ใช้ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

ต้องการเรียนทันทีหรือไม่
ค้นหาครูและเริ่มต้นบทเรียน italki แบบทันทีตอนนี้!

หมายเหตุ: บทเรียนแบบทันทีทันใดไม่สามารถยกเลิกหรือกำหนดเวลาใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยของบททเรียนแบบทันทีทันใด

ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
เจ้าของภาษา
ราคา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่

Hanna

ติวเตอร์ของชุมชน

Professional German and English Tutor with 700+ Students

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
บทเรียนแบบทดลอง
USD 14.00

Dr.Jay.DaZ

ผู้สอนมืออาชีพ

Eine andere Art von Deutschlernen: inklusiv - achtsam - kreativ

SPEAKS

ภาษาเยอรมัน
ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 10.00

Annalena

ติวเตอร์ของชุมชน

Native German Tutor

SPEAKS

ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 12.00