ใช้ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

ต้องการเรียนทันทีหรือไม่
ค้นหาครูและเริ่มต้นบทเรียน italki แบบทันทีตอนนี้!

หมายเหตุ: บทเรียนแบบทันทีทันใดไม่สามารถยกเลิกหรือกำหนดเวลาใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยของบททเรียนแบบทันทีทันใด

ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
เจ้าของภาษา
ราคา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่

BibleIELTSkids -Walt

ผู้สอนมืออาชีพ

Oxford-trained university teacher: Bible, IELTS, Kids, Business, Programming, Role-Play

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
บทเรียนแบบทดลอง
USD 15.00

Prof. Matt 🇨🇵🇨🇦

ติวเตอร์ของชุมชน

Achieve Your ambitious of working, studying or moving to a francophone country 🇫🇷 without stress.

SPEAKS

ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ภาษาพิดจินไนจีเรีย
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.00

Manuel Traquete

ติวเตอร์ของชุมชน

Certified foreign language teacher (English, Portuguese, French and Spanish)

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาสเปน
บทเรียนแบบทดลอง
USD 10.00