ใช้ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

ต้องการเรียนทันทีหรือไม่
ค้นหาครูและเริ่มต้นบทเรียน italki แบบทันทีตอนนี้!

หมายเหตุ: บทเรียนแบบทันทีทันใดไม่สามารถยกเลิกหรือกำหนดเวลาใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยของบททเรียนแบบทันทีทันใด

ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
เจ้าของภาษา
ราคา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่

Ayanda Chamane

ติวเตอร์ของชุมชน

certified TEFL teacher (ADULT & CHILDREN)

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.00

🦄Ginger

ติวเตอร์ของชุมชน

✔️😊With over 2 years of tutoring experience with students of all levels,all ages!🎠 ✔️Effective‼️

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 6.00

Doctor Charles

ผู้สอนมืออาชีพ

IELTS, General English and Interview prep

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
บทเรียนแบบทดลอง
USD 11.00

Stephen Green

ผู้สอนมืออาชีพ

Certified English teacher with 15 years experience teaching students of all levels.

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 10.00

Lindah

ติวเตอร์ของชุมชน

Certified TESOL Teacher with a passion of helping people become the best version of themselves

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาโชนา
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.00

Paul Capiral Busines

ผู้สอนมืออาชีพ

Sharing, Educating, Inspiring, and having a positive impact on Business English learners since 2011.

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาฟิลิปิโน (ตากาล็อก)
บทเรียนแบบทดลอง
USD 13.00

James

ผู้สอนมืออาชีพ

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน (กลาง)
บทเรียนแบบทดลอง
USD 12.00

Stuart Chater

ผู้สอนมืออาชีพ

Qualified British Pronunciation Specialist with over ten years experience.

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 9.99

Teacher Jack

ผู้สอนมืออาชีพ

Hi I'm Teacher Jack from USA. It would be my pleasure to guide you along your English Journey!

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 10.99