ครูมาจาก
เจ้าของภาษา
ภาษาอื่นที่พูดได้
ราคาบทเรียน
ประเภทบทเรียน
เวลาเรียน
ประเภทผู้สอน

ค้นหาครูภาษา ภาษาฮินดี ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 156 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาฮินดีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาฮินดี คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

34 บทเรียน

Manish Kumar
Language learning is a slow process but it doesn't mean that you need to be slow.
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
4.9

38 บทเรียน

Geeta Taneja
B.ED-M.A in Hindi #Bilingual translator with 10+yrs of experience# # Certified professional teacher
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
5.0

30 บทเรียน

Neha Gautam
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาฮินดี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
4.9

449 บทเรียน

Manjit Singh
Expert and professional Hindi/Punjabi tutor with 7+ years of experience👨🏼‍🏫
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาฮินดี
ภาษาปัญจาบ
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.99
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 14.49
4.9

90 บทเรียน

Aniqa Zubair
Experienced and Friendly Urdu and English tutor with 3 years experience
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาฮินดี
ภาษาอูรดู
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.50

ครูสอนบทเรียนแบบทันทีทันใด 3 คน

เรามีครูที่พร้อมสอนคุณในทันที! ค้นหาครูและเริ่มต้นเรียนรู้

Purnima
ผู้สอนมืออาชีพ
4.9

842 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาฮินดีภาษาอังกฤษภาษาเบงกอล
+4
Compassionate and student-centered teacher with a MA TESOL degree and 12 years teaching experience
trialUSD 5.00
Shaheda Chowdhu...
ติวเตอร์ของชุมชน
4.8

67 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาฮินดีภาษาเบงกอลภาษาอังกฤษภาษาอูรดู
+4
I'm a TEFL Certified Language Teacher with 10 years of Teaching experience.
trialUSD 6.00
Nipeksh😊
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

237 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาฮินดีเจ้าของภาษาภาษาคุชราตภาษาสันสกฤตภาษาอูรดูภาษาอังกฤษภาษาโภชปุรีภาษาปัญจาบ
+1
Passionate teacher with two years of experience
trialUSD 5.00
4.9

658 บทเรียน

Sharath Reddy M
Certified, Passionate and Highly experienced Telugu, Sanskrit, Hindi and English Tutor
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ภาษาเตลูกู
ภาษาอูรดู
ภาษาสันสกฤต
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
5.0

491 บทเรียน

S khanum
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.00
4.9

151 บทเรียน

NAZIM UDDIN SHA...
Your friendly neighborhood Bengali teacher skilled in adapting to student's diverse learning styles
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

129 บทเรียน

Neeraj Mahajan
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาฮินดี
ภาษาปัญจาบ
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
Khushbu Panwar
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
5.0

4 บทเรียน

Janvi Kumari
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
4.9

91 บทเรียน

Prabhleen kaur
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาฮินดี
ภาษาปัญจาบ
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 14.00
4.9

340 บทเรียน

Nikhil
Certified Teaching Hindi & Certified IELTS teacher with over 10 year teaching experience.
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสันสกฤต
ภาษาอูรดู
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.80
Shalini Raizada
Certified B.Ed Teacher & Fluent in English Language, 15 Yrs of Exp. in Teaching People of US & India
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

73 บทเรียน

sonia
Certified teacher with 6 years of experience in teaching
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาฮินดี
ภาษาปัญจาบ
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
4.9

881 บทเรียน

Akanksha Bhashk...
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 6.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
4.8

415 บทเรียน

Kaur Punit
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาฮินดี
ภาษาปัญจาบ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาดัตช์
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 5.00
Harshit Goyal
Community Hindi teacher with over 4 years of teaching experience.
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 7.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
5.0

1696 บทเรียน

Noopur
A passionate Hindi and English teacher with experience of working with more than 100 global students
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาปัญจาบ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 14.00
5.0

870 บทเรียน

Sraboni
Speak *ON YOUR OWN* on the 1st day. Understand all sentence structures and DON'T memorize sentences
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 11.00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ