ภาษาจีน (กลาง)
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาจีน (กลาง) ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 1132 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาจีน (กลาง)ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาจีน (กลาง) คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

151 บทเรียน

Harvey Yin
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาจีน (กวางตุ้ง)ภาษาสเปน

+3
- tutor to colleagues on English and Chinese( for foreigners) - teacher to my daughter and her classmate from primary school to middle school. - lectures/ experience sharing on Spanish learning with 300+ audience
USD 5.00/trial
4.7

26 บทเรียน

Elena Li
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาสเปน

+3
ten years teaching experience certified Chinese tutor Teaching Chinese 5 years in TLI (Beijing centre) Teaching Chinese for the kids that speak Spanish in Madrid elementary school I have students from Google, Morgan Stanley China,Mitsubishi Corporation and Mitsui & Co. Ltd. teaching Chinese paper cutting from 2016-2020 for Chinese temple fair in Madrid.
USD 8.00/trial
4.9

1,860 บทเรียน

Oliver Q
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+6
I have been teaching Chinese over 2 years,I teach anyone at any age from any countries. I already have been teaching online for more than one year!I teach all kinds of students. I can speak Chinese and English, and I am also learning Russian, German and French. I have been to Japan once, so I learned a little bit of Japanese, so I also know how difficult it is to learn an Asian language. It is different from European language.So don‘t worry, I will try my best to help you.I‘m Super Cool and Super Nice with loads of patience!!! We will have an interesting lesson together:)I also have professional microphone and high quality of camera for the lesson!:)Thank you:)See you soon:)
USD 5.00/trial
GC entry
ภาษาอังกฤษ Group Class
Meet other students and practice together
Explore a variety of useful topics
Learn at a cost-effective price
5.0

245 บทเรียน

王小奇
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

+1
我毕业于国际汉语教育专业,有1年教授青少年儿童学习中文的经验,也有2年教授成年人学习中文和HSK考试的经验。
USD 5.00/trial
5.0

330 บทเรียน

Jessica
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาจีน (กวางตุ้ง)ภาษาอังกฤษ

As an English teacher, I have been teaching children English for about four years. So I have got some experience and methods of language teaching. And I like one-on-one teaching,because it can help the students learn Chinese more effectively and easily. As a language teacher, I can teach Chinese Mandarin,Chinese Cantonese and spoken English. No matter which language I teach, I will try my best to help you.
USD 5.00/trial
5.0

315 บทเรียน

Christina
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
Ctcsol Certified Mandarin Teacher, Major in Chinese language&Literature.10 years teaching experince. I‘m a mandarin teacher working in China with 5 years experiences. Currently working in Shenzhen. I would like to teach students from all around the world and to help students to break down all the berries when they study this language.
USD 7.50/trial
5.0

1,366 บทเรียน

Rongrong Hu
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษารัสเซีย

+4
Mandarin Chinese teacher with 5+ years of experience, customized effective exercises on grammar >I have been working as Chinese tutor for five years, and as a Russian tutor for two years. I have developed many fun and effective exercises on grammar and vocabulary that you can hardly find in textbooks. >Lessons are customized. We can work on grammar, vocabulary, pronunciation, HSK Exam preparation (written and oral), lyrics, tv-shows, movies, etc. Я уже пять лет работаю репетитором по китайскому языку. Хорошош знаю, что в китайском языке сложно для русскоязычных учеников. Мои ученики говорят, что я умею объяснять грамматику коротко и понятно. Разрабатываю интересные и эффективные упражнения по грамматике, по лексике, которой нет в большинстве учебников.
USD 9.20/trial
5.0

735 บทเรียน

Jennifer Jin (PhD)
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+2
I’m a native Mandarin Chinese speaker with a level two, grade A Mandarin Proficiency certificate, which means I could be a professional Mandarin language teacher. I used to be a lecturer in Shanghai and have been teaching both languages for more than 7 years.
USD 10.00/trial
4.9

23 บทเรียน

wwang
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

+2
陪孩子玩的爸爸 2016年开始教外国人学习汉语,开始只是帮助他们纠正发音,之后开始使用教材帮助学生系统化学习汉语。针对不同学生调整不同的方法和方向。大部分学生已经来过中国,甚至也有学生在中国生活。
USD 8.00/trial
5.0

78 บทเรียน

Grace
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

拥有多年教学经验 Now I have focused on online tutoring and mentoring , teaching students of a range of ages from all over the world.
USD 8.00/trial
5.0

79 บทเรียน

Xie Wan
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

Mostly we practice the grammar and new vocabulary through conversations, explaining to them how to use it and why.
USD 5.00/trial
5.0

240 บทเรียน

MelodyZhao
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

+1
Beginner to advanced, Conversation, HSK, Professional & Patient & Friendly I have worked for more than ten years. When working as a foreign teacher recruiter, I often help foreign friends practice their daily conversation. I am a patient teacher. I am willing to repeat the same pronunciation as many times as you need. In my class, I always create a relaxed atmosphere. Because I believe when you’re relaxed, you can better express yourself. I always encourage my students to speak as much as they can in Chinese. Learning from speaking is the most effective way to acquire a language. You can speak more than you think you can.
USD 5.00/trial
5.0

1,091 บทเรียน

Moka
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
*Master degree * 15 years teaching experience* *From Beijing,no accent,speak pure Chinese* *Master degree in education* Beijing Normal University *15 years teaching experience* Teach in Beijing and Europe *Professional Chinese teacher* Certified Expertise *From Beijing,no accent,speak pure Chinese* No one wants learan Chinese with a strange accent ^-^
USD 8.00/trial
5.0

382 บทเรียน

Genia
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษารัสเซีย

----------------------- 😀 Rich experience ----------------------- 👉 I have the experience of offline teaching. 👉I helped my foreign friends learn Chinese and they all improved a lot. 👉 Now I am a part-time online teacher here.
USD 7.00/trial
4.9

396 บทเรียน

Yolanda Y.
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
Certified Chinese and IELTS teacher with over 6 years of teaching experience I have an IPA certificate as a senior Chinese Language teacher and Mandarin level certificate (A level). I have 6 years experience for teaching Chinese, one year in Shanghai, China and 5 years in the UK. My lessons include all age groups. So, if you are an English speaker, I might be a perfect Chinese teacher for you. 我于2017年取得了英国格拉斯哥大学的研究生学位,专业是 TESOL-对外英语教学,现在在英国攻读教育学博士学位。我拥有国内的英语教师资格证并有3年的英语教学经验,我的学生来自不同的年龄阶层,课程内容涵盖少儿英语,小升初,初升高,学术英语,雅思考试等等。
USD 5.00/trial
4.9

179 บทเรียน

TinaLiu(Liu Qiuzi)
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาจีน (อื่นๆ)ภาษาอังกฤษ

+3
Professional Chinese Teacher with more than 7 years teaching experiences. 9 years being a private Chinese teacher providing tailored Chinese classes to non-Chinese speakers in China. Mainly I taught beginners and businessman. I also offered special HSK training to them.
USD 8.00/trial
5.0

126 บทเรียน

Jane楚淇27
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษารัสเซีย

I have 2 years of experience as a tutor in Moscow. which had taught me patience and how to communicate effectively with students.I´m passionate about teaching. I have been helping foreigners with their chinese as a language partner for many years. I am a very patient and talkative person. No matter you are beginners or advanced level learners, I am glad to help you to learn fluent and authentic Mandarin.我在莫斯科有两年的家教经验。这教会了我如何耐心地与学生有效沟通,我热爱教学,多年来,我一直在帮助外国人学习汉语。我是一个非常有耐心和健谈的人。无论你是初学者还是高级水平的学习者,我都很乐意帮助你学习流利地道的普通话。
USD 15.00/trial
4.9

322 บทเรียน

Lily Zhou
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาจีน (กวางตุ้ง)ภาษาอังกฤษ

+2
⚡️Experienced & certificated Chinese Tutor give students EASY and ENJOYABLE Chinese lessons Please send me a message or complete the teacher contact form before the trial class. ❤️ I teach students from 7 to 60 years old; ❤️ I love teaching, and I’m enthusiastic about the process. ❤️ I try to make the lessons enjoyable for my students. ❤️ I am extremely patient. ❤️ I always encourage my students to talk during my class and make sure they learn everything effectively and practice enough then improve their fluency and confidence with using Chinese in real life situations. ❤️ I really like to tailor my lessons to suit my students’ needs, motivations and interests. ❤️ I am always happy to keep in touch with my students to practice the language outside of class.
USD 5.00/trial
5.0

3,206 บทเรียน

Leo Yang
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

Beginner, conversation, HSK, news, politics - Live feedbacks in google docs These are what you going to gain through my class: ✅A patient teacher who would listen to you and help you improve your chinese. ✅ Authoritative textbooks make sure you are on the right path. ✅ Informal atmosphere during our learning process to ensure we both enjoy the lesson. ✅Personalized and structured lessons catering to your specific needs. ✅My best luck from china. These are the textbooks we may be using during our class: HSK Textbook Level 《HSK1-6教程》
USD 6.00/trial
5.0

446 บทเรียน

Xinxin
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+2
I took a teaching practice in Khonkaen,Thailand as a Chinese teacher.在泰国孔敬度一所中小学担任过四个月的中文教师,授课对象从幼儿园到初中,教学内容包括汉语口语,拼音,基本词汇以及简单的语法。
USD 8.00/trial
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ