ภาษาอังกฤษ teacher GARY — FLUENCY + BIZ

GARY — FLUENCY + BIZ

ผู้สอนมืออาชีพ
สอน
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
พูด
ภาษาจีน (กลาง)
Accredited English Teacher — Business English — IELTS 7.0 7.5+
จาก สหราชอาณาจักรอาศัยอยู่ใน Taipei ไต้หวัน (22:15 UTC+08:00)
เกี่ยวกับฉัน
เป็นผู้สอนใน italki ตั้งแต่ 12 Feb 2016
Interest topicTravelTechBusiness & FinanceFilms & TV Series
Hi, I am Gary, born and raised in London. Start the New Year by achieving a higher level of fluency and accuracy. →
5.0
คะแนน
1556
ผู้เรียน
13285
บทเรียน
100%
การเข้าเรียน
100%
ตอบสนอง

ภาษาอังกฤษ บทเรียน

Real-life conversation • Speak English better, or speak more fluently. → Lessons are available every day from Monday to Sunday. Feel free to send me a message on iTalki. (B2-C2). →
B1 -  C2

การฝึกสนทนา

6,195 lessons completed
USD 14.00+
IELTS 7.0 - 7.5+ — Cambridge English Exams • SPEAKING TEST (ONLY) → Lessons are available every day from Monday to Sunday. Feel free to send me a message on iTalki. (B1-C2). →
B1 -  C2

การเตรียมสอบ

3,524 lessons completed
USD 14.00+
Communication skills • Good communication skills are essential in this job. → Lessons are available every day from Monday to Sunday. Feel free to send me a message on iTalki. (B2-C2). →
B2 -  C2

ทั่วไป

1,203 lessons completed
USD 14.00+
Communicate effectively • In business face-to-face situations • → Lessons are available every day from Monday to Sunday. Feel free to send me a message on iTalki. (B2-C2). →
B2 -  C2

ธุรกิจ

1,219 lessons completed
USD 14.00+
Informal Tutoring • A 45-minute lesson is a good way to try out my English teaching methods. → Lessons are available every day from Monday to Sunday. Feel free to send me a message on iTalki. (B1-C2).
B1 -  C2

ทั่วไป

18 lessons completed
USD 12.00+

วันเวลาที่สะดวก

ขึ้นอยู่กับเขตเวลาของคุณ (UTC+00:00)

2,525 รีวิว

Student Elias Sanz
Elias Sanz
บทเรียนภาษาภาษาอังกฤษ จำนวน 474 บทเรียน
ครูแนะนำ
Gary is an excellent teacher, with great methodological rigor and a strong commitment to his students.
14 ต.ค. 2023
Student Francesco
Francesco
บทเรียนภาษาภาษาอังกฤษ จำนวน 69 บทเรียน
ครูแนะนำ
Every lesson with Gary is an opportunity to improve my English skills thanks to his well designed and challenging method. I particularly appreciate his honesty and clarity in sharing his feedback. Highly suggested.
5 พ.ย. 2022
Student Roberto Dellacasa
Roberto Dellacasa
บทเรียนภาษาภาษาอังกฤษ จำนวน 239 บทเรียน
ครูแนะนำ
My first lesson with Mr. Gary was perfect!
28 ก.ย. 2016
Student Liu ming song
Liu ming song
บทเรียนภาษาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 บทเรียน
The teacher used many examples to help me and gave me a very good method! I need time to practice
31 พ.ค. 2024
Student Liu ming song
Liu ming song
บทเรียนภาษาภาษาอังกฤษ จำนวน 3 บทเรียน
The teacher was very nice and professional,and we had an interesting communication ~
29 พ.ค. 2024
Student Dmitrii
Dmitrii
บทเรียนภาษาภาษาอังกฤษ จำนวน 339 บทเรียน
That was a great lesson thank you Gary!
24 พ.ค. 2024
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ