ภาษาอังกฤษ
ระดับ
เวลา
หมวดหมู่

Single Classes

Group Courses

NEW

Single Group Classes to motivate and inspire

B2

Travel and global culture

12:00 - 13:00, วันนี้

Lifestyles: Like It OR Leave It [B2-C2]

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

B1

Language essentials

13:00 - 14:00, วันนี้

Phrasal Verbs in Conversation

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 12.00

C1

เตรียมสอบ

13:30 - 14:30, วันนี้

1 more time

IELTS Speaking test tips and tricks at B2 and C1 levels.

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 7.00

B2

Daily conversation

14:30 - 15:30, วันนี้

2 more times

Let's talk! Lively and fun casual conversation for adults B2, C1

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

C2

Daily conversation

15:00 - 15:45, วันนี้

14 more times

Everyday English without being nervous..

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 12.00

B1

Business and career

15:30 - 16:15, วันนี้

2 more times

Presentation Success Tips [B1-C2]

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 12.00

B1

Daily conversation

17:00 - 18:00, วันนี้

37 more times

Fun and Relaxed Group Conversation Class (B1-B2) (Adults Only)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

A2

Daily conversation

18:00 - 19:00, วันนี้

2 more times

Easy Daily Conversation Speaking Group A2-B2

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 12.00

B2

Business and career

18:00 - 19:00, วันนี้

Confidently express your opinions in meetings

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 13.00

A2

Daily conversation

03:00 - 04:00, เม.ย. 18

2 more times

Let's talk a little about everything.

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

C1

Debating and discussion

10:00 - 11:00, เม.ย. 18

2 more times

Debating Club: C1 & C2 Level

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

B1

Business and career

10:00 - 11:00, เม.ย. 18

1 more time

English at Work: Speaking in Meetings (Adults B1-B2)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 15.00

B1

Daily conversation

10:00 - 11:00, เม.ย. 18

Talking About Food - B1/B2

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

B2

เตรียมสอบ

11:00 - 12:00, เม.ย. 18

IELTS SPEAKING PART 3 (B2 & C1)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

C1

Daily conversation

11:00 - 12:00, เม.ย. 18

12 more times

Conversation Club for Advanced Speakers: C1 - C2 Level

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

C1

Daily conversation

12:00 - 13:00, เม.ย. 18

5 more times

B2-C1 Fluency BootCamp with 🇳🅰️🇸 for Adults 🔞 (No preparation required)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 12.00

C1

Daily conversation

12:00 - 13:00, เม.ย. 18

Diving and learning about your personality traits

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 7.00

B1

Daily conversation

13:00 - 14:00, เม.ย. 18

Katie's Conversation Club (B1+)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

B2

Daily conversation

13:00 - 13:45, เม.ย. 18

1 more time

The Group Chat: Casual Group Conversation (Adults B1-B2)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 12.00

C1

Travel and global culture

13:30 - 14:30, เม.ย. 18

Confronting Cultural Differences

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

B1

Daily conversation

14:00 - 15:00, เม.ย. 18

1 more time

!Great Price! City Life (B1 - B2 Read & Discuss)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 11.00

B2

Debating and discussion

15:00 - 16:00, เม.ย. 18

18 more times

Jonny's B1/B2 Level 60-MINUTE Discussion Class on a Current News Article! ADULTS ONLY PLEASE!

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 11.00

C1

Daily conversation

15:00 - 16:00, เม.ย. 18

3 more times

GREAT PRICE! JOB INTERVEW (PRACTICE!)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 11.00

B1

Business and career

15:30 - 16:15, เม.ย. 18

Professional Conversations: Networking (Adults B1)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 12.00

B1

Daily conversation

15:30 - 16:15, เม.ย. 18

4 more times

News Flash: Let's Discuss the Latest Headlines (B1) Lower Intermediate 📰⚡🔞

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 8.00

B2

Daily conversation

16:00 - 17:00, เม.ย. 18

7 more times

B2 Conversation Club - Upper-Intermediate

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

B2

Travel and global culture

16:30 - 17:30, เม.ย. 18

“Knock on wood” – discussing superstition

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 5.00

B2

Business and career

16:30 - 17:30, เม.ย. 18

1 more time

English at Work: Creating Healthy Corporate Culture (Adults B2)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 15.00

B2

Daily conversation

07:00 - 07:45, เม.ย. 19

Conversation Practice !

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 5.00

B1

Hobbies and interests

08:30 - 09:30, เม.ย. 19

"Aiming for the stars" - chatting about space

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 5.00

C1

Debating and discussion

09:00 - 10:00, เม.ย. 19

1 more time

Speak & Explore: Living Closer to Nature (Adults B2-C1)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 15.00

B2

Daily conversation

10:00 - 10:45, เม.ย. 19

The Group Chat: Casual Group Conversation (Adults B2-C1)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 12.00

B1

Daily conversation

10:00 - 11:00, เม.ย. 19

4 more times

B1 Conversation Club - Intermediate

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

B2

Daily conversation

11:00 - 11:45, เม.ย. 19

10 more times

🎙️B2-C1🎙️ON the GO ENGLISH PRO with 🇳🅰️🇸 for 🔞 Adults 🎙️ (No Preparation)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

C1

Business and career

12:30 - 13:30, เม.ย. 19

Business English 1/5 (Alibaba Read & Discuss)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 11.00

C1

Debating and discussion

13:30 - 14:30, เม.ย. 19

1 more time

Advanced Speaking 4 (B2 - C1)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 12.00

B2

Daily conversation

14:00 - 14:45, เม.ย. 19

2 more times

News Flash: Let's Discuss the Latest Headlines (B2) Upper Intermediate 📰⚡🔞

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 8.00

C1

Language essentials

15:00 - 16:00, เม.ย. 19

1 more time

What would you guess? Using conditionals to make deductions

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

B1

Daily conversation

15:00 - 16:00, เม.ย. 19

6 more times

Coffee and Chat! Fun Group Conversation! (Adults Only)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

C1

Daily conversation

16:00 - 17:00, เม.ย. 19

4 more times

Documentary Discussion: Advanced C1 Level

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 12.00

B2

Travel and global culture

16:30 - 17:30, เม.ย. 19

Travel Talk: Fun Group Conversation! (Adults Only)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

B2

Daily conversation

07:30 - 08:30, เม.ย. 20

5 more times

Conversational Role Play B2-C1

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 7.00

B2

เตรียมสอบ

09:00 - 10:00, เม.ย. 20

Intermediate IELTS Part 3 Topics: Discussion & Debate

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 8.00

C1

Business and career

10:00 - 11:00, เม.ย. 20

Working in the 21st Century: Quiet Quitting - C1/C2

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 12.00

B2

Daily conversation

14:00 - 15:00, เม.ย. 20

1 more time

Saturday News Talk - Speaking Practice

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

B2

Daily conversation

14:00 - 15:00, เม.ย. 20

1 more time

English Learning Journey

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 12.00

C1

Daily conversation

16:30 - 17:30, เม.ย. 20

1 more time

Let's Talk: Money (Adults Only) (C1-C2)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

B1

Debating and discussion

18:00 - 18:45, เม.ย. 20

1 more time

Improve your English by reading and discussing a short article about Smartphones & Health!

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 6.00

B1

Travel and global culture

20:00 - 21:00, เม.ย. 20

1 more time

Wanderlust Chronicles: Tales from the Travel Trail -Relaxed and fun conversation

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 12.00

B2

Travel and global culture

07:00 - 08:00, เม.ย. 21

Nation Branding - Making A Country Great - B2+

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 12.00

B2

Daily conversation

10:00 - 11:00, เม.ย. 21

Conversation Practice: Daily News Class

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

A2

Daily conversation

10:00 - 10:45, เม.ย. 21

1 more time

GREAT PRICE! A2 Conversation - Daily Routine

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

B1

Business and career

10:00 - 11:00, เม.ย. 21

How to Have Good Telephone Etiquette - B1+

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 12.00

B2

Debating and discussion

13:00 - 14:00, เม.ย. 21

Learn to Express Your Opinion #02 - B2+

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 12.00

C1

Daily conversation

13:00 - 14:00, เม.ย. 21

13 more times

Fun and Relaxed Group Conversation Class (C1-C2) (Adults Only)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

C1

Debating and discussion

15:00 - 16:00, เม.ย. 21

6 more times

🇳🅰️🇸' C1-C2 LingoLounge : Advanced VIDEO & Blog-based Discussions & Debates! 🔞

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 15.00

C1

Debating and discussion

16:00 - 17:00, เม.ย. 21

Can Language Change How You See The World? - C1+

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 12.00

B1

Language essentials

16:00 - 17:00, เม.ย. 21

IDIOMATIC EXPRESSIONS (Lesson 1)

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 6.00

B1

Language essentials

08:00 - 09:00, เม.ย. 22

1 more time

Topics, topics, topics. Simply talking.

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 10.00

C1

Business and career

10:00 - 11:00, เม.ย. 22

Accountability - B2/C1

Learn ภาษาอังกฤษ with the teacher .

เรียนกลุ่มกับ

USD 12.00