ใช้ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

ต้องการเรียนทันทีหรือไม่
ค้นหาครูและเริ่มต้นบทเรียน italki แบบทันทีตอนนี้!

หมายเหตุ: บทเรียนแบบทันทีทันใดไม่สามารถยกเลิกหรือกำหนดเวลาใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยของบททเรียนแบบทันทีทันใด

ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
เจ้าของภาษา
ราคา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่

Mr.Mike

ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาคีร์กีซ
ภาษารัสเซีย
ภาษาคาซัค
ภาษาจีน (กลาง)
บทเรียนแบบทดลอง
USD 11.00

Dasha

ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.00