การฝึกฝนบ่อย ๆ ทำให้เก่งขึ้น! มาทดสอบความรู้ของคุณกันเถอะ

คำถามและแบบฝึกหัดที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนมุ่งเป้าไปที่ผู้เรียนภาษาทุกระดับ เริ่มต้นด้วยชุดแบบทดสอบสำหรับผู้เริ่มต้นและไต่ระดับไปสู่ชุดแบบทดสอบขั้นสูง

ชุดทดสอบที่กำลังมาแรง

ดูเพิ่มเติม
ทำแบบทดสอบแล้ว 5 คน · ทดสอบแล้ว 2 คน
En la estación de autobuses.
คำศัพท์ระดับกลาง
ทำแบบทดสอบแล้ว 5 คน · ทดสอบแล้ว 18 คน
Grammar Check 2
ไวยากรณ์ระดับกลาง
ทำแบบทดสอบแล้ว 8 คน · ทดสอบแล้ว 12 คน
[B1] must / mustn’t / needn’t - A little difficult? Book a trial lesson!
ไวยากรณ์ระดับกลาง
ทำแบบทดสอบแล้ว 5 คน · ทดสอบแล้ว 4 คน
Español: El Desayuno
ทั่วไปเริ่มต้น
ทำแบบทดสอบแล้ว 5 คน · ทดสอบแล้ว 10 คน
Conversation Quiz: Daily Life Edition
บนสนทนาเริ่มต้น
ทำแบบทดสอบแล้ว 7 คน · ทดสอบแล้ว 1 คน
Imperativos regulares e irregulares con pronombres del OD Y OI
ไวยากรณ์ขั้นสูง

แบบทดสอบยอดนิยม

ดูเพิ่มเติม
26 ม.ค. 2023 เวลา 14:23 · ทดสอบแล้ว 151 คน
He has three....
ทั่วไประดับกลาง
26 ม.ค. 2023 เวลา 10:57 · ทดสอบแล้ว 183 คน
____ you speak English?
ทั่วไประดับกลาง
26 ม.ค. 2023 เวลา 8:38 · ทดสอบแล้ว 200 คน
He has a good job and _________________ a lot of money.
ไวยากรณ์ระดับกลาง
26 ม.ค. 2023 เวลา 16:00 · ทดสอบแล้ว 66 คน
French is a language.
ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเริ่มต้น
26 ม.ค. 2023 เวลา 8:43 · ทดสอบแล้ว 129 คน
I always ________________ a list before I go shopping
ไวยากรณ์ระดับกลาง
26 ม.ค. 2023 เวลา 10:01 · ทดสอบแล้ว 95 คน
Speaking a little bit every day is necessary if you want _________________ what you're learning.
ทั่วไประดับกลาง

ใช้แอป italki และนำพาการเรียนรู้ไปกับคุณ

กล่องเครื่องมือการเรียนรู้ในมือคุณ!
ใช้เครื่องมือการเรียนรู้ของ italki เพื่อทำแบบฝึกหัดและแบ่งปันกับผู้เรียนคนอื่น ๆ ได้ฟรีบนชุมชน italki
download italki on App Store