ภาษาอังกฤษ
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษาภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 4552 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher Farhan Aziz (फरहान).
5.0

2,505 บทเรียน

Farhan Aziz (फरहान)

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอิตาลี
ภาษาสเปน
+4

Multi Lingual with over 16 years of teaching experience I'm friendly, flexible and very dedicated as a teacher. I never let my students' interest down with the language. I keep them motivated and always prefer to explain a language with ease so that they could speak a language, not only phrases.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 18:30
Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher Esther.
5.0

5,318 บทเรียน

Esther

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
ภาษาอิตาลี
+3

Only taking new students for French and on week days. Thank you for your comprehension :). I'm patient and supportive. I do know that mistakes are part of the process and I offer a humane approach. I like to have a friendly relationship with my students as long as there's mutual respect. Je suis patiente et vous encourage dans vos efforts. Je sais que les erreurs font partie de l'apprentissage et vous propose une approche humaine dans un cadre détendu. IMPORTANT POLICY Italki doesn't allow less than 24h cancellations but I forgive 2/year because I know that sometimes things happen (sickness, emergency) but I cannot allow more as an hour not taught is an hour not paid. CURRENTLY NOT TAKING NEW STUDENTS FOR ENGLISH OR KIDS. NOT RESPONDING TO TEACHER'S CONTRACT WITH NO QUESTION.

USD 60.00/trial
Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher Mourad Hamdi.
5.0

5,823 บทเรียน

Mourad Hamdi

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
ภาษาอาหรับ
เจ้าของภาษา
ภาษาฝรั่งเศส
เจ้าของภาษา
ภาษาอาหรับ (มาเกร็บ)
เจ้าของภาษา
ภาษาอาหรับ (มาตรฐานสมัยใหม่)
เจ้าของภาษา
+1

Native French and International Certified Teacher with 11 years of Experience My teaching experiences started on 2010 when I was a mere English and French Student at the Prestigious Preparatory Schsool of Languages in Montfleury. I tried to diverse my experiences in teaching languages. Hence, my choice to lead a "Liguistic gypsy life" where I roamed from one country to another with one sole mission that consists of spreading French & Arabic languages across the world. These life-changing experiences forged my teaching capacities for exposed to different cultures with different learning and teaching traditions. It also nourished a perpetual love for teaching.

USD 18.99/trial
ว่างวันนี้ เวลา 16:00
Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher Adnan.
5.0

3,224 บทเรียน

Adnan

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาปัญจาบ
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
+1

Certified TEFL teacher with over 7 years of teaching experience I strive to be creative and energetic in my lessons in order to bring the language to life. My mantra is ‘ESID’ (Every Student Is Different); no two students are the same and that’s why we discuss exactly what you want to achieve. I’d love to talk to you to find out more about what you are looking for. You can book a trial lesson below and we can discuss your goals and preferences and then we will begin the journey of reaching them!

USD 5.00/trial
Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher Rishi.
4.9

2,411 บทเรียน

Rishi

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาปัญจาบ
เจ้าของภาษา
ภาษาสันสกฤต
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาสเปน
+1

Certified & Professional Teacher with over 10 years of teaching Experience. My teaching style can be described as relaxed, student-centered and fun creating an environment where students feel comfortable to speak and practice a new language. I always try to engage all of my clients by being able to discuss many diverse topics and interests. I can provide material on a range of topics to match my client's interests and needs. I provide immediate feedback and correct my clients issues without embarrassment to the client. I am extremely prepared so you can relax and focus on speaking during class! I offer all of my students a PDF document at the end of each session, which includes notes, vocabulary, role plays, homework and pronunciation notes from that class.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 15:30

ครูสอนบทเรียนแบบทันทีทันใด 22 คน

เรามีครูที่พร้อมสอนคุณในทันที! ค้นหาครูและเริ่มต้นเรียนรู้

Mario Mafuca
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

314 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
เจ้าของภาษา
+1
Let's unlock the doors to ENDLESS possibilities through the power of LANGUAGE! 🚀🌟
trialUSD 5.00
Maele Mothapo (...
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

1,622 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาโซโท
เจ้าของภาษา
ซูลู
ภาษาโคซา
+1
Languages nerd🤓 here to help you gain confidence when speaking English!
trialUSD 5.00
Shaheda Chowdhu...
ติวเตอร์ของชุมชน
4.7

342 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
ภาษาตุรกี
เจ้าของภาษา
ภาษาเบงกอล
ภาษาฮินดี
ภาษาอูรดู
ภาษาอาหรับ (อียิปต์)
เจ้าของภาษา
ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาญี่ปุ่น
เจ้าของภาษา
ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา
อื่นๆ
เจ้าของภาษา
ภาษาโปรตุเกส
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
เจ้าของภาษา
"Experienced TEFL Certified Professional Teacher: 10 Years Teaching Children & Adults (Expert)"🎓
trialUSD 16.00
Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher GARY — FLUENCY + BIZ.
5.0

13.2k บทเรียน

GARY — FLUENCY + BIZ

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+1

Accredited English Teacher — Business English — IELTS 7.0 7.5+ I specialize in teaching adults, especially WHITE-COLLAR EMPLOYEES, to ‘Speak English better, or more fluently’ on a wide range of general and business topics. I have a TESOL Teaching Certificate and 12+ years of teaching experience, in both Business English and IELTS, online since 2016 and at schools and universities in China. A first-class communicator and motivator with excellent interpersonal skills, and looking forward to transferring these abilities, using my knowledge of business English and IELTS.

USD 16.00/Hour
ว่างวันนี้ เวลา 21:30
Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher Kamal.
4.8

476 บทเรียน

Kamal

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาสันสกฤต

Certified Hindi Teacher I love teaching students of all ages! I enjoy teaching vocabulary, grammar, conversation, and business English to my students. I believe that learning English should be enjoyable. You can perfect your pronunciation and grammar without pressure in my classes.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 15:30
Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher Roberto Fox.
5.0

471 บทเรียน

Roberto Fox

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
เจ้าของภาษา
+1

Certified TEFL Teacher. I had some daily experiences when I was having english classes in New York/USA. Many people woud ask how to understand some words in Portuguese and also in English. I am working as a community tutor to gain some experience as I looking forward to teach in Asian countries. Recently, I got my TEFL certificate so I am able to deliver a more intense experience for those looking forwar to improve their English skills.

USD 7.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 16:00
Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher Afshan Nadeem.
5.0

1,640 บทเรียน

Afshan Nadeem

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
ภาษาปัญจาบ
+1

I am a professional English and Urdu language teacher with over 10 years experience. I am pleasant, conscientious and dedicated teacher. I am articulate and responsive to all new ideas and techniques of modern teaching, most receptive to new challenges and experimentation in different fields of education. I am accommodative as well as firm in the fulfillment of my duties.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 09:30
Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher Yolanda.
5.0

62 บทเรียน

Yolanda

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

Certified TEFL teacher. Hello! Aloha! Nĭhǎo! Ola!🔊😁👋🥂🙏 Tag along to learn and master English! Honestly I would describe myself as friendly, patient and compassionate because I know how challenging it can be to learn😇 I am looking to expand my horizons as an educator and Italki holds that opportunity for me which is so exciting💃🙏 I know students prefer a teacher who is dedicated to their work, which is why I love to have objectives in my lesson plans so that they can understand the materials and have faith that I will teach them well🤝 Lastly I strive for a highly adaptable and enthusiastic learning experience in the classroom for both my students and me👍💃

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 15:30
Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher Nicky British Accent.
5.0

5,709 บทเรียน

Nicky British Accent

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน

Featuring in Dr. Geoff Lindsey's latest English pronunciation YouTube video. I'm Nicky and I’m a native-speaking, born and bred Londoner with a clear London accent. I’m a British accent and vocal coach with several years experience teaching the British accent, singing/speaking and diction. My focus is on teaching you the sounds and habits of native speakers in the South East of England, which I have studied and continue to study obsessively. I teach you the beauty of the lovely ‘Southern’ accent and you'll learn and practise the habits of native speakers that you will NEVER EVER LEARN FROM A BOOK OR YOUTUBE. You'll receive original practice materials & FREE access to my WEB/MOBILE APP to make practising your new accent part of your everyday life!

USD 37.00/trial
Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher Happy Machona.
5.0

1,086 บทเรียน

Happy Machona

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+2

A friendly and patient learning environment is key! I believe learning a new language requires a lot of practice. I am therefore here to be your guide on your new journey. I will help you with your speaking and reading practice. If you need any other assistance, please go ahead and book me so that we can start!!

USD 5.00/trial
Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher Akanksha Bhashker.
4.9

902 บทเรียน

Akanksha Bhashker

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
+7

I have been teaching English and Communication skills across various NGOs, MNCs, and private tuitions in India for the past few years. I understand the student's learning style and move according to the student's pace. Students feel very comfortable studying with me.

USD 8.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 15:30
Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher Nola.
5.0

1,389 บทเรียน

Nola

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาโคซา
เจ้าของภาษา
+2

TEFL certified teacher with over 4 years of teaching experience Listen, I'm fun and I know I'm fun; I love for my students to feel comfortable in my classroom and have as much fun as possible whilst learning. I love for learning to feel like an extra hobby not anything daunting or strenuous.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher Preeti.
4.9

347 บทเรียน

Preeti

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
+1

🥇Trained (B.Ed/CELTA) Hindi🇮🇳 English teacher 🇬🇧 with over 10 years ✨🏆 of teaching experience I have been teaching English and Hindi for several years and have gained tremendous experience in teaching English/Hindi to learners of different age groups. I have done certified 3 years of the teacher training course (B.Ed/intensive) from India. I also have completed my CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adult) at Cambridge University. I also have been awarded Teaching Young Learners Certificate, Teaching English in Early Childhood Certificate, Teaching Phonics in Early Childhood Certificate, Teaching Business English Certificate and Teaching Cambridge Exam classes certificate.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher Amirreza.
5.0

2,020 บทเรียน

Amirreza

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
ภาษาเปอร์เซีย (ฟาร์ซี)
เจ้าของภาษา

Professional IELTS & Conversational Teacher. (MA) in TEFL- (BA) in Mechanical Engineering Q: Why choose me ?? Check my Resume. I have a C2 language proficiency as well as TEFL certificate. Long answer: - I have taught English in more than 2000 online classes! - My students take lessons with me for a long time (some of them took even for a year) - I'm young, flexible, energetic, and friendly - I have been studying English for more than 10 years - I have a Master's degree in TEFL (teaching English to Foreign languages) You want more? :D - My specialty is speaking and writing - I have a near native accent - I am an IELTS Certified Teacher as well.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:30
Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher Bonolo Maduna.
4.9

343 บทเรียน

Bonolo Maduna

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+1

I am a patient teacher and a good listener. I have a welcoming smile and positive outlook on life. I'll always motivate and encourage my students to trust themselves and not be scared to make mistakes.

USD 7.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 16:30
Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher Noma.
5.0

28 บทเรียน

Noma

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ซูลู
เจ้าของภาษา
+1

Certified Teacher with 5 years experience. IELTS preparation Hello my name is Noma! I'm a tutor from South Africa .My classes offer a variety of ways to help you improve your English and build confidence. We will have relaxed conversations that will help you build your English in a natural and friendly environment. Call me and let's chat. l can't wait to meet you:)

USD 6.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 09:30
Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher Sthembiso.
4.9

111 บทเรียน

Sthembiso

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาทสตองกา (ซิทสตองกา)
เจ้าของภาษา

The English Teacher with over one year teaching experience|Lets take your English to the next level I believe being a teacher is a calling and I have been called to pass knowledge to other people through teaching. I am very good at adapting and listening and I believe I will be able to adapt well even on cultural backgrounds of my students.I regularly upgrade my teaching technique with every student as they tend to want different things

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 15:30
Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher Sonia IELTS.
4.9

490 บทเรียน

Sonia IELTS

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาอีเว
เจ้าของภาษา
ภาษาอาคันทวิ
+1

Qualified tutor with 4+ years experience! As a teacher, I take a meaning-focused approach with my students. I employ task-based teaching methods in the classroom. I will plan well structured lessons to help you develop your proficiency and ability speak to fluently and effortlessly. We can also have conversations or discussions on any topic of your choice to help you practice. No topic is off limits!

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 15:30
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

คำถามที่พบบ่อย

ครูสอนภาษาอังกฤษออนไลน์คือบุคคลที่ติดต่อกับคุณทางออนไลน์และสอนภาษาอังกฤษแก่คุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด การเรียนกับครูภาษาอังกฤษออนไลน์จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ทั้งยังช่วยให้คุณเรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และคุณสามารถเรียนที่บ้านได้
แต่อะไรคือความแตกต่างระหว่างครูประจำชั้นในห้องเรียนกับครูออนไลน์ ครูประจำชั้นในห้องเรียนเป็นครูมืออาชีพที่สอนตามหลักสูตรที่กำหนดให้กับนักเรียนบางคนในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวด ส่วนครูภาษาอังกฤษออนไลน์คือบุคคลที่ใส่ใจคุณและความต้องการของคุณอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแก่คุณ

ข้อดีของการมีครูภาษาอังกฤษออนไลน์คือ:
*ครูภาษาอังกฤษแบบส่วนตัวของคุณจะมอบประสบการณ์บทเรียนที่ยืดหยุ่นและมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่ผ่อนคลายมากขึ้น
*ครูภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวจะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
*คุณสามารถเรียนรู้ได้โดยใช้ครูภาษาอังกฤษหรือติวเตอร์แบบส่วนตัวตามจังหวะและความสะดวกสบายของคุณได้
*การเรียนกับครูแบบส่วนตัวทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทุกเมื่อและสามารถจัดตารางการเรียนรู้ตามงบของคุณได้
*ครูภาษาอังกฤษออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ทันทีเมื่อมีปัญหาใด ๆ ในการเรียนภาษาอังกฤษ
*ครูหรือติวเตอร์ภาษาอังกฤษแบบส่วนตัวสามารถกระตุ้นและช่วยเสริมความมั่นใจให้คุณในการพูดภาษาอังกฤษได้

ปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์หลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษกับครูออนไลน์ เช่น italki, Verbling, Preply เป็นต้น แต่การหาครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกลายเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นท่ามกลางตัวเลือกที่มากมาย เหตุใดฉันจึงแนะนำให้ใช้ italki เพื่อค้นหาครูสอนภาษาอังกฤษของคุณ ประโยชน์ของการจ้างครูภาษาอังกฤษออนไลน์บนแอปหรือเว็บไซต์ italki:

*ครูภาษาอังกฤษของ italki สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนรู้ภาษาให้เหมาะกับระดับภาษาและความชอบในการเรียนรู้ของคุณได้
*ภาษาอังกฤษค่อนข้างมีเทคนิค การออกเสียง สัทศาสตร์ และไวยากรณ์มีความซับซ้อนในการทำความเข้าใจ คุณอาจต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษจากครูผู้สอนของคุณเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้ได้ดีขึ้น ครูภาษาอังกฤษออนไลน์ของคุณจะเน้นที่ความต้องการของคุณและช่วยคุณแก้ไขข้อสงสัยต่าง ๆ
*การเรียนกับครูภาษาอังกฤษออนไลน์บน italki นั้นถูกกว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่น ๆ
*มีการจัดตารางเรียนที่ยืดหยุ่นได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาที่สะดวกสำหรับคุณ
*บทเรียนออนไลน์ราคาประหยัดที่ถูกกว่าการเรียนกับแบบพบปะครูผู้สอนถึง 30%
*ชั้นเรียนเฉพาะบุคคล: มีการปรับแผนการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของคุณตั้งแต่การสนทนาเพื่อการเรียนรู้หรือไวยากรณ์ การเตรียมตัวสอบ การทำธุรกิจ ฯลฯ
*ตัวเลือกที่หลากหลายตั้งแต่ครูที่ผ่านการรับรองไปจนถึงติวเตอร์ชุมชน: คุณสามารถเลือกครูมืออาชีพเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมเตรียมสอบ หรือติวเตอร์ในชุมชนเพื่อฝึกฝนแบบเป็นกันเอง
*บทเรียนทดลองเริ่มต้นที่ $5 ต่อบทเรียนสำหรับการทดลองเรียน
br>*ฝึกภาษาฟรี: คุณสามารถฝึกฝนทักษะทางภาษาฟรีกับชุมชนของเราโดยถามคำถามหรือเขียนรายการในสมุดบันทึกเพื่อรับคำติชมเกี่ยวกับไวยากรณ์ การสะกดคำ และอื่นๆ
*การชำระเงินต่อบทเรียน: คุณสามารถเติมเงินในกระเป๋าเงิน italki และชำระเงินต่อบทเรียนโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกรายเดือน ค่าธรรมเนียมการจอง หรือข้อผูกมัดใด ๆ
*เข้าร่วม Language Challenge ฟรี: คุณสามารถเข้าร่วม Language Challenge ได้ โดยการตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง และลุ้นรับรางวัลสำหรับการเรียนรู้
*โบนัสในการแนะนำเพื่อน: คุณและเพื่อนของคุณจะได้รับโบนัสมูลค่า $10 หลังจากเพื่อนที่คุณแนะนำชำระเงินซื้อเครดิต italki มูลค่า $20 ขึ้นไป

ครูภาษาอังกฤษออนไลน์แบบมืออาชีพคือผู้ที่มีประสบการณ์ในการมอบความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแก่คุณ เช่น ไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง และการสนทนา สิ่งเหล่านี้ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถพูดคุยเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ วัฒนธรรม หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่คุณสนใจในบทเรียนของผู้สอน พวกเขาจะพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสามารถทางภาษาที่แตกต่างกันของคุณ

หลังจากจองบทเรียนภาษาอังกฤษบน italki แล้ว คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการการเรียนรู้ในปัจจุบันของคุณกับครูของคุณก่อนหรือในระหว่างบทเรียนแรกของคุณได้ เพื่อให้ครูผู้สอนรู้ระดับภาษาของคุณและแนะนำแผนการเรียนที่ดีที่สุดที่เหมาะกับความสามารถทางภาษาของคุณ

มีเคล็ดลับมากมายในการเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน

* ค้นหาติวเตอร์ภาษาอังกฤษออนไลน์ การเรียนภาษาอังกฤษกับครูออนไลน์นั้นสะดวกมาก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงเรียน ติวเตอร์ออนไลน์จะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอิงจากเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณ เป็นวิธีที่ง่ายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่บ้าน

* การพูดภาษาอังกฤษให้เสียงดังเสมอ โดยนิสัยที่เป็นประโยชน์ในการพูดภาษาอังกฤษให้เสียงดังนั้นจะช่วยให้คุณเสริมสร้างความจำของคำและประโยคที่คุณพูด หากคุณพูดภาษาอังกฤษได้มากในชีวิตประจำวัน คุณจะสามารถจับทางของภาษาได้

* การอ่านข่าวภาษาอังกฤษหรือท่องเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ มันน่าเบื่อที่จะเรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสือเรียนใช่ไหม หากเป็นเช่นนั้นคุณสามารถลองอ่านหรือฟังข่าวภาษาอังกฤษหรือท่องเว็บไซต์ภาษาอังกฤษบางเว็บไซต์ได้ เช่น YouTube, BBC, CNN, The New York Times, Wikipedia, Google ฯลฯ บนเว็บไซต์เหล่านี้คุณจะพบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากมาย อ่านบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ จดบันทึก และศึกษาสำนวนภาษาอังกฤษท้องถิ่นที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายในการเรียนกับครูภาษาอังกฤษออนไลน์บนแอป italki จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาของบทเรียนและประสบการณ์ของครู
ตัวอย่างเช่น การเรียนกับครูภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ $12 - $15 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การเรียนภาษาอังกฤษกับติวเตอร์ชุมชนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ $9 - $14 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาเฉลี่ยของบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 60 นาทีบนแอป italki นั้นเพียงแค่ $10!