ภาษาญี่ปุ่น teacher Cosimo

Cosimo

ผู้สอนมืออาชีพ
สอน
ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
พูด
จาก อิตาลีอาศัยอยู่ใน Utrecht เนเธอร์แลนด์ (02:16 UTC+02:00)
เกี่ยวกับฉัน
เป็นผู้สอนใน italki ตั้งแต่ 10 Aug 2016
Interest topicReadingWritingPets & Animals
My interests: 🎄Language, culture and tradition 🏆Sport 🖍️Proofreading and translation 📺 Anime, Disney, tv shows ✈️Travels 🧐 Intercultural communication 💻 Computational linguistics 🐻 Cats, dogs and animals 📚 Literature 📰 Newspapers 🈲 Politics, religion, social taboos 👿 Dante inferno
5.0
คะแนน
800
ผู้เรียน
9878
บทเรียน
100%
การเข้าเรียน
100%
ตอบสนอง

ภาษาญี่ปุ่น บทเรียน

ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอิตาลี
ภาษาจีน (กลาง)
บทเรียนแบบทดลอง
507 lessons completed
USD 18.00+
general Japanese A1 - B2 and 日本語能力試験
A1 -  C2

ทั่วไป

1,912 lessons completed
USD 19.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 4%
日本語での会話
A1 -  C2

การฝึกสนทนา

77 lessons completed
USD 19.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 4%

วันเวลาที่สะดวก

ขึ้นอยู่กับเขตเวลาของคุณ (UTC+00:00)

1,091 รีวิว

ทั้งหมด
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอิตาลี
Student Emanuele Pavarotti
Emanuele Pavarotti
บทเรียนภาษาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 51 บทเรียน
ครูแนะนำ
Con una serie di lezioni prima della partenza, Cosimo mi ha preparato molto bene prima di un viaggio in Giappone. Consiglio a tutti, grazie Cosimo!
12 ต.ค. 2022
Student Karis
Karis
บทเรียนภาษาภาษาอิตาลี จำนวน 37 บทเรียน
ครูแนะนำ
Cosimo是位因材施教的老師!與老師上課的三年間,能真切地感受到老師對語言的熱忱以及對教學的認真,且精通中文的老師能厲害的點出中文母語使用者的盲點。非常開心能遇到Cosimo老師,大力推薦給大家來跟老師一起學語言。
23 ธ.ค. 2020
Student Zac
Zac
บทเรียนภาษาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 87 บทเรียน
ครูแนะนำ
Huge and tiring lesson! We covered a lot of material in the hour, from giving directions, drilling conversation, and practicing listening comprehension. I also have a lot of items to study in the next week too! Can't wait for the next one.
19 เม.ย. 2017
Student Gina Sicilia
Gina Sicilia
บทเรียนภาษาภาษาอิตาลี จำนวน 68 บทเรียน
Ottimo! Cosimo è gentile e ha sempre pazienza, umore e parole sagge per ogni argomento!
9 พ.ค. 2024
Student Jessy
Jessy
บทเรียนภาษาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 22 บทเรียน
Three years later and Cosimo is still my all time favourite teacher. My brain truly expands with every lesson!!! He always magically combines practical language expressions with linguistic explanations as well as cultural contextual facts, and is soooooo incredibly patient! Always the highlight of my week
3 พ.ค. 2024
Student Stephen
Stephen
บทเรียนภาษาภาษาอังกฤษ จำนวน 43 บทเรียน
One of the best teachers across several languages.
26 เม.ย. 2024
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ