ภาษาอังกฤษ
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษาภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 5970 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาอังกฤษ คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

4.9

889 บทเรียน

Nick
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ภาษาฟิลิปิโน (ตากาล็อก)

+1
Great with conversation practice for English and Filipino! I am a very topical person when it comes to teaching. I like to teach with certain themes in mind (i.e. food, weather, sports, etc.) in order to compartmentalize the lesson and make it easier for the student to digest the lesson. I also like giving time for the student to describe his/her day to me in English in order for me to correctly diagnose their level of proficiency and for them to practice speaking in English. I also love giving vocabulary words for each lesson, as well as to review those for the next lesson. If the student comes in late in class within 30 minutes of the time, we are still ending class at the time specified in the Lesson Detail. You're responsible to be on time.
USD 6.00/trial
5.0

67 บทเรียน

Eli
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

+1
Prepare for job interviews or exams with me! I have many years of English teaching experience. I am a certified high school teacher and I have taught in Australia, Japan, Brunei and of course New Zealand. I might be right for you if you are: 1. preparing for an English language exam. (I have helped hundreds of learners prepare for exams like IELTS and Cambridge B2 First.) 2. applying for a job. (I have interviewed many staff and prepared many students for interviews.) 3. planning to come to New Zealand to study, work or travel. (I have lived in several towns and cities in New Zealand, and I've travelled all over the country. You can also get used to the Kiwi accent with me.)
USD 5.00/trial
5.0

159 บทเรียน

Rachel Cottis
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

+2
Certified TEFL Teacher with 10 years teaching experience For me it is important that my students enjoy their time with me and that their lessons help them to progress to achieve their goals, whatever they may be. Some students have wanted to pass their Cambridge English Exams, in which case the lesson has been very structured. However, some students have wanted to improve their confidence and fluency in spoken English. I like to provide a service that achieves my students' goals, not my own in a way that suits them. I like my students to feel relaxed as this makes speaking the language so much easier.
USD 5.00/trial
GC entry
ภาษาอังกฤษ Group Class
Meet other students and practice together
Explore a variety of useful topics
Learn from selected specialized teachers
4.9

68 บทเรียน

Sange
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ภาษาโคซา

+1
Certified TESOL teacher with over 2 years teaching experience! I have over three years of being qualified to teach English as a second language. Learning a new language can be scary and so I always encourage my students to ask questions and be comfortable with making mistakes. My classrooms are a safe space for all students. I like to have a very relaxed and not so professional relationship with my students so that there is a level of trust and comfortability.
USD 5.00/trial
4.9

159 บทเรียน

Ayanda Chamane
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

certified TEFL teacher (ADULT & CHILDREN) I am a very patient and understanding person , and my goal as a teacher is to help my students improve their knowledge of English and better their communication skills and boost their confidence.
ตอนนี้ว่าง
USD 5.00/trial

ครูสอนบทเรียนแบบทันทีทันใด 38 คน

เรามีครูที่พร้อมสอนคุณในทันที! ค้นหาครูและเริ่มต้นเรียนรู้

Ayanda Chamane
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

159 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา
certified TEFL teacher (ADULT & CHILDREN)
trialUSD 5.00
Desiree
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

365 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาอังกฤษเจ้าของภาษา
+1
Certified English tutor with 5 years of professional and informal experience
trialUSD 5.00
Maele Mothapo
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

783 บทเรียน

SPEAKS :ภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาภาษาโซโทซูลู
+1
Languages nerd🤓 here to help you gain confidence when speaking English!
trialUSD 5.00
4.9

266 บทเรียน

Precious
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ซูลู

+2
TEFL certified teacher with over 3 years of teaching experience I like being an ESL teacher because I like sharing my knowledge with others. I am optimistic,energetic and I have good listening skills. I don't take anyting personally so please feel free to ask me anything.
USD 5.00/trial
5.0

104 บทเรียน

Sean Kelly 🇦🇺 🇫🇷
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ภาษาฝรั่งเศส

+1
⭐⭐⭐ Native English speaker to help improve your speaking confidence and conversational skills ⭐⭐⭐ You want to feel more comfortable speaking? You want to be more spontaneous and employ more sophisticated vocabulary? You want to enjoy English movies and music? You want to make new friends, pass an exam, travel or study abroad, sound like a local by employing expressions and slang...? I can relate. Just 2 years ago I set myself the goal to learn French from scratch. Within 6 months I was conversational, in 10 months I passed a B2 exam with a perfect oral score, and I now live and study in France with a C2 level. If you want to become fluent in English, I'll make sure you achieve your goal. I understand the struggles you're facing and will provide effective habits that are proven to work!
USD 9.00/trial
5.0

1,854 บทเรียน

Guy
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

+2
I have been teaching for the past 3 years and I have now helped more than 1000 students to practice and improve their English. My experience covers both the classroom and online, and the students I have taught come from over 26 different countries. I hope to help you reach your language goals and also to have some fun along the way.
USD 11.00/trial
5.0

261 บทเรียน

Desiree
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ซูลู

+1
Bachelor of Arts English studies graduate/ TEFL Certified As a tutor, I prioritize having conversations with students that not only aims to educate but also to get them comfortable and confident in their speech. Becoming fluent is the goal! Learning a new language can be difficult, and I put this into consideration. Therefore, I am a good listener who is also patient, understanding, and kind. I believe in positive encouragement to help the student along their journey. I put the student's needs as my priority throughout the whole learning experience, regardless of whether or not the student's needs change along the way.
USD 5.00/trial
5.0

277 บทเรียน

Michail Teacher
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ภาษาแอฟริคานส์

+1
TEFL Certified teacher with over 6 years experience I am fun, patient and passionate about having conversations with you. I will make you feel as comfortable as possible and help you build your confidence by having conversations that interest you and letting you lead the conversations wherever you want them to go. No topic is too controversial for me.
USD 5.00/trial
5.0

154 บทเรียน

Eoghan
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

+3
Friendly "Cambridge English" Examiner with a *5* star rating as a Teacher I have been teaching English for several years in one-to-one, online and in private/public schools and unversities. I am also a certified Cambridge English Examiner. My aim is to provide you with a professional and friendly service. I am very focused on each students specific learning goals and take great care to ensure that each student is satisfied with the time they invest in learning and improving their English with me.
USD 10.00/trial
5.0

463 บทเรียน

Gerrit
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

+3
I have taught in China and online, from my home in Canada. I think classes should be student-centred and riotously active. I have helped many young adults and professionals improve their communication skills, for fun, for work, and for English tests.
USD 10.00/trial
4.9

41 บทเรียน

Angie CM
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

+2
I have been teaching for over 30 years. I have tutored adults and children in math, reading, Spanish, English and more. I began my teaching career as a preschool teacher over 30 years ago. I left to run my own in home daycare and to homeschool my special needs daughter. I am currently teaching English, Spanish, Preschool and crafts on line. I specialize in conversation and building vocabulary skills.
USD 10.00/trial
4.9

20 บทเรียน

Edward A
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

+2
British English teacher with 6 years experience. (children/teens/adults) I have taught in language centers, high schools and online schools for 6 years. I really enjoy language and learning goals!
USD 5.00/trial
5.0

122 บทเรียน

Benedict Atchley
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ภาษาละติน

+3
TESOL Certified English teacher with over 5 years of online and in-person ESL teaching experience. I have over fifteen years of experience in teaching English, Latin, and history. I taught in homeschool settings, online, and in language schools in Europe. I have over seven years of online teaching experience in ESL and the Latin language. I have taught over 1000 students of all ages throughout Europe, South America, and Asia. Teaching and learning languages is my first and favorite hobby.
USD 8.00/trial
5.0

1,936 บทเรียน

Ari
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

+1
Certified TEFL teacher with over 4 years of experience As a teacher, - I am adaptive to the needs of the student. - Patient - Flexible - Easy to work with
USD 10.00/trial
5.0

122 บทเรียน

✨Teacher Lailaa✨
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ภาษาแอฟริคานส์ภาษาอาหรับ

🥇 IELTS Preparation, Conversational and General English classes 🙂🧚‍♀️ 📌I teach all ages and ability levels. Most of my students find me relatable, patient, and full of energy 🌞 🎯3+ years of experience working with children, teens, and adults 🌈I have had the pleasure of working with children for over 2 years as a coach, teacher, and volunteer🌈 ✅TEFL certified 🌞Fun and engaging lessons for beginner to advanced students ✅Full immersion lessons ✅Techniques to help beginners (TPR, props, and real situations) 🌈Charts, Flashcards, Rhymes, and Songs 🌞 Conversational English for Adults
USD 5.00/trial
5.0

231 บทเรียน

Matias Sandonato
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ภาษาสเปน

+3
TEFL certified teacher for over 5 years > Teaching since 2017 > Personalized, Fun and dynamic classes based on your interests and needs > Lots of relevant and functional material > Weekly progress checks through a shared drive/folder > Enseñando desde 2017 > Clases personalizadas, divertidas y dinámicas en función de tus intereses y necesidades > Gran cantidad de material relevante y funcional > Verificaciones de progreso semanales a través de un Drive/carpeta compartida
USD 6.00/trial
5.0

858 บทเรียน

Julianne from Canada
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ภาษาฝรั่งเศสภาษาเกาหลีภาษาจีน (กลาง)

+1
I believe that my strongest suit is my positive attitude and growth mindset. I want to help you achieve your language goals through conversation practice, meaningful discussions and enthusiasm! I can promise to be attentive to what you say, and give clear feedback on areas of improvement. I have a very flexible teaching style, so we can agree upon a method that works well for the both of us! I am a genuinely curious person so I can guarantee that our conversations will be fun, dynamic and interesting!
USD 11.00/trial
5.0

83 บทเรียน

Toine
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

ภาษากรีก

+3
Find joy, become confident and revel in the learning and exploring of English ! I have taught hundreds of adults and kids and have over 22,000hrs experience. This is because I enjoy building people's confidence and bliss. My teaching style is both simple and challenging - but it is the kind of challenge that excites and fuels people’s desire for more. As a teacher, my #1 goal is for you to feel good in learning ways to express yourself in English. This will lead you to true confidence and success. I like to use imaginative materials (sci-fi and fantasy like Lord of the Rings, the Matrix, and many more) and historical and literary sources that attract and excite you! The true measure of language joy is inside you - I hope to animate English for you!
USD 8.00/trial
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

คำถามที่พบบ่อย

ครูสอนภาษาอังกฤษออนไลน์คือบุคคลที่ติดต่อกับคุณทางออนไลน์และสอนภาษาอังกฤษแก่คุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด การเรียนกับครูภาษาอังกฤษออนไลน์จะช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง ทั้งยังช่วยให้คุณเรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และคุณสามารถเรียนที่บ้านได้
แต่อะไรคือความแตกต่างระหว่างครูประจำชั้นในห้องเรียนกับครูออนไลน์ ครูประจำชั้นในห้องเรียนเป็นครูมืออาชีพที่สอนตามหลักสูตรที่กำหนดให้กับนักเรียนบางคนในสภาพแวดล้อมที่เข้มงวด ส่วนครูภาษาอังกฤษออนไลน์คือบุคคลที่ใส่ใจคุณและความต้องการของคุณอย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับภาษาอังกฤษแก่คุณ

ข้อดีของการมีครูภาษาอังกฤษออนไลน์คือ:
*ครูภาษาอังกฤษแบบส่วนตัวของคุณจะมอบประสบการณ์บทเรียนที่ยืดหยุ่นและมีขั้นตอนการเรียนรู้ที่ผ่อนคลายมากขึ้น
*ครูภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวจะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
*คุณสามารถเรียนรู้ได้โดยใช้ครูภาษาอังกฤษหรือติวเตอร์แบบส่วนตัวตามจังหวะและความสะดวกสบายของคุณได้
*การเรียนกับครูแบบส่วนตัวทำให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้ทุกเมื่อและสามารถจัดตารางการเรียนรู้ตามงบของคุณได้
*ครูภาษาอังกฤษออนไลน์สามารถช่วยคุณได้ทันทีเมื่อมีปัญหาใด ๆ ในการเรียนภาษาอังกฤษ
*ครูหรือติวเตอร์ภาษาอังกฤษแบบส่วนตัวสามารถกระตุ้นและช่วยเสริมความมั่นใจให้คุณในการพูดภาษาอังกฤษได้

ปัจจุบันนี้มีเว็บไซต์หลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษกับครูออนไลน์ เช่น italki, Verbling, Preply เป็นต้น แต่การหาครูสอนพิเศษภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกลายเป็นเรื่องที่ยากมากขึ้นท่ามกลางตัวเลือกที่มากมาย เหตุใดฉันจึงแนะนำให้ใช้ italki เพื่อค้นหาครูสอนภาษาอังกฤษของคุณ ประโยชน์ของการจ้างครูภาษาอังกฤษออนไลน์บนแอปหรือเว็บไซต์ italki:

*ครูภาษาอังกฤษของ italki สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเรียนรู้ภาษาให้เหมาะกับระดับภาษาและความชอบในการเรียนรู้ของคุณได้
*ภาษาอังกฤษค่อนข้างมีเทคนิค การออกเสียง สัทศาสตร์ และไวยากรณ์มีความซับซ้อนในการทำความเข้าใจ คุณอาจต้องได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษจากครูผู้สอนของคุณเพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้ได้ดีขึ้น ครูภาษาอังกฤษออนไลน์ของคุณจะเน้นที่ความต้องการของคุณและช่วยคุณแก้ไขข้อสงสัยต่าง ๆ
*การเรียนกับครูภาษาอังกฤษออนไลน์บน italki นั้นถูกกว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้อื่น ๆ
*มีการจัดตารางเรียนที่ยืดหยุ่นได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาที่สะดวกสำหรับคุณ
*บทเรียนออนไลน์ราคาประหยัดที่ถูกกว่าการเรียนกับแบบพบปะครูผู้สอนถึง 30%
*ชั้นเรียนเฉพาะบุคคล: มีการปรับแผนการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของคุณตั้งแต่การสนทนาเพื่อการเรียนรู้หรือไวยากรณ์ การเตรียมตัวสอบ การทำธุรกิจ ฯลฯ
*ตัวเลือกที่หลากหลายตั้งแต่ครูที่ผ่านการรับรองไปจนถึงติวเตอร์ชุมชน: คุณสามารถเลือกครูมืออาชีพเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมเตรียมสอบ หรือติวเตอร์ในชุมชนเพื่อฝึกฝนแบบเป็นกันเอง
*บทเรียนทดลองเริ่มต้นที่ $5 ต่อบทเรียนสำหรับการทดลองเรียน
br>*ฝึกภาษาฟรี: คุณสามารถฝึกฝนทักษะทางภาษาฟรีกับชุมชนของเราโดยถามคำถามหรือเขียนรายการในสมุดบันทึกเพื่อรับคำติชมเกี่ยวกับไวยากรณ์ การสะกดคำ และอื่นๆ
*การชำระเงินต่อบทเรียน: คุณสามารถเติมเงินในกระเป๋าเงิน italki และชำระเงินต่อบทเรียนโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกรายเดือน ค่าธรรมเนียมการจอง หรือข้อผูกมัดใด ๆ
*เข้าร่วม Language Challenge ฟรี: คุณสามารถเข้าร่วม Language Challenge ได้ โดยการตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ตัวเอง และลุ้นรับรางวัลสำหรับการเรียนรู้
*โบนัสในการแนะนำเพื่อน: คุณและเพื่อนของคุณจะได้รับโบนัสมูลค่า $10 หลังจากเพื่อนที่คุณแนะนำชำระเงินซื้อเครดิต italki มูลค่า $20 ขึ้นไป

ครูภาษาอังกฤษออนไลน์แบบมืออาชีพคือผู้ที่มีประสบการณ์ในการมอบความรู้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแก่คุณ เช่น ไวยากรณ์ คำศัพท์ การออกเสียง และการสนทนา สิ่งเหล่านี้ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถพูดคุยเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ วัฒนธรรม หรือหัวข้ออื่น ๆ ที่คุณสนใจในบทเรียนของผู้สอน พวกเขาจะพัฒนาแผนการเรียนรู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสามารถทางภาษาที่แตกต่างกันของคุณ

หลังจากจองบทเรียนภาษาอังกฤษบน italki แล้ว คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับความต้องการการเรียนรู้ในปัจจุบันของคุณกับครูของคุณก่อนหรือในระหว่างบทเรียนแรกของคุณได้ เพื่อให้ครูผู้สอนรู้ระดับภาษาของคุณและแนะนำแผนการเรียนที่ดีที่สุดที่เหมาะกับความสามารถทางภาษาของคุณ

มีเคล็ดลับมากมายในการเรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน

* ค้นหาติวเตอร์ภาษาอังกฤษออนไลน์ การเรียนภาษาอังกฤษกับครูออนไลน์นั้นสะดวกมาก ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปโรงเรียน ติวเตอร์ออนไลน์จะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอิงจากเป้าหมายการเรียนรู้ของคุณ เป็นวิธีที่ง่ายในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่บ้าน

* การพูดภาษาอังกฤษให้เสียงดังเสมอ โดยนิสัยที่เป็นประโยชน์ในการพูดภาษาอังกฤษให้เสียงดังนั้นจะช่วยให้คุณเสริมสร้างความจำของคำและประโยคที่คุณพูด หากคุณพูดภาษาอังกฤษได้มากในชีวิตประจำวัน คุณจะสามารถจับทางของภาษาได้

* การอ่านข่าวภาษาอังกฤษหรือท่องเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ มันน่าเบื่อที่จะเรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสือเรียนใช่ไหม หากเป็นเช่นนั้นคุณสามารถลองอ่านหรือฟังข่าวภาษาอังกฤษหรือท่องเว็บไซต์ภาษาอังกฤษบางเว็บไซต์ได้ เช่น YouTube, BBC, CNN, The New York Times, Wikipedia, Google ฯลฯ บนเว็บไซต์เหล่านี้คุณจะพบสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากมาย อ่านบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ จดบันทึก และศึกษาสำนวนภาษาอังกฤษท้องถิ่นที่แท้จริง

ค่าใช้จ่ายในการเรียนกับครูภาษาอังกฤษออนไลน์บนแอป italki จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาของบทเรียนและประสบการณ์ของครู
ตัวอย่างเช่น การเรียนกับครูภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ $12 - $15 ดอลลาร์สหรัฐ ในขณะที่การเรียนภาษาอังกฤษกับติวเตอร์ชุมชนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ $9 - $14 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาเฉลี่ยของบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 60 นาทีบนแอป italki นั้นเพียงแค่ $10!