ครูมาจาก
เจ้าของภาษา
ภาษาอื่นที่พูดได้
ราคาบทเรียน
ประเภทบทเรียน
เวลาเรียน
ประเภทผู้สอน

ค้นหาครูภาษา ภาษาอัมฮาริก ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 3 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาอัมฮาริกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาอัมฮาริก คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

4.9

560 บทเรียน

Yeabsira
Community Tutor with over 2 years teaching experience
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอัมฮาริก
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 6.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 25.00
5.0

1060 บทเรียน

Nadir
Amharic teacher with over a year of teaching experience
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอัมฮาริก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตึกรึญญา
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
5.0

112 บทเรียน

Fasika Mulu
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอัมฮาริก
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ