ภาษาเยอรมัน
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาเยอรมัน ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 571 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาเยอรมันที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาเยอรมัน คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

328 บทเรียน

Susie Dachs
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

Certified Montessori Lead Teacher with over 17 years of educational experience I will engage my young students with child appropriate fun game/songs/stories & short videos ( w/subtitles). I may also speak entirely in German. My goals are for the children to become excited about their lesson and enjoy their time without even noticing that they are studying and learning a foreign language! I am customizing the lesson to my student's needs, desires, goals & available timetable. The curriculum will be totally tailored to ensure the most successful outcome and will be adjusted according to the student's accomplishments and abilities. I will gently guide/assist & patiently correct. So, let’s start with this exciting & fun adventure into a new language and culture!!
USD 30.00/trial
4.9

444 บทเรียน

Sophie Philipp
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาสเปน

+1
German teacher at chilean Waldorf school with over one year experience on italki Having fun and being interested in the culture is key to learning languages. Since I started teaching languages I recognized a certain pattern in my students: "if you want, you can". I will show you why it is worth making an effort by exchanging ideas about my culture, our mentality and life in Germany. With the fun of it, you'll be motivated and happy to learn. I love to chat about life experience, traveling, manual work, languages, hobbies and so much more. Since November 2020 I have been studying at a seminar of the GOEHTE INSTITUTE where I am trained as a professional German teacher.
USD 9.00/trial
5.0

5,254 บทเรียน

Robert
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+2
I am a certified TestDaF and telc examiner. I specialise in test preparation. Language lessons can be fun, but language-learning is certainly time-consuming and occasionally frustrating. I am therefore aiming at establishing a collaborative relationship with you and keeping you motivated and inspired along the way. I look forward to working together with you!
USD 10.00/trial
GC entry
ภาษาอังกฤษ Group Class
Meet other students and practice together
Explore a variety of useful topics
Learn at a cost-effective price
5.0

1,317 บทเรียน

Madeleine Magnet
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาอิตาลีภาษาสเปน

+2
⭐️Structured and Well-Prepared Lessons Targeted To Your Needs (Kids/Beginners/Test Prep)⭐️ Nach meinem Studienabschluss 2018 des Lehramts, habe ich ein Jahr lang an einer Handelsakademie in Österreich unterrichtet. Danach bin ich durch Kolumbien und Thailand gereist und habe noch in Kolumbien entschieden, mein Leben in Österreich aufzugeben und nach Madrid zu ziehen. Die beste Entscheidung meines Lebens. After graduating as a teacher in 2018, I taught at a commercial secondary school in Austria for one year. Afterwards I traveled through Colombia and Thailand and while still in Colombia I decided to give up my life in Austria and move to Madrid. The best decision of my life.
USD 15.00/trial
4.9

1,113 บทเรียน

Christian
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาเยอรมันแบบออสเตรียภาษาอังกฤษภาษาอิตาลีภาษาญี่ปุ่น

+1
Ich lege meinen Schwerpunkt auf das natürliche Erlernen von Sprachen durch Kommunikation und auf die individuellen Anliegen, Bedürfnisse und Ziele meiner Schüler. Ich bin gerne nicht nur euer Tutor für die deutsche Sprache, sondern auch euer Tutor für das Leben in der deutschsprachigen Welt (ob beruflich oder privat)! Ich helfe euch gerne bei all euren Anliegen, die etwas mit Deutschland, Österreich der Schweiz und dem Leben hier zu tun haben. Ich bin ein geduldiger Mensch und kann die Probleme, die man beim Sprachenlernen hat, gut verstehen. Ich bin offen für Schüler aus jedem Land der Welt und unterhalte mich beim Lernen gerne mit euch über jedes Thema, über das ihr sprechen wollt!
USD 10.00/trial

ครูสอนบทเรียนแบบทันทีทันใด 3 คน

เรามีครูที่พร้อมสอนคุณในทันที! ค้นหาครูและเริ่มต้นเรียนรู้

Hanna
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

1,283 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาเยอรมันเจ้าของภาษาภาษาอังกฤษ
+2
Professional German and English Tutor with 1000+ Students
trialUSD 18.00
Ana Polyglot
ผู้สอนมืออาชีพ
4.9

6,569 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษภาษาเซอร์เบียภาษาโครเอเชียภาษาอิตาลีภาษาญี่ปุ่น
+2
Language Expert with more than 10 years of experience★ 6500 Lessons★Adults&Kids
trialUSD 20.00
Katharina
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

918 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาเยอรมันเจ้าของภาษาภาษาดัตช์ภาษาอังกฤษ
+1
German and Dutch teacher for adults and teenagers (12+) - please read my profile before booking
trialUSD 10.00
4.9

2,515 บทเรียน

Francesco
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาซิซิลีภาษาอังกฤษภาษาอิตาลี

+1
My approach is friendly and involving, because I really love to help other people to learn a new language. Don't be nervous If you make a mistake: you're welcome to ask me questions, to repeat or ask me to reformulate.
USD 15.00/trial
5.0

173 บทเรียน

Elmar Sulzgruber
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส

+2
Multilingual Native German Teacher with over 20 Years of Experience So helfe ich allen Anfängern geduldig dabei, die ersten Schritte in einer neuen Sprache zu meistern, ohne dass der Spaß dabei zu kurz kommt. Mit fortgeschrittenen Lernenden führe ich gerne anspruchsvolle Konversation oder erkläre komplexe grammatikalische Fragestellungen. Und solltet ihr spezielle Anforderungen wie zum Beispiel Geschäftsdeutsch oder die Vorbereitung auf eine Prüfung haben, so bin ich natürlich auch dazu gerne bereit. For beginners, I promise to take the first step with you with patience, clarity, encouragement, and fun. For intermediate and advanced learners, I can explain complex grammar and perfect your skills from all aspects.
USD 10.00/trial
5.0

2,757 บทเรียน

Dominik
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส

+4
Ich unterrichte seit 2015 Deutsch. Gern helfe ich auch dir, deine Ziele zu erreichen. Wir arbeiten mit Bildern, kurzen Texten und Aufgaben auf deinem Niveau. Natürlich kannst du auch eigene Materialien mitbringen - z.B. deine Texte. Oder wir unterhalten uns ganz entspannt :-). Ich freue mich auf jeden Fall schon dich kennen zu lernen. Ich habe einen Master in Sprachtechnologie und Fremdsprachendidaktik mit Schwerpunkt Deutsch als Fremdsprache. Seit 2015 unterrichte ich Deutsch für Anfänger und Fortgeschrittene bis Niveau B2. Ich habe auch Erfahrung mit der Vorbereitung auf den "Deutschtest für Zuwanderer".
USD 20.00/trial
5.0

1,043 บทเรียน

Marianne
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาดัตช์ภาษาอังกฤษภาษาโปรตุเกส

+2
🌟Maximize Your Learning Potential with my German and Dutch Language Lessons! 💫 I invite you to immerse yourself into new cultures. As I share my passion for languages, I help others achieve their language goals. I am very flexible and adapt my lessons to the needs of my language students. You determine your learning progress and I will provide you with a friendly learning atmosphere, where you feel safe and learn to become more confident. Lessons are designed according to your learning goals and learning styles. All learning materials that facilitate and improve your learning will be used. Each lesson is personalized and based on your goals and needs. Discover a New Culture through Language Learning! My lessons are for adults only.
USD 25.00/trial
5.0

2,006 บทเรียน

Barbara
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปน

German native speaker (Standard German) with a passion for teaching and learning languages. For several years now, I have had numerous video calls with people from many countries of all continents including a lot of English, French and Spanish native speakers, practising my own foreign languages and helping them to improve their German. So if you speak any of the languages mentioned above, I can assure you that I am very well aware of the typical challenges you encounter with regards to German grammar and pronunciation. I prefer an informal and relaxed teaching style. Besides my passion for languages, I enjoy reading, running, travelling, photography, psychology, philosophy, learning about different lifestyles and cultures, and many more.
USD 15.00/trial
5.0

2,262 บทเรียน

Kim
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาแอฟริคานส์ภาษาโปรตุเกส

+1
A2-C2 Conversation Practice and Proofreading Since I’ve already learned various languages myself I know how daunting it can be to start speaking in a foreign language. My goal is to make you feel comfortable during our lessons and to help you build your confidence . Da ich selbst bereits einige Sprachen gelernt habe, weiß ich wie schwer es manchmal sein kann, anzufangen in der Fremdsprache zu sprechen. Mein Ziel ist es dafür zu sorgen, dass du dich während der Stunde wohlfühlst und du Schritt für Schritt mit mehr Selbstvertrauen sprechen kannst.
USD 11.50/trial
5.0

864 บทเรียน

andreas
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาสเปน

Certified German teacher with more than 9 years experience I have more than 8 years of teaching experience and work as a full-time teacher. I am completely adapt to your needs and try to do the lessons in a relaxed and funny atmosphere.
USD 10.00/trial
5.0

1,769 บทเรียน

Carolin
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาสเปน

+2
I always ensure that students practice a lot to be at the level they are aiming for. I'll provide a patient, calm, and relaxed atmosphere where students can gain confidence in speaking German. Three words about me: encouraging, patient, and calm.
USD 9.00/trial
5.0

2,095 บทเรียน

Simon
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส

+2
German native speaker with more than 2000 lessons and over 4 years experience of teaching I had some freelancer jobs as a translator and teacher already. Furthermore I've learned 4 foreign languages so far (English, French, Spanish, Japanese) and can therefore very well understand the problems beginners are facing when learning a new language. I've also lived in the French speaking part of swiss for more than 3 years. I enjoy teaching people things, especially in languages. I always try to speak slow, clearly and simplify my sentences if I realize the student can't keep up with me. I'm also very patient and give general advice on how to learn a language.
USD 12.00/trial
5.0

2,432 บทเรียน

Katharina
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษารัสเซีย

+3
I love it to teach and to learn- sharing knowledge is one of the best things! We have the ability to constantly learn something new. And if we´re enjoying it, then learning becomes easy - that helps us to reach our goals faster. And if some things need more time then we should accept it and not give up. If the seed is planes the flower will bloom when time is right. Many of my students are saying that I´m funny – I believe them. In that case I guess our lessons could be fun but I´m also patient, helpful, and supportive.
USD 8.00/trial
4.9

244 บทเรียน

Stefanie Schuler
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+2
Humorvolle Deutschlehrerin mit Spaß am Unterrichten :-) Humorous German teacher having fun teaching I am a happy-minded person with lots of humour :-) I am also very experience in teaching (teaching online for 3 years in a row already) Ich bin ein sehr fröhlicher und humorvoller Mensch. :-) Ich bin auch sehr erfahren (unterrichte online seit 3 Jahren in Folge)
USD 5.00/trial
5.0

2,541 บทเรียน

Sabine
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาสเปนภาษาอังกฤษ

+3
I really like teaching, I've been doing it for 16 years. I'm fluent in Spanish and German as a mother language. I focus a lot on grammar and writing, but I also offer conversation classes. I guarantee you some didactic classes, in which you will learn a lot. I can improve your writing skills in Spanish. Together we can do perfect essays or what you need. If you have a job interview in Spanish or German, I can also help you practising in the language you need. I have a degree in Human Resources, so I know the skills you need for an interview. If you only want a conversation class in Spanish or German, contact me, you'll also learn a lot with me.
USD 17.00/trial
5.0

1,824 บทเรียน

Bijan
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+2
You are keen to learn German, but you are also aware that learning a language can be sometimes frustrating. With my 25 years of experience and enthusiasm for teaching German, I can provide you with a positive and productive learning atmosphere that will keep you motivated throughout the learning process. My lessons are time and cost effective because I am familiar with the common problems students encounter in learning German. Moreover, I am able to customize and adapt proven language training techniques to your particular learning style. I have specialized in instruction for advanced levels (academic, business, law, engineering) and preparation for language exams A1 - C1, DSH, TestDaF, tel
USD 16.00/trial
5.0

400 บทเรียน

Regina
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+4
TEFL-certified teacher with over 8 years of experience! I have over 8 years of experience in teaching German and English and am happy to create a lesson plan that works for you. Let me know what your aims are and I'll accompany you on your exciting journey towards fluency.
USD 12.00/trial
5.0

2,652 บทเรียน

Celine
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาญี่ปุ่น

+1
What makes me stand out is that I have learned how the CIA and FBI teach languages. It is quick, effective, easy and it works like no other system. And now I can help you reach more proficiency effectively so that you learn German with joy and confidence. I have taught adults and children from all walks of life for more than 20 years now. I tutor all skill levels in German and English and beginners in French and Japanese. I provide a safe space full of encouragement and positivity. My students often comment on my patience and clarity.
USD 22.00/trial
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ