ใช้ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

ต้องการเรียนทันทีหรือไม่
ค้นหาครูและเริ่มต้นบทเรียน italki แบบทันทีตอนนี้!

หมายเหตุ: บทเรียนแบบทันทีทันใดไม่สามารถยกเลิกหรือกำหนดเวลาใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยของบททเรียนแบบทันทีทันใด

ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
เจ้าของภาษา
ราคา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่

Ayanda Chamane

ติวเตอร์ของชุมชน

certified TEFL teacher (ADULT & CHILDREN)

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.00

Tiisetso R

ติวเตอร์ของชุมชน

Certified TEFL teacher

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาโซโท
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.00

Juan Carlos

ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.00

Luz

ติวเตอร์ของชุมชน

TEFL Certified - Teacher for KIDS and ADULTS (Beginners to Intermediate level)

SPEAKS

ภาษาฟิลิปิโน (ตากาล็อก)
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.00

Jamie IELTS

ผู้สอนมืออาชีพ

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส
บทเรียนแบบทดลอง
USD 8.00

Jeannie Locatelli

ติวเตอร์ของชุมชน

Looking to simply chat, work on pronunciation, or discuss a business report? Let's connect!

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 12.00

Miranda Monahan

ผู้สอนมืออาชีพ

Certified conversational English and test preparation teacher who has been teaching since 2017.

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.00

Marc

ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่น
บทเรียนแบบทดลอง
USD 15.00

Viktoria

ติวเตอร์ของชุมชน

Feel like you are talking to a friend while achieving your Language Goals🏆🎓

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษายูเครน
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 8.00