ภาษาแอลเบเนีย
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาแอลเบเนีย ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 16 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาแอลเบเนียที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาแอลเบเนีย คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

1,426 บทเรียน

Blerina
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาแอลเบเนีย
เจ้าของภาษา

ภาษารัสเซีย

Albanian language teacher with over 10 years teaching experience. I have been working for 9 years. I'm patient end encouraging tutor. Love my work to teach. Also, I'm a serious, hard worker, responsible and punctual person. I can work with people of different ages and levels. During my studying years, I experienced what it's like to learn another language, therefore my teaching approach is completely based around helping students overcome blocks in communication and I work on making learning Albanian and Russian a good experience. Most importantly, I would like to help you achieve your personal goals.
USD 10.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 15:30
5.0

646 บทเรียน

Egzon Hoxha Official
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอลเบเนีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+2
I teach Albanian and English online in beginner and intermediate level. I have experience of more than three years. I am very patient during the lessons, and as for things that are unclear for students, I try to explain them in different ways. You can find to me these strengths: enthusiasm, trustworthiness, creativity, patience, respectfulness, determination and dedication. Everything in this world can be achieved with just working hard. BETTER NEVER STOPS.
USD 7.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 15:30
5.0

18 บทเรียน

Liridon
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอลเบเนีย
เจ้าของภาษา

ภาษาเยอรมัน

+1
Albanian, German and Englisch Community Tutor Sie mësuesi juaj i kommunikimit, do te arrijmë sebashku qellimët dhe synimet tuaja. Als euer Community Tutor werden wir zusammen fortschritte machen und viel erreichen. We will learn together the Albanian language, to speak, to write and to discusse different topics. I speak the English and German language and that will helps you better to learn und understand Albanian.
USD 13.00/Hour
ว่างวันนี้ เวลา 15:30
GC entry
ภาษาอังกฤษ Group Class
Meet other students and practice together
Explore a variety of useful topics
Learn at a cost-effective price
5.0

389 บทเรียน

Kristi
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอลเบเนีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาสเปน

+2
Even though my field is accounting, after learning about italki, I felt I would enjoy the experience of tutoring while leaning from my international students. I teach Albanian and English language. And that’s the reason I’m here to help, to share, and to encourage. Because I know how complex my mother tongue can be.
USD 9.00/trial
4.9

1,177 บทเรียน

Olivera
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาแอลเบเนีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอิตาลีภาษาอังกฤษ

+3
°°°°°Learn Albanian with a professional °°°°° If you want to learn or improve your Albanian and you feel comfortable in Italian or English then I am the right person to talk to. Learning and speaking more than two languages, I completely understand how you feel. I think I could help you choose the easiest path in learning a foreign language. Nese keni nevoje per te mesuar gjuhen angleze ose italiane jeni te lutur te me kontaktoni. Ju garantoj qe kam per tju ndihmuar dhe mesimi i nje gjuhe te huaj eshte me e lehte sesa e mendoni. Se avete bisogno d'imparare la lingua inglese o albanese siete pregati di contatarmi. Vi garantisco che i resultati saranno immediati e che imparare una lingua straniera non è difficile.
USD 8.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 20:00
5.0

1,780 บทเรียน

Damien Monfort
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอลเบเนีย

ภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษ

+2
💬😃 Le moyen le plus rapide d'apprendre une langue est de parler, de lire et de s'amuser ! 🌍 Je vis actuellement en Albanie, avec mon épouse, elle-même albanaise. De par cette situation atypique, je connais bien les FRUSTRATIONS et les DIFFICULTÉS qui peuvent survenir lorsqu'on veut apprendre une langue étrangère. Mais grâce à mon expérience personnelle et pédagogique, je peux vous aider à les SURMONTER. 🧪 Le secret pour apprendre à parler comme un natif, c'est la PRATIQUE dans des situations de la vie quotidienne. Avec moi, des conversations et des jeux de rôle adaptés à votre situation vous permettront d'atteindre vos objectifs ! 🏃‍♂️💨💨💨💨
USD 12.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 19:00
5.0

1,298 บทเรียน

Arsena
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอลเบเนีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาอิตาลีภาษาตุรกี

+1
Linguistics student with 4 years of tutoring experience. I have been teaching kids for 3 years now. I have been working as a teacher in my hometown in Italian, Turkish, and English language. Also, I have been translating for two traveling agencies and I translate books for kids. I love traveling, meeting new people, and learning from different cultures. I love helping people to learn the italian language. With me, you can learn easily and fast, and you will see the results quickly!
USD 10.00/trial
5.0

1,687 บทเรียน

Irida Hoti
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาแอลเบเนีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+2
Dr. Irida Hoti, Albanian Language Teacher with 20 years experience. In October 2017 I won the National Prize “The teacher of the year in Innovation”, a competition organized by MAS (Albanian Ministry of Education) & ACCE (Albanian Coalition for Education). I consider myself very fortunate because I have had outstanding teachers, professors, colleagues, who believed in me and encouraged me to go ahead. During the 20 years of teaching at a high school and university (part time) I have always directed my students toward critical thinking. My aim is: To teach to my pupils with heart, belief, knowledge, desire, passion to evolve their critical thinking.” My motto is: “My pupils will be better than I am, My pupils will remember me as I remember my teachers.”
USD 12.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 16:30
5.0

2,443 บทเรียน

Eros
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอลเบเนีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาอิตาลี

+1
Trying to improve your English skills? Seeking something different, like Albanian? Whether you are a beginner or proficient, I am at your service. I like to keep an informal approach, so feel at ease and don't be embarrassed about making mistakes!
USD 7.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 16:00
5.0

904 บทเรียน

Ilda Monfort
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอลเบเนีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาอิตาลี

+2
What we learn with pleasure we never forget ! I have been learning French for some time now. So I know well the FRUSTRATIONS and DIFFICULTIES of learning a foreign language. But thanks to my personal and teaching experience, I can help you to OVERCOME them. The secret to learning to speak a language fluently is PRACTICE in everyday situations. With me, conversations and role plays adapted to your situation will help you reach your goals! So what are you waiting for? Just book a lesson with me and together we will reach your goal while having fun!
USD 8.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 11:00
5.0

93 บทเรียน

Erdin S.
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอลเบเนีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษามาซิโดเนีย

+3
Making students feel at ease while learning the language is the key aspect of my teaching approach. This encourages you to continue learning without fear of making mistakes. Progress of the student in learning the language is essential to identify what the student finds difficulty in learning the language.
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 18:00
4.5

4 บทเรียน

Ejona
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอลเบเนีย
เจ้าของภาษา

ภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษ

+1
Albanian Teacher with over 3 years of experience I like to use various methods and techniques such as: active method, audio-visual method, games, quizzes, graphics etc., because different people like learning in different ways. In my classes I like to interact with my students and to create dialogues about everyday life as I believe this is the best way to learn foreign languages. Teaching is not only about being professional but also being friendly and creating a welcoming and comfortable environment to make the student feel at ease during the lesson.
USD 15.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 15:30
5.0

859 บทเรียน

Silva Bashllari
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอลเบเนีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+4
A polyglot data science student with 5+ years of teaching experience. Teaching experience: - Online English teaching for 5+ years - Trained high school level students for international debates in public speaking in English - TEFL certification - Taught Albanian to foreign volunteers in Albania. I am a very patient and adaptive teacher. We can figure out a way to adjust to your learning goals and focus on what you need to practice/improve.
USD 6.70/trial
ว่างวันนี้ เวลา 16:30
5.0

235 บทเรียน

Gida
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอลเบเนีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาอิตาลีภาษาสเปน

+1
Experienced Albanian language teacher, skilled in adapting to students' diverse learning styles. I have been teaching one-on-one and group classes of Albanian language online for many years now. And year by year and student by student as I gained experience, I can say that I have not only been the one teaching but also have learned a lot of things. I find joy in seeing my students improve and through their efforts succeed to a higher level of knowledge and knowing that I was there to help and was part of the journey.
USD 6.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 15:30
5.0

1,094 บทเรียน

Elson 艾力
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอลเบเนีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันภาษาสเปน

+1
Polyglot with 9 years of experience in teaching ***Free group lesson on the 1st of October*** I have been teaching online, privately and in groups, since March 2014. All my free group lessons are to be found on YouTube under the name Learn Albanian Online (www.youtube.com/user/learnalbanianonline). As of March 2023, I have taught over 5000 hours online and over 400 students of all levels from all over the world. I am very patient and good at explaining things to others and besides Albanian, I can speak English, German, Spanish, and some Mandarin Chinese. If you are ​not available during any of the open time-slots, please send me a message and we may be able to find a time that works for both of us.
USD 7.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 14:00
5.0

779 บทเรียน

Arsen Cenaj
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาแอลเบเนีย
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+2
Albanian teacher who taught almost 2000 lessons I have been teaching for over two years now and i can offer what you are really looking for. I am very flexible even for timing even for lesson plan. I am very patient. I don't like talking about myself so you can book a lesson and see for yourself.
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 15:30
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ