ภาษาบาสก์
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาบาสก์ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 5 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาบาสก์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาบาสก์ คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

Learn ภาษาบาสก์ with the teacher Nere.
5.0

2,956 บทเรียน

Nere

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบาสก์
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอิตาลี
ภาษาละติน
+3

Highly Qualified Professional Kids & Adults Teacher + Neuropsychology of education I am passionate about education and psychology, and I am thrilled to combine these fields in my language teaching. In addition to my extensive training, I have developed a unique method to learn both Spanish and Basque, making your learning experience as immersive as being there. Meet me, and I'll share how this method lets you travel without leaving home! Determined, motivated, and assertive, I excel in understanding and connecting with my students. I'll help you not only achieve a high level of language proficiency but also build your confidence and address personal challenges. Ready to reach your goals? Let's embark on this journey together!

USD 20.00/trial
Learn ภาษาบาสก์ with the teacher Ana Elorz.
5.0

64 บทเรียน

Ana Elorz

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบาสก์
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส

Profesora de euskera con experiencia. Como profesora me gusta interactuar con los alumnos y conocer cuales son sus objetivos. También me adapto a las necesidades que puedan tener. Algunos prefieren solo hablar y otros prefieren muchos ejercicios escritos y de gramática. Hace 4 años que vivo en la zona de Iparralde por lo que puedo adaptar el vocabulario dependiendo de la zona en la que vivas.

USD 10.00/trial
Learn ภาษาบาสก์ with the teacher Julen✨.
5.0

1,129 บทเรียน

Julen✨

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบาสก์
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
เจ้าของภาษา
ภาษาอิตาลี
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
+1

👉Atentzio eta fijazio handiarekin lan egiten dut, bakoitzaren berezitasunak aztertzen. Horrela, puntu ahulak eta gogorrak aztertzeko gaitasuna dut eta horiek behin detektatuta, hobetzeko preparatzen gara🔎. 👉Considero que trabajo con atención y gran fijación a las particularidades del habla de cada uno. Detecto con facilidad las debilidades y los puntos fuertes de cada estudiante. De esta manera, podemos trabajarlos y mejorar🔎.

USD 7.00/trial
Learn ภาษาบาสก์ with the teacher Nasira Erguin.
5.0

82 บทเรียน

Nasira Erguin

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบาสก์
เจ้าของภาษา
ภาษาคาตาลัน
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Profesora nativa de euskera y catalán Soy una persona muy abierta y sociable, y también sé adaptarme a las necesidades y peticiones de cada estudiante. Todas las críticas constructivas son bienvenidas para mejorar y evolucionar como profesora.

USD 22.00/Hour
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 06:30
Learn ภาษาบาสก์ with the teacher Jokin Zapirain.
5.0

1,322 บทเรียน

Jokin Zapirain

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบาสก์
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+2

I am pacient and practical; I know how hard it is to learn a foreign language so don't be afraid to make mistakes, we all do. I am talkative and I'm always encouraging students to lose their fear to talk in spanish outloud, because that's what's all about. If you are not afraid more power to you! I asure we can have a nice conversation or go over some difficulties. Soy paciente y práctico. Sé lo duro que es aprender una lengua extranjera así que no tengas miedo a cometer errores, todos lo hacemos, porque de eso trata. Si no tienes miedo mucho mejor para ti! Te aseguro que podemos tener una buena conversación o revisar algunas dificultades.

USD 9.00/trial
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ