ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
ราคา
เจ้าของภาษา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่
บทเรียนแบบทันที
วันเวลาที่สะดวก
ยอมรับโดยอัตโนมัติ

ค้นหาครูภาษา ภาษาเกาหลี ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 430 คน

บทเรียนแบบทันที

ต้องการเรียนบทเรียนแบบทันทีทันใดหรือไม่ ค้นหาครูที่ว่างและเริ่มเรียน!

킴 Kim
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 11.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Heart
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

18 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 11.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
다나 (Dana)
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

171 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 13.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Julie
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

59 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ภาษาญี่ปุ่น
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 13.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
SujinQ
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 11.00
Group 2Created with Sketch.
Linea 리네아
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 18.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Hayat
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

986 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอาหรับ (มาเกร็บ)
ภาษาอาหรับ (มาตรฐานสมัยใหม่)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเกาหลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Miss K
ติวเตอร์ของชุมชน
4.9

6 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 25.00
การทดลอง
USD 10.00
Group 2Created with Sketch.
Sophia Lee
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

898 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 27.00
การทดลอง
USD 13.00
Group 2Created with Sketch.
Soo (수연)
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

792 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาเกาหลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 30.00
การทดลอง
USD 15.00
Group 2Created with Sketch.
김용기
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

41 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 13.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
윤태웅
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

179 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 13.00
Group 2Created with Sketch.
Juyoung
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

222 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ภาษาอิตาลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 18.00
การทดลอง
USD 9.00
Group 2Created with Sketch.
Ju hee Kang
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

243 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Eun Hee Moon
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

3392 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 21.00
การทดลอง
USD 13.00
Group 2Created with Sketch.
이시현
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

411 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
KyongSup Song
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

742 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 25.00
การทดลอง
USD 9.99
Group 2Created with Sketch.
Daegon Chung
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

84 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Yujin(유진)
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

1329 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 25.00
การทดลอง
USD 13.00
Group 2Created with Sketch.
Sara Kim
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

7 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 13.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ