ใช้ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

ต้องการเรียนทันทีหรือไม่
ค้นหาครูและเริ่มต้นบทเรียน italki แบบทันทีตอนนี้!

หมายเหตุ: บทเรียนแบบทันทีทันใดไม่สามารถยกเลิกหรือกำหนดเวลาใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยของบททเรียนแบบทันทีทันใด

ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
เจ้าของภาษา
ราคา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่

Kevin

ผู้สอนมืออาชีพ

Theme-based Korean lessons!(Speaking / Writing / TOPIK)

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 9.99

Ji-ae 지애 선생님

ผู้สอนมืออาชีพ

Effective and engaging tutor for long-term success and joyful experience of learning Korean

SPEAKS

ภาษาเกาหลี
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 10.00