ภาษาเบงกอล
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาเบงกอล ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 32 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาเบงกอลที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาเบงกอล คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

4.8

255 บทเรียน

Shaheda Chowdhury

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
ภาษาตุรกี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ภาษาอูรดู
ภาษาอาหรับ (อียิปต์)
เจ้าของภาษา
ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาญี่ปุ่น
เจ้าของภาษา
ภาษาเกาหลี
เจ้าของภาษา
อื่นๆ
เจ้าของภาษา
ภาษาโปรตุเกส
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
เจ้าของภาษา

"Experienced TEFL Certified Professional Language Teacher:10 Years of Successful Teaching"(Expert)😃 💫 𝗜 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗺𝗮𝗻𝘆 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 – As a teacher, I can positively influence,motivate an adult & a child’s way of thinking or doing. Essentially, I can be the positive influence in their lives. 💫 𝗜 𝗰𝗮𝗻 𝗶𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗲 – I can help students build self-esteem and believe in themselves and their ability to learn, no matter their background or abilities. To build confidence that, "You Can Do It". 💫 𝗜 𝗹𝗶𝘃𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗮 𝗱𝗲𝗲𝗽 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗽𝘂𝗿𝗽𝗼𝘀𝗲 – As a teacher, I believe I have a reason for doing what I’m doing. I feel happy and always passionate about my teaching style. " I believe study has to be fun and pleasure environment "..!! 🙂

USD 7.00/trial
5.0

3,855 บทเรียน

Kusumika ✅

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
+2

🔴 Top-ranked italki Tutor 🥇 3700+ Lessons 🏆 22+ Years of Exp. ⭐ 5-Star Rating by 500+ Students 👩 I am a Certified Professional Tutor from India, teaching adults and children worldwide. 🥇 I have a First Class Masters in English, TESOL Canada, British Council's IELTS TTT, Oxford OOPT C2 in English and I am an IIM Calcutta EdLEAP Alumna. 🚩 22+ years of experience in teaching helps me in understanding the needs of individual students clearly and customize their lessons. 👪 I like meeting people from across the world and enjoy the exchange of ideas and experiences that take place. 👀 I focus on familiarizing my students with the local culture and different regional accents used. 🙏 Every class to me is an opportunity to assist my students in learning things that they want to learn.

USD 5.00/trial
5.0

273 บทเรียน

Taslima Akhter Lina

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตุรกี
+1

'Expert and Experienced Bengali Language Tutor' Teaching Bengali is my passion, and I like to help my students in their respective fields. I have been teaching Bengali for more than one and a half years and have worked with almost all age groups. I am a friendly, easy-going, passionate, and expert tutor, and I will help you to learn Bengali as fast as possible.

USD 5.00/trial
4.9

1,261 บทเรียน

Antara

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

I am a Teacher by passion. I am into teaching since last 7 years. I was working as School for more than 3 years. Currently I am a Private Tutor teaching Arts Group to different class of students. I have my unique way of teaching which generates the interest and makes the learning effective for my students. India is a most cultural place and Hindi language is the most used language here, the Bengali language is the most sweetest language in the world. Being a native speaker to both Hindi and Bengali I can easily teach both with very effective way.

USD 5.00/trial
5.0

550 บทเรียน

Chandra

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
ภาษาสันสกฤต
ภาษาสเปน
+2

The only Comprehensible Input based approach you'll find for Bengali I try to keep classes playful and interesting.I believe we are learning best when we are having fun.

 I believe language is a skill, not knowledge. I believe that emphasis on communication over trying to understand structure is the quickest way to acquire language. When something is relevant to us, it sticks. When we hear words and understand the gist of the message because of context, our brain puts it all together for us. Having said that, I do love to get into the nitty-gritty of grammar, so for all those technocrats out there—you won’t be disappointed. The best thing I bring to the table, however, is a sincere desire and commitment to helping my students reach their potential.

USD 6.00/trial
4.9

265 บทเรียน

Bhuiyan A. Hojaief

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
+2

I'm not a professional tutor; rather I would like to claim myself as an advanced Language Partner. I have successfully completed few hours, and most people who have practiced with me has seen improvement. What I always try to convey is it's not possible to learn a new language overnight. I teach standard Bengali, and don't teach dialects to beginners, as dialects are really complicated and confusing for them.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 13:00
5.0

203 บทเรียน

Russel Kabir

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตุรกี
ภาษาฮินดี
ภาษาอูรดู
+1

Certified Bengali tutor with 2 years of experience My goal is to provide a friendly and encouraging atmosphere to learners. I desire to make learners passionate about learning languages. I aim to act as a guide focusing on the different learning styles of the learners. Every learner is unique, so I make lesson plans keeping their culture and background in mind.

USD 5.00/trial
4.9

230 บทเรียน

NAZIM UDDIN SHAKIL

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี

Your friendly neighborhood Bengali teacher skilled in adapting to student's diverse learning styles As a teacher i will be so friendly and open minded. You can share any kind of problem regarding to languages with me.I never did teach professionally before but i can assure you that i will try to make the lesson effective for you and will make the class interesting for you.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 15:30
4.8

152 บทเรียน

Protyush Kisku

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
+2

🎓📚 🇮🇳 Certified Bengali Language Teacher with 6 Years of Experience! 🏫💼💯 📚🇮🇳 As a Bengali Language Teacher with 6 years of experience and a graduate of Jadavpur University, I take pride in teaching my students the rich cultural heritage and linguistic nuances of the Bengali language. 🙌 From the UK to Germany, Paris to the US, I have had the privilege of teaching students from around the world, helping them master Bengali through online lessons💻 🏆🎉 My ultimate goal as a teacher is to help my students achieve success, and I am proud to say that many of my students have gone on to excel in their studies, careers, and personal lives. Seeing their progress and accomplishments fills me with a sense of satisfaction and pride that is truly priceless. 🏅🎊

USD 5.00/trial
5.0

2,748 บทเรียน

Maitri

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Learn to speak with tender, love, and care I am a native Bengali and Hindi speaker and English is my first language.I have been teaching kids since I was in college.My subjects were Bengali, Hindi and science. I have over 15 years of experience tutoring school students at home. Recently I have had opportunities of sharing my knowledge of Bengali and Hindi with foreigners who wanted my help in learning how to speak, read, and write. It was an awesome experience, and everyone wanted me to offer online classes. I have taught online to people from various parts of the world through mobile apps and computer programs.My students are delighted with my way of teaching and they come back for holistic learning of the Bengali and Hind language.

USD 5.00/trial
4.8

137 บทเรียน

Noman

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ภาษาอิตาลี

Bengali communication teacher with 4 years of experience we will be going through a lot of exercises about the spoken language. I am also learning Italian and German, that's why I am aware of how a beginner thinks about the language that he/she is not familiar with. I will try to keep the conversation alive by talking about interesting matters.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:00
5.0

212 บทเรียน

Halima Akter

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

I also work as house tutor for students who requires additional support with their studies; So please message me if you have specific Time request and I will try to sort something out.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 14:00
5.0

63 บทเรียน

Sukanya Das

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี

Certified in D.El.ED with 4 years of experience in elementary education and in language teaching. Wanna help other travelers too while enjoying your vacation? Let me help you to master these languages and you can also start helping other travelers for the same while you are exploring India. I am a very friendly and talkative person. I believe in creating a positive atmosphere in the classroom, as it will help the learners to build their confidence level. Students will enjoy the conversation with me because it will be knowledgeable and full of fun as well.

USD 14.00/trial
5.0

1,207 บทเรียน

Tania Haque

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+3

Ready to take the plunge? Let's be confident. I have taught over 2535 successful online Bengali lessons . As a teacher I am confident, helpful, patience and friendly. You will be happy to know that I am an experienced mentor, having individual teaching techniques for each and one of my student. I always prefer my student to help me understanding their requirements so that we can make a suitable lesson plan. For children my preferred age group is 12 to 17 years old. As a teaching material, I use educational video, song, rhyme, picture, pdf book, audio book, video book, some interesting story book, game etc. Sometimes I draw picture with them, sometimes I made origami so that they don't get bore .

USD 5.00/trial
ว่างin 3 days เวลา 07:00
4.9

59 บทเรียน

Fahad Hossain

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ภาษาอูรดู
+3

Certified / 5-Years Experienced / Friendly & Calm / Masters from DU / Tailored for Kids and Adults. I graduated from National University of Bangladesh and have got my Masters Degree from University of Dhaka. I am certified with a 120 hour Teaching English as a Foreign Language Certificate (TEFL). আমি গত ৫ বছর ধরে একক এবং গোষ্ঠীবদ্ধভাবে পাঠ দিয়ে চলেছি, আর বেশ করেক মাস ধরে অনলাইনেও পাঠ দিচ্ছি। স্থানীয় একটি স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছি। আমি ভাষার পাঠ দেওয়া খুবই পছন্দ করি। 💼 Teaching Approach 💼 I believe that Bengali is a beautiful language that can be learned quickly with the right approach. In my lessons, I focus on Bengali conversation, vocabulary, grammar, writing, reading, listening, pronunciation and speaking, tailoring the content to each student's needs and goals.

USD 9.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 08:00
4.9

259 บทเรียน

Yeasfaun Rahman Ayon

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ภาษาอูรดู
+1

I'm a native Bengali speaker who born and grew up in Bangladesh I'm calm,patient and fun. I can teach conversational bengali,business bengali,office bengali and any type of bengali. I have worked with varity of age group from 5 years old to teenagers. I want to teach every age group of people.

USD 5.00/trial
4.9

180 บทเรียน

Dev

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอูรดู
+1

Certified 3year+ Experienced Bengali and Hindi Tutor, Friend, Guide and Mentor 🌟💥/ Native Speaker Discover Suddho Bengali (Bangla)/ Hindi : I proudly wear the hat of a tutor in the Bengali (Bangla) and Hindi language, a tongue close to my heart. Throughout my 15-year academic journey, Bengali literature played a pivotal role. Even today, I immerse myself in various Bengali literary works. And also I love Hindi movies and songs so much. My teaching journey spans over three years, embracing students starting from scratch to advanced levels, including kids. Teaching Hindi and Bengali brings me immense joy as it allows me to share my mother tongue.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 15:30
5.0

1,258 บทเรียน

Sraboni

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
+4

Speak 💪ON YOUR OWN💪on the 1st day. Understand all sentence structures and DON'T memorize sentences Teaching is my passion and I love interacting with people of different countries and knowing about their culture. Being an Indian, I also love to talk about our diverse culture, traditions and festivals. As an online tutor, I can easily do this. I share my knowledge with others and help them to speak a new language in an interactive and fun way and I also get to know a lot about their culture during the classes. If interested, I also tell mythological stories that make the classes interesting. As my English is very good, I give clear and easy explanations for students to follow. I give many relevant examples so that the student can understand the difficult sentence structures.

USD 5.00/trial
5.0

103 บทเรียน

Parag

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Born and raised in Bangladesh, and could be your next Bengali Buddy! I will help you to understand and learn simple and standard Bengali according to your need. If you are unsure or confused about what you need to know or learn then just talk to me and I will create a custom-tailored study plan best suited for you! I l will listen to you and make sure you keep that smile on through all of our lessons!

USD 7.00/trial
5.0

352 บทเรียน

Farha Yeasmin

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอาหรับ
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
+1

"Certified with 7 years of Experience". I am a native Bengali speaker and also native Bengali teacher.I teach conversational Bengali, reading and also Basic BENGALI Writting and Bengali grammar as per my student needs.I teach young kids to Adults.

USD 7.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 11:00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ