ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
ราคา
เจ้าของภาษา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่
บทเรียนแบบทันที
วันเวลาที่สะดวก
ยอมรับโดยอัตโนมัติ

ค้นหาครูภาษา ภาษาบาสก์ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 3 คน

บทเรียนแบบทันที

ต้องการเรียนบทเรียนแบบทันทีทันใดหรือไม่ ค้นหาครูที่ว่างและเริ่มเรียน!

Nere
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

998 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาบาสก์
ภาษาสเปน
ภาษาลาดิน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอิตาลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 20.00
การทดลอง
USD 8.20
Group 2Created with Sketch.
Adolfo
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

88 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาบาสก์
ภาษาคาตาลัน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเอสโตเนีย
ภาษาลิทัวเนีย
ภาษาโปแลนด์
ภาษารัสเซีย
ภาษาเซอร์เบีย
ภาษายูเครน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Belén
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

32 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาบาสก์
ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 20.00
การทดลอง
USD 7.00
Group 2Created with Sketch.
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ