ภาษาจีน (กลาง)
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาจีน (กลาง) ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 1013 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาจีน (กลาง)ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาจีน (กลาง) คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

4.8

49 บทเรียน

Anna (Lingoace)
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาจีน (อื่นๆ)ภาษาอังกฤษ

My Mandarin is very standard and I am a working Chinese teacher. 😊I have the National Putonghua class A certificate. My Madarin is very standard and has no accent. 😊I have a teacher qualification certificate.I am a professional teacher. I have been teaching Chinese since two thousand thirteen. During these years ,I've accumulated many different study materials and different teaching methods. 😊I teach both kids and adults.My students come from all over the world.including children, international students,business people and retirees etc. I can help you from basic to advanced Chinese. 😊I have rich experience of teaching people who want to pass the Chinese proficiency test HSK. 😊I have helped at least 160 students passed the HSK exam.
USD 21.90/trial
ว่างวันนี้ เวลา 22:30
5.0

10 บทเรียน

对外汉语教师-郭娜
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+3
拥有丰富的对外汉语教学经验(10年) 本人从2012年开始从事对外汉语教学,有近10年的一对一的对外汉语教学经验。 2016年开始,在北京农业职业学院任教。在校任教期间主要教授来自中亚国家及俄罗斯留学生的中文,使用教材为发展汉语系列教材。教授科目有:初级口语、汉字入门及中级写作。任职期间教学效果良好,受到学生一致好评。 2018年至今,在北京外国语大学中文学院进修部任教。在校任教期间,本人主要负责中文学院留学生的零基础汉语课、口语课的教学。使用教材为北京大学出版社博雅汉语及口语。任职期间教学效果良好,受到学生一致好评。
USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:30
5.0

1,002 บทเรียน

Lucy
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่น

+1
Certified IPA teacher with over 4 years of teaching experience 1. 大学专业为英语,现于日本大阪留学。可以用英语和日语教汉语 2. 2019年8月至2020年8月于非洲坦桑尼亚担任汉语志愿者教师 3. 2019年至今线上授课达1000多节,有丰富的教学经验 1.I majored in English in university and I am currently studying in Osaka, Japan. I can teach Chinese using both English and Japanese. 2.From August 2019 to August 2020, I served as a volunteer Chinese teacher in Tanzania, Africa. 3.Since 2019, I have conducted over a thousand online classes, gaining extensive teaching experience. 4.I have taught students of various age groups, ranging from 4 to 62 years old. 1. 大学の専攻は英語で、現在日本の大阪で留学しています。中国語を英語と日本語で教えることができます。 2. 2019年8月から2020年8月まで、タンザニアで中国語の教師として1年間働きました。 3. 2019年から現在まで、オンラインで1000回以上の授業を行っており、豊富な教育経験があります。 4. 4歳から62歳までの幅広い年齢層の学生に指導したことがあります。
USD 6.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:30
GC entry
ภาษาอังกฤษ Group Class
Meet other students and practice together
Explore a variety of useful topics
Learn at a cost-effective price
4.9

194 บทเรียน

TinaLiu(Liu Qiuzi)
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาจีน (อื่นๆ)ภาษาอังกฤษ

+3
Professional Chinese Teacher with almost 10 years teaching experiences. 10 years being a private Chinese teacher providing tailored Chinese classes to non-Chinese speakers in China. Mainly I taught beginners and businessman. I also offered special HSK training to them.
USD 8.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:30
5.0

293 บทเรียน

Katherine
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาจีน (อื่นๆ)ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่น

I have been a teacher for 4 years in the nursery and kindergarten. I am working with children everyday and received a lot of parents praise. I also made many foreign friends, have helped them to learn Chinese. I'm a native Chinese speaker with standard pronunciation. If you learn Chinese with me, I promise you'll have fun by the creative interaction and I'll offer the tailored classes for you. So let me help you with your Chinese and achieve your goals. 1.National teacher qualification certificate, 4 years international kindergarten bilingual teacher experience 2.Offline one-by-one tutoring foreign friends to learn Chinese
USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:30
5.0

876 บทเรียน

七七Qiqi
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
Being teacher for 6 years!My Chinese lessons are suitable for children between the ages of 5-18. I am a Chinese native speaker. I have been a teacher since 2017 and settled in Canada in 2021. I have accumulated a rich teaching experience so far. I had taught more than hundreds students before,so I familiar about how to find out the key to learn Chinese well. If you don‘t know how to start learning,please take it easy,I will customize the courses according to your real level,including all kinds of topic. I will develop a personalized teaching plan for you according to the current level and needs of the individual student. In addition, I will also help you understand the learning content according to the scenes in your life.
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 21:30
5.0

9,124 บทเรียน

Jane kids&adults
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
🔥 Kids🔥Adults🥇conversation 🥇Textbook🥇story telling 🔴nearly 8000 lessons on italki 🟡 8 years of teaching experience online 🟢Mandarin Certificate 🟣I will provide you with the most suitable material that will assist you in your learning journey. 🔴Use games and stories for kids class 🟠teach Chinese characters for kids and adults
USD 8.00/trial
5.0

1,392 บทเรียน

杨雅倩(KIDS)
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

+2
Professional Chinese teacher, MA in Educational Psychology Warm, friendly and lovely🤗🤩 两年线下教学经验,可以提供轻松有趣的课堂。合理安排教学活动。 一年线上教学经验,可以提供丰富的课堂内容。课堂种类丰富、充分考虑学生的需求。 课程设置灵活、可根据需求定制课程!
USD 12.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:30
4.9

424 บทเรียน

Lily Zhou
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาจีน (กวางตุ้ง)ภาษาอังกฤษ

+2
⚡️Experienced & certificated Chinese Tutor give students EASY and ENJOYABLE Chinese lessons Please send me a message or complete the teacher contact form before the trial class. ❤️ I teach students from 7 to 60 years old; ❤️ I love teaching, and I’m enthusiastic about the process. ❤️ I try to make the lessons enjoyable for my students. ❤️ I am extremely patient. ❤️ I always encourage my students to talk during my class and make sure they learn everything effectively and practice enough then improve their fluency and confidence with using Chinese in real life situations. ❤️ I really like to tailor my lessons to suit my students’ needs, motivations and interests. ❤️ I am always happy to keep in touch with my students to practice the language outside of class.
USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:30
5.0

250 บทเรียน

Niki Lam
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาจีน (ฮกเกี้ยน)ภาษาจีน (ไต้หวัน)ภาษาอังกฤษ

+1
Niki 🌟 闽南语&汉语老师 ( Adults & Kids)🥊 Hokkien and Chinese |Learn while playing ✔I have four years of Chinese teaching experience and often help students prepare for the HSK. Practice spoke Chinese and Hokkien. ✔I offer Chinese speaking courses and Chinese proficiency test courses. ✔Use child-friendly methods to help children fall in love with Chinese ✔Taking students as the center, we provide students with the most suitable learning methods and methods for them, so that students can learn with joy! 我有四年的中文教学经验,经常帮助学生准备中文等级测试。 练习中文口语和闽南语口语。 我提供中文口语课程和中文等级考试课程。 运用适合小朋友的方法来帮助小朋友爱上中文 以学生为中心,为学生提供最适合自身的学习方式和方法,让学生在快乐中学习!
USD 6.99/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:30
5.0

575 บทเรียน

Nicole
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
I have been working as a Chinese teacher for 10 years,my students are from 10 different countries.they share different Chinese language levels,but all of them enjoy a nice learning experience,and have a good improvement after learning.
USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 15:00
5.0

1,908 บทเรียน

Dang laoshi
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

😃😃开开心心,快快乐乐学中文 Easy & Fun Chinese for Kids and Everyone! 😃😃 2008年至今 世界各大知名语言教学网站在线汉语老师。 2008 to present, online Chinese teacher for the world top Language tutoring websites. 2013年至今教3岁以上教儿童汉语,曾任美国,英国,新加坡公立,私立及网校在线汉语老师 2013 to present, online Chinese teacher for US, UK, Singapore public/private/online schools. 2011年开始到2018年为世界各大公司培训员工。 2011 to 2018, provide Chinese training to companies. 曾教过: 快乐汉语,轻松学汉语,轻松学中文,美洲华语, 跟我学汉语,奇妙中文,HSK标准教程,中文天地,中文听说读写,新实用汉语课本,体验汉语,新编汉语教程,HSK快乐汉语阅读,商务汉语, Books we have used--Happy Chinese, Chinese Made Easy for kids, Easy Steps to Chinese, Meizhou Chinese, Learn Chinese with me, Discovering Chinese, HSK standard Course, Chinese Link, Integrated Chinese, New practical Chinese , Experiencing Chinese, A New Chinese Course
USD 8.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:30
5.0

6,120 บทเรียน

Tara ( Kids&Adults )
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาจีน (อื่นๆ)ภาษาอังกฤษ

+3
Master of TCSL from HONG KONG University, over 8 years teaching experience I am a full time online teacher. I have over 8 years of experiences in teaching and tutoring children and adults of all levels, from beginner to advanced.in language schools and as a private tutor. I have been preparing students to sit for HSK exams during the last 4 years. My course can offer: ※ Customized Chinese Class ※ Speech tutoring ※ Exam preparation ※ Travel and culture introduction ※ Conversation practice ※ Ancient Chinese and Poetry Tutoring ※ Homework is available upon request IMPORTANT! ◾ If the student is late, the missing class time is not recoverable. ◾ If the student is absent without prior notice, the class will be charged. Thank you!
USD 9.00/trial
5.0

51 บทเรียน

Seki (HSK )
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาจีน (อื่นๆ)ภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษ

Certificate for Teachers of Chinese to Speakers of Other Languages +MA:Chinese Linguistics+ JLPT N1 1.I have taught in a school before so I have learnt ,many teaching methods to help you master Chinese step by step. 2.I also have the experience of learning a foreign language, so I know the challenges of learning a new language. 3.I have Certificate for Teachers of Chinese to Speakers of Other Languages. 4.I am able to utilise different teaching methods to suit each student’s learning style, so they can learn more effectively. 5.In fact, I also know lots of theory of linguistics and pedagogy, so I can utilise this to help with your language learning. 6.I enjoy teaching others and am very happy to help you enhance your Chinese skills.
USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:30
5.0

9,832 บทเรียน

Patrick⭐Kid/Adult
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาจีน (อื่นๆ)ภาษาอังกฤษ

CTCSOL, Beginner- Advanced, Conversation practice,tutoring kids, HSK, Presentation optimization ✅Veteran teacher of more than 6 years of experience ✅Confidence buildup ✅excelling in improving speaking skills ✅knowledgeable in world affairs ✅quick solutions to grammatical difficulties ✅talktive, open-minded about any topic ✅kids-friendly ✅elementary school math homework tutoring (English/Chinese)
USD 10.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 23:30
5.0

278 บทเรียน

Fanqi
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาสเปน

+1
Certificated mandarin teacher with over 10 years experiences As a teacher , the most important is that I REALLY love my job. I always have passion on teaching and love to meet students from different countries. Every student is different, as a teacher I must teaching in the way that they feel comfortable, motivated and efficient. Every year I always try to find some courses to get self improved. It's very good for teachers to talking with other teachers so that we will learn form each other.
USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:30
5.0

1,727 บทเรียน

Lydia-Adults&Kids
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+2
High Quality Lessons at Your Pace! 【Based in USA】 I have been teaching Chinese since 2018, and all of my students recommend me highly. The most significant comments about my lessons are: Personalized & Effective, Professional & Engaging. I have taught students at all levels. No matter what your level is, or what you want to focus on, I can help. I have well developed and fun ways to teach the essentials, and am also knowledgeable and interested in different topics.
USD 14.00/trial
5.0

6,685 บทเรียน

Anna
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

I have been a Mandarin teacher since 2010. At first, I worked as a mandarin teacher in a language training school. I love teaching there and I have got so many good students. They are not just my students, but also my friends. The only thing I dislike is that I can only use their textbook to teach and I noticed it doesn't suit every student. Then I found italki. I have many textbooks and I also designed many materials according to students' needs. I want every student to make progress.
USD 6.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:30
5.0

672 บทเรียน

Amber.P
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
A qualified and experienced Chinese teacher. March 2019 – Now, Mandarin Teacher and organizer of a Chinese learning workshop March 2016 – Dec.2018, Mandarin Teacher of Mandarin House Chinese School October 2014 - July 2015, Mandarin Teacher of Centenn International Education Co. Ltd.
USD 6.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:30
5.0

1,188 บทเรียน

Annabel
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

✅6+ years of teaching experience ✅Kids/Adults ✅Beginner/Intermediate/Advanced ✅HSK As a professional teacher, I will help you improve your Chinese ability from the previous several aspects 1.Help you build your confidence in learning Chinese 2.Correct your pronunciation 3.Talk about everything you are interested in or what you want to learn to help you practice your spoken English 4.If you don't have any foundation, it doesn't matter. We can practice from the most basic vocabulary, sentence and dialogue, including Chinese Pinyin 5.I can teach you anything you want to learn
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 23:00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ