ครูมาจาก
เจ้าของภาษา
ภาษาอื่นที่พูดได้
ราคาบทเรียน
ประเภทบทเรียน
เวลาเรียน
ประเภทผู้สอน

ค้นหาครูภาษา ภาษาแอลเบเนีย ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 15 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาแอลเบเนียที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาแอลเบเนีย คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

1109 บทเรียน

Viktor
Certified teacher from the University of Tirana with 4 years of experience
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษากรีก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเช็ก
ภาษารัสเซีย
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 13.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 25.00
5.0

2149 บทเรียน

Eros
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอิตาลี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 7.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

2479 บทเรียน

Ola
Certified FCE/CAE/IELTS English teacher with 7 years of experience
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ภาษาคาตาลัน
ภาษาอิตาลี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 10.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 19.00
5.0

121 บทเรียน

Arsena
Linguistics student with 4 years of tutoring experience.
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอิตาลี
ภาษาตุรกี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 10.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 25.00
5.0

1227 บทเรียน

Irida Hoti
Dr. Irida Hoti, Albanian Language Teacher with 20 years experience.
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 7.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 18.00
5.0

732 บทเรียน

Arsen Cenaj
Albanian teacher who taught almost 2000 lessons
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
5.0

13 บทเรียน

Gazi
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 7.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
5.0

993 บทเรียน

Damien Monfort
💬😃 Le moyen le plus rapide d'apprendre une langue est de parler, de lire et de s'amuser !
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาครีโอลมอริเชียส
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 8.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 20.00
5.0

835 บทเรียน

Elson 艾力
The only teacher offering GHEG lessons on iTalki
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ภาษาจีน (กลาง)
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 7.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 24.00
5.0

183 บทเรียน

Kristi
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตุรกี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 7.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

1166 บทเรียน

Blerina
Albanian language teacher with over 10 years teaching experience.
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษารัสเซีย
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 9.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
5.0

320 บทเรียน

Ilda Monfort
What we learn with pleasure we never forget !
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอิตาลี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 7.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
4.9

641 บทเรียน

Silva Bashllari
A polyglot data science student with 5+ years of teaching experience.
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.50
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

241 บทเรียน

Egzon Hoxha Off...
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.50
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
4.9

1045 บทเรียน

Olivera
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอิตาลี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 8.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 17.00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ