ภาษาอังกฤษ
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษาภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 4867 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

3,112 บทเรียน

Teacher Kelly (Kids)

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+2

Children's English teacher👩🏻‍🎓 with 4+ years experience 🌎 My teaching style is: FUN - I love to make my classes engaging and fun for all my students. This helps them to enjoy the process of learning English. I try to include games, videos, singing, props and more in classes. CARING - Once we begin classes together, I feel privileged to be a part of your English learning journey. I care about all of my students and I am proud of the progress they make. I will always make sure the lesson is personalized and suitable for the student. PATIENT - Learning a new language is challenging. Every student is different and will have unique strengths and areas for development. I will encourage and support each student to achieve their best

USD 40.00/Hour
5.0

4,938 บทเรียน

Mourad Hamdi

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
ภาษาอาหรับ
เจ้าของภาษา
ภาษาฝรั่งเศส
เจ้าของภาษา
ภาษาอาหรับ (มาเกร็บ)
เจ้าของภาษา
ภาษาอาหรับ (มาตรฐานสมัยใหม่)
เจ้าของภาษา
+1

Native French and International Certified Teacher with 11 years of Experience My teaching experiences started on 2010 when I was a mere English and French Student at the Prestigious Preparatory Schsool of Languages in Montfleury. I tried to diverse my experiences in teaching languages. Hence, my choice to lead a "Liguistic gypsy life" where I roamed from one country to another with one sole mission that consists of spreading French & Arabic languages across the world. These life-changing experiences forged my teaching capacities for exposed to different cultures with different learning and teaching traditions. It also nourished a perpetual love for teaching.

USD 15.99/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 08:00
5.0

3,908 บทเรียน

Sara سارہ

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
+3

TEFl certified with 6 years of Experience. I want my students to enjoy the lesson. I want them to understand that they can do it, they can succeed. I have a TEFL certification and I am currently studying for CTEYL( teaching English to young learners ) and CTBE ( teaching business English). In addition to this, I have a Masters’s degree in Human Physiology. I have been teaching English, Physiology, Urdu, and Biology online for 5 years and I have over 5000 hours of experience. I can help you with: 1-English-Urdu conversational Lesson (elementary to advanced) 2-Urdu grammar and Conversation(beginner to elementary) 3-English listening(IELTS+FCE) 4-Reading English/Urdu literature/stories 5-Prepared lessons on Human Physiology

USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 06:00
5.0

12.8k บทเรียน

Kara

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
เจ้าของภาษา
+1

Trained&qualified from a uni in🇦🇺 Not only know🇬🇧 but also know how to teach🇯🇵 to 🇬🇧speakers I am a professional Japanese teacher and have been teaching with italki since 2013. I can assist absolute beginner to highly advanced level students (including N5-N1 preparation), who are willing to manage aspects of their own learning. Thanks to many of my students, I have been become one of the most experienced Japanese teachers at italki. I use PPT and Word documents to explain grammar points, etc. in English. My native tongue is Japanese, but I am trained and qualified to teach in Australia and I am more comfortable to explain Japanese in English. This may be more advantageous for English speakers. I may use less to no English for advanced students.

USD 11.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:00
5.0

9,970 บทเรียน

Giuliano

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
+2

About my teaching strategy: Personally, I prefer to start with key words and sentences you will actually need in real life situations and then expand your knowledge with grammar rules and vocabulary. I have a flexible schedule and I will make sure to be available for you, feel free to contact me! Per quanto riguarda la mia strategia di insegnamento: Personalmente, preferisco iniziare con frasi e parole chiave che vi serviranno per comunicare nella vita, per poi migliorare il vostro vocabolario e la vostra conoscenza delle regole grammaticali. Farò il possibile per restare a vostra disposizione, sentitevi liberi di contattarmi!

USD 10.00/trial

ครูสอนบทเรียนแบบทันทีทันใด 47 คน

เรามีครูที่พร้อมสอนคุณในทันที! ค้นหาครูและเริ่มต้นเรียนรู้

Gad
ผู้สอนมืออาชีพ
4.9

12.4k บทเรียน

SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาอาหรับ
ภาษาฝรั่งเศส
+1
100% Success Rate, +12000 Lessons, 12 Years Experience, Professional Teacher (CELTA), Engineer
trialUSD 10.99
Alina Belskaya
ผู้สอนมืออาชีพ
4.9

1,003 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
CPE/CELTA/TEFL certified teacher with 7+ years of experience in teaching English online
trialUSD 8.00
Mohsen Taqipour
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

336 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาตุรกี
+2
Certified tutor with over 18 years of experience
trialUSD 6.00
4.9

3,496 บทเรียน

Mukesh

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาปัญจาบ
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาโปรตุเกส
ภาษารัสเซีย
+2

I am friendly and patient and always professional and punctual. I love teaching and engaging with others in discussion. I am passionate about education and empowering others, and strive to help students reach their educational and language-learning goals. I have taught students of all levels and can teach from complete beginner to advanced levels.I offer all levels of Hindi,Urdu,Punjabi and English tutoring: (TEFL etc), covering the broad spectrum of grammar, vocabulary, speaking, linguistics, phonetics, creative writing, etc, as well as basic conversation skills, whilst taking into account the needs of the most important person - the student!

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 06:00
5.0

7,631 บทเรียน

Fatima

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
ภาษาบอสเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโครเอเชีย
ภาษาเซอร์เบีย
ภาษาอาหรับ
ภาษาตุรกี
+1

I obtained my bachelor's degree in the department of Computer Science and Engineering. I have some experience in teaching my foreign friends my native language. They would describe me as a patient, friendly and communicative person. I will do my best to teach you and help you improve.

USD 9.00/Hour
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 09:30
5.0

12.6k บทเรียน

FLUENCY + IELTS +BIZ

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+1

Accredited English Teacher — Business English — IELTS 7.0 7.5+ I specialize in teaching adults, especially WHITE-COLLAR EMPLOYEES, to ‘Speak English better, or more fluently’ on a wide range of general and business topics. I have a TESOL Teaching Certificate and 12+ years of teaching experience, in both Business English and IELTS, online since 2016 and at schools and universities in China. A first-class communicator and motivator with excellent interpersonal skills, and looking forward to transferring these abilities, using my knowledge of business English and IELTS.

USD 16.00/Hour
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 06:00
5.0

2,285 บทเรียน

Karen

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+1

As your teacher I will be sensitive to the challenges of speaking English, and always provide you with support. I understand that it takes courage to try. My lessons won't feel strict. I want you to have fun and not be scared to make mistakes! I aim for you to feel confident and become independent using spoken and written English, so I will always provide lots of opportunities for you to speak and express yourself.

USD 20.00/Hour
4.9

2,080 บทเรียน

Tahira (Alexen)

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาปัญจาบ
ภาษาฮินดี

Conversationalist & certified teacher with 5 years experience My teaching methodology depends on the student's needs and learning type. Some people like to learn with examples, some like to learn with dynamic activities, etc. I create personalized quizzes that my students can do online and the results are sent directly to me each time they finish. I also create audios and videos to help with grammar, pronunciation, intonation and vocabulary. I specialize in teaching children. I teach in a fun and effective way. In a short period of time, you can see the result.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 06:00
5.0

3,750 บทเรียน

Boko

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
ภาษาบอสเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโครเอเชีย
เจ้าของภาษา
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
ภาษามอนเตเนโกร
+3

Certified TEFL & TESOL teacher ; English and Serbian teacher since 2013 😊 I try to let students talk as much as possible because speaking practice is what most people need. I create a google document for each student and type everything that we do/say during the class. I ask a lot of questions and wait patiently until you answer - after that I provide grammar and pronunciation corrections and suggest different words you could have used and type it all in the document. You can access it anytime, add your own words or translations and do your homework there, it's like a virtual notebook.

USD 7.00/trial
4.9

747 บทเรียน

Angelo Pagliari

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาอิตาลี
ภาษาสเปน
+1

Entusiasta, paziente, comprensivo, attento ascoltatore, metto al primo posto i miei studenti. Qualunque sia la età, ho avuto il piacere di insegnare a giovani e meno giovani, a tutti i livelli. Mi piace la mia professione perché non smetto di imparare. Le mie lezioni non sono mai noiose, faccio del mio meglio per renderle piacevoli e divertenti, per mantenere alto lo spirito motivazionale. Ho una vasta gamma di risorse e materiali per le lezioni. Che si tratti di grammatica, conversazione, preparazione esame o qualsiasi altro motivo, non esitare a contattarmi.

USD 7.00/trial
5.0

3,409 บทเรียน

Charlotte IELTS

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+3

To get a high score in the IELTS test, you must be able to produce mostly error-free sentences without grammar mistakes. I will find your grammar mistakes and help you to improve these. A large vocabulary is essential to get a high score in the IELTS test. I will help you to build your vocabulary with a new topic each lesson. To do well in the IELTS test, you must know the best way to answer each question. I will help you with strategies and techniques for the question types that are difficult for you. To improve your pronunciation score, I will find your pronunciation weaknesses and work on them with you until you sound clear!

USD 17.00/trial
5.0

3,079 บทเรียน

🔥 J.C. Love 🔥

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
ภาษาอิตาลี
+3

🔝 Passionate mistake correction machine with 17 years experience teaching kids & adults. 🔝 My teaching philosophy is the following one: I aim to be the best for you I possibly can be in accordance with my talents. My life-mission, even in failure, is to serve so that I might draw nearer to understanding the enigma defined by the word we hear and utter so often yet are unable to fully embody: Love. As a teacher, that means I will endeavour to run that extra mile for you, and give you my all. I am a 17-year professional in the field of education (children-adults), plus a perfectionist passionate about learning n' sharing everything that I have been taught. I seek to call you a friend, and devote myself to your cause - English as I view it, is only the tip of the iceberg. 🤲🏽

USD 14.00/trial
5.0

35 บทเรียน

Peter Uche

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+1

An educator with a TEFL certification and a decade of experience teaching both in-person and online In my role as an English teacher, I offer a wealth of knowledge and a deep passion for the subject matter. Backed by a TEFL certification and more than a decade of teaching experience, I work diligently to cultivate a dynamic and captivating classroom atmosphere. My unwavering dedication is centered on empowering students to excel in English, achieved through the implementation of innovative and highly effective teaching methods.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 20:00
5.0

2,393 บทเรียน

teacher.maria

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาเซบัวโน
เจ้าของภาษา
ภาษาฟิลิปิโน (ตากาล็อก)
เจ้าของภาษา
ภาษาเยอรมัน
+2

⭐20 YEARS of ESL teaching experience ⭐IELTS expert and other exams ⭐Job Interview expert 📌Since I started teaching in 2003, I have gained a wide array of invaluable experience and skills that I always put to use to every student that come to me for help. I have structured teaching methods that I always tailor and modify according to the needs and goals of my students. And, not only am I focused on the grammar, pronunciation, vocabulary, and fluency ability of my students, but my one main goal is for them to become comfortable in using it. ✅ ⭐I consider myself knowledgeable in the structure of the English language, as I used to learn it before becoming a professional teacher, whereas my past students consider me as fun, professional, and amiable during conversations. ❤️

USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:00
5.0

2,209 บทเรียน

Rebecca McMillan

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+2

I love teaching and helping my students expand their knowledge! I am happy to teach people from ALL over the world! Most of my students are of an intermediate - advanced level, but this is not a requirement. I have previous experience working as a teaching assistant at a school in the UK. I have a various teaching qualifications and certificates as well as having taught over 1300 Hours here on italki. This has allowed me to expand my teaching capabilities and helped enormously with my teaching style.

USD 14.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 10:00
5.0

1,319 บทเรียน

Ekaterina

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
+2

Certified RUS & ENG teacher with 15 years of experience | Individual approach to every student I've been teaching Russian and English for 15 years now. For me, teaching isn't just a job. It's my passion and I love helping students learn and become more confident in speaking the languages. I teach both beginners and advanced learners, children and adults. I'm interested in long term students. ❃ If you need to learn Russian or English for communication, for travelling, want to understand songs, films, TV series or read books, I’ll be really glad to help you! I have custom-tailored lessons where we can work with songs, films, Youtube videos, including videos of interrogations, for example, or try to solve the most puzzling of crimes, if you’re interested in true crime just like I am.

USD 10.00/trial
5.0

903 บทเรียน

Elvira

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาคีร์กีซ
เจ้าของภาษา
ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาตุรกี
+1

Cambridge CELTA and TKT certified teacher with over 13 years of experience. I am CELTA and TKT certified (Cambridge assessment), experienced teacher. I have MA degree with Distinction in English Language Teaching and Applied Linguistics from Coventry University. I received an award from the British Council for my MA dissertation, which was recognized as one of the best in ELT. It is very important to me that after every lesson my students have the feeling that they have learnt something and found answers to their questions.

USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 13:30
5.0

1,962 บทเรียน

Steven from Scotland

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาเกลิก (สกอต)
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่น
+2

TAILORED Conversation lessons For instant lessons, I can send an invitation if you need one. INSTANT LESSONS. Send a message for an invitation if you see me online with Instant Lesson displayed. I have taught English in French and Japanese high schools and to students in language schools in Japan and Scotland. I have taught English via Italki since 2012. I started teaching Gaelic (Scotland) online in 2010, and for Italki in 2014. I offer a tailored teaching approach. Please ask for details. Instant lessons are available on request. If you see that I am available for instant lessons, send a message for an invitation.

USD 15.00/trial
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

คำถามที่พบบ่อย

ครูสอนภาษาอังกฤษออนไลน์คือบุคคลที่ติดต่อกับคุณทางออนไลน์และสอนภาษาอังกฤษแก่คุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด การเรียนกับครูภาษาอังกฤษออนไลน์จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ทั้งยังช่วยให้คุณเรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และคุณสามารถเรียนที่บ้านได้
แต่อะไรคือความแตกต่างระหว่างครูประจำชั้นในห้องเรียนกับครูออนไลน์ ครูประจำชั้นในห้องเรียนเป็นครูมืออาชีพที่สอนตามหลักสูตรที่กำหนดให้กับนักเรียนบางคนในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวด ส่วนครูภาษาอังกฤษออนไลน์คือบุคคลที่ใส่ใจคุณและความต้องการของคุณอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแก่คุณ

ข้อดีของการมีครูภาษาอังกฤษออนไลน์คือ:
*ครูภาษาอังกฤษแบบส่วนตัวของคุณจะมอบประสบการณ์บทเรียนที่ยืดหยุ่นและมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่ผ่อนคลายมากขึ้น
*ครูภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวจะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
*คุณสามารถเรียนรู้ได้โดยใช้ครูภาษาอังกฤษหรือติวเตอร์แบบส่วนตัวตามจังหวะและความสะดวกสบายของคุณได้
*การเรียนกับครูแบบส่วนตัวทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทุกเมื่อและสามารถจัดตารางการเรียนรู้ตามงบของคุณได้
*ครูภาษาอังกฤษออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ทันทีเมื่อมีปัญหาใด ๆ ในการเรียนภาษาอังกฤษ
*ครูหรือติวเตอร์ภาษาอังกฤษแบบส่วนตัวสามารถกระตุ้นและช่วยเสริมความมั่นใจให้คุณในการพูดภาษาอังกฤษได้

ปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์หลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษกับครูออนไลน์ เช่น italki, Verbling, Preply เป็นต้น แต่การหาครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกลายเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นท่ามกลางตัวเลือกที่มากมาย เหตุใดฉันจึงแนะนำให้ใช้ italki เพื่อค้นหาครูสอนภาษาอังกฤษของคุณ ประโยชน์ของการจ้างครูภาษาอังกฤษออนไลน์บนแอปหรือเว็บไซต์ italki:

*ครูภาษาอังกฤษของ italki สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนรู้ภาษาให้เหมาะกับระดับภาษาและความชอบในการเรียนรู้ของคุณได้
*ภาษาอังกฤษค่อนข้างมีเทคนิค การออกเสียง สัทศาสตร์ และไวยากรณ์มีความซับซ้อนในการทำความเข้าใจ คุณอาจต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษจากครูผู้สอนของคุณเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้ได้ดีขึ้น ครูภาษาอังกฤษออนไลน์ของคุณจะเน้นที่ความต้องการของคุณและช่วยคุณแก้ไขข้อสงสัยต่าง ๆ
*การเรียนกับครูภาษาอังกฤษออนไลน์บน italki นั้นถูกกว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่น ๆ
*มีการจัดตารางเรียนที่ยืดหยุ่นได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาที่สะดวกสำหรับคุณ
*บทเรียนออนไลน์ราคาประหยัดที่ถูกกว่าการเรียนกับแบบพบปะครูผู้สอนถึง 30%
*ชั้นเรียนเฉพาะบุคคล: มีการปรับแผนการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของคุณตั้งแต่การสนทนาเพื่อการเรียนรู้หรือไวยากรณ์ การเตรียมตัวสอบ การทำธุรกิจ ฯลฯ
*ตัวเลือกที่หลากหลายตั้งแต่ครูที่ผ่านการรับรองไปจนถึงติวเตอร์ชุมชน: คุณสามารถเลือกครูมืออาชีพเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมเตรียมสอบ หรือติวเตอร์ในชุมชนเพื่อฝึกฝนแบบเป็นกันเอง
*บทเรียนทดลองเริ่มต้นที่ $5 ต่อบทเรียนสำหรับการทดลองเรียน
br>*ฝึกภาษาฟรี: คุณสามารถฝึกฝนทักษะทางภาษาฟรีกับชุมชนของเราโดยถามคำถามหรือเขียนรายการในสมุดบันทึกเพื่อรับคำติชมเกี่ยวกับไวยากรณ์ การสะกดคำ และอื่นๆ
*การชำระเงินต่อบทเรียน: คุณสามารถเติมเงินในกระเป๋าเงิน italki และชำระเงินต่อบทเรียนโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกรายเดือน ค่าธรรมเนียมการจอง หรือข้อผูกมัดใด ๆ
*เข้าร่วม Language Challenge ฟรี: คุณสามารถเข้าร่วม Language Challenge ได้ โดยการตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง และลุ้นรับรางวัลสำหรับการเรียนรู้
*โบนัสในการแนะนำเพื่อน: คุณและเพื่อนของคุณจะได้รับโบนัสมูลค่า $10 หลังจากเพื่อนที่คุณแนะนำชำระเงินซื้อเครดิต italki มูลค่า $20 ขึ้นไป

ครูภาษาอังกฤษออนไลน์แบบมืออาชีพคือผู้ที่มีประสบการณ์ในการมอบความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแก่คุณ เช่น ไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง และการสนทนา สิ่งเหล่านี้ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถพูดคุยเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ วัฒนธรรม หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่คุณสนใจในบทเรียนของผู้สอน พวกเขาจะพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสามารถทางภาษาที่แตกต่างกันของคุณ

หลังจากจองบทเรียนภาษาอังกฤษบน italki แล้ว คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการการเรียนรู้ในปัจจุบันของคุณกับครูของคุณก่อนหรือในระหว่างบทเรียนแรกของคุณได้ เพื่อให้ครูผู้สอนรู้ระดับภาษาของคุณและแนะนำแผนการเรียนที่ดีที่สุดที่เหมาะกับความสามารถทางภาษาของคุณ

มีเคล็ดลับมากมายในการเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน

* ค้นหาติวเตอร์ภาษาอังกฤษออนไลน์ การเรียนภาษาอังกฤษกับครูออนไลน์นั้นสะดวกมาก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงเรียน ติวเตอร์ออนไลน์จะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอิงจากเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณ เป็นวิธีที่ง่ายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่บ้าน

* การพูดภาษาอังกฤษให้เสียงดังเสมอ โดยนิสัยที่เป็นประโยชน์ในการพูดภาษาอังกฤษให้เสียงดังนั้นจะช่วยให้คุณเสริมสร้างความจำของคำและประโยคที่คุณพูด หากคุณพูดภาษาอังกฤษได้มากในชีวิตประจำวัน คุณจะสามารถจับทางของภาษาได้

* การอ่านข่าวภาษาอังกฤษหรือท่องเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ มันน่าเบื่อที่จะเรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสือเรียนใช่ไหม หากเป็นเช่นนั้นคุณสามารถลองอ่านหรือฟังข่าวภาษาอังกฤษหรือท่องเว็บไซต์ภาษาอังกฤษบางเว็บไซต์ได้ เช่น YouTube, BBC, CNN, The New York Times, Wikipedia, Google ฯลฯ บนเว็บไซต์เหล่านี้คุณจะพบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากมาย อ่านบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ จดบันทึก และศึกษาสำนวนภาษาอังกฤษท้องถิ่นที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายในการเรียนกับครูภาษาอังกฤษออนไลน์บนแอป italki จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาของบทเรียนและประสบการณ์ของครู
ตัวอย่างเช่น การเรียนกับครูภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ $12 - $15 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การเรียนภาษาอังกฤษกับติวเตอร์ชุมชนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ $9 - $14 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาเฉลี่ยของบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 60 นาทีบนแอป italki นั้นเพียงแค่ $10!