ภาษาบาสก์
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาบาสก์ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 5 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาบาสก์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาบาสก์ คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

2,150 บทเรียน

Hiart
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบาสก์
เจ้าของภาษา

ภาษาสเปนภาษาอังกฤษ

+6
I've been a learner of several languages for many years 🤓. So I can empathize with everyone learning a foreign language. I understand the joy 🥳 and excitement 🤩 as well as the frustrations 🤨 and difficulties ⛰ that arise in the process of learning a foreign language. I'm passionate about teaching languages 👩🏻‍🏫. I'm patient, encouraging and able to adapt to your needs. I can guide you through this path to learn BASQUE and/or SPANISH, and motivate you by pointing out that what awaits you at the end of the road is going to be absolutely rewarding 🏆: the opportunity to communicate with native speakers 🗣, learn about another culture , exchange views, access to literature 📙, music🎵...
USD 5.00/trial
5.0

992 บทเรียน

Jokin Zapirain
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบาสก์
เจ้าของภาษา

ภาษาสเปนภาษาอังกฤษ

+2
I am pacient and practical; I know how hard it is to learn a foreign language so don't be afraid to make mistakes, we all do. I am talkative and I'm always encouraging students to lose their fear to talk in spanish outloud, because that's what's all about. If you are not afraid more power to you! I asure we can have a nice conversation or go over some difficulties. Soy paciente y práctico. Sé lo duro que es aprender una lengua extranjera así que no tengas miedo a cometer errores, todos lo hacemos, porque de eso trata. Si no tienes miedo mucho mejor para ti! Te aseguro que podemos tener una buena conversación o revisar algunas dificultades.
USD 7.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 17:00
5.0

1,965 บทเรียน

Nere
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบาสก์
เจ้าของภาษา

ภาษาสเปนภาษาอังกฤษภาษาอิตาลี

+4
Highly Qualified Professional Kids & Adults Teacher + Neuropsychology of education I am fascinated by the world of education and psychology and so much so that, in addition to my training, I am working with a method to learn both Spanish and Basque so that your learning is as real as if you were there. Do you find this hard to believe? Just meet me and I will tell you more about this new method by which you will travel without leaving home!! I consider myself to be determined, motivated and assertive, with a great capacity for understanding. Not only will I help you to acquire a good level of the language, but also work on your confidence and the more personal aspects such as frustration, among others. Are you ready to achieve your goals?
USD 15.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 06:00
GC entry
ภาษาอังกฤษ Group Class
Meet other students and practice together
Explore a variety of useful topics
Learn at a cost-effective price
5.0

897 บทเรียน

Julen✨
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบาสก์
เจ้าของภาษา

ภาษาสเปนภาษาอิตาลีภาษาอังกฤษ

+2
👉Atentzio eta fijazio handiarekin lan egiten dut, bakoitzaren berezitasunak aztertzen. Horrela, puntu ahulak eta gogorrak aztertzeko gaitasuna dut eta horiek behin detektatuta, hobetzeko preparatzen gara🔎. 👉Considero que trabajo con atención y gran fijación a las particularidades del habla de cada uno. Detecto con facilidad las debilidades y los puntos fuertes de cada estudiante. De esta manera, podemos trabajarlos y mejorar🔎.
USD 7.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 18:00
5.0

856 บทเรียน

R. Artiles Uriarte
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบาสก์
เจ้าของภาษา

ภาษาสเปนภาษาอังกฤษภาษารัสเซียภาษาเยอรมัน

+2
I help you reach your goals in Basque or Spanish 💪 // Teacher & Communicator I'm a laid back, communicative and very pragmatic individual with patience as a second name. I like to make my lessons chatty and easy going, make you feel comfortable, motivated and prove that the "ain't no mountain high enough" motto is real (trust me, we have a ton of mountains in the Basque Country).
USD 13.00/trial
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ