ภาษารัสเซีย
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

เรียนภาษารัสเซียกับครูที่มีประสบการณ์บน italki

ครู 666 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษารัสเซียที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษารัสเซีย คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

441 บทเรียน

Anton

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษากรีก
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

"What I hear, I forget. What I see, I remember. What I do, I understand." Language Courses A1, A2, B1, B2, C1, C2 Intensive departments for the tourism professions For business people For bilingual children For studies in Russia & Greece Storytelling, Songs, Movies, News, Paintings

USD 5.00/Hour
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:00
4.9

431 บทเรียน

Владлена

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

I finished MGU Lomonosova, as a teacher of russian language. Participate in international forums. Окончила МГУ Ломоносова по направлению преподаватель РКИ для детей и взрослых. Активно участвую в международных форумах РКИ в качестве спикера и слушателя. Прошла курс профессиональной переподготовки - учитель русского языка и литературы. Опыт работы: Работала в миграционном центре для детей беженцев с ноября 2020 г. по май 2021 год. В настоящий момент работаю в дипломатической академии - преподаю русский язык как иностранный детям и взрослым. Также работала в общеобразовательной школе учителем русского языка. Опыт работы репетитором русского языка - более 5 лет.

USD 10.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 17:30
5.0

2,124 บทเรียน

Tatiana

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษากาลิเซีย
ภาษาอิตาลี

Russian & Spanish for kids and adults С 2017 г. преподаю́ испáнский, а с 2018 – и рýсский язык. Кáждый урóк ориенти́рован на интерéсы и предпочтéния ученикá. Тáкже готóвлю и́гры и интеракти́вные упражнéния. Empecé a enseñar español en 2017, y desde 2018 imparto clases de ruso. Preparo cada clase a medida, según las necesidades y preferencias de mis alumnos. También diseño juegos y ejercicios online. I began to teach Spanish in 2017, and I've also been teaching Russian since 2018 . All my lessons are tailored to meet the student's interests and needs. J'ai commencé à enseigner l'espagnol en 2017, et depuis 2018, j'enseigne également le russe. Toutes mes leçons sont conçues pour répondre aux intérêts et aux besoins de l'élève.

USD 14.00/Hour
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:30
5.0

400 บทเรียน

Daniel Даниил Deniz

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาตุรกี
+2

Learn the language without stress) I teach Russian and Turkish. Görüşürüz, 안녕히 계십시요, see you, 再见。, Someone said: "A good teacher is a good student." I studied at the Azerbaijani language courses. Now I study Turkish and some English. I teach Turkish and Russian. It's interesting when you can teach others something new, useful. I speak a little Uzbek. I will share with you the methods that help me in mastering languages. Как маленькие дети учатся говорить? Они не сидят за учебниками. Многому их учат родители. Со временем они сами начинают что-то спрашивать. И, конечно, они не стесняются говорить, не боятся, что скажут что-то неправильно. Для меня важно создать атмосферу, в которой вы не будете стесняться задавать вопросы и не будете бояться ошибаться.

USD 5.00/trial
5.0

1,410 บทเรียน

Tatiana Yurievna

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
+1

Start speaking Russian with a professional Russian tutor / KIDS&ADULTS Как учитель, я всегда стараюсь создать комфортную и дружелюбную атмосферу между учеником и учителем. Уроки всегда будут адаптированы под ваши интересы и цели. Самое главное на уроках - это разговор, мы будем общаться только на русском языке, даже если это первый урок в вашей жизни. У меня есть опыт онлайн преподавания студентам любого возраста. Никогда не рано и никогда не поздно узнавать что-нибудь новое. I have learned to be flexible and to adapt my teaching to the needs, objectives and preferred learning style of the students. In our lessons, I will give you the maximum possible amount of opportunities to speak. We will start communicating from the first lesson.

USD 6.00/trial
5.0

1,321 บทเรียน

Ekaterina

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+2

Certified RUS & ENG teacher with 15 years of experience | Individual approach to every student I've been teaching Russian and English for 15 years now. For me, teaching isn't just a job. It's my passion and I love helping students learn and become more confident in speaking the languages. I teach both beginners and advanced learners, children and adults. I'm interested in long term students. ❃ If you need to learn Russian or English for communication, for travelling, want to understand songs, films, TV series or read books, I’ll be really glad to help you! I have custom-tailored lessons where we can work with songs, films, Youtube videos, including videos of interrogations, for example, or try to solve the most puzzling of crimes, if you’re interested in true crime just like I am.

USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:00
5.0

11.4k บทเรียน

Anna Russian&English

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษายูเครน
+3

A certified Russian and English teacher with more than 8 years of experience in teaching. I'll teach you all about the Russian and English languages, and we'll practice conversation and grammar together. I love both my native language as well as the English language. My intense study of both languages combined with my love for teaching have allowed me to create personalized lesson plans which convey these complex concepts in a fun, non-threatening way. Through conversation practice and grammar, you'll learn everything you need to know to achieve your specific language goals. In the process, you'll become comfortable enough to hold conversations in English or Russian with ease.

USD 10.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 18:00
5.0

1,646 บทเรียน

CHRISTINA

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษากรีก
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น

Learning a foreign language is not only about learning grammar and vocabulary. You actually learn a new culture and a new way of thinking! I strongly believe that the students must have fun during the lesson as if their enjoying their hobbies! My top priority is to base the lessons on the individual goals and interests of each learner.

USD 8.00/trial
5.0

311 บทเรียน

Abu Ilyas

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอาเซอร์ไบจาน
เจ้าของภาษา
ภาษาตุรกี
เจ้าของภาษา
ภาษาอาหรับ
ภาษาสโลวัก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเช็ก
+1

Language Tutor for non-native speakers with 10+ years of experience📕📗📘📙 As a teacher, I consider myself strict and committed to a certain schedule of study, choosing an individual approach to each student to achieve the best learning results. But of course, this does not mean that my lessons are devoid of a relaxing environment and ease of communication with students

USD 6.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 17:30
5.0

319 บทเรียน

Victoria

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอิตาลี
ภาษาสเปน
+2

I studied Linguistics (French and English) in Moscow and afterwards I did my Master's degree in Educational Sciences in Finland. I did an internship in Italy, where I taught Russian to Italian students at the University of Pavia, and I also did another internship in Spain for teaching English. I prefer to act like 'a friend' to my student rather than as an authoritarian controller. I 'guide' the students' learning, helping them to achieve their best results and making sure that they enjoy learning with me.

USD 5.00/trial
5.0

2,520 บทเรียน

Aleksey

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอิตาลี
ภาษาอังกฤษ

I’ve recently graduated from Moscow State University and I am starting my career as a professional teacher. Recently I’ve been helping some advanced students from China to improve their language skills, to construct arguments correctly, and to master the official style of speech.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 08:00
5.0

675 บทเรียน

Dasha

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาฝรั่งเศส
เจ้าของภาษา
ภาษายูเครน
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน

Native speaker and professional teacher of French and Russian Я очень увлечена языками и очень люблю "прокладывать мосты" между языками, на которых говорю (русский, французский, украинский, английский и немецкий). Спектр моих студентов очень велик: от мотивированных школьников до бизнесменов и политиков.

USD 30.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 08:00
4.9

1,398 บทเรียน

Leonid

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตุรกี
ภาษาเยอรมัน
ภาษาอิตาลี
ภาษาโรมาเนีย
ภาษาสเปน
+1

I've been studying foreign languages and teaching Russian for 10 years now. I've been studying foreign languages and teaching Russian for 10 years now. I know by experience one of the best and fastest way to learn foreign languages and I gathered a lot of necessery russian materials and taught many russian learning students. I'm glad to help learners of Russian here in Italki.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 08:00
5.0

33 บทเรียน

Sasha

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

Native Russian-speaking teacher/tutor👨‍🏫 Traveller ✈️ 26 y.o.⭐ 500+ completed online lessons for students from all over the world

USD 8.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 17:30
5.0

1,353 บทเรียน

Igor Naumov⭐️говорит

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+4

Helping people learn languages since 1984. I like online learning. I create my own courses and materials. I enjoy mentoring adults and high school students.

USD 6.00/trial
5.0

2,244 บทเรียน

Lubov

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
+1

Explore Russian and French Cultures Through Language Learning As a native Russian speaker who has been living in France for five years, I bring a unique perspective to language teaching. I'm passionate about sharing my deep knowledge of language and culture and helping students connect with the soul of the language. My teaching approach focuses 50% of the time on speaking activities, helping students quickly learn to make small and natural dialogues. I use a variety of materials, including songs, books, articles, and films, to make learning engaging. I provide all materials and type up your mistakes and new words to help you progress faster.

USD 15.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 16:30
5.0

557 บทเรียน

Полина (Polina)

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
+1

Speak like Russian with a Master's degree Russian teacher I have been teaching Russian for 7 years now. Among my students were students from 20 countries of the world. So I have a lot of experience in individual work. The program will be built individually for your goals, interests and learning speed. I can teach Russian in the intermediary language (English, German) or entirely in Russian.

USD 6.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:00
5.0

236 บทเรียน

Violetta

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
เจ้าของภาษา
+3

Certified Teacher of Russian and Spanish as a Foreign Language Con pasión y dedicación, ofrezco no solo enseñar el idioma ruso, sino también compartir mi profundo conocimiento de la cultura rusa. Mi objetivo es guiar a mis estudiantes a través de un viaje de aprendizaje emocionante y efectivo, enfocándonos en desarrollar habilidades de comunicación prácticas y aplicables en un entorno real. I prefer to use a communicative approach in the process of learning language. My lessons are based on your interests and needs. During our lessons we can focus on a certain type of the four foundational skills of language learning, in which you have difficulties: reading, writing, speaking and listening.

USD 10.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 17:30
5.0

9,806 บทเรียน

Seva 謝老师

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
+5

📈 I am goal-oriented, approachable and very patient, my students always tell me they feel good in class because I let them study at their own pace. That also means that if you are a supercharged turbo-motivated learner with a dedicated schedule to learn, we will progress just as rapidly and let you utilize all your strengths in the learning process. 🤩💪🚀

USD 15.00/trial
5.0

2,438 บทเรียน

Arina

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Professional English teacher and Linguist. I teach Business English, Grammar, Conversation, Exams. I have a lot of experience teaching students of different ages and backgrounds. I know how to choose an effective learning strategy and how to apply it in my classes. Depending on the learning goal of my students, I select materials that would meet their goals. My classes are engaging and dynamic, with the use of various authentic materials. I mostly teach teenagers and adults of all levels. Мои уроки всегда очень занимательные и полезные. Я составляю программу занятий для каждого ученика с учётом его целей, уровня и интересов.

USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

คำถามที่พบบ่อย

การเรียนกับครูสอนภาษารัสเซียออนไลน์เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการพัฒนาทักษะการพูดและความเข้าใจภาษารัสเซียของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเรียนภาษาต่างประเทศอีกด้วย
บน italki คุณจะพบครูออนไลน์และผู้สอนภาษารัสเซียมากกว่า 1,000 คนในราคาประหยัด ครูแต่ละคนมีสไตล์การสอน กิจวัตร หรือสื่อการสอนของตนเอง แต่ข้อดีหลักประการหนึ่งของการจ้างครูภาษารัสเซียแบบส่วนตัวคือ พวกเขาจะปรับแผนการสอนและบทเรียนให้เหมาะกับคุณ ซึ่งหมายความว่าแทนที่จะศึกษาหลักสูตรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและใช้เวลาในการทบทวนคำศัพท์และไวยากรณ์ที่คุณรู้อยู่แล้ว คุณจะมุ่งเน้นตรงจุดอ่อนที่คุณต้องปรับปรุง และคุณจะเริ่มพัฒนาจากบทเรียนส่วนตัวครั้งแรกของคุณ! ไม่ต้องฝึกซ้ำซ้อนหรือทำซ้ำหลังจบบทเรียน: การเรียนภาษารัสเซียกับติวเตอร์ส่วนตัวนั้นมีประโยชน์และประหยัดเวลามากกว่า
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าครูของเราบางคนเชี่ยวชาญภาษารัสเซียเฉพาะด้านอีกด้วย ตัวอย่างเช่น ครูชาวรัสเซียที่สอนการเตรียมตัวสอบจะสอนวิธีเตรียมตัวและสอบผ่าน TORFL เป้าหมายของพวกเขาคือการครอบคลุมคะแนนไวยากรณ์และคำศัพท์ทั้งหมดที่จำเป็นในการผ่านการทดสอบ พวกเขามีประสบการณ์ในการเตรียมนักเรียนสำหรับการสอบมากกว่าครูที่สอนบทเรียนภาษาทั่วไป บน italki คุณจะได้พบกับครูสอนภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจหลายร้อยคน พวกเขามักจะสอนคำศัพท์ทางธุรกิจและทำสื่อการเรียนและตำราเรียนภาษาธุรกิจ พวกเขามีประสบการณ์มากกว่าในการฝึกอบรมนักเรียนสำหรับการสัมภาษณ์งาน การประชุมทางธุรกิจ และการเตรียมการนำเสนอในภาษารัสเซีย ครูภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจสามารถสอนโดยใช้ตำราธุรกิจหรือใช้การฝึกอบรมภาษาตามสถานการณ์ ซึ่งคุณจะได้ฝึกคำศัพท์และไวยากรณ์การสนทนาที่ใช้ในสถานการณ์ในชีวิตจริงและการประชุมทางธุรกิจ
ในทางกลับกัน ครูผู้สอนภาษารัสเซียออนไลน์ที่สอน บทเรียนทั่วไปใช้หลักสูตรที่แตกต่างจากครูที่สอนการเตรียมตัวสอบและภาษาธุรกิจ บทเรียนทั่วไปมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความสามารถเบื้องต้นของภาษาหรือเพื่อปรับปรุงคำสั่งในทุกบริบทของการสื่อสาร บน italki คุณจะได้พบกับผู้สอนภาษารัสเซียที่มีประสบการณ์ซึ่งสามารถสอนได้ทุกระดับ: ตั้งแต่ A1 ถึง C2
ครูชาวรัสเซียในระดับ A1 และ A2 สอนนักเรียนถึงวิธีการตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ประจำวันที่จำกัด ในระดับ B1 และ B2 ครูมุ่งเน้นไปที่การสร้างคำศัพท์และไวยากรณ์ของนักเรียนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน วัฒนธรรม การศึกษา และวิชาชีพ โดยครูชาวรัสเซียที่สอนระดับ C1 ใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ที่ซับซ้อนกว่าอย่างแท้จริง และให้โอกาสนักเรียนในการทบทวนเนื้อหาและไวยากรณ์จากบทเรียนเก่าเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนของพวกเขาเชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมดจากระดับ B1 และ B2

ทุกวันนี้การหาครูผู้สอนภาษารัสเซียที่มีประสบการณ์ทางออนไลน์เป็นเรื่องง่าย ตัวอย่างเช่น บน italki คุณสามารถเลือกครูภาษารัสเซียได้มากกว่า 1,000 คน! ครูภาษารัสเซียของเราบางคนมีประสบการณ์และประกาศนียบัตรการสอนอย่างมืออาชีพ ครูอีกส่วนหนึ่งเป็นติวเตอร์ชุมชนและสอนการสนทนาภาษารัสเซียในทุกระดับ
ไม่ว่าระดับภาษาปัจจุบันของคุณจะเป็นอย่างไร คุณจะพบว่าการเรียนกับครูภาษารัสเซียออนไลน์มีข้อดีมากมายเมื่อเทียบกับการลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรภาษาแบบดั้งเดิม ประการแรก ครูแบบส่วนตัวของคุณจะออกแบบแผนการสอนที่ปรับให้เข้ากับความต้องการและเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณ ไม่ว่าคุณจะต้องการตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารหลักในชีวิตประจำวัน หรือพยายามเรียนรู้ภาษารัสเซียเพื่อธุรกิจ หรือแม้แต่บรรลุความสามารถทางภาษาที่ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษารัสเซีย ครูออนไลน์ของคุณจะสอนสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริง พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่จุดอ่อนด้านภาษาของคุณและช่วยให้คุณจัดการกับมันได้ นอกจากนี้ การเรียนกับครูแบบส่วนตัวจะช่วยเพิ่มขวัญกำลังใจและแรงจูงใจของคุณ เนื่องจากครูของคุณจะติดตามความคืบหน้าและให้กำลังใจคุณตลอดเส้นทาง!

การหาครูสอนภาษารัสเซียทางออนไลน์ทุกวันนี้เป็นเรื่องง่ายมาก แต่การมีตัวเลือกครูผู้สอนภาษารัสเซียออนไลน์จำนวนมากนี้ทำให้กระบวนการตัดสินใจทำได้ยาก มีหลายปัจจัยที่คุณต้องจำไว้ในขณะที่มองหาครูสอนภาษารัสเซียออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ ประการแรก ถามหาประสบการณ์ในการสอนภาษารัสเซียเป็นภาษาต่างประเทศ การเป็นเจ้าของภาษารัสเซียไม่ได้เป็นการรับประกันว่าต้องเป็นครูที่ดี คุณควรเรียนกับครูภาษารัสเซียที่มีทักษะและประสบการณ์ในการสอน ครูที่มีประสบการณ์มักจะมีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์และช่วยให้นักเรียนพัฒนาขึ้นมากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อย ประการที่สอง อย่าประมาทกับองค์ประกอบส่วนบุคคลเมื่อคุณเรียนออนไลน์ คุณอาจเรียนบทเรียนออนไลน์และไม่ได้พบปะกับครูของคุณเป็นการส่วนตัว แต่ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารของพวกเขามีความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ของคุณดังเช่นคุณกำลังเรียนแบบตัวต่อตัว คุณควรชอบครูภาษารัสเซียของคุณและเข้ากับพวกเขาได้ดี และสุดท้าย ให้คำนึงถึงค่าเล่าเรียนของครูต่อบทเรียนด้วย คุณจะพบว่าราคาบทเรียนของครูแต่ละคนมีความแตกต่างกันอย่างมาก บางครั้งสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ที่คุณใช้เชื่อมต่อกับครูออนไลน์ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักขึ้นอยู่กับครูแต่ละคน ค่าเล่าเรียนของบทเรียนภาษารัสเซียออนไลน์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิหลังของครูและประเภทของบทเรียน บทเรียนภาษารัสเซียทั่วไปและแบบสนทนามักจะถูกกว่าบทเรียนเพื่อธุรกิจและการเตรียมสอบ TORFL นอกจากนี้ ครูชาวรัสเซียเจ้าของภาษามักจะเรียกเก็บเงินมากกว่าครูที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา การเลือกระหว่างครูเจ้าของภาษาหรือครูที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาคือทางเลือกที่สำคัญ แต่อย่าลืมว่าการเป็นเจ้าของภาษาไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นครูที่ดีเสมอไป ให้พิจารณาประสบการณ์การสอนของพวกเขาก่อนเสมอ

วิธีที่ดีที่สุดในการเรียนภาษารัสเซียคือการได้รับความช่วยเหลือจากครูสอนภาษารัสเซียแบบส่วนตัวที่มีประสบการณ์ บน italki คุณสามารถจองบทเรียนภาษาแบบตัวต่อตัวกับครูและติวเตอร์ภาษารัสเซียได้ในราคาเพียง $10 ต่อบทเรียน การเรียนกับครูมืออาชีพจะช่วยให้คุณพัฒนาระดับภาษาได้เร็วยิ่งขึ้น เมื่อเทียบกับการเรียนในหลักสูตรภาษาแบบดั้งเดิมร่วมกับนักเรียนคนอื่น ๆ ครูสอนภาษารัสเซียแบบส่วนตัวจะแนะนำคุณตลอดในแต่ละบทเรียน รวมทั้งอธิบายหลักไวยากรณ์และคำศัพท์อย่างละเอียด ความเร็วในการสอนจะปรับให้เข้ากับกิจวัตรการเรียนรู้ ตารางส่วนตัว และระดับภาษาปัจจุบันของคุณ การเรียนกับติวเตอร์ชาวรัสเซียแบบส่วนตัวจะเพิ่มแรงจูงใจและช่วยให้คุณมีความมั่นใจและมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ภาษารัสเซียมากขึ้น ครูภาษารัสเซียแบบส่วนตัวของคุณจะตอบทุกคำถามของคุณและไขข้อสงสัยเกี่ยวกับไวยากรณ์ การออกเสียง หรือการเขียนในภาษารัสเซีย การเรียนกับครูมืออาชีพจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทักษะการพูดของคุณ เนื่องจากคุณจะมีคู่สนทนาภาษาที่จะสื่อสารด้วยตลอดเวลา

หากคุณสนใจที่จะเรียนภาษารัสเซีย คุณสามารถเข้าร่วมเดินทางไปกับผู้เรียนภาษาหลายพันคนที่มีแนวคิดเหมือนกันที่ italki.com บน italki เราจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับครูภาษารัสเซียที่เป็นเจ้าของภาษาและไม่ใช่เจ้าของภาษาสำหรับบทเรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัว กับเรา คุณสามารถเริ่มเรียนภาษารัสเซียได้ความต้องการของคุณ เลือกครูสอนภาษารัสเซียของเราเพื่อฝึกพูดภาษาได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่ต้องคำนึงถึงสถานที่และอายุของคุณ

ค่าใช้จ่ายในการจ้างครูสอนภาษารัสเซียออนไลน์บน italki จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ประเภทของบทเรียน หรือจำนวนบทเรียนทั้งหมดที่จอง
ตัวอย่างเช่น ราคาเฉลี่ยสำหรับบทเรียนภาษารัสเซีย 45 นาที บน italki คือ $10 เท่านั้น! ค่าใช้จ่ายของบทเรียน 60 นาที กับครูมืออาชีพจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ $12 - $15 ในทำนองเดียวกัน บทเรียน 60 นาทีกับติวเตอร์ชาวรัสเซียจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ $8 - $10 ดอลลาร์