ครูมาจาก
เจ้าของภาษา
ภาษาอื่นที่พูดได้
ราคาบทเรียน
ประเภทบทเรียน
เวลาเรียน
ประเภทผู้สอน

ค้นหาครูภาษา ภาษาแอฟริคานส์ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 52 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาแอฟริคานส์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาแอฟริคานส์ คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

137 บทเรียน

Alicia de Lange
Certified TEFL teacher.
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 7.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
5.0

548 บทเรียน

Bianca White
Certified English teacher with 4 years of experience
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 7.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
Teacher Etienne
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

3750 บทเรียน

Nathma
Apologies for limited availability - expected full return 15/10/2022:Kindly contact for lessons
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาอังกฤษ
ภาษาแอฟริคานส์
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
4.9

3503 บทเรียน

Rukencia (Kelly...
Warm, Welcoming and Friendly TEFL Certified English teacher with 5 years online teaching experience!
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 13.00
5.0

734 บทเรียน

Annemarie Koele...
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

651 บทเรียน

Tanya Möller
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาแอฟริคานส์
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

83 บทเรียน

Quintin
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 11.00
5.0

246 บทเรียน

Danielle
BEd Foundation Phase Cum Laude Graduate wanting to help you on your language journey!
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอังกฤษ
ภาษาแอฟริคานส์
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
5.0

1836 บทเรียน

Alberto Ladu
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
5.0

677 บทเรียน

Sabrina
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาอิตาลี
ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 9.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
5.0

136 บทเรียน

Hester Smit
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
5.0

276 บทเรียน

Aneeqa
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
Arista Booyse
Learn Afrikaans through conversations with me
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 10.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 20.00
5.0

347 บทเรียน

Johan
Passionate about business English. 15 years experience working for US industry giant.
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
5.0

927 บทเรียน

Jo'
Experienced native English teacher for Adults and Children
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 7.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.00
5.0

1714 บทเรียน

Nadette Anker
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
5.0

938 บทเรียน

Maryna
Certified TEFL teacher with a passion for science and academia
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 8.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
5.0

426 บทเรียน

Cameron
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

460 บทเรียน

Doug
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาอังกฤษ
ภาษาแอฟริคานส์
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 13.00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ