ภาษาอาเซอรี
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาอาเซอรี ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 13 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาอาเซอรีที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาอาเซอรี คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

Learn ภาษาอาเซอรี with the teacher Gülnare Türkavcı.
5.0

2,704 บทเรียน

Gülnare Türkavcı

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอาเซอรี
ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาตุรกี
ภาษาอาเซอร์ไบจาน
ภาษาอังกฤษ

Turkish ,Russian, Azeri classes with BA degreed and 13-year exp. Philologyst! Rely to my experience and follow my instructions ! You wıll feel enough confidence in just 10 classes. With beginners we use textbooks and as the level is higher the materials and activities change. I Always compencate lesson time if there is any internet or another issue.I am also a student in italki so I can suppose what students can like or not like.

USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 06:00
Learn ภาษาอาเซอรี with the teacher Mehri Agasoy.
5.0

871 บทเรียน

Mehri Agasoy

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอาเซอรี
เจ้าของภาษา
ภาษาตุรกี
เจ้าของภาษา
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
+2

Voiceover Artist & Language Coach with MBA Degree I aim to make my lessons fun and interactive. I am a very patient and compassionate teacher. I encourage you to make mistakes. Since mistakes are signs of learning. I am friendly and knowledgeable about many different topics. I look forward to learning something new. And as a world cultures enthusiast I m looking forward to know you. Hope to see you soon! Kendimi samimi, guleryuzlu, sabirli, anlayisli, dikkatli, sonuc odakli birisi olarak nitelendirebilirim.

USD 6.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 11:00
Learn ภาษาอาเซอรี with the teacher Maya Ibrahimova.
5.0

3,921 บทเรียน

Maya Ibrahimova

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอาเซอรี
เจ้าของภาษา
ภาษาอาเซอร์ไบจาน
เจ้าของภาษา
ภาษาตุรกี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษารัสเซีย
+1

Sertifikalı ve deneyimli Türkçe öğretmeni As a teacher, I am a patient teacher. I love teaching my students everything to the finest detail, but I also have experience teaching every age group student. I am currently working as an English teacher in kindergarten. Öğretme olarak sabırlı öğretmenim. Öğrencilerime her şeyi en ince detayına kadar öğretmeyi seviyorum, aynı zamanda her yaş grubu öğrencilerine ders verme tecrübem var. Şu an da anaokulunda İngilizce öğretmeni olarak çalışıyorum. Как учитель, я терпеливый учитель. Я люблю преподавать своим ученикам все до мельчайших деталей, но у меня также есть опыт обучения каждого ученика возрастной группы. В настоящее время я работаю учителем английского языка в детском саду.

USD 7.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 06:00
Learn ภาษาอาเซอรี with the teacher Parisa Gh.
5.0

1,066 บทเรียน

Parisa Gh

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอาเซอรี
เจ้าของภาษา
ภาษาเปอร์เซีย (ฟาร์ซี)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ภาษาอาเซอร์ไบจาน
เจ้าของภาษา
ภาษาตุรกี
+1

As a teacher, I feel very responsible towards you and I would like to start and end my responsibility well.

USD 7.00/trial
Learn ภาษาอาเซอรี with the teacher Asaf Orujov.
5.0

196 บทเรียน

Asaf Orujov

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอาเซอรี
เจ้าของภาษา
ภาษาอาเซอร์ไบจาน
เจ้าของภาษา
ภาษาตุรกี
ภาษาอังกฤษ
+1

I really enjoy being a tutor here. So if you choose to book a session with me, our classes will be completely adapted to your needs. If you're looking for conversation practice, we will talk about all kinds of topics so you can expand your vocabulary and develop a natural sounding speech. During the class i can send you PDF materials, Text Documents, Articles and news, videos with subtitles and then we can discuss it. I’m really patient and we'll always go at your own pace. My goal is to make our classes feel relaxed and fun, so I can help you reach the level of Azerbaijani that you want.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาอาเซอรี with the teacher Aki ☀️.
4.9

20 บทเรียน

Aki ☀️

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอาเซอรี
เจ้าของภาษา
ภาษาเปอร์เซีย (ฟาร์ซี)
เจ้าของภาษา
ภาษาอาเซอร์ไบจาน
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตุรกี
+4

☀️فارسی/Persisch/Persian/Farsi with an experienced, certified teacher, I try my best to be with you in the journey of a new language. I try to make the class more useful for you and I get feedback from you. you can practice with me by some ways and times that I am available. I enjoy telling you about my culture and you may want to know about foods, culture, people and so on so feel free to ask me anythings. I am patient enough to find a right answer for you.

USD 9.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 10:30
Learn ภาษาอาเซอรี with the teacher Leyla.
5.0

226 บทเรียน

Leyla

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอาเซอรี
เจ้าของภาษา
ภาษารัสเซีย
ภาษาตุรกี
ภาษาอังกฤษ
+1

I graduated from Medical University. But I like to be leaner and at the same time to teach my language to people who want to learn Azerbaijan language.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาอาเซอรี with the teacher Samira.
5.0

1,347 บทเรียน

Samira

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอาเซอรี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตุรกี
ภาษาเยอรมัน
ภาษารัสเซีย
ภาษาสเปน

Experienced English Educator, Fostering Language Proficiency and Fluency in Diverse Settings Teaching is not just a profession for me; it's a deep-seated passion that fills me with pride when I witness my students' progress. I served as an English teacher at Azerbaijan State Oil and Industry University, I found joy in imparting knowledge and shaping bright minds. Since 2019, I've extended my reach to the global arena through platforms like ITALKI, engaging with both native speakers and learners from diverse backgrounds.

USD 7.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 14:30
Learn ภาษาอาเซอรี with the teacher Arvid.
5.0

8,916 บทเรียน

Arvid

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอาเซอรี
เจ้าของภาษา
ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ

Sprache entsteht nur, indem man selbst aktiv in dieser Sprache denkt und spricht . I think that the best and the fastest way to learn a language is through speaking . In my opinion everyone can learn languages. I'm a very patient and helpful teacher. Ich höre gerne zu . Du wirst in unserem Unterricht die Chance kriegen , viel zu sprechen . Falls Du welche Fragen hast , werde ich sie gerne beantworten. Zusammen werden wir deine Deutschkenntnisse vertiefen und verbessern.

USD 7.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 16:00
Learn ภาษาอาเซอรี with the teacher IELTS WITH BEHNAM.
4.9

658 บทเรียน

IELTS WITH BEHNAM

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอาเซอรี
เจ้าของภาษา
ภาษาเปอร์เซีย (ฟาร์ซี)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตุรกี
+5

✅ language Coach 🇺🇸English/Farsi/ Azeri speaker I am a certified teacher with many years of experience teaching English Language . I have my bachelor's in education. in addition, I completed a 120-hour TEFL course where I received my TEFL certificate.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 20:30
Learn ภาษาอาเซอรี with the teacher Tahmina Taghi.
5.0

495 บทเรียน

Tahmina Taghi

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอาเซอรี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอิตาลี
ภาษาฝรั่งเศส
+1

I enjoy learning more languages. And I also love to share my knowledge. I teach my students with the metodology I use when I learn languages. I have been teaching for 10 years (before starting to teach on italki I had taught local students at home). I teach not only languages, but also chemistry. I help schoolchildren with their homework. Usually my students start speaking in short terms, as initially I do not lose time for details and focus on the main things that are important for being able to speak. At lessons I also send my students texts to read and traslate, sometimes to retell. This is necessary to help student start speaking soon. I have free online language groups.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาอาเซอรี with the teacher Asuda.
4.9

103 บทเรียน

Asuda

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอาเซอรี
เจ้าของภาษา
ภาษาเปอร์เซีย (ฟาร์ซี)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

I am deeply passionate about teaching, and there is nothing more fulfilling than the time I spend with my students. My purpose here is to wholeheartedly support you in your unique journey of learning and growth. Together, let's embark on an enriching educational adventure where we can unlock your full potential and achieve your goals. Your success is my greatest reward, and I am committed to guiding and empowering you every step of the way. Let's make this educational experience not only productive but also enjoyable and transformative. Get ready to soar to new heights as we embark on this journey together!

USD 5.00/trial
Learn ภาษาอาเซอรี with the teacher Rosa Mohammadi.
5.0

387 บทเรียน

Rosa Mohammadi

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอาเซอรี
เจ้าของภาษา
ภาษาเปอร์เซีย (ฟาร์ซี)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
+1

I been a teacher for about 10 years. I love teaching and learning. I think learning a new language will open a new window to another world, when you learn a new language, you learn a new culture and in this way you will enjoy life more. As a teacher I have experience working with student in so many different levels and abilities and to be honest with you most of them had great results after having class with me. Cannot wait to talk to you more. :-)

USD 8.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 20:30
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ