ภาษาจีน (กลาง) teacher Lydia-Kids&Adults

Lydia-Kids&Adults

ผู้สอนมืออาชีพ
สอน
ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
พูด
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน (กวางตุ้ง)
ภาษาญี่ปุ่น
【Based in US】High Quality Lessons at Your Pace!
จาก จีนอาศัยอยู่ใน Los Angeles สหรัฐอเมริกา (13:21 UTC-07:00)
เกี่ยวกับฉัน
เป็นผู้สอนใน italki ตั้งแต่ 20 May 2021
Interest topicReadingHistorySports & FitnessFilms & TV SeriesFood
🌟Welcome to your Chinese adventure! I'm here to help you succeed!🌟 ✅ I am a native Chinese speaker with a standard accent, based in Los Angeles. ✅ I have engaging, extensive curriculum available for children AND adults of ALL levels. ✅ I like building Lego, listening to podcasts, watching English TV shows, reading, dancing, hiking, and eating good food.
5.0
คะแนน
178
ผู้เรียน
3123
บทเรียน
100%
การเข้าเรียน
100%
ตอบสนอง

ภาษาจีน (กลาง) บทเรียน

บทเรียนแบบทดลอง
114 lessons completed
USD 13.90+
💯 SOLID Foundations Chinese (A1-C2)
A1 -  C2

การเตรียมสอบ

1,489 lessons completed
USD 21.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 4%
😎 CONFIDENTLY Communicating (B1-C2)
B1 -  C2

การฝึกสนทนา

540 lessons completed
USD 21.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 4%
🏆 HIGHLY Personalized Instruction (AP Chinese, Interviews, Culture...)
A1 -  C2

ธุรกิจ

154 lessons completed
USD 27.00+
🤼 Group Lesson (45mins for 2 students/60&90mins for 3 students)
A1 -  C2

ทั่วไป

117 lessons completed
USD 40.50+
📝 Proofreading
A1 -  C2

ทั่วไป

248 lessons completed
USD 18.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 4%
🦸 Chinese for KIDS, Age 6-18
A2 -  C2

เด็ก

461 lessons completed
USD 21.00+
แพ็กเกจพร้อมส่วนลด 4%

วันเวลาที่สะดวก

ขึ้นอยู่กับเขตเวลาของคุณ (UTC+00:00)

137 รีวิว

Student Kevin
Kevin
บทเรียนภาษาภาษาจีน (กลาง) จำนวน 161 บทเรียน
ครูแนะนำ
We are truly impressed with Lydia's teaching skills. She is undoubtedly one of the best teachers we've ever come across. Lydia has been instructing our boys since last year, and we've noticed a remarkable boost in their confidence. Each session with Lydia is brimming with laughter, and our children thoroughly enjoy every moment of it. Lydia stands out as an outstanding educator, showcasing creativity, patience, interactivity, child-centered teaching, and excellent preparation. She possesses the ability to motivate children to speak more, all while keeping them engrossed with her captivating games. We feel incredibly thankful to have Lydia as our children's teacher and wholeheartedly recommend her!
8 ต.ค. 2023
Student Sheila
Sheila
บทเรียนภาษาภาษาจีน (กลาง) จำนวน 94 บทเรียน
ครูแนะนำ
I have had 23 lessons with Lydia and I am very happy with what I have accomplished thus far. Her dedication, innovative teaching methods, and unwavering support have transformed my language learning experience. Lydia's patience is a true asset that sets her apart as an outstanding educator. She takes the time to understand my learning pace and preferences, customizing each lesson to ensure it aligns perfectly with my needs. Her lessons are comprehensive and engaging. I appreciate the well-rounded approach she takes, which includes typing exercises, grammar lessons, sentence structure , and dialogue practice. Her creative strategies for memorizing Chinese characters have made learning characters both entertaining and memorable. Lydia's positive and supportive demeanor has been instrumental in boosting my confidence. She creates an environment where making mistakes is not only acceptable but an essential part of the learning process. I highly recommend Lydia. 😊
20 ส.ค. 2023
Student Mitchell
Mitchell
บทเรียนภาษาภาษาจีน (กลาง) จำนวน 234 บทเรียน
ครูแนะนำ
I've been studying with Lydia for over a year now, and I can easily say it was one of the best decisions I've made to improve my Chinese. From the start, Lydia has been extremely adaptable to my individual needs as a student, and has continuously made an effort to keep the material fresh, interesting, and suitable to my learning level in each lesson. When I first started learning with Lydia I could mostly just repeat fixed phrases in conversion, but after a year I've become much more comfortable speaking Chinese than I ever thought possible. Her encouragement and gentle corrections have pushed me to constantly make improvements and redouble my efforts outside of class. I can wholeheartedly recommend Lydia to anyone who would like to take their Chinese to the next level.
2 ก.ย. 2022
Student Devin
Devin
บทเรียนภาษาภาษาจีน (กลาง) จำนวน 37 บทเรียน
I've been going through HSK material with Lydia and I feel like I'm becoming more confident speaking every day! Before I started taking lessons I felt that I had trouble recalling vocabulary, but with these lessons I'm having this issue less and less. Our lessons are usually a mixture of speaking about the real world and reviewing HSK material. Our conversational practice will often introduce me to practical vocabulary that isn't necessarily in the textbook, which has been very helpful for giving me the ability to express myself more naturally. At the same time our detailed study of the HSK material has made me feel like I understand it far better than when I tried to study it on my own. I find that Lydia makes our lessons fun and it has kept me more consistent with studying than I would without these lessons. Thank you Lydia!!
20 มิ.ย. 2024
Student Charles
Charles
บทเรียนภาษาภาษาจีน (กลาง) จำนวน 91 บทเรียน
Another great series of lessons with Lydia. As always she is endlessly enthusiastic and keeps the lessons interesting. She always has a novel way of explaining or demonstrating a new concept to me whilst keeping things simple and clear enough for me to understand. I really appreciate her attention and commitment to my learning, she even remembers all of my previous mistakes and areas of weakness allowing us to focus more on them as we progress. The time always flies by! Looking forward to more lessons soon!
20 เม.ย. 2024
Student Stephen
Stephen
บทเรียนภาษาภาษาจีน (กลาง) จำนวน 4 บทเรียน
Excellent lessons. Really well thought out and presented and a pleasure to do.
18 เม.ย. 2024
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ