ครูมาจาก
เจ้าของภาษา
ภาษาอื่นที่พูดได้
ราคาบทเรียน
ประเภทบทเรียน
เวลาเรียน
ประเภทผู้สอน

ค้นหาครูภาษา ภาษาอาร์มีเนีย ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 20 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาอาร์มีเนียที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาอาร์มีเนีย คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

Gohar
Armenian and French teacher with 9 years of experience
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 17.00
5.0

745 บทเรียน

Arsema
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 10.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

9 บทเรียน

Karolina
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษารัสเซีย
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 17.00
5.0

345 บทเรียน

Ani
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
4.9

231 บทเรียน

Kariné
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ภาษาสเปน
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 7.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 11.00

บทเรียนแบบทันที

เรามีครูที่พร้อมสอนคุณในทันที! ค้นหาครูและเริ่มต้นเรียนรู้

5.0

666 บทเรียน

Mariam Sargsyan
Certified TESOL/TOEFL English teacher and Armenian native speaker
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

2794 บทเรียน

Արմինե
Certified Armenian teacher with over 12 years of teaching experience
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

90 บทเรียน

Emana Law
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 11.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.00
5.0

859 บทเรียน

Lida
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
5.0

36 บทเรียน

Andranik
In depth knowledge of Armenian, though not professional education
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

810 บทเรียน

Astghik
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
Alisa Kachanyan
certified native Armenian and English teacher with more than 7 years of experience
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
5.0

307 บทเรียน

Julia
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
5.0

1970 บทเรียน

Liza
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ภาษาสเปน
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
5.0

312 บทเรียน

Satenik
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
5.0

345 บทเรียน

Shushan Grigory...
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 12.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 23.00
5.0

53 บทเรียน

Gohar Atikyan
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 7.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
5.0

16 บทเรียน

Siranush Minasy...
Certified Teacher of Armenian as a Foreign Language with 23 Years of Experience
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.00
ตอนนี้ว่าง
5.0

33 บทเรียน

ANNA
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษาเยอรมัน
ภาษารัสเซีย
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 18.00
5.0

273 บทเรียน

Lusine
TEFL Certified Teacher
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาอาร์มีเนีย
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ