสเซียที่เป็นเจ้าของภาษาและไม่ใช่เจ้าของภาษาสำหรับบทเรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัว กับเรา คุณสามารถเริ่มเรียนภาษารัสเซียได้ความต้องการของคุณ เลือกครูสอนภาษารัสเซียของเราเพื่อฝึกพูดภาษาได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานที่และอายุของคุณ

ค่าใช้จ่ายในการจ้างครูสอนภาษารัสเซียออนไลน์บน italki จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ประเภทของบทเรียน หรือจำนวนบทเรียนทั้งหมดที่จอง
ตัวอย่างเช่น ราคาเฉลี่ยสำหรับบทเรียนภาษารัสเซีย 45 นาที บน italki คือ $10 เท่านั้น! ค่าใช้จ่ายของบทเรียน 60 นาที กับครูมืออาชีพจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ $12 - $15 ในทำนองเดียวกัน บทเรียน 60 นาทีกับติวเตอร์ชาวรัสเซียจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ $8 - $10 ดอลลาร์