ภาษาเบลารุส
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาเบลารุส ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 5 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาเบลารุสที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาเบลารุส คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

Learn ภาษาเบลารุส with the teacher Demi.
5.0

5,506 บทเรียน

Demi

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเบลารุส
เจ้าของภาษา
ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษายูเครน
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ภาษาอิตาลี
ภาษาโปแลนด์
ภาษาตุรกี
ภาษาฮีบรู

Just a gentleman who by means of theater creates a space for you to learn and practice a language Teaching is a brutal field as far as we know. However, that is already a reason to take a risk and immerse yourself right in it. I started to teach back in 2014 right after I got my philosophical degree and my eyes sparkled with the brightest ideas on how I can develop my performing skills and be of the most use for my disciples. I taught in a couple of countries all over the world, educating different age groups. It's always been challenging, albeit I am always willing to improve.

USD 8.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 08:30
Learn ภาษาเบลารุส with the teacher Anastasiya.
5.0

746 บทเรียน

Anastasiya

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบลารุส
เจ้าของภาษา
ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษายูเครน
ภาษาจีน (กลาง)
+1

Teacher with over 3 years experience I had already taught Russian and Belarusian to foreigners who stay in my country before, at the same time, I am teaching both of languages to the foreign students in the language community in my university.

USD 6.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:30
Learn ภาษาเบลารุส with the teacher Constantine PRT.
5.0

2,720 บทเรียน

Constantine PRT

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบลารุส
เจ้าของภาษา
ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน

Effective productive lessons, remembering and pleasant conversations=D Do you want results in Russian? We will have it! If you didn't find suitable time for you, feel free to contact me, please. We will try to figure it out! My biggest dignity is not the presence of diplomas and certificates, but the ability to explain with such words and in such a way that you understand. Respectfully and patiently. The second important aspect I see is your interest and passion to Russian. It must be your desire. I have experience in Russian and English teaching, which helps me to understand English-speaker difficulties and needs in Russian learning process. As well as knowledge of Spanish helps me to understand and effectively explain Russian words and expression.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:30
Learn ภาษาเบลารุส with the teacher Katia Liz.
5.0

2,389 บทเรียน

Katia Liz

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบลารุส
เจ้าของภาษา
ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษากรีก (โบราณ)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
ภาษาอิตาลี
+1

I love to teach my native languages because I find it being very rewarding. I’ve started to give lessons years ago. Since then I’ve discovered a number of particularities in my mother languages I’d never paid attention to as a native speaker. Knowing that Slavic languages can be hard to learn, I try to help my students learn it more efficiently through an understanding of vocabulary and grammar. As a teacher I am flexible and can meet your needs and requirements. We can have discussions and debates, work on broadening areas of vocabulary or expand on aspects of grammar that you may be concerned with. PLEASE NOTE: I do not teach kids and teenagers. Thank you for your understanding.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาเบลารุส with the teacher Liudmila.
5.0

100 บทเรียน

Liudmila

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบลารุส
เจ้าของภาษา
ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Teacher of English and Belarusian with 20 years' experience. I teach with passion and responsibility My long-term teaching purpose is to teach students to communicate, understand and be understood. When it comes to short-term teaching purpose I think it’s about giving my students knowledge of a necessary set of vocabulary items and grammar principles, about helping them to train necessary skills that finally are to make them able to communicate. MY PROFESSIONАL SKILLS: -Teaching English as a Foreign Language -Teaching Belarusian in strong connection with Belarusian cultural background -Use of different teaching techniques -Creative approach -Positive relationships with students and encouraging them to cognitive activities

USD 5.00/trial
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ