ใช้ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

ต้องการเรียนทันทีหรือไม่
ค้นหาครูและเริ่มต้นบทเรียน italki แบบทันทีตอนนี้!

หมายเหตุ: บทเรียนแบบทันทีทันใดไม่สามารถยกเลิกหรือกำหนดเวลาใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยของบททเรียนแบบทันทีทันใด

ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
เจ้าของภาษา
ราคา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่

Ahmed

ติวเตอร์ของชุมชน

Experienced tutor and your friend✨

SPEAKS

ภาษาอาหรับ
ภาษาอาหรับ (อียิปต์)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.00

Marc

ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่น
บทเรียนแบบทดลอง
USD 15.00

Maximilian Sauerland

ติวเตอร์ของชุมชน

German teacher, Linguist, Translator and Editor

SPEAKS

ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ภาษาโปรตุเกส
บทเรียนแบบทดลอง
USD 8.00