ภาษาเกาหลี
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาเกาหลี ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 358 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาเกาหลีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาเกาหลี คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

372 บทเรียน

JINN
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+2
I have been teaching Korean to native english speakers living in korea. I want to help you speak korean fluently :) I am dreaming of teaching korean aborad . I think this is going to be a good experience. I like helping people in need.
USD 5.00/trial
4.9

59 บทเรียน

Jaehyun You
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
I have taught anatomy and physiology at college for more than four years and have been tutoring Korean offline for four years. I was always praised as an instructor who explains difficult concept in an easy way.
USD 5.00/trial
5.0

10 บทเรียน

Maya Kim
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

ภาษาจีน (กลาง)ภาษาอังกฤษ

+1
Worked for a startup as a Marketing specialist, freelancer writer [1] During my gap year, I've traveled starting from Russia (Trans-Siberian) to lots of European countries. Though I don't have any *professional* teaching experience, As a good talker, I used to teach Korean spontaneously. Have you heard of a Korean girl who opens her Korean class on the Trans-Siberian? if you did, it must be me! I usually crash lots of local people's couch as a culture traveler. [2] After My business went belly up, I went to China to learn Chinese. For some reason, I have wanted to run a business related to the Chinese Market. During My time in Beijing, I used to participate in a language exchange program. and I taught a 15-year-old Kid Korean regularly.
USD 7.00/trial
GC entry
ภาษาอังกฤษ Group Class
Meet other students and practice together
Explore a variety of useful topics
Learn at a cost-effective price
5.0

1,157 บทเรียน

Min
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

I'm here to help you have lots of fun learning Korean. 한국어 공부가 더 재밌을 수 있도록 도와드릴게요!
USD 6.00/trial
5.0

2,977 บทเรียน

minipink
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

ภาษาญี่ปุ่น

+2
Although I do not speak English very well but If you decide to study with me, I will do my very best to teach you what you want to know. 저도 외국어를 공부해 봐서 알지만 무겁고 딱딱하게 공부하면 문법 생각에 말문이 트이지 않고 긴장해서 알던 말도 안 나오는 경우가 많았습니다. 저는 수업을 통해서 편안하게 즐겁게 학생분들께 되도록 한국어를 많이 사용하시게 하면서 성취감을 느낄 수 있는 수업을 하고 싶습니다.
USD 13.88/trial
5.0

1,581 บทเรียน

Vincent Shin
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
여행을 하다가 한국을 좋아하는 많은 친구들을 만나 한국어를 조금씩 알려주게 된 것이 시작이었습니다. 3년 전 남미에 정착하게 되면서 조금 더 많은 친구들에게 한국어를 가르치고자 카페에서 일주일에 한 회의 그룹 수업과 개인 수업을 진행했습니다. I have met a lot of friends who love Korean culture during travelling. After I settled here in Latin America, I wanted to help them out with language skills, so I had 1 group class once a week, and several private classes for 3 years. Currently it is hard to make group classes because of this situation, so I am willing to teach students online.
USD 6.00/trial
5.0

1,829 บทเรียน

Tycoon
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

Certified Korean language Teacher 저는 대학교에서 수학교육과 한국어교육을 전공했습니다. 이전에는 국제학교에서 학생들을 가르쳤습니다. 언어는 자기의 생각을 표현하는 하나의 수단이라고 생각합니다. 여러분이 ‘한국어’를 통해서 자신의 생각을 자유롭게 표현할 수 있도록 제가 도와드리겠습니다. My majors are in Mathematics Education and Korean Language Education. I have taught students in the Foreign Language school. I think that Language is one of the ways to express one's thoughts. I can't wait to help you express your thoughts freely.
USD 7.00/trial
5.0

1,616 บทเรียน

Sadie Ko
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

ภาษาจีน (กลาง)ภาษาจีน (กวางตุ้ง)ภาษาอังกฤษ

+1
A well-prepared customized class. 大家好!见到你们很高兴。我向中国人教了好多年的韩语。并且, 我研修了TESOL教授韩语和汉语的课程。1:1的课, 班级的课都有教过。 我接触过不同背景的学生,我会选择最适合你的教材, 并按照你的需要,用歌词,电影和电视剧的台词,或通过插图来加强您对学习韩语的兴趣。世界上有那么多种外语, 您特别选择了韩语, 学习外语的方法很多, 你特别选择了 italki,而和我这样见面, 我相信你每个选择时刻都有特别的考虑过。 怀着自己独特的理由,下定决心学习韩语的大家,也许你们不知道从哪里,怎样开始学习韩语比较好, 现在我来帮助你们又容易又有趣的方式学习韩语。 I have been teaching Korean for many years. I received my TESOL Advanced certificates for both Korean and Chinese. I have taught one on one and in a classroom setting. I have met students from all different backgrounds and I know how choose material that best suits your current Korean language skills. I am excited to help you learn Korean in an easy and interesting way.
USD 8.00/trial
5.0

292 บทเรียน

Sara Kim
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

+2
For three years, I volunteered to teach foreign workers and foreign students to study Korean. And I've been teaching kids for 7 years at academy. One of my strengths is patience. We will help any student to study Korean easily.
USD 8.00/trial
5.0

80 บทเรียน

Jiwon Lee
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+4
Welcome K-pop fans and K-drama series lovers! I went to Yonsei university where many international students choose to go to learn Korean. I have helped many international friends learn Korean on campus. (Language exchange) I had a lot of good memories of hanging out with friends and talking about various topics in English or Korean.
USD 7.00/trial
5.0

120 บทเรียน

Hannah Yoon
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

Let's study Korean with me! I am a passionate Korean tutor. I hope you enjoy studying Korean with me. Have a wonderful day!
USD 7.00/trial
5.0

800 บทเรียน

Anna
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+3
I have an open mind and really enjoy meeting people from different countries. I have had lots of language exchange experiences with people from Asia, North/South America, Europe, Africa and Oceania, literally all over the world. My foreign friends usually tell me one or two things, firstly that I am a good teacher who is very kind, funny and patient and also that I am diligent and know how to get good results. Actually, it was my foreign friends who encouraged me to apply for this job.
USD 7.00/trial
5.0

1,302 บทเรียน

Jin
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

Bilingual (Korean - English), Currently Teaching Offline and Working for Education Industry ✅ I took linguistics and translation classes and have been trained in translation. (English to Korean and Korean to English). If you need help on this, you are looking at the best option on italki. ✅ I used to teach Korean to foreign students in my university for 2 years. ✅ I used to teach Korean & English to Korean American kids when I was in the US. ✅ I used to train new interns & new comers in at my previous job for about a year and half. I know how to teach, guide, help, and lead people to have them understand what I know. ✅ Tell me what you want to learn/go over with me I will be more than happy to help you with my best.
USD 6.00/trial
5.0

1,592 บทเรียน

Selah
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

ภาษาเยอรมัน

+1
I have experience teaching kids in kindergarten, and teaching friends my age in Germany. I am a kind, inspiring, encouraging, understanding and patient teacher.
USD 7.00/trial
5.0

258 บทเรียน

Korean Park
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

ภาษาจีน (กลาง)ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่น

Real Korean Language Beyond Textbook. I have taught a foreign students at foreign students club activities in BUCM and HGU. I had classes in a private academy at Beijing, CHINA. and I have experiences of online tutoring through ZOOM.
USD 5.00/trial
5.0

191 บทเรียน

YuJin
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+2
Korean tutor who cares about every detail! I started teaching Korean to the friends from abroad in university. Since then I am continuously teaching Korean as a private tutor. I have taught Korean for the level of beginner and advanced people.
USD 7.00/trial
5.0

2,688 บทเรียน

Jinsol
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+3
Certified Korean teacher with over 8 years of teaching experience My majors are English Language and Korean as a foreign language. I was fascinated to teach what I know to other people while I was an English teacher in Korea for four years and I learned how to pour love to my students by spending quality time. Moreover, teaching Korean at the university in the USA made me feel more proud of what I am doing as a native speaker. As a teacher, I consider communication as well as knowledge as the top priority to know what students are struggling with and help with it properly. I can be your friend-like teacher!
USD 16.00/trial
5.0

508 บทเรียน

Ji Ung Yang
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

Hi! I am Korean and I live in the U.S. now. I’ve taught Korean to many international students and also worked in an international office at a major university in Seoul. If you are interested in learning Korean, I am right here to help you!
USD 7.00/trial
5.0

531 บทเรียน

여름 summer
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

+2
거기 당신! 우리 같이 즐겁게 놀면서 공부해요! 어서오세요~ (한국어로만 수업! 18세 이상의 성인만 지원 가능합니다) 저는 다양한 외국인 친구들에게 한국어를 가르쳐 준 경험이 있습니다! 그래서 여러분들의 마음을 더 잘 이해할 수 있어요~ 저는 수학 과외를 진행한 경험이 있습니다. 여러분이 이해하기 쉽게, 이해할 때까지 설명해 드릴테니 걱정하지 마세요! 느리게 말씀하셔도 괜찮습니다~ 확실하게 아는 것이 중요하니까요! 긴장하지 마시고 일단 수업 신청해주세요! 미리 수업 전 메시지로 상담 후 취소하셔도 괜찮습니다 :)
USD 7.00/trial
5.0

4,709 บทเรียน

지은 Jieun
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

Experienced & Friendly Certified Korean Teacher [Courses] <Hangeul: Korean Alphabet> 1. Basic consonants & vowels 2. Double consonants & vowels 3. Final consonants 4. Basic sentences <Korean for Beginner> -how to introduce yourself, essential basic vocabulary & basic grammar *Topics: Greetings, Places and Locations, Weather, Activities Plans, Appointment, Shopping, Hobby <Intermediate> *You will learn in this course: Speaking practice to build fluency and confidence Essential expressions for daily conversation Intermediate Grammar practice *Topics: -Foods, Transportation, Making a phone +Workbook and audio files provided
USD 8.00/trial
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ