ภาษาญี่ปุ่น teacher Kiko

Kiko

ผู้สอนมืออาชีพ
สอน
ภาษาญี่ปุ่น
เจ้าของภาษา
พูด
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ภาษาเกาหลี
Can teach Japanese either using Japanese or English with fun🥳
จาก ญี่ปุ่นอาศัยอยู่ใน Other ญี่ปุ่น (22:42 UTC+09:00)
เกี่ยวกับฉัน
เป็นผู้สอนใน italki ตั้งแต่ 12 Feb 2022
Interest topicMusicTravelFilms & TV Series
こんにちは😊konnichiwa Thank you for coming to my page. I love teaching Japanese, sharing culture and ideas with people. I really enjoy this job because of learners⭐️ Therefore, I am creating useful tools for them to improve Japanese on social media and for lessons. Please feel free to try my lesson using "Trial lesson"! *I just started X so please follow me! You can enjoy 3 second Japanese quizzes everyday. https://x.com/NihongoiineKiko?t=j69j7mWTT9084MfVQgGGJg&s=03 *And YOUTUBE,facebook or instagram! https://www.youtube.com/channel/UCppQCRKTjjaKDoN1yf2bbYw https://www.facebook.com/profile.php?id=61557021383771 https://www.instagram.com/kiko_nihongoiine?igsh=MXhzY3lpbmhvczlleQ==
5.0
คะแนน
56
ผู้เรียน
421
บทเรียน
100%
การเข้าเรียน
100%
ตอบสนอง

ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน

บทเรียนแบบทดลอง
36 lessons completed
USD 6.00+
Conversation Class(Beginner-Intermediate)
A1 -  C2

การฝึกสนทนา

237 lessons completed
USD 13.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 8%
JLPT Preparation Class (N5/N4/N3/N2)
A2 -  B2

การเตรียมสอบ

139 lessons completed
USD 13.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 8%
Group Lesson
A1 -  A2

การฝึกสนทนา

7 lessons completed
USD 35.00
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 5%
Free talk only
A1 -  C2

การฝึกสนทนา

2 lessons completed
USD 10.00+
Trial Lesson
A1 -  C2

ทั่วไป

0 lessons completed
USD 10.00+

วันเวลาที่สะดวก

ขึ้นอยู่กับเขตเวลาของคุณ (UTC+00:00)
การสร้างของฉัน
Vocabulary (12)

28 รีวิว

Student Aaron Maher
Aaron Maher
บทเรียนภาษาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 18 บทเรียน
ครูแนะนำ
Kiko offers a very comprehensive lesson; Free conversation, roleplaying and exercises. She also gives homework and reviews what you have completed. Furthermore she has a very patient and kind personality that guides you through the learning mateiral with ease. So basically its the perfect mix of textbook studying and practical application! I highly reccommend her for any level!
15 ก.พ. 2024
Student Wesley Teo
Wesley Teo
บทเรียนภาษาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 17 บทเรียน
ครูแนะนำ
I've been taking classes with Kiko-Sensei. She has been wonderful at creating immersive and engaging lessons, whilst also facilitating role-playing exercises that allows me to practice real-life conversations in different scenarios. I find her approach highly effective and constructive, particularly in boosting my confidence in speaking and listening. I highly recommend her if you're looking to improve your Japanese skills steadily!
15 ก.พ. 2024
Student Ozan
Ozan
บทเรียนภาษาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 25 บทเรียน
ครูแนะนำ
It is always a pleasure to learn from Makiko-sensei. She has a great ability to explain the concept and grammar and she is always ready for the class with new material.
12 ต.ค. 2023
Student Evan
Evan
บทเรียนภาษาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 2 บทเรียน
Thank you for the interesting and fun lesson. You are very patient with me when I forget some words and help me form my own sentences. Your guidance through the text materials also helps keep me motivated. Thank you :)
28 พ.ค. 2024
Student Greg Gengo
Greg Gengo
บทเรียนภาษาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 3 บทเรียน
Kiko Sensei is amazing.
15 พ.ค. 2024
Student Noelia
Noelia
บทเรียนภาษาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 8 บทเรียน
Kiko-san is such a great teacher! She is very patient and engaging, while making the lesson fun as well. I really love learning Japanese and it is all thanks to Kiko-san!
13 พ.ค. 2024
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ