ภาษาแอฟริคานส์
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาแอฟริคานส์ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 59 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาแอฟริคานส์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาแอฟริคานส์ คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

886 บทเรียน

Ruané
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+2
"One of the biggest gifts in life is to be able to share our knowledge and learn from one another." I grew up in an environment where I needed to communicate with different ages and cultures of people, it taught me the importance of community and communication. I have lots of experience in volunteering where we teach people, especially kids and young adults to memorize and learn new skills in a fun and interactive way. I feel that it has equipped me with the ability to be a good teacher and make a difference in the world even if it is a small difference.
USD 5.00/trial
5.0

482 บทเรียน

Fareeda
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
I am a compassionate Teacher and will do my best to make students feel more comfortable with a unfamiliar language. As I am a language enthusiast I will make sure I learn from my students and learn with them as well. Learning will be fun and informative at the same time.
USD 5.00/trial
5.0

348 บทเรียน

Aneeqa
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
As a teacher, my goal is to help you improve your overall language skills. I believe that everyone has the capability to learn a new language other than their native language, and flourish while doing it. As a teacher, I am student focused and will cater to each students' needs individually. I'm also a patient and friendly teacher, so students can feel at ease when they talk to me. NB: This is a language learning platform and will not be used for any purpose other than that. ALL inappropriate behavior will be recorded and reported!
USD 5.00/trial
GC entry
ภาษาอังกฤษ Group Class
Meet other students and practice together
Explore a variety of useful topics
Learn at a cost-effective price
5.0

206 บทเรียน

Karen Parker
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
I believe that you cannot learn if you are bored. Keeping energy up, and keeping the student involved is key. I will take the journey with the student, and be there every step of the way. My qualifications are as follows : I hold a TEFL and TEFL practical certificates. Teaching is really a passionate experience.
USD 5.00/trial
5.0

23 บทเรียน

Jayden Mollett
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
Graduated with distinctions in High school, 12 years of educated experience in Afrikaans and English I will make my lessons fun and worth every minute. You can trust me to teach you with accuracy. I am patient , because I understand that learning a new language is difficult and time consuming. I will find ways to help you efficiently and I will teach you in such a manner in which you are comfortable.
USD 5.00/trial
Precious Lucas
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
Afrikaans teacher for over 2 years. I am a good listener and very patient. Being a teacher brings me joy mainly because I get to help my students and also learn about thier different cultures. I like to make learning easy and an enjoyable learning experience by making use of educational games, role-playing, and focusing on literacy. I believe student centered learning is very important because it keeps my students involved and very much part of their own development. I also want to help my students with any challenges they may face.
USD 5.00/trial
4.9

107 บทเรียน

Carla
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
I have studied Drama for 8 years now and therefore I am very good at communicating with people. I feel that it has equipped me with the abilities to be a good teacher. I have learnt how to communicate, entertain, and understand people by studying Drama. I also did a few English modules in university and so I have an excellent understanding of the language. I grew up in an Afrikaans household therefore I am fluent in Afrikaans as well. Whilst studying English and Drama I also learnt a lot about human psychology and philosophy which enables me to have a good understanding of the people I work with or teach.
USD 5.00/trial
TeacherLeandi
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
Gekwalifiseerde Onderwyser! Qualified Teacher Ek as 'n Juffrou is vol pret en geduld. Ek geniet dit om iemand iets teleer en vordering tesien in wat hulle doen. Ek hou daavan om doelwitte testel en my studente tehelp om elkeen tebereik. Ek hou daarvan as my studente lag, daarom probeer ek altyd my lesse propvol vreugde aanbied en my lesse pret maak.
USD 5.00/trial
janine
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
As a Teacher, I am patient, kind, and understanding. I always put the student's needs first and want to see them achieve their goals. I don't tolerate bullying in my class and will never break a child's spirit, and my students know I am there for them whenever needed. I make sure that all the students understand what the lessons are about and they know they can ask me questions if they are not sure of anything, I don't want any of my students to fall behind, I want them to achieve the goal they want to be reached. My students come first.
USD 5.00/trial
5.0

163 บทเรียน

Amone’ Swart
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
As a teacher, I am patient and kind. I want my students to feel comfortable engaging with me. I always encourage my students to at least try. I always do my best to help my students in any way I can. I adapt my teaching and communication style based on what my students need. I am passionate about helping my students reach their goals.
USD 5.00/trial
5.0

5 บทเรียน

Annelise
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+2
LEVEL 5 CERTIFICATE IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TEFL) My best personality trait is that I can make people feel at ease. With my computer teaching background, I worked with children and adults, and I can adapt to working with different personality types and other age groups.
USD 5.00/trial
5.0

2,600 บทเรียน

Nicole Muller
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
I teach English and Afrikaans both with a neutral accent. I care a lot about my students and I try my best to help them as much as possible. I try and help them by sending free external resources they can have a look at in their own time. I am very talkative at times but when it comes to my students practicing the art of talking comfortably in a conversation I am very quiet.
USD 5.00/trial
5.0

2,046 บทเรียน

Nadette Anker
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

I am a new teacher as I recently received my certificate for TEFL, also known as Teaching English as a Foreign Language, and have limited experience. I am friendly, motivating and patient. I am able to help with reading, writing, pronunciation, intonation and grammar.
USD 5.00/trial
5.0

93 บทเรียน

Leané
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+2
English/Afrikaans teacher I am very passionate about teaching languages and in my classroom we learn with confidence and we learn from our mistakes. I can assure you that all your English and Afrikaans goals will be achieved in my classroom.
USD 5.00/trial
Sibongakonke
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์

ภาษาอังกฤษ

I love teaching others to help them understand on a deeper level , i am a patient individual that aims at ensuring everyone understands concepts taught at the end of every lesson
USD 5.00/trial
4.9

3,902 บทเรียน

Rukencia (Kelly)
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

Warm, Welcoming and Friendly TEFL Certified English teacher with 5 years online teaching experience! I have a passion for teaching ESL and a passion to meet new people. I focus more on my students and their interest. I listen to my students clearly and help them where needed. I do change my teaching style here and there, it depends on my student to make sure that they have a great lesson.
USD 5.00/trial
5.0

414 บทเรียน

Johan
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
Passionate about business English. 15 years experience working for US industry giant. Adept at managing any age or proficiency level of students in a classroom to ensure effective learning Proficient in developing activities, tools, and methods to help students learn English in unique ways Excellent ability to connect with students and encourage them to excel Dedicated to helping students master English despite learning disabilities or other challenges Ability to work with students individually or in groups to increase language development
USD 5.00/trial
mishqah_shauna
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
Certified TEFL Teacher I know that learning a new language can be a bit challenging to some people but I want you to know that in this classroom am going to make learning Afrikaans fun so that you can feel confident when speaking and learning Afrikaans. Now don't be afraid to make any mistakes in the classroom as it is through those mistakes that we learn and grow
USD 5.00/trial
Juliet Lekoko
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาโซโท

+1
Teaching is my passion and I work very hard to teach and help my students to reach their best potential, so that they can be groomed into the people they want to be in the future. I am currently teaching young learners in the Foundation Phase.
USD 5.00/trial
5.0

914 บทเรียน

Bianca White
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
Certified English teacher with 4 years of experience I have gained the knowledge and experience as a private tutor not only to fellow classmates , but also to prospective students within other institutions and university faculties, since I was 14 years of age until 19 years of age. I am quite experienced with various ages and am willing to teach anyone from 7 upwards.I greatly value hard work , patience , understanding and commitment . I will give my utmost and in return I only expect dedication towards a shared goal of learning a new language.
USD 11.00/trial
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ