ภาษาฮินดี
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาฮินดี ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 190 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาฮินดีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาฮินดี คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

Learn ภาษาฮินดี with the teacher Farzana.
5.0

1,279 บทเรียน

Farzana

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาฝรั่งเศส
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาปัญจาบ
เจ้าของภาษา
+1

Well experienced, dedicated and passionate teacher. I am a very a friendly person and quite passionate about my profession. I love to diversify my teaching methods and bring new ideas to make the learning process pleasant and efficient at the same time. I tend to believe teaching a language is a process which demands a lot of passion and a natural inclination towards this language. A teacher and a student must enjoy this process in order to make rapid progress otherwise, it would become dry and boring experience. Personally I love languages and transmitting my knowledge about them is something that pleases me the most. I'm proud to say my students have shown significant improvement which has helped them in their professional life.

USD 8.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 09:30
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Aleena.
4.9

698 บทเรียน

Aleena

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาปัญจาบ

I strive to be creative and energetic in my lessons in order to bring the language to life. My mantra is ‘ESID’ (Every Student Is Different); no two students are the same and that’s why we discuss exactly what you want to achieve.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 14:00
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Himangi Sharma.
4.9

206 บทเรียน

Himangi Sharma

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+1

I am a friendly person, I like connecting with people on a personal level. I enjoy learning new languages, so I can relate to where obstacles occur and provide you with better clarity.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Lakhan Kumar.
5.0

272 บทเรียน

Lakhan Kumar

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
ภาษาสินธี
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+2

English Professional TEFL & TESOL Certified Tutor with 5 years of experience 🏅 I am an English TEFL & TESOL certified tutor. 👨‍🏫 I have over 5 years of experience as an English, Sindhi, Urdu, and Hindi tutor. 😇 I'm a kind and patient person, and I will help you always in a positive way. 🙋🏻 I love to talk with new people and italki gave me this opportunity to talk with my favorite people. 🎯Your success is my goal.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Ruchi Purohit.
5.0

1,036 บทเรียน

Ruchi Purohit

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+2

I have a 6 year working experience as a teacher. My teaching philosophy is simple as pie; "Teach like it is your last day today." Try to give all my knowledge so that knowledge can grow and expand. I teach my students HOW TO LEARN and not simply WHAT TO LEARN. I am always ready to adapt new method of teaching once I find students are not able to understand a particular concept.

USD 8.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Ritansh Pandey.
4.9

203 บทเรียน

Ritansh Pandey

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Hindi Teacher with 6 Years' Teaching Experience - self created Material - Hindi Podcast Creator I belong to a family of teachers. Both my parents are Hindi teachers. My grand father was also a teacher, poet & philosopher . In our household, poetry, literary and political issues are regularly discussed. This has probably motivated me to become a teacher, writer & poet. I am a keen observer of things going around me. I analyze the political scenario, society, and issues affecting our society and write opinion pieces on them, even my poetry’s topics are the same. I teach basic to advanced learners. I am fluent in English. I make a Hindi a very popular podcast series for my students. These audio clippings & pdf lessons, which I send my students to help my students greatly.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Nishant Singh.
4.9

240 บทเรียน

Nishant Singh

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Tutor With 5 Years Of Experience ( Conversational Specialist - Kids Favorite ) "The Hindi language is spoken by 366 million people worldwide. This means that I will teach you Hindi in a way that enables you to communicate with 366 million people and also ensures you never get bored. Each time, you'll find it more interesting."

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 09:00
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Aparna Bharti.
5.0

1,542 บทเรียน

Aparna Bharti

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

I believe in creating a healthy environment to learn while having fun and through creative interaction. I have an informal and a friendly teaching style. I am patient, attentive, and a good listener. I will help you achieve the goals that you have set.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher | दीप|DEEP.
5.0

105 บทเรียน

| दीप|DEEP

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+3

"Hey, learner! Are you still confused about the Hindi language? Do you want to connect with Hindi-speaking friends or family but are having a hard time learning Hindi? Don't worry I'll try my best to teach you everything. I'm not going to teach you some typical Hindi grammar rules because what I believe is that when learning or speaking any language you don't need to learn grammar. When a baby is born, nobody teaches him grammar rules; he learns the language just by listening to others. Environment plays a vital role; surround yourself with Hindi speakers. I'm 100%sure it will boost up your speed of learning Hindi.Learning a language is lot easier if you have good teacher and proper guidance

USD 5.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Syed Tanzeel ✔️.
4.9

1,636 บทเรียน

Syed Tanzeel ✔️

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาปัญจาบ
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Certified Urdu/ Pothwari Tutor with over 5 years of teaching experience. I am effective communicator both in writing and verbally , I am able to teach all level of students which includes beginners and advanced And Patiently handle all challenging situations.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:00
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Priti.
4.8

280 บทเรียน

Priti

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอูรดู
+1

✅Interesting Study Materials✅Easy Tricks✅Stress-Free Grammar✅Experienced Hindi Language Instructor I motivate my students to speak more confidently, I make good study materials as per student’s need and after the lesson, I provide them the materials for study so that they can revise in their own time.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 09:00
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Farhan Aziz (फरहान).
5.0

2,481 บทเรียน

Farhan Aziz (फरहान)

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอิตาลี
ภาษาสเปน
+4

Multi Lingual with over 16 years of teaching experience I'm friendly, flexible and very dedicated as a teacher. I never let my students' interest down with the language. I keep them motivated and always prefer to explain a language with ease so that they could speak a language, not only phrases.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Suhana Miglani.
4.9

19 บทเรียน

Suhana Miglani

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาฝรั่งเศส
+1

Colors of Language, Symphony of Literature: Learn with me and Enhance Your Art. Having 3 years + of experience, I have taught students of all ages which led me to experience diversity and experiment different teaching methods as well. I take immense pride in cultivating an environment where learning becomes an exciting adventure. As a dedicated and passionate teacher, my primary goal is to empower students to unlock their full potential. Through engaging lessons and personalized guidance, I aim not only to impart knowledge but also to foster a deep understanding and love for the language.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher CHETNA.
5.0

190 บทเรียน

CHETNA

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสันสกฤต
+1

👉 Spoken Hindi|Hindi Grammar|Hindi Reading|Hindi Writing :- 100 Hours of Spoken Hindi & Grammar Some points about my methodology:- *** I explain the rules, logic in easy way via white board. I have patience to explain things multiple times. I try to find INNOVATIVE, SITUATIONAL, ENGAGING way of delivering my lesson (role plays, gaming exercises many more). *** A language is made off letters, words and sentences so I pay special attention on vocabulary building topic wise like food, travel, education, religion. *** I teach to all type of students kids, adult, youngsters, old person. I tailor my classes as per student's need and requirement. Students feedback is important for me and after class I discuss with student about their progress or anything they want me to update in lesson.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Rabia Hafeez.
5.0

17 บทเรียน

Rabia Hafeez

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
+3

Embark on a Cultural Adventure: Learn Hindi/Urdu with Rabia - Your Dedicated Language Companion! As a teacher, my goal is not only to impart knowledge but also to inspire and empower students to become lifelong learners, confident individuals, and responsible members of society. I look forward to the opportunity to make a positive impact on the lives of my students and contribute to their academic and personal growth. My commitment to continuous learning ensures that I stay abreast of the latest educational methodologies and technologies, always seeking innovative ways to engage students and make the learning experience meaningful. I value open communication with both students and parents, recognizing the importance of collaboration in the educational process.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:00
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Sharwan Singh.
5.0

766 บทเรียน

Sharwan Singh

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+3

5 years of teaching experience tought students from 30+ different nations I have five years of experience as a HINDI tutor for students of all age groups. If you want to improve your Hindi conversational skills, pronunciation, vocabulary or wanted to prepare for your exam. I assure you my classes will be Fun and we can discuss any topic of your choice.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Aniqa Zubair.
5.0

355 บทเรียน

Aniqa Zubair

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาปัญจาบ

Experienced and Friendly Urdu, Hindi and English tutor with 3 years of italki experience As an experienced online Urdu and Hindi language teacher on the italki platform with over three years of dedicated service, I am known for my exceptional ability to effectively convey complex linguistic concepts in a clear and engaging manner. My students praise my patient demeanour, personalised approach, and unwavering commitment to their language learning journey. With my passion for teaching and deep understanding of language acquisition, I create an inclusive and supportive learning environment where students feel motivated to excel and achieve their language goals.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 10:00
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Touseef 可汗 IELTS.
5.0

2,677 บทเรียน

Touseef 可汗 IELTS

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอาหรับ
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาปัญจาบ
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอาหรับ (อ่าว)
ภาษาจีน (กลาง)
+2

IELTS 8 Bands Expert, Modern Standard Arabic, Conversational Hindi & Urdu I provide the following lessons * IELTS Preparation (All components including Speaking, Writing, Reading etc.) * Reduction of Regional Spoken English Accent ( Based on standard RP British Accent, Mastering Vowels, Consonants and Diphthongs etc.) * Devanagari Script (देवनागरी लिपि), Formal and Informal Hindi(औपचारिक और अनौपचारिक हिंदी) * Mastering Arabic Pronunciation of MSA and Gulf Dialects * Arabic Grammar and Conversation Practice for Beginners and Elementary Speakers (العربية الرسمية وغير الرسمية. اللهجة السعودية واليمنية) * Conversational Urdu: Specially designed for Arabic and English speakers (رسمی اور غیر رسمی) * Conversational Punjabi (ਗੱਲਬਾਤਵਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ)

USD 5.00/trial
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Crisna Patel.
5.0

1,279 บทเรียน

Crisna Patel

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+2

TOEFL Qualified! Learning a language is an amazing experience, and I am here to help you do just that! My teaching style is informal and relaxed, so let's make learning Hindi fun and stress-free. I am committed to helping you speak Hindi like the current generation and will adjust my teaching materials and style to meet your specific needs. As Nelson Mandela said, “If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart.”

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 16:30
Learn ภาษาฮินดี with the teacher Ashik jha.
4.8

11 บทเรียน

Ashik jha

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

"You can teach others one day if you learn with me today" Teacher with over 2 years of expertise. As a teacher, I have a unique ability to inspire and educate students. My passion for my subject matter, coupled with my ability to effectively communicate and engage with my students, makes me an excellent educator. I possess a deep understanding of the Hindi curriculum and am able to present the material in a way that is both challenging and interesting to my students. I create a positive and inclusive learning environment that encourages students to take risks, think critically, and grow both academically and personally. My students won't be disappointed that is for sure. So book a trial now and feel the magic of language with me. LEARN TOGETHER,GROW TOGETHER!

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 12:30
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ