ใช้ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

ต้องการเรียนทันทีหรือไม่
ค้นหาครูและเริ่มต้นบทเรียน italki แบบทันทีตอนนี้!

หมายเหตุ: บทเรียนแบบทันทีทันใดไม่สามารถยกเลิกหรือกำหนดเวลาใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยของบททเรียนแบบทันทีทันใด

ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
เจ้าของภาษา
ราคา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่

Elena Ann⭐Adult/Kids

ผู้สอนมืออาชีพ

Speaking Skills Improvement👩‍🎓Quality Classes高品质保证/HSK考试💝Genuine/Reliable🏅Beginner to Advanced

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาจีน (อื่นๆ)
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 12.00

Danny Chen

ผู้สอนมืออาชีพ

Chinese teacher with over 4 years teaching experience

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาจีน (ฮกเกี้ยน)
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 11.00

Yasmine(Kids&Adults)

ติวเตอร์ของชุมชน

Certified CTCSOL TESOL|Native Speaker⭐Beginner to Advanced⭐HSK AP|IELTS|KET|Business|Job interview

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน (อื่นๆ)
บทเรียนแบบทดลอง
USD 12.99

Lily's Chinese

ติวเตอร์ของชุมชน

With certification of teaching Chinese, Podcast channel. I speak both English and Spanish.

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 10.00

yuya

ติวเตอร์ของชุมชน

👌会話👄從初級到N1🏢商業日文

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาจีน (กลาง)
บทเรียนแบบทดลอง
USD 19.00

Elena

ติวเตอร์ของชุมชน

Learn in context

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาจีน (กวางตุ้ง)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
บทเรียนแบบทดลอง
USD 9.00