ภาษาฝรั่งเศส teacher Oussama

Oussama

ผู้สอนมืออาชีพ
สอน
ภาษาฝรั่งเศส
เจ้าของภาษา
พูด
ภาษาอาหรับ
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
อื่นๆ
ภาษาสเปน
Professional, certified and PhD experimented French teacher of 10 years of experience
จาก โมร็อกโกอาศัยอยู่ใน Other โมร็อกโก (14:50 UTC+01:00)
เกี่ยวกับฉัน
เป็นผู้สอนใน italki ตั้งแต่ 17 Dec 2021
Interest topicWritingFilms & TV SeriesHistoryTravel
Bonjour ! Have you ever pondered the enchanting voyage of acquiring a new language? It provides a remarkable departure from the familiar rhythm of one's native tongue. Intrigued? Let's set sail on this linguistic adventure together. On a personal note, I have a deep affection for reading, a keen eye for photography, and a passion for filmmaking. Under my tutelage, you will not only come to appreciate the art of mastering French, but you will also achieve a remarkable fluency in its application. As a dedicated French instructor, I derive immense pleasure from our interactions, savoring our conversations, absorbing your viewpoints, and discerning your distinct learning needs.
4.9
คะแนน
276
ผู้เรียน
1612
บทเรียน
100%
การเข้าเรียน
100%
ตอบสนอง

ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน

บทเรียนแบบทดลอง
130 lessons completed
USD 10.00+
General French and grammar (Intensive and occasional lessons)
A1 -  C2

ทั่วไป

765 lessons completed
USD 14.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 7%
Get Ready for French Exams: TEF/TCF/DELF/DALF
A1 -  C2

การเตรียมสอบ

277 lessons completed
USD 16.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 6%
Professional French Editing & Writing Skills
B1 -  C2

ธุรกิจ

34 lessons completed
USD 16.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 6%
Let's talk in French! / Speak with confidence: French Pronunciation and Accent
A1 -  C2

การฝึกสนทนา

292 lessons completed
USD 13.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 7%
Writing in French - Proofreading - Translation (English-French-Arabic)
A1 -  C2

ทั่วไป

22 lessons completed
USD 16.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 6%
French Communication: Job Interviews & Business
A1 -  C2

ธุรกิจ

79 lessons completed
USD 16.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 6%

วันเวลาที่สะดวก

ขึ้นอยู่กับเขตเวลาของคุณ (UTC+00:00)
การสร้างของฉัน
Vocabulary (2)
แบบทดสอบ (70)

93 รีวิว

Student Nicole Wang
Nicole Wang
บทเรียนภาษาภาษาฝรั่งเศส จำนวน 23 บทเรียน
ครูแนะนำ
I started with Oussama five weeks ago to prepare for my DELF B2 french exmas. I've traditionally had trouble with oral production because I haven't had much chance to practice with a native speaker but I feel like over these five weeks, it has started to feel more natural hearing questions in french and also responding in french. Although I am still hesitant at times, it has gotten much better as Oussama asks insightful questions that prompt me to express myself. Oussama also has a large quantity of resources available that has really helped me improve my voabulary. Overall, I have had a very positive experience and would recommened to anyone who wants to improve their french and become more spontaneous.
12 พ.ค. 2024
Student Youssef Elmougy
Youssef Elmougy
บทเรียนภาษาภาษาฝรั่งเศส จำนวน 229 บทเรียน
ครูแนะนำ
Prof. Oussama is a very knowledgable professor and a patient and creative person. He mixes in all types of lessons to make learning and grasping a new language so enjoyable. He includes in reading components, writing components, listening components, and gives alot of time and thought into conversation components as well. He is always prepared before the lessons and he always gives me the plan for the next lesson before we finish so that we can both be well prepared. We've completed lessons everyday for almost 2 months now and my plan is to definitely continue this learning process with him. In this time, I've been able to build up a good vocabulary and I can now hold decent conversations during class and with my friends, ofcourse with more time there will be more progress but given that we've been doing lessons for almost 2 months only this has been great progress. I am actually enjoying the process of learning french with Prof. Oussama very much and I would recommend him to everyone!
4 ธ.ค. 2023
Student Anderson Moraes
Anderson Moraes
บทเรียนภาษาภาษาฝรั่งเศส จำนวน 28 บทเรียน
ครูแนะนำ
Oussama is a great tutor, very helpful, friendly, and warm, and he corrected my mistakes often and taught me correct sentences with talking and typing. He is one of my favorite tutors. Thank you for the excellent class. I like you as the best teacher, and your suggestions, comments, and reviews are fantastic. I enjoy practicing French with you. I will see you at the next class as soon as possible.
3 มี.ค. 2023
Student Francis Briggs
Francis Briggs
บทเรียนภาษาภาษาฝรั่งเศส จำนวน 3 บทเรียน
Excellent I recommend him.
13 ก.ค. 2024
Student Javier
Javier
บทเรียนภาษาภาษาฝรั่งเศส จำนวน 5 บทเรียน
Merci beaucoup Oussama.
9 ก.ค. 2024
Student Javier
Javier
บทเรียนภาษาภาษาฝรั่งเศส จำนวน 5 บทเรียน
Excellent. Merci beaucoup Oussama.
1 ก.ค. 2024
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ