ครูมาจาก
เจ้าของภาษา
ภาษาอื่นที่พูดได้
ราคาบทเรียน
ประเภทบทเรียน
เวลาเรียน
ประเภทผู้สอน

ค้นหาครูภาษา ภาษาเยอรมัน ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 573 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาเยอรมันที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาเยอรมัน คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

482 บทเรียน

Juan Carlos
Multilingual teacher with more than 5 years of teaching experience
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาอิตาลี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 10.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 14.00
5.0

3436 บทเรียน

Yiğit
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาตุรกี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.00
5.0

1526 บทเรียน

Armin Zürcher
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเยอรมัน
ภาษาเยอรมันแบบสวิส
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 12.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 48.00
5.0

2136 บทเรียน

Thomas Alexande...
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเอสเปรันโต
ภาษาเยอรมัน
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 6.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

1121 บทเรียน

Oliver Vu
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 17.00

บทเรียนแบบทันที

เรามีครูที่พร้อมสอนคุณในทันที! ค้นหาครูและเริ่มต้นเรียนรู้

5.0

96 บทเรียน

Dennis
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาเยอรมัน
ภาษาเช็ก
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 19.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 39.00
5.0

311 บทเรียน

🇨🇭 Sabrina 🇨...
Crack German - in a relaxed and fun atmosphere
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเยอรมัน
ภาษาเยอรมันแบบสวิส
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 21.50
5.0

620 บทเรียน

Hanna
Certified German and English Tutoring with 500+ Students
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 16.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 27.00
ตอนนี้ว่าง
4.9

113 บทเรียน

Zakariya
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอาหรับ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
4.9

1122 บทเรียน

Jolca
Zertifizierte ÖIF- und ÖSD-Lehrkraft mit über 10 Jahren Lehrerfahrung
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาเยอรมันแบบออสเตรีย
ภาษาเยอรมัน
ภาษาเยอรมันแบบสวิส
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 15.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 26.00
5.0

951 บทเรียน

erika amerika
Teacher: "German as a 2nd Language" & "English" over 30 years / helps with Level A1-C1 examination.
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 13.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 26.00
5.0

4740 บทเรียน

Svetlana
Just an experienced tutor who likes to teach languages, play Video Games and watch anime :)
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเซอร์เบีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ภาษาบอสเนีย
ภาษาโครเอเชีย
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
5.0

901 บทเรียน

Marianne
Learn German, German Slang, Business German and Dutch with passion!
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาดัตช์
ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 30.00
5.0

1395 บทเรียน

Thomas
Teacher with more than 15 years of experience in Teaching German to foreigners.
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาเยอรมัน
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
ไทย
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 42.00
5.0

159 บทเรียน

Anton
20 YEARS OF TEACHING ❤️ ⭐️IELTS⭐️Conversation⭐️Confidence⭐️Fluency⭐️Pronunciation⭐️Presentation⭐️
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 10.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 18.00
4.9

163 บทเรียน

Stefanie Schule...
Humorvolle Deutschlehrerin mit Spaß am Unterrichten :-) Humorous German teacher having fun teaching
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 23.30
5.0

2585 บทเรียน

Dominik
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 20.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 40.00
5.0

891 บทเรียน

Claudia
Claudia, your German barista. Let's have a chat over a cup of coffee!
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเยอรมัน
ภาษาคาตาลัน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮีบรู
ภาษาสเปน
ภาษาฝรั่งเศส
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 7.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 20.00
5.0

354 บทเรียน

Pagnole
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 11.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 24.00
5.0

2360 บทเรียน

Dominic - डोम...
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 6.50
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ