ใช้ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

ต้องการเรียนทันทีหรือไม่
ค้นหาครูและเริ่มต้นบทเรียน italki แบบทันทีตอนนี้!

หมายเหตุ: บทเรียนแบบทันทีทันใดไม่สามารถยกเลิกหรือกำหนดเวลาใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยของบททเรียนแบบทันทีทันใด

ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
เจ้าของภาษา
ราคา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่

miya

ติวเตอร์ของชุมชน

Hi, Come to learn Chinese and Japanese with me !

SPEAKS

ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 10.00

Yuya 祐哉

ติวเตอร์ของชุมชน

たのしくにほんご話そう

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.00

SAI

ติวเตอร์ของชุมชน

Classes resumed on November 11th! Thank you for waiting!

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
บทเรียนแบบทดลอง
USD 7.00

Martynas 賴瑞森

ผู้สอนมืออาชีพ

Qualified teacher with 5 years of experience. Taught more than 5000 online classes.

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาลิทัวเนีย
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.00

Mel✨

ผู้สอนมืออาชีพ

Certified, Easy to talk to, Relaxed,Fun, Customized, Informative, Group lesson for 2

SPEAKS

ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 20.00