ภาษาอัมฮาริก
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาอัมฮาริก ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 12 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาอัมฮาริกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาอัมฮาริก คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

Learn ภาษาอัมฮาริก with the teacher Nadir.
5.0

2,447 บทเรียน

Nadir

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตึกรึญญา

To celebrate reaching 2000 lessons on italki, I'm preparing a surprise! Stay tuned! To celebrate reaching 2000 lessons on italki, I'm preparing a surprise that will boost your Amharic to the next level! Stay tuned! As a language teacher, I have helped several people to learn Amharic. I like teaching Amharic - it makes me happy when I see my student's progress through time. I give lessons by trying to see things from the students side. I try to make my classes as simple, enjoyable and engaging as possible.

USD 15.00/trial
Learn ภาษาอัมฮาริก with the teacher yohannes.haileye.
5.0

97 บทเรียน

yohannes.haileye

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

My teaching experience started after I decided to get back to school and get my master’s degree at HiLCoE. Having an excellent GPA in my courses, the college gave me an offer to a part time job as an assistant lecturer. I was lecturing computer network (LAB) at HiLCoE. Furthermore, I have got an evaluation result of 98 out of 100 from my students for the way I teach. Since I have some skills of teaching, now I want to try to teach my native language Amharic on this platform.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 16:30
Learn ภาษาอัมฮาริก with the teacher leah.
5.0

326 บทเรียน

leah

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

I am very passionate and eager to teach and to also learn in the process. so, I will make the class our little safe place to make mistakes and learn from it, and to be comfortable and motivated. I am very friendly and easy to talk to and i will teach you as simple and easy as it gets.

USD 7.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 11:00
Learn ภาษาอัมฮาริก with the teacher Eleni Mebratu.
5.0

4 บทเรียน

Eleni Mebratu

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

upgrade your language skill ,and why not start with Amharic. experience an exciting journey with me Me as a teacher I would like to help people in need and interested to know basics of Amharic language.

USD 10.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 18:00
Learn ภาษาอัมฮาริก with the teacher Dagmawit.
5.0

559 บทเรียน

Dagmawit

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

A native Amharic teacher from Ethiopia As a teacher I will be friendly and patient so that you will be comfortable enough to make mistakes and learn through that. I will take my time to motivate my students and my class room environment can be described as fun, interactive and supportive.

USD 7.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 11:00
Learn ภาษาอัมฮาริก with the teacher Fasika Mulu.
5.0

690 บทเรียน

Fasika Mulu

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตึกรึญญา
+2

I believe that communication is crucial for the teaching and learning process. So I am open to discussions on how we can develop your language skills. In addition, I prefer to have relaxed classes as well as productive. So we can organize some lessons for an interesting discussion as well as practicing on writing and reading.

USD 12.00/Hour
ว่างวันนี้ เวลา 16:30
Learn ภาษาอัมฮาริก with the teacher Rahel Getu.
4.9

463 บทเรียน

Rahel Getu

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

three years of teaching experiance Language is a skill one build up through practice and for that I make sure the lessons to be more interactive as well as interesting. I am willing to support my students to develop their Amharic through in-class conversation , writing and listening exercises. I expect my students to feel free and be open to interact with me.

USD 10.00/Hour
ว่างวันนี้ เวลา 07:00
Learn ภาษาอัมฮาริก with the teacher samuel mulugeta.
5.0

22 บทเรียน

samuel mulugeta

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
+1

I use a variety of teaching materials and techniques, including conversation practice, grammar exercises, and cultural insights, to help you achieve fluency and confidence in your target language. Additionally, I offer specialized lessons on my personal website, where I guide Amharic and English speakers through the process of learning German. I am patient, approachable, and committed to your success. Let’s embark on this language learning journey together!

USD 6.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 16:30
Learn ภาษาอัมฮาริก with the teacher Eyerusalem Mamo.
4.9

475 บทเรียน

Eyerusalem Mamo

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา
+2

Teaching is a mutual practice specially when it comes to language. While someone is learning a language he/she is learning about the culture & life style of the society, thus, I want to teach Amharic because I want others to know about my culture in addition. As a teacher, I am very patient, good listener, explanatory, and I also appreciate efforts.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 16:30
Learn ภาษาอัมฮาริก with the teacher amentemesgen.
5.0

29 บทเรียน

amentemesgen

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
+1

I can describe my self as friendly and respectful. I believe that communicating with native speakers, helps a lot to improve any language speaking skills.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 18:00
Learn ภาษาอัมฮาริก with the teacher Mahlet Fekadu.
5.0

94 บทเรียน

Mahlet Fekadu

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

A Public Health professional with over 3+ years of Amharic writing and translation experience. I am a fun and interactive teacher who enjoys seeing my students grasp concepts easily through their preferred learning methods. I am approachable and open to feedback. I teach passionately and am very patient with my students. Additionally, I understand that age(small or big) may pose challenges for some of my students, and I am adaptable to individual needs. I encourage my students to try their best and to practice with my take-home exercises and in-class quizzes.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 12:30
Learn ภาษาอัมฮาริก with the teacher Debalkew Kiros.

Debalkew Kiros

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตึกรึญญา

A native Amharic speaker with over three decades of teaching experience I have the ability, the time and the experience to achieve a successful Amharic teaching. In short, I will be the light in students journey to Amharic language excellence.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ