ครูมาจาก
เจ้าของภาษา
ภาษาอื่นที่พูดได้
ราคาบทเรียน
ประเภทบทเรียน
เวลาเรียน
ประเภทผู้สอน

ค้นหาครูภาษา ภาษาเกาหลี ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 366 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาเกาหลีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาเกาหลี คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

78 บทเรียน

PARK SOOHOON
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
5.0

130 บทเรียน

KIM MINJU
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาเกาหลี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 26.00
4.9

38 บทเรียน

Lydia Tan
Non-native Korean tutor with years of learning experience
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
5.0

812 บทเรียน

송재호
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
5.0

502 บทเรียน

Judy Choi
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน (กลาง)
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 6.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 24.00

ครูสอนบทเรียนแบบทันทีทันใด 3 คน

เรามีครูที่พร้อมสอนคุณในทันที! ค้นหาครูและเริ่มต้นเรียนรู้

Sangbin
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

2709 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาเกาหลีเจ้าของภาษาภาษาอังกฤษ
+2
Let's learn eloquent Korean with me.
trialUSD 5.00
Hayat
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

1140 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาเกาหลีภาษาอาหรับ (มาเกร็บ)ภาษาอาหรับ (มาตรฐานสมัยใหม่)ภาษาอังกฤษ
+2
Arabic, English and Korean Tutor with Over 5 Years of Experience!
trialUSD 8.00
TOP1/시니SHINNIE⭐...
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

4718 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาเกาหลีเจ้าของภาษาภาษาอังกฤษภาษามองโกเลีย
+4
📚I was chosen as the teacher of August, October who had the most Korean classes in italki🐳✈️
trialUSD 22.00
4.9

819 บทเรียน

justchoiteacher
Simple, fun, professional. 简单, 有块, 专业
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน (กลาง)
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 6.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.25
5.0

127 บทเรียน

Ari
Korean teacher for 10+years
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 13.00
5.0

268 บทเรียน

Andy Seo
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 10.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 17.00
5.0

2757 บทเรียน

Grace
I'll get you from 0 to CONVERSATIONAL in a short period of time.
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ไทย
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเกาหลี
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาสเปน
ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาญี่ปุ่น
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 20.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.00
5.0

1924 บทเรียน

Minji Kim
😍 A professional teacher who majored in KOREAN Language study
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 10.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 24.00
5.0

2193 บทเรียน

Soona Lee
Encouraging, Engaging, Passionate, Positive teacher♥
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 10.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
5.0

4460 บทเรียน

Jinju Kim
7 years of teaching experience on Italki.
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 9.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 20.00
5.0

340 บทเรียน

김연주 Yeonju Kim
I'm a certified Korean teacher.
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาเกาหลี
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 12.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 24.00
5.0

101 บทเรียน

Cecilia
I have a lot of experience in the educational field. I'll do my best to teach you guys.
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 7.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
4.9

2483 บทเรียน

JUNG GYUSUNG
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาเกาหลี
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 15.50
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 26.40
5.0

103 บทเรียน

Lucy Jung
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาเกาหลี
ภาษาจีน (กลาง)
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 10.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 19.00
4.9

90 บทเรียน

Eun ji
한국어 교원 자격증 2급 소지
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเกาหลี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 7.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

1286 บทเรียน

Sera
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเกาหลี
ภาษาเยอรมัน
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 7.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 17.90
5.0

53 บทเรียน

Hannah Yoon
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 7.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
5.0

867 บทเรียน

Hyunhee Park
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 13.00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ