ภาษาอังกฤษ teacher SophieTeacher

SophieTeacher

ผู้สอนมืออาชีพ
สอน
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
พูด
ภาษาสเปน
ภาษาเกาหลี
Unique Discussion Classes: Current Affairs, Literature, and Conversation
จาก สหราชอาณาจักรอาศัยอยู่ใน Portsmouth สหราชอาณาจักร (02:33 UTC+01:00)
เกี่ยวกับฉัน
เป็นผู้สอนใน italki ตั้งแต่ 2 Dec 2021
Interest topicTravelScienceReading
Top 1% of Italki 2022 English teachers! (From 2022 Italki Statistics) Hello, I'm Sophie! I'm from the UK and combine my passion for literature and deep thinking in my English lessons. I have taught in schools in Spain and South Korea, and have been teaching online since 2021. In this time, I've had the pleasure of teaching hundreds of students, and even got to meet several of them in person! I love reading novels, keeping up to date with the news, and drinking coffee! I recently finished my Masters' Degree in Psychology and frequently offer discussion topics around happiness, mental health, and other related topics. I speak Spanish and am learning Korean.
5.0
คะแนน
292
ผู้เรียน
2553
บทเรียน
100%
การเข้าเรียน
100%
ตอบสนอง

ภาษาอังกฤษ บทเรียน

บทเรียนแบบทดลอง
150 lessons completed
USD 30.00+
General Conversation Class
A2 -  B1

การฝึกสนทนา

619 lessons completed
USD 41.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 12%
University Style Tutorial Discussions (Advanced English)
B2 -  C1

การฝึกสนทนา

1,006 lessons completed
USD 41.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 12%
Learn English Through Literature!
C1 -  C2

ทั่วไป

402 lessons completed
USD 41.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 12%
Proofreading and Editing Of Documents
A1 -  C2

ทั่วไป

50 lessons completed
USD 53.00+
2022 Students *PREVIOUS STUDENTS ONLY*
C1 -  C2

ทั่วไป

297 lessons completed
USD 28.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 16%
English For Kids (Ages 7-10)
A1 -  B1

เด็ก

1 lessons completed
USD 41.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 12%

วันเวลาที่สะดวก

ขึ้นอยู่กับเขตเวลาของคุณ (UTC+00:00)

200 รีวิว

Student jennifer
jennifer
บทเรียนภาษาภาษาอังกฤษ จำนวน 7 บทเรียน
ครูแนะนำ
I am truly grateful to have an exceptional English teacher like Sophie. Sophie's teaching approach is not only effective but also inspiring. Her passion for the English language is evident in every lesson, and she goes the extra mile to ensure that her students grasp the intricacies of the subject. Sophie creates a warm and inclusive atmosphere in the classroom, fostering a sense of community and encouraging open communication. What sets Sophie apart is her personalized approach to feedback and guidance, tailoring her teaching to meet the needs of each student. Under Sophie's tutelage, I have not only improved my language skills but have also developed a genuine appreciation for literature and expression. Her dedication to her students and the subject itself makes Sophie an outstanding educator, and I feel fortunate to be part of her English class.
9 มี.ค. 2024
Student Juan Zinser
Juan Zinser
บทเรียนภาษาภาษาอังกฤษ จำนวน 192 บทเรียน
ครูแนะนำ
Sophie has been my English teacher for more than 2 years. I have taken 170 lessons with her. I started taking the lesson after I moved to the United States for a job. She is professional and friendly. I have been able to practice my English, particularly speaking. She makes the lessons enjoyable, and balances correcting your mistakes with letting you speak, so that you develop confidence over time and become more fluent. What makes her lessons unique and invaluable is that they go beyond the English language. Her lessons are designed to discuss current affairs topics, usually by reading articles from newspapers. She empowers you by asking open ended questions and listens very respectfully, creating a safe place so you can give your opinion and develop your critical thinking and debating skills. She is empathetic, as she is very smart and has the patience to encourage her students to get the most out of them. I have developed skills that I grew my entire life thinking I would never get.
28 ก.พ. 2024
Student Bodin Wila
Bodin Wila
บทเรียนภาษาภาษาอังกฤษ จำนวน 15 บทเรียน
ครูแนะนำ
Studying literature with Sophie is such an absolutely fantastic experience for me. She treats me as if I were an intellectual being, asking critical questions about the text and encouraging me to think deeply beyond what is written. Thought-provoking indeed! I have always loved to read and took some literature courses at uni but did not do well. Never have I met such a remarkable teacher who pays close attention to pushing me as far as I can go like her before. Highly recommended! And don’t forget to read the text before class to get the most out of the discussion!
12 ต.ค. 2022
Student Juan Zinser
Juan Zinser
บทเรียนภาษาภาษาอังกฤษ จำนวน 192 บทเรียน
Sophie has really helped boost my reading and critical thinking skills with all the short stories we’ve read. She’s super patient and always listens, making it easy to feel confident and empowered. I’m so thankful for her support and dedication!
19 มิ.ย. 2024
Student Emily
Emily
บทเรียนภาษาภาษาอังกฤษ จำนวน 5 บทเรียน
Gooooood!
8 มิ.ย. 2024
Student Juan Zinser
Juan Zinser
บทเรียนภาษาภาษาอังกฤษ จำนวน 192 บทเรียน
The literature lessons are great! Sophie analyses stories deeply and still has the patience to walk you through their meaning.
31 พ.ค. 2024
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ