ภาษาอัมฮาริก
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาอัมฮาริก ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 9 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาอัมฮาริกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาอัมฮาริก คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

1,765 บทเรียน

Nadir
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาตึกรึญญา

Top 1% italki teacher with over 2 years of teaching experience As a language teacher, I have helped several people to learn Amharic. I like teaching Amharic - it makes me happy when I see my student's progress through time. I give lessons by trying to see things from the students side. I try to make my classes as simple, enjoyable and engaging as possible.
USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 10:30
5.0

354 บทเรียน

Dagmawit
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
A native Amharic teacher from Ethiopia As a teacher I will be friendly and patient so that you will be comfortable enough to make mistakes and learn through that. I will take my time to motivate my students and my class room environment can be described as fun, interactive and supportive.
USD 7.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 08:30
4.9

241 บทเรียน

Eyerusalem Mamo
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา

+2
Teaching is a mutual practice specially when it comes to language. While someone is learning a language he/she is learning about the culture & life style of the society, thus, I want to teach Amharic because I want others to know about my culture in addition. As a teacher, I am very patient, good listener, explanatory, and I also appreciate efforts.
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 14:30
GC entry
ภาษาอังกฤษ Group Class
Meet other students and practice together
Explore a variety of useful topics
Learn at a cost-effective price
5.0

168 บทเรียน

leah
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
I am very passionate and eager to teach and to also learn in the process. so, I will make the class our little safe place to make mistakes and learn from it, and to be comfortable and motivated. I am very friendly and easy to talk to and i will teach you as simple and easy as it gets.
USD 7.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 12:00
4.9

9 บทเรียน

samuel hailu
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
Start constructing sentences and avoid making grammar mistakes immediately. As a language tutor, I know - what words and phrases you should know first - How to put those words together and make a sentence - How to teach you grammar in context
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 17:00
5.0

69 บทเรียน

yohannes.haileye
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
My teaching experience started after I decided to get back to school and get my master’s degree at HiLCoE. Having an excellent GPA in my courses, the college gave me an offer to a part time job as an assistant lecturer. I was lecturing computer network (LAB) at HiLCoE. Furthermore, I have got an evaluation result of 98 out of 100 from my students for the way I teach. Since I have some skills of teaching, now I want to try to teach my native language Amharic on this platform.
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 14:30
5.0

464 บทเรียน

Fasika Mulu
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาตึกรึญญา

+2
I believe that communication is crucial for the teaching and learning process. So I am open to discussions on how we can develop your language skills. In addition, I prefer to have relaxed classes as well as productive. So we can organize some lessons for an interesting discussion as well as practicing on writing and reading.
USD 10.00/Hour
ว่างวันนี้ เวลา 15:30
5.0

256 บทเรียน

Rahel Getu
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

Young Economist with over 2 years of tutoring experience Language is a skill one build up through practice and for that I make sure the lessons to be more interactive as well as interesting. I am willing to support my students to develop their Amharic through in-class conversation , writing and listening exercises. I expect my students to feel free and be open to interact with me.
USD 9.00/Hour
ว่างวันนี้ เวลา 06:00
5.0

45 บทเรียน

Rakeb Debalkew
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอัมฮาริก
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
An Enthusiastic young lady with over Four years of teaching experience. I was raised in a family of teachers, both my Father and Mother were teachers. Some say that teaching is in my blood. On the first two to three years of my life after graduating from university, the first profession I have embarked on was teaching Spoken English. I remember my first class, it should have been terrifying but genuinely speaking my first class seemed like my hundredth. I stepped in a took control of the class room that is filled with students that were twice my age. I think nothing can better explain what I am like as a teacher than this first class story. I believe that God has given me a golden talent on the are of teaching. It is my true ambition, it is what I am!
USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 09:00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ