ใช้ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

ต้องการเรียนทันทีหรือไม่
ค้นหาครูและเริ่มต้นบทเรียน italki แบบทันทีตอนนี้!

หมายเหตุ: บทเรียนแบบทันทีทันใดไม่สามารถยกเลิกหรือกำหนดเวลาใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยของบททเรียนแบบทันทีทันใด

ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
เจ้าของภาษา
ราคา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่

Kevin Brown

ผู้สอนมืออาชีพ

I will practice your IELTS questions with you ! Contact me I will send you the questions.

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 7.00

Maele Mothapo (諺語)

ติวเตอร์ของชุมชน

Languages nerd🤓 here to help you gain confidence when speaking English!

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาโซโท
ซูลู
ภาษาโคซา
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.00

College&Career-Troy

ผู้สอนมืออาชีพ

Get the Job!! Attend the College of Your Dreams!! How to Answer the "So tell me about yourself..."

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 37.00

Sessy Mabona

ติวเตอร์ของชุมชน

IELTS Preparation test , Vocabulary, Grammar, Pronunciation. Let me help to improve your English !!

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ซูลู
บทเรียนแบบทดลอง
USD 8.98

Purnima

ผู้สอนมืออาชีพ

Compassionate, student-centered teacher living in the USA with over 15 years of teaching experience

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ภาษาเบงกอล
บทเรียนแบบทดลอง
USD 7.00

Malko

ผู้สอนมืออาชีพ

Certified IELTS Teacher for over 15 years.

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาโปรตุเกส
บทเรียนแบบทดลอง
USD 12.00

Armin

ผู้สอนมืออาชีพ

Certified TOEFL trainer, PhD in English Literature, essay writer for a living

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาเปอร์เซีย (ฟาร์ซี)
ภาษาอิตาลี
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาสเปน
บทเรียนแบบทดลอง
USD 10.00

Michael

ผู้สอนมืออาชีพ

Improve and Optimize Your Skills Easy and Fast

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 20.00

Angela

ผู้สอนมืออาชีพ

Certified Mandarin and Cantonese Teacher with 7+ years of teaching experience

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาจีน (กวางตุ้ง)
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 15.00