ครูมาจาก
เจ้าของภาษา
ภาษาอื่นที่พูดได้
ราคาบทเรียน
ประเภทบทเรียน
เวลาเรียน
ประเภทผู้สอน

ค้นหาครูภาษา ภาษาเบลารุส ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 6 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาเบลารุสที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาเบลารุส คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

136 บทเรียน

Yauhen
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบลารุส
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 13.00
5.0

1747 บทเรียน

Katia
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบลารุส
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

194 บทเรียน

Diana SB
Effective, structured and entertaining methods of learning Russian!
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบลารุส
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 11.00
5.0

203 บทเรียน

Anastasiya
Teacher with over 3 years experience
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบลารุส
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษายูเครน
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 13.70
5.0

1331 บทเรียน

Albert
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาโปแลนด์
ภาษาเบลารุส
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ภาษาอิตาลี
ภาษานอร์เวย์
ภาษายูเครน
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.00
5.0

1452 บทเรียน

Constantine PRT
Effective productive lessons, remembering and pleasant conversations=D
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบลารุส
ภาษารัสเซีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.50
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ