ภาษาเบงกอล
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาเบงกอล ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 34 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาเบงกอลที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาเบงกอล คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

3,419 บทเรียน

Kusumika ✅
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฮินดี

+2
🔴 Top-ranked italki Tutor 🥇 3400+ Lessons 🏆 22+ Years of Exp. ⭐ 5-Star Rating by 450+ Students 👩 I am a Certified Professional Tutor from India, teaching adults and children worldwide. 🥇 I have a First Class Masters in English, TESOL Canada, British Council's IELTS TTT, Oxford OOPT C2 in English and I am an IIM Calcutta EdLEAP Alumna. 🚩 22+ years of experience in teaching helps me in understanding the needs of individual students clearly and customize their lessons. 👪 I like meeting people from across the world and enjoy the exchange of ideas and experiences that take place. 👀 I focus on familiarizing my students with the local culture and different regional accents used. 🙏 Every class to me is an opportunity to assist my students in learning things that they want to learn.
USD 5.00/trial
5.0

1,077 บทเรียน

Sraboni
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฮินดี

+4
Speak 💪ON YOUR OWN💪on the 1st day. Understand all sentence structures and DON'T memorize sentences Teaching is my passion and I love interacting with people of different countries and knowing about their culture. Being an Indian, I also love to talk about our diverse culture, traditions and festivals. As an online tutor, I can easily do this. I share my knowledge with others and help them to speak a new language in an interactive and fun way and I also get to know a lot about their culture during the classes. If interested, I also tell mythological stories that make the classes interesting. As my English is very good, I give clear and easy explanations for students to follow. I give many relevant examples so that the student can understand the difficult sentence structures.
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:00
5.0

97 บทเรียน

Parag
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
Born and raised in Bangladesh, and could be your next Bengali Buddy! I will help you to understand and learn simple and standard Bengali according to your need. If you are unsure or confused about what you need to know or learn then just talk to me and I will create a custom-tailored study plan best suited for you! I l will listen to you and make sure you keep that smile on through all of our lessons!
USD 7.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:00
GC entry
ภาษาอังกฤษ Group Class
Meet other students and practice together
Explore a variety of useful topics
Learn at a cost-effective price
4.9

178 บทเรียน

Yeasfaun Rahman Ayon
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฮินดีภาษาอูรดู

+1
I'm a native Bengali speaker who born and grew up in Bangladesh I'm calm,patient and fun. I can teach conversational bengali,business bengali,office bengali and any type of bengali. I have worked with varity of age group from 5 years old to teenagers. I want to teach every age group of people.
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:00
4.9

46 บทเรียน

Dev
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาฮินดีภาษาอังกฤษภาษาอูรดู

+1
Certified 3year+ Experienced Bengali and Hindi Tutor, Friend, Guide and Mentor 🌟💥/ Native Speaker Discover Suddho Bengali (Bangla)/ Hindi : I proudly wear the hat of a tutor in the Bengali (Bangla) and Hindi language, a tongue close to my heart. Throughout my 15-year academic journey, Bengali literature played a pivotal role. Even today, I immerse myself in various Bengali literary works. And also I love Hindi movies and songs so much. My teaching journey spans over three years, embracing students starting from scratch to advanced levels, including kids. Teaching Hindi and Bengali brings me immense joy as it allows me to share my mother tongue.
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 07:00
5.0

2 บทเรียน

Mohona Haque
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฮินดีภาษาอูรดู

+5
Certified - 3years Experience - Bachelor(University of Dhaka) - teaches Standard Bangla & Sylheti. As a teacher, I am a responsible and disciplined person. I do have patience. Besides, I love to make friendly conversations with students. It is a strong ideology of mine that people can remember new things through connecting their daily lives ,experiences and interests ; So, as a teacher I focus on these areas and am quite strict on regular homework as it improves skills steadily
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 07:00
4.9

10 บทเรียน

Fahad Hossain
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+3
Certified / 5-Years Experienced / Friendly & Calm / Masters from DU / Tailored for Kids and Adults. I graduated from National University of Bangladesh and have got my Masters Degree from University of Dhaka. I am certified with a 120 hour Teaching English as a Foreign Language Certificate (TEFL). I have been teaching for over 5 years on a one on one basis and groups, and also online for a few months now. Also I am a teacher of a local school and college. I love teaching very much. 💼 Teaching Approach 💼 I believe that Bengali is a beautiful language that can be learned quickly with the right approach. In my lessons, I focus on Bengali conversation, vocabulary, grammar, writing, reading, listening, pronunciation and speaking, tailoring the content to each student's needs and goals.
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:00
5.0

2,434 บทเรียน

Maitri
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาฮินดีภาษาอังกฤษ

+1
Learn to speak with tender, love, and care I am a native Bengali and Hindi speaker and English is my first language.I have been teaching kids since I was in college.My subjects were Bengali, Hindi and science. I have over 15 years of experience tutoring school students at home. Recently I have had opportunities of sharing my knowledge of Bengali and Hindi with foreigners who wanted my help in learning how to speak, read, and write. It was an awesome experience, and everyone wanted me to offer online classes. I have taught online to people from various parts of the world through mobile apps and computer programs.My students are delighted with my way of teaching and they come back for holistic learning of the Bengali and Hind language.
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 11:00
4.8

130 บทเรียน

Noman
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฮินดีภาษาอิตาลี

we will be going through a lot of exercises about the spoken language. I am also learning Italian and German, that's why I am aware of how a beginner thinks about the language that he/she is not familiar with. I will try to keep the conversation alive by talking about interesting matters.
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 07:00
5.0

163 บทเรียน

Taslima Akhter Lina
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาตุรกี

+1
'Expert and Experienced Bengali Language Tutor' Teaching Bengali is my passion, and I like to help my students in their respective fields. I have been teaching Bengali for more than one and a half years and have worked with almost all age groups. I am a friendly, easy-going, passionate, and expert tutor, and I will help you to learn Bengali as fast as possible.
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:00
5.0

137 บทเรียน

Russel Kabir
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาตุรกีภาษาฮินดีภาษาอูรดู

+1
Certified Bengali tutor with 2 years of experience My goal is to provide a friendly and encouraging atmosphere to learners. I desire to make learners passionate about learning languages. I aim to act as a guide focusing on the different learning styles of the learners. Every learner is unique, so I make lesson plans keeping their culture and background in mind.
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 14:00
4.9

574 บทเรียน

Barshali Dey
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาฮินดีภาษาอังกฤษ

+3
I am jovial by nature, a patient listener, and a compassionate teacher. With me, you will learn your target language in the easiest and the best possible way. I will make sure to make you as comfortable as possible. I strongly believe that the best learning takes place inside of a casual conversation and in a friendly environment, rather than in a formal setting with strict rules and regulations. During our lessons, I would encourage you to speak more about diverse topics of your interest, and I would give you corrections at the end of the lessons rather than interrupting you in between conversations because I really think that the conversations should naturally flow from the student.
USD 5.00/trial
5.0

15 บทเรียน

Nahid
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
Certified and 3-year-experienced Bengali and Sylheti Bengali languages tutor. Learn Standard/pure Bengali (Bangla): I am a Bengali (Bangla) language tutor and Bengali (Bangla) is also my native tongue. In my 15 years of academic life, I had a subject in Bengali literature and still in my university life, I have a minor in Bengali literature. I have almost 3 years of experience in teaching Bengali. I teach Bengali from beginners all the way to advanced learners as well as I also teach Bengali to children. I'm an experienced teacher. I've had success instructing both children and adults. In my fifteen years of academic experience, I have taken courses in Bengali literature. I can easily teach Bengali and Sylheti Bengali as both are my mother tongues.
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 08:00
4.9

1,107 บทเรียน

Tapas Chatterjee
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาฮินดีภาษาอังกฤษ

Native & Communicative Teacher, 5years of Experience, ready to take your learning to the next level! **Since my college days, I have been teaching both kids and adults English, Bengali, Hindi. **I have experience of over 5 years in teaching students of all ages and levels and my teaching style differs with each. **I try to get to know each of my students and allow them to know me as much as possible, to create a comfortable and engaging environment where they do not hesitate to ask questions or feel uncomfortable in making errors as it's all a part of learning. **I believe that in order to succeed with anything in life, one has to enjoy what they do. This is why I try to make my lessons fun and interactive so that my students feel motivated to continue learning English, Bengali & Hindi.
USD 5.00/trial
4.8

143 บทเรียน

Shaheda Chowdhury
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล

ภาษาอังกฤษภาษาฮินดีภาษาอูรดู

+5
"Experienced TEFL Certified Language Teacher: 10 Years of Successful Teaching" (Expert)🌟😀✅ 💫 𝗜 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗺𝗮𝗻𝘆 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 – As a teacher, I can positively influence,motivate an adult & a child’s way of thinking or doing. Essentially, I can be the positive influence in their lives. 💫 𝗜 𝗰𝗮𝗻 𝗶𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗲 – I can help students build self-esteem and believe in themselves and their ability to learn, no matter their background or abilities. To build confidence that, "You Can Do It". 💫 𝗜 𝗹𝗶𝘃𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗮 𝗱𝗲𝗲𝗽 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗽𝘂𝗿𝗽𝗼𝘀𝗲 – As a teacher, I believe I have a reason for doing what I’m doing. I feel happy and always passionate about my teaching style. " I believe study has to be fun and pleasure environment "..!! 🙂
USD 5.00/trial
ตอนนี้ว่าง
5.0

1,010 บทเรียน

Tania Haque
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+3
Ready to take the plunge? Let's be confident. I have taught over 2014 successful online Bengali lessons . As a teacher I am confident, helpful, patience and friendly. You will be happy to know that I am an experienced mentor, having individual teaching techniques for each and one of my student. I always prefer my student to help me understanding their requirements so that we can make a suitable lesson plan. For children, I always love to teach in a playful way. As a teaching material, I use educational video, song, rhyme, picture, pdf book, audio book, video book, some interesting story book, game etc. Sometimes I draw picture with them, sometimes I made origami so that they don't get bore .
USD 5.00/trial
5.0

207 บทเรียน

Halima Akter
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

+1
I also work as house tutor for students who requires additional support with their studies; So please message me if you have specific Time request and I will try to sort something out.
USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:00
5.0

280 บทเรียน

Saheli Roy
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฮินดี

+1
Certified IELTS and TOEFL trainer with over 10 years of experience I have been teaching for over 10 years now. I have been a high school teacher in India. I was also associated with an institution where I trained students for TOEFL and IElTS. It is such a joy to teach people who are inquisitive and ready to learn new things. My classes are dynamic, interactive and more fun. Currently in Switzerland I am working with kids to teach them English.
USD 6.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 20:00
5.0

2 บทเรียน

OISHWARYAA CHHATUI
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาฮินดีภาษาอังกฤษ

+2
WELL SPOKEN AND PRACTICED LINGUISTIC EXPERT TO HELP LEARN BENGALI, HINDI, ENGLISH As a teacher, I'm very friendly and easy to talk to. I can deal with students belonging to any level of proficiency (beginner, intermediate or advanced) and pick up from there to a level that's much more intensive than their earlier level. I sometimes like to have fun conversations with my students and keep them safe from getting bored. It's much easier to teach when I have a connect with my student and hence I can help them grow at a pace that suits them.
USD 10.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 07:00
5.0

340 บทเรียน

Farha Yeasmin
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษภาษาฮินดีภาษาอูรดู

+1
"Certified with 7 years of Experience". I am a native Bengali speaker and also native Bengali teacher.I teach conversational Bengali, reading and also Basic BENGALI Writting and Bengali grammar as per my student needs.I teach young kids to Adults.
USD 7.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:30
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ