ภาษาแอฟริคานส์
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาแอฟริคานส์ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 50 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาแอฟริคานส์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาแอฟริคานส์ คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Ian Smith.
5.0

3,873 บทเรียน

Ian Smith

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+1

I am kind and patient, with a deep understanding of the difficulties that come with learning a new language.

USD 6.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 18:30
Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Angela Smith.
5.0

1,266 บทเรียน

Angela Smith

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+1

Passionate Language Instructor: Inspiring Fluency I believe in tailoring my teaching approach to the individual needs and aspirations of my students. My teaching philosophy revolves around not just imparting knowledge but also instilling confidence in my students to express themselves fluently in English and Afrikaans. I specialise in British English conversation but am familiar with a variety of English styles. I correct pronunciation. I introduce and explain new vocabulary based on the topic of conversation. I create a safe and comfortable space for you to learn English/Afrikaans. I have more than 5000 hours of online teaching experience on various platforms. I am a patient teacher and strive to help you achieve your learning goals.

USD 6.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 19:00
Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Rukencia (Kelly).
4.9

5,435 บทเรียน

Rukencia (Kelly)

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

Warm, Welcoming and Friendly TEFL Certified English teacher with 5 years online teaching experience! I have a passion for teaching ESL and a passion to meet new people. I focus more on my students and their interest. I listen to my students clearly and help them where needed. I do change my teaching style here and there, it depends on my student to make sure that they have a great lesson.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 22:30
Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Miss. Zonyani.
5.0

1 บทเรียน

Miss. Zonyani

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา

Ek verstaan dat dit Baie moeilik kan wees om die Afrikaanse taal te leer. Ek is hier om vir jou te sê dat ons sal Afrikaans met selfvertroue leer en ek verwelkom alle foute, want dit bring ruimte om daaruit te leer en te verbeter. Ek stel voor om jouself te wees, sodat ek tekortkominge kan optel en ons lesplanne vir daardie gebiede kan voorsien. I understand that earning the Afrikaans language can be very difficult. I am here to tell you that we will learn the Afrikaans language woth confidence so I welcome all mistakes as that brings us room to learn and improve. I suggest to be yourself, so that I can pick up on deficiencies and cater our lesson plans towards those areas.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Alberto Ladu.
5.0

2,064 บทเรียน

Alberto Ladu

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+1

Certified TEFL (Level 5 Diploma) teacher with over 3 years of teaching experience. I am patient and will do extra effort to ensure that my students reach their full potential. I like fun and interesting topics as an inspiration for my lessons. The use of news articles or song lyrics as a bases of discussion seems like a fun way to go.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Debbie Chandler.
5.0

20 บทเรียน

Debbie Chandler

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+1

Let me teach you how to speak Afrikaans! I am an approachable teacher and one on whom you can rely. I pride myself on my ability to teach and I make time for my students. You need never feel afraid to ask me anything. My main purpose is to help YOU! Ek het vir my volle loopbaan EAT of Eerste Addisionele Taal ook aangebied. Jy kan dus verseker wees dat hierdie onderwyser jou voluit sal ondersteun!

USD 7.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 09:00
Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Michail Teacher.
5.0

309 บทเรียน

Michail Teacher

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+1

TEFL Certified teacher with over 6 years experience I am fun, patient and passionate about having conversations with you. I will make you feel as comfortable as possible and help you build your confidence by having conversations that interest you and letting you lead the conversations wherever you want them to go. No topic is too controversial for me.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 12:30
Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Mikhail Dreyer.
5.0

1,907 บทเรียน

Mikhail Dreyer

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาเยอรมัน
+4

Certified teacher with over 3 years of experience. I was motivated to become an English teacher, so that I can assist in exposing students to the lingua franca of the world, that being English. Some estimates say that 80% of English speakers of the world are non native speakers. I obtained my TESOL certificate mid 2017 and decided to head to the east. I have taught kids and adults in rural Asian areas and have decided to bring my teaching expertise and experience online. I have years of online teaching experience.

USD 9.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 06:00
Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Riana.
5.0

574 บทเรียน

Riana

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+2

English and Afrikaans Community Tutor Since I am also studying another language, I know how difficult it can sometimes be to be consistent, therefore I will be a patient teacher and try to make my lessons as fun and exciting as possible. I have been a Sunday school teacher for the past three years and have learned a lot of teaching skills during the course of that time.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 15:00
Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Jerome Fredericks.
5.0

437 บทเรียน

Jerome Fredericks

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+3

The most patient English and Afrikaans teacher on Italki. I am a very patient teacher. I believe everyone should be able to speak English, even if it is only their second language. This is important as English is the international language of choice for communication across various industries and sectors. I am passionate about helping as many people as I can to achieve this skill.

USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 06:00
Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Sabrina.
5.0

896 บทเรียน

Sabrina

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอิตาลี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส

I have been teaching languages since the age of 19 and have a lot of experience dealing with different types of people. I do have a lot of material prepared and I make it available to my students via email, Skype and WhatsApp. I am very organized, but the three decades of teaching experience allows me to 'go with the flow' if needs be.

USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 08:00
Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Enza.
5.0

3,857 บทเรียน

Enza

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
+2

TEFL Certified Conversation Expert with 3000+ lessons taught! I am a certified TEFL teacher and I have taught 3000+ lessons to students from more than 45 countries!

USD 6.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 15:30
Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Aneeqa.
5.0

448 บทเรียน

Aneeqa

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Certified TEFL teacher and degree holder with over 2 and a half years experience in online teaching. As a teacher, my goal is to help you improve your overall language skills. I believe that everyone has the capability to learn a new language other than their native language, and flourish while doing it. As a teacher, I am student focused and will cater to each students' needs individually. I'm also a patient and friendly teacher, so students can feel at ease when they talk to me. NB: This is a language learning platform and will not be used for any purpose other than that. ALL inappropriate behavior will be recorded and reported!

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 22:30
Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Chanel Gerber.
5.0

94 บทเรียน

Chanel Gerber

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+1

Certified TEFL teacher with 2 years tutoring experience I am a very passionate and driven person, therefore I can guarentee that will go the extra mile to help my students achieve the best possible results. As I am a student myself I have a very open and flexible schedule. I am a very adaptable person and quite the social butterfly so I will not shy away from being the best teacher I can possibly be. I undertsand that the most important aspect of teaching is to make it fun so easy to understand so that the students feel encouraged to engaged, which is what my goal is when it comes to teaching.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 12:30
Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Amone’ Swart.
5.0

403 บทเรียน

Amone’ Swart

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+1

As a teacher, I am patient and kind. I want my students to feel comfortable engaging with me. I always encourage my students to at least try. I always do my best to help my students in any way I can. I adapt my teaching and communication style based on what my students need. I am passionate about helping my students reach their goals.

USD 6.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 12:30
Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Jessica Oakley.
5.0

2,879 บทเรียน

Jessica Oakley

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+1

Experienced English Teacher - Conversational My students and friends describe me as fun-loving, passionate, dynamic and easy to talk to. When it comes to learning a new language, I believe a conversational approach is best. Growing up in a diverse country like South Africa has allowed me to connect with people across all levels. I take great pride in the growth of my students and my passion is to help them achieve their goals.

USD 6.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 06:30
Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Ruané.
5.0

1,192 บทเรียน

Ruané

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+2

I am a second-year Bachelor of Education student with over 5 years of teaching experience. I grew up in an environment where I needed to communicate with different ages and cultures of people, it taught me the importance of community and communication. I have lots of experience in volunteering where we teach people, especially kids and young adults to memorize and learn new skills in a fun and interactive way. I feel that it has equipped me with the ability to be a good teacher and make a difference in the world even if it is a small difference.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 13:30
Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Annelise.
5.0

61 บทเรียน

Annelise

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+2

LEVEL 5 TEFL CERTIFIED TEACHER. PATIENT AND QUALITY DRIVEN TEACHER. SPECIALIZES IN BEGINNERS CLASSES My best personality trait is that I can make people feel at ease. With my computer teaching background, I worked with children and adults, and I can adapt to working with different personality types and age groups.

USD 7.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 06:00
Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Suzanne.
5.0

4,013 บทเรียน

Suzanne

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+1

As a teacher, I focus on the student and their interests. I am very adaptable, and I change and tailor my teaching method to support each student.

USD 7.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:30
Learn ภาษาแอฟริคานส์ with the teacher Jayden Mollett.
5.0

190 บทเรียน

Jayden Mollett

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอฟริคานส์
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+1

Success comes from what you do consistently. I will make my lessons fun and worth every minute. You can trust me to teach you with accuracy. I am patient , because I understand that learning a new language is difficult and time consuming. I will find ways to help you efficiently and I will teach you in such a manner in which you are comfortable. If you were to book a lesson for Computer Application technology, I will share my screen to physically show you how to do a certain task.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:30
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ