ภาษาอัมฮาริก
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาอัมฮาริก ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 9 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาอัมฮาริกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาอัมฮาริก คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

amentemesgen
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+2
I can describe my self as friendly and respectful. I believe that communicating with native speakers, helps a lot to improve any language speaking skills.
USD 5.00/trial
5.0

1 บทเรียน

leul mamo
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+3
Community Tutor I have been teaching Amharic including English informally for a few years now. And I have been learning languages way before that. So, over the years I have gathered different methods and technics to better learn and teach my target languages. I believe for a successful language learning journey two things are generally essential : the first one is understanding the writing system and pronunciation and the second one is "cultural immersion". Without proper pronunciation improving your listening and speaking skills down the road is impossible and without cultural references understanding the nuances of a language will be impossible. So, my teaching methods focus on these aspects.
USD 5.00/trial
4.9

49 บทเรียน

leah
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
I am very passionate and eager to teach and to also learn in the process. so, I will make the class our little safe place to make mistakes and learn from it, and to be comfortable and motivated. I am very friendly and easy to talk to and i will teach you as simple and easy as it gets.
USD 7.00/trial
GC entry
ภาษาอังกฤษ Group Class
Meet other students and practice together
Explore a variety of useful topics
Learn at a cost-effective price
4.9

12 บทเรียน

yohannes.haileye
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
My teaching experience started after I decided to get back to school and get my master’s degree at HiLCoE. Having an excellent GPA in my courses, the college gave me an offer to a part time job as an assistant lecturer. I was lecturing computer network (LAB) at HiLCoE. Furthermore, I have got an evaluation result of 98 out of 100 from my students for the way I teach. Since I have some skills of teaching, now I want to try to teach my native language Amharic on this platform.
USD 10.00/Hour
5.0

32 บทเรียน

Rahel Getu
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

Young Economist with over 2 years of tutoring experience Language is a skill one build up through practice and for that I make sure the lessons to be more interactive as well as interesting. I am willing to support my students to develop their Amharic through in-class conversation , writing and listening exercises. I expect my students to feel free and be open to interact with me.
USD 7.00/Hour
4.9

670 บทเรียน

Yeabsira
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

Community Tutor with over 2 years teaching experience As a teacher, I communicate with my student about their goals for our lessons. I try and work on areas you need as much as possible. Although English is my second language and we can communicate without any problem, I like to encourage you to use Amharic in our lessons. I find joy in seeing progress in my students.
USD 8.00/trial
5.0

91 บทเรียน

Eyerusalem Mamo
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา

+1
Teaching is a mutual practice specially when it comes to language. While someone is learning a language he/she is learning about the culture & life style of the society, thus, I want to teach Amharic because I want others to know about my culture in addition. As a teacher, I am very patient, good listener, explanatory, and I also appreciate efforts.
USD 7.00/Hour
5.0

337 บทเรียน

Fasika Mulu
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาตึกรึญญา

+2
I believe that communication is crucial for the teaching and learning process. So I am open to discussions on how we can develop your language skills. In addition, I prefer to have relaxed classes as well as productive. So we can organize some lessons for an interesting discussion as well as practicing on writing and reading.
USD 10.00/Hour
5.0

1,422 บทเรียน

Nadir
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาตึกรึญญา

Top 1% italki teacher with over 2 years of teaching experience As a language teacher, I have helped several people to learn Amharic. I like teaching Amharic - it makes me happy when I see my student's progress through time. I give lessons by trying to see things from the students side. I try to make my classes as simple, enjoyable and engaging as possible.
USD 7.00/trial
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ