ใช้ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

ต้องการเรียนทันทีหรือไม่
ค้นหาครูและเริ่มต้นบทเรียน italki แบบทันทีตอนนี้!

หมายเหตุ: บทเรียนแบบทันทีทันใดไม่สามารถยกเลิกหรือกำหนดเวลาใหม่ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาตรวจสอบคำถามที่พบบ่อยของบททเรียนแบบทันทีทันใด

ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
เจ้าของภาษา
ราคา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่

Sandra Alvarado

ผู้สอนมืออาชีพ

Experienced Spanish Teachers for kids and adults. Have fun while you learn Spanish!

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 8.00

Manuel Traquete

ติวเตอร์ของชุมชน

Certified foreign language teacher (English, Portuguese, French and Spanish)

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาสเปน
บทเรียนแบบทดลอง
USD 10.00

Angelica

ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาฝรั่งเศส
บทเรียนแบบทดลอง
USD 7.00

Deba Nhi

ติวเตอร์ของชุมชน

Aprende desde cero y conversa con fluidez.

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 10.00

Uri Quintal

ผู้สอนมืออาชีพ

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
บทเรียนแบบทดลอง
USD 8.00

Español con Nicol ⭐✅

ติวเตอร์ของชุมชน

NATIVE tutor with 4 years of experience in Spanish language teaching

SPEAKS

ภาษาสเปน
บทเรียนแบบทดลอง
USD 8.99

Gabriela Sáenz

ติวเตอร์ของชุมชน

PROFESORA DE ESPAÑOL, HABLANTE NATIVA.

SPEAKS

ภาษาสเปน
บทเรียนแบบทดลอง
USD 6.00

Angel

ติวเตอร์ของชุมชน

Let's learn and master the Spanish language 😁

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
บทเรียนแบบทดลอง
USD 6.00

Olenka ☀️

ติวเตอร์ของชุมชน

🇵🇪 ¡aprende español y cultura! 😊

SPEAKS

ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
บทเรียนแบบทดลอง
USD 7.00