ภาษาฮินดี
หมวดหมู่บทเรียน
ราคา
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาฮินดี ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาฮินดีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาฮินดี คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

Learn ภาษาฮินดี with the teacher Farzana.
5.0

1,380 บทเรียน

Farzana

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาฝรั่งเศส
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาปัญจาบ
เจ้าของภาษา
+1

Well experienced, dedicated and passionate teacher. I am a very a friendly person and quite passionate about my profession. I love to diversify my teaching methods and bring new ideas to make the learning process pleasant and efficient at the same time. I tend to believe teaching a language is a process which demands a lot of passion and a natural inclination towards this language. A teacher and a student must enjoy this process in order to make rapid progress otherwise, it would become dry and boring experience. Personally I love languages and transmitting my knowledge about them is something that pleases me the most. I'm proud to say my students have shown significant improvement which has helped them in their professional life.

USD 8.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 08:00
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Sara سارہ.
5.0

4,271 บทเรียน

Sara سارہ

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาฮินดี
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+3

TEFl certified with 6 years of Experience. I want my students to enjoy the lesson. I want them to understand that they can do it, they can succeed. I have a TEFL certification and I am currently studying for CTEYL( teaching English to young learners ) and CTBE ( teaching business English). In addition to this, I have a Masters’s degree in Human Physiology. I have been teaching English, Physiology, Urdu, and Biology online for 5 years and I have over 5000 hours of experience. I can help you with: 1-English-Urdu conversational Lesson (elementary to advanced) 2-Urdu grammar and Conversation(beginner to elementary) 3-English listening(IELTS+FCE) 4-Reading English/Urdu literature/stories 5-Prepared lessons on Human Physiology

USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 08:00
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Esther.
4.9

19 บทเรียน

Esther

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษามาลายาลัม
เจ้าของภาษา
+1

Native Hindi Speaker with Experience teaching Overseas Student The beauty of language lies not just in its syntax and grammar but in the stories it carries, the nuances it conveys, and the cultural tapestry it unveils. I love guiding students as they navigate the intricacies of a new language, watching their confidence grow, and witnessing the joy when they express themselves fluently. Being a language teacher allows me to cultivate a global perspective, encouraging an appreciation for different cultures and ways of thinking. It is incredibly fulfilling to be part of a process that empowers individuals to communicate effectively and, in doing so, break down barriers and build meaningful connections across borders.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Aleena.
5.0

742 บทเรียน

Aleena

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาปัญจาบ

I strive to be creative and energetic in my lessons in order to bring the language to life. My mantra is ‘ESID’ (Every Student Is Different); no two students are the same and that’s why we discuss exactly what you want to achieve.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 08:00
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Ekansh Pandey.
4.9

76 บทเรียน

Ekansh Pandey

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Given 12 years of my life to correctly read and write Hindi, while Hindi is my Mother Tongue :) Teaching is a natural extension of my love for learning and sharing knowledge. I'm particularly passionate about subjects related to computer science, but my teaching philosophy extends to fostering a deep understanding and appreciation for HINDI language and literature as well. I believe in creating an engaging, inclusive, and dynamic learning environment where students feel encouraged to explore, ask questions, and grow.

USD 6.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 14:30
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Himangi Sharma.
4.9

257 บทเรียน

Himangi Sharma

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+1

4+ years of experience language enthusiast who enjoys teaching. With years of experience in teaching Hindi and English, I make learning fun and enriching for my students. Whether you are just starting or want to improve your skills, my personalized and interactive lessons will help you reach your goals. My teaching style is lively, interactive, and student-centered. I teach students aged 13 and above.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Lakhan Kumar.
5.0

274 บทเรียน

Lakhan Kumar

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
ภาษาสินธี
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+2

English Professional TEFL & TESOL Certified Tutor with 5 years of experience 🏅 I am an English TEFL & TESOL certified tutor. 👨‍🏫 I have over 5 years of experience as an English, Sindhi, Urdu, and Hindi tutor. 😇 I'm a kind and patient person, and I will help you always in a positive way. 🙋🏻 I love to talk with new people and italki gave me this opportunity to talk with my favorite people. 🎯Your success is my goal.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Ruchi Purohit.
5.0

1,109 บทเรียน

Ruchi Purohit

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+2

I have a 6 year working experience as a teacher. My teaching philosophy is simple as pie; "Teach like it is your last day today." Try to give all my knowledge so that knowledge can grow and expand. I teach my students HOW TO LEARN and not simply WHAT TO LEARN. I am always ready to adapt new method of teaching once I find students are not able to understand a particular concept.

USD 8.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Ritansh Pandey.
4.9

218 บทเรียน

Ritansh Pandey

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Hindi Teacher with 6 Years' Teaching Experience - self created Material - Hindi Podcast Creator I belong to a family of teachers. Both my parents are Hindi teachers. My grand father was also a teacher, poet & philosopher . In our household, poetry, literary and political issues are regularly discussed. This has probably motivated me to become a teacher, writer & poet. I am a keen observer of things going around me. I analyze the political scenario, society, and issues affecting our society and write opinion pieces on them, even my poetry’s topics are the same. I teach basic to advanced learners. I am fluent in English. I make a Hindi a very popular podcast series for my students. These audio clippings & pdf lessons, which I send my students to help my students greatly.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 16:00
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Nishant Singh.
4.9

280 บทเรียน

Nishant Singh

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Tutor With 5 Years Of Experience ( Conversational Specialist - Kids Favorite ) "The Hindi language is spoken by 366 million people worldwide. This means that I will teach you Hindi in a way that enables you to communicate with 366 million people and also ensures you never get bored. Each time, you'll find it more interesting."

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 08:00
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Aparna Bharti.
5.0

1,794 บทเรียน

Aparna Bharti

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

I believe in creating a healthy environment to learn while having fun and through creative interaction. I have an informal and a friendly teaching style. I am patient, attentive, and a good listener. I will help you achieve the goals that you have set.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 06:00
Learn ภาษาฮินดี with the teacher दीपांशु l Deepanshu.
5.0

212 บทเรียน

दीपांशु l Deepanshu

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาฝรั่งเศส
+3

SPECIAL OFFER 30m,45m,1hr each LESSON IN JUST 5$ ONLY!!. THIS OFFER WILL END VERY SOON 🌟 As a teacher, I bring a blend of passion, patience, for my students and a deep love for the Hindi language. Here’s why learning with me is gonna be your best decision 🌈Passionate & Enthusiastic: Teaching Hindi is not just my job; it’s my passion! I’m genuinely excited to share the beauty of the Hindi language and culture with my students. and take there preferences too what they wants to know more. 🎯 Patient & Supportive: I understand that learning a new language can be challenging. I’m here to guide you every step of the way with patience and encouragement. I’m committed to creating a comfortable space where you feel confident to learn and ask anything

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 22:00
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Syed Tanzeel ✔️.
4.9

1,650 บทเรียน

Syed Tanzeel ✔️

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาปัญจาบ
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Certified Urdu/ Pothwari Tutor with over 5 years of teaching experience. I am effective communicator both in writing and verbally , I am able to teach all level of students which includes beginners and advanced And Patiently handle all challenging situations.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:30
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Priti.
4.8

289 บทเรียน

Priti

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอูรดู
+1

✅Interesting Study Materials✅Easy Tricks✅Stress-Free Grammar✅Experienced Hindi Language Instructor I motivate my students to speak more confidently, I make good study materials as per student’s need and after the lesson, I provide them the materials for study so that they can revise in their own time.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Farhan Aziz (फरहान).
5.0

2,527 บทเรียน

Farhan Aziz (फरहान)

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอิตาลี
ภาษาสเปน
+4

Multi Lingual with over 16 years of teaching experience I'm friendly, flexible and very dedicated as a teacher. I never let my students' interest down with the language. I keep them motivated and always prefer to explain a language with ease so that they could speak a language, not only phrases.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Ustaad Yasir.
5.0

1,555 บทเรียน

Ustaad Yasir

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาปัญจาบ
ภาษาอังกฤษ
+1

Ustaad Yasir, Certified Urdu Tutor with 5 Years Experience and Authentic Accent, Govt Urdu Teacher Me as a teacher is very innovative and conceptual.Every Tstudent is special for me.I try to put myself as 100% to deliver my knowledge.Welcome dear students to my profile.I am fun loving and passionate teacher.I am specialize in reading, writing and conversation in bilingual education.I am very friendly teacher i want to make my student learn in friendly and funny way because to learn a new language you should have little fun and little chit chat while learning so i provide that environment to my students so that they can learn in friendly environment. “If you can't learn the way i teach, i teach the way you learn” I believe the best teachers remain students their whole lives.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Suhana Miglani.
5.0

53 บทเรียน

Suhana Miglani

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาฝรั่งเศส
+1

Colors of Language, Symphony of Literature: Learn with me and Enhance Your Art. Having 3 years + of experience, I have taught students of all ages which led me to experience diversity and experiment different teaching methods as well. I take immense pride in cultivating an environment where learning becomes an exciting adventure. As a dedicated and passionate teacher, my primary goal is to empower students to unlock their full potential. Through engaging lessons and personalized guidance, I aim not only to impart knowledge but also to foster a deep understanding and love for the language.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher CHETNA.
5.0

202 บทเรียน

CHETNA

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสันสกฤต
+1

Certified Hindi Tutor with 5+ Years of Experience|100 Hours of Spoken Hindi Course|Basic to Advance Some points about my methodology:- *** I explain the rules, logic in easy way via white board. I have patience to explain things multiple times. I try to find INNOVATIVE, SITUATIONAL, ENGAGING way of delivering my lesson (role plays, gaming exercises many more). *** A language is made off letters, words and sentences so I pay special attention on vocabulary building topic wise like food, travel, education, religion. *** I teach to all type of students kids, adult, youngsters, old person. I tailor my classes as per student's need and requirement. Students feedback is important for me and after class I discuss with student about their progress or anything they want me to update in lesson.

USD 9.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Sharwan Singh.
5.0

770 บทเรียน

Sharwan Singh

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+3

5 years of teaching experience tought students from 30+ different nations I have five years of experience as a HINDI tutor for students of all age groups. If you want to improve your Hindi conversational skills, pronunciation, vocabulary or wanted to prepare for your exam. I assure you my classes will be Fun and we can discuss any topic of your choice.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Aniqa Zubair.
5.0

400 บทเรียน

Aniqa Zubair

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาปัญจาบ

Experienced and Friendly Urdu, Hindi and English tutor with 3 years of italki experience As an experienced online Urdu and Hindi language teacher on the italki platform with over three years of dedicated service, I am known for my exceptional ability to effectively convey complex linguistic concepts in a clear and engaging manner. My students praise my patient demeanour, personalised approach, and unwavering commitment to their language learning journey. With my passion for teaching and deep understanding of language acquisition, I create an inclusive and supportive learning environment where students feel motivated to excel and achieve their language goals.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 10:00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ