ครูมาจาก
เจ้าของภาษา
ภาษาอื่นที่พูดได้
ราคาบทเรียน
ประเภทบทเรียน
เวลาเรียน
ประเภทผู้สอน

ค้นหาครูภาษา ภาษาจีน (กลาง) ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 1127 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาจีน (กลาง)ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาจีน (กลาง) คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

4.8

1 บทเรียน

Jacqueline
Certificated teacher with over 10 years of teaching Chinese as a first and second language.
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 10.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
5.0

744 บทเรียน

Ben
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ไทย
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 6.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 18.00
5.0

852 บทเรียน

Rong 中文课
A native Chinese speaker & Certified teacher with work experience
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอิตาลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
5.0

404 บทเรียน

Yiru Vicky
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
5.0

2497 บทเรียน

Shay
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาจีน (อื่นๆ)
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00

ครูสอนบทเรียนแบบทันทีทันใด 3 คน

เรามีครูที่พร้อมสอนคุณในทันที! ค้นหาครูและเริ่มต้นเรียนรู้

Sai
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

867 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)เจ้าของภาษาภาษาอังกฤษ
SPEAKING COACH
trialUSD 9.90
Wendy
ผู้สอนมืออาชีพ
4.9

67 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)เจ้าของภาษาภาษาจีน (อื่นๆ)
+2
💓Wendy老师教你轻松开口说中文,作为世界通用语言,你是否对它感兴趣呢?快来加入我的课堂吧!
trialUSD 5.00
Sindy-柴
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

422 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)เจ้าของภาษาภาษาจีน (อื่นๆ)ภาษาอังกฤษ
+4
I will help you find your passion and voice in Chinese no matter the level!Follow me!
trialUSD 6.00
5.0

123 บทเรียน

51nodoubt嘻嬉戏中文
超有趣的中文课
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 18.00
5.0

433 บทเรียน

Nana Xie
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 8.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 22.00
5.0

43 บทเรียน

Yuly Fu
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาญี่ปุ่น
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

16 บทเรียน

唐贵芳
I have taught 6 students from different countries. 已经教过6个来自不同国家的学生。
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

474 บทเรียน

Lisa Love Kids
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 6.90
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 18.75
4.9

737 บทเรียน

Candy
From today until the end of July, there will be a super discount if you book a lesson.
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 14.00
5.0

360 บทเรียน

妮妮Anne
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาญี่ปุ่น
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.00
5.0

1 บทเรียน

KellyDing
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 25.00
5.0

292 บทเรียน

Jing
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 8.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 30.00
5.0

421 บทเรียน

Elaine H.(Yì)
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาจีน (อื่นๆ)
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 25.00
5.0

2142 บทเรียน

徐云云
国际学校任职 6年专业教授儿童经验
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาญี่ปุ่น
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 6.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 22.00
5.0

32 บทเรียน

Lan Yao
Good teacher with 4 years experience
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.00
5.0

49 บทเรียน

烟杪Yolanda
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ภาษาจีน (กวางตุ้ง)
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 8.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
4.6

33 บทเรียน

王星可
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
5.0

825 บทเรียน

Gloria Ng
Mandarin& Cantonese Teacher with 6 years of teaching experience🏆
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาจีน (กวางตุ้ง)
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 17.00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ