ใช้ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

ต้องการเรียนทันทีหรือไม่
ค้นหาครูและเริ่มต้นบทเรียน italki แบบทันทีตอนนี้!

หมายเหตุ: บทเรียนแบบทันทีทันใดไม่สามารถยกเลิกหรือกำหนดเวลาใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยของบททเรียนแบบทันทีทันใด

ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
เจ้าของภาษา
ราคา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่

Abdelah Kids|Adults

ติวเตอร์ของชุมชน

just a hip hop dancer who is sharing his knowledge here to lovely students.

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับ (มาเกร็บ)
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.00

Dr Abdullah

ผู้สอนมืออาชีพ

Expert teacher in teaching Arabic and Quran for more than 10 years experience.

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 6.00

Mahmoud Nady

ติวเตอร์ของชุมชน

Your Friendly Teacher🥰 Expert in MSA🥇 & Egyptian Arabic🎉

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับ (อียิปต์)
ภาษาอาหรับ (มาตรฐานสมัยใหม่)
ภาษาอาหรับ (อ่าว)
ภาษาอาหรับ (เลอวานต์)
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 7.00