ใช้ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

ต้องการเรียนทันทีหรือไม่
ค้นหาครูและเริ่มต้นบทเรียน italki แบบทันทีตอนนี้!

หมายเหตุ: บทเรียนแบบทันทีทันใดไม่สามารถยกเลิกหรือกำหนดเวลาใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยของบททเรียนแบบทันทีทันใด

ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
เจ้าของภาษา
ราคา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่

Cristina Guerrero M

ติวเตอร์ของชุมชน

Crea una Mentalidad Positiva y Resiliente en Español

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 18.00

Evelyn

ผู้สอนมืออาชีพ

Learning a language should be an immersion in a universe of creativity and fun!

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ภาษาฝรั่งเศส
บทเรียนแบบทดลอง
USD 8.00

Jeandro Estela

ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.00

Adrián

ติวเตอร์ของชุมชน

Lleva tu español al próximo nivel.

SPEAKS

ภาษาสเปน
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.00

Jesus

ติวเตอร์ของชุมชน

Spanish a la Mexicana

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.00

Maricarmen 诗祎

ติวเตอร์ของชุมชน

Your guide into culture and language 🌬️欢迎! Willkommen!

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน (กลาง)
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.50

Ana Eleonora Rapali

ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอิตาลี
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.00

Martin

ผู้สอนมืออาชีพ

🏥 I teach Medical Spanish, also I help people escaping the intermediate level

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 55.00

Sandra Cisneros

ติวเตอร์ของชุมชน

Más de 800 clases de experiencia ayudando a mejorar y aprender español rápidamente

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 5.00