ครูมาจาก
เจ้าของภาษา
ภาษาอื่นที่พูดได้
ราคาบทเรียน
ประเภทบทเรียน
เวลาเรียน
ประเภทผู้สอน

ค้นหาครูภาษา ภาษาบาสก์ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 7 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาบาสก์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาบาสก์ คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

4.9

1202 บทเรียน

Nere
Highly Qualified Professional Kids & Adults Teacher + Neuropsychology of education
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาบาสก์
ภาษาสเปน
ภาษาลาดิน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอิตาลี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 8.20
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 24.00
5.0

478 บทเรียน

Garikoitz
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาบาสก์
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 9.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 20.00
5.0

13 บทเรียน

Aitor
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาบาสก์
ภาษาคาตาลัน
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 6.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

108 บทเรียน

Dylan Inglis
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาบาสก์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาสเปน
ภาษาคาตาลัน
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอิตาลี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 17.00
5.0

865 บทเรียน

🌈 🗺 Hiart 🗺 ...
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาบาสก์
ภาษาสเปน
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
5.0

395 บทเรียน

Julen
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาบาสก์
ภาษาสเปน
ภาษาอิตาลี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
5.0

33 บทเรียน

Belén
Certified Spanish Teacher
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาสเปน
ภาษาบาสก์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 7.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ