ภาษาเบงกอล
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาเบงกอล ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 26 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาเบงกอลที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาเบงกอล คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

52 บทเรียน

Russel Kabir
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาตุรกีภาษาฮินดีภาษาอูรดู

+1
Certified Bengali tutor with 2 years of experience My goal is to provide a friendly and encouraging atmosphere to learners. I desire to make learners passionate about learning languages. I aim to act as a guide focusing on the different learning styles of the learners. Every learner is unique, so I make lesson plans keeping their culture and background in mind.
USD 5.00/trial
5.0

2,050 บทเรียน

Maitri
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาฮินดีภาษาอังกฤษ

+1
Learn to speak with tender, love, and care I am a native Bengali and Hindi speaker and English is my first language.I have been teaching kids since I was in college.My subjects were Bengali, Hindi and science. I have over 15 years of experience tutoring school students at home. Recently I have had opportunities of sharing my knowledge of Bengali and Hindi with foreigners who wanted my help in learning how to speak, read, and write. It was an awesome experience, and everyone wanted me to offer online classes. I have taught online to people from various parts of the world through mobile apps and computer programs.My students are delighted with my way of teaching and they come back for holistic learning of the Bengali and Hind language.
USD 5.00/trial
4.8

125 บทเรียน

Noman
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฮินดีภาษาอิตาลี

we will be going through a lot of exercises about the spoken language. I am also learning Italian and German, that's why I am aware of how a beginner thinks about the language that he/she is not familiar with. I will try to keep the conversation alive by talking about interesting matters.
USD 5.00/trial
GC entry
ภาษาอังกฤษ Group Class
Meet other students and practice together
Explore a variety of useful topics
Learn at a cost-effective price
5.0

232 บทเรียน

Saheli Roy
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฮินดี

+1
Certified IELTS and TOEFL trainer with over 10 years of experience I have been teaching for over 10 years now. I have been a high school teacher in India. I was also associated with an institution where I trained students for TOEFL and IElTS. It is such a joy to teach people who are inquisitive and ready to learn new things. My classes are dynamic, interactive and more fun. Currently in Switzerland I am working with kids to teach them English.
USD 6.00/trial
4.9

109 บทเรียน

Yeasfaun Rahman Ayon
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฮินดีภาษาอูรดู

+1
I'm a native Bengali speaker who born and grew up in Bangladesh I'm calm,patient and fun. I can teach conversational bengali,business bengali,office bengali and any type of bengali. I have worked with varity of age group from 5 years old to teenagers. I want to teach every age group of people.
USD 5.00/trial
5.0

128 บทเรียน

Taslima Akhter Lina
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาตุรกี

+1
'Expert and Experienced Bengali Language Tutor' Teaching Bengali is my passion, and I like to help my students in their respective fields. I have been teaching Bengali for more than one and a half years and have worked with almost all age groups. I am a friendly, easy-going, passionate, and expert tutor, and I will help you to learn Bengali as fast as possible.
USD 5.00/trial
5.0

330 บทเรียน

Farha Yeasmin
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอาหรับภาษาอังกฤษภาษาฮินดีภาษาอูรดู

+1
"Certified with 7 years of Experience". I am a native Bengali speaker and also native Bengali teacher.I teach conversational Bengali, reading and also Basic BENGALI Writting and Bengali grammar as per my student needs.I teach young kids to Adults.
USD 7.00/trial
5.0

34 บทเรียน

Anas
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาฮินดีภาษาอังกฤษภาษาอูรดู

+2
Language Lover, tremendous PATIENT & ENTHUSIASTIC Hindi & Bengali tutor from Kolkata I believe that teaching is a noble profession. I proud to be a tutor. I like to see students, at different levels, developing their skills. I want to challenge the students and watch them grow to their full potential. I want my students to have freedom with whatever creativity they want, and to allow them to express themselves at any time and in so many ways.
USD 5.00/trial
5.0

313 บทเรียน

Arijit
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฮินดี

+2
Native Language Teacher with 11 Years of Experience Teaching is not merely a profession for me, it is my passion. To me, the best way of learning is an exchange of knowledge and that is the philosophy I follow in my lessons. My experience has taught me that every student is different and hence their learning requirements also differ. I will give you tips regarding ways to master the concepts fast and apply them effectively. As I mentioned before, If you want to explore Indian culture and literature, then I will be very glad to be part of your journey and help you to the best of my ability. My lessons are customized to suit your needs.
USD 5.00/trial
4.9

822 บทเรียน

Tapas Chatterjee
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาฮินดีภาษาอังกฤษ

Native & Communicative Teacher ,5years of Experience,ready to take your learning to the next level! **Since my college days, I have been teaching both kids and adults English, Bengali, Hindi. **I have experience of over 5 years in teaching students of all ages and levels and my teaching style differs with each. **I try to get to know each of my students and allow them to know me as much as possible, to create a comfortable and engaging environment where they do not hesitate to ask questions or feel uncomfortable in making errors as it's all a part of learning. **I believe that in order to succeed with anything in life, one has to enjoy what they do. This is why I try to make my lessons fun and interactive so that my students feel motivated to continue learning English, Bengali & Hindi.
USD 5.00/trial
5.0

88 บทเรียน

Parag
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+1
Born and raised in Bangladesh, and could be your next Bengali Buddy! I will help you to understand and learn simple and standard Bengali according to your need. If you are unsure or confused about what you need to know or learn then just talk to me and I will create a custom-tailored study plan best suited for you! I l will listen to you and make sure you keep that smile on through all of our lessons!
USD 7.00/trial
5.0

3,020 บทเรียน

Kusumika ✅
id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฮินดี

+2
🔴 Premium Tutor 🥇 2900+ Lessons 🏆 22 Years of Exp. 👩‍🎓 First Class Master's Degree 👩 I am a Certified Professional Tutor from India, teaching adults and children worldwide. 🥇 I have a First Class Masters in English, TESOL Canada, British Council's IELTS TTT, Oxford OOPT C2 in English and I am an IIM Calcutta EdLEAP Alumna. 🚩 21 years of experience in teaching helps me in understanding the needs of individual students clearly and customize their lessons. 👪 I like meeting people from across the world and enjoy the exchange of ideas and experiences that take place. 👀 I focus on familiarizing my students with the local culture and different regional accents used. 🙏 Every class to me is an opportunity to assist my students in learning things that they want to learn.
USD 5.00/trial
4.9

1,183 บทเรียน

Antara
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาฮินดีภาษาอังกฤษ

+1
I am a Teacher by passion. I am into teaching since last 7 years. I was working as School for more than 3 years. Currently I am a Private Tutor teaching Arts Group to different class of students. I have my unique way of teaching which generates the interest and makes the learning effective for my students. India is a most cultural place and Hindi language is the most used language here, the Bengali language is the most sweetest language in the world. Being a native speaker to both Hindi and Bengali I can easily teach both with very effective way.
USD 5.00/trial
4.8

84 บทเรียน

Shaheda Chowdhury
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล

ภาษาอังกฤษภาษาฮินดีภาษาอูรดู

+5
"Experienced TEFL Certified Language Teacher: 10 Years of Successful Teaching" (Expert)🌟😀✅ 💫 𝗜 𝗺𝗮𝗸𝗲 𝗺𝗮𝗻𝘆 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲𝘀 – As a teacher, I can positively influence,motivate an adult & a child’s way of thinking or doing. Essentially, I can be the positive influence in their lives. 💫 𝗜 𝗰𝗮𝗻 𝗶𝗻𝘀𝗽𝗶𝗿𝗲 – I can help students build self-esteem and believe in themselves and their ability to learn, no matter their background or abilities. To build confidence that, "You Can Do It". 💫 𝗜 𝗹𝗶𝘃𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗮 𝗱𝗲𝗲𝗽 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗲 𝗼𝗳 𝗽𝘂𝗿𝗽𝗼𝘀𝗲 – As a teacher, I believe I have a reason for doing what I’m doing. I feel happy and always passionate about my teaching style. " I believe study has to be fun and pleasure environment "..!! 🙂
USD 5.00/trial
4.9

142 บทเรียน

Protyush Kisku
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฮินดี

+3
6 Years of Teaching Experience in Bangla I did my B.A. in Bengali Literature from Jadavpur University. I’m a native Bengali speaker who not only had Bengali as a first language since kindergarten till higher secondary but also spent the entire life revolving around Bengali folks. With over 3 years of teaching experience I've taught many students all over the world mainly from USA, other than that I also had students from UK, South Korea and Japan. My classes are interactive in nature where I teach Bengali using English as a medium of conversation/interaction with the students. Also, I do take notes regularly based on student’s feedback and make adaptations to the way of my teaching accordingly for quick and beneficial results.
USD 5.00/trial
5.0

945 บทเรียน

Sraboni
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาฮินดีภาษาอังกฤษ

+1
Speak 💪ON YOUR OWN💪on the 1st day. Understand all sentence structures and DON'T memorize sentences Teaching is my passion and I love interacting with people of different countries and knowing about their culture. Being an Indian, I also love to talk about our diverse culture, traditions and festivals. As an online tutor, I can easily do this. I share my knowledge with others and help them to speak a new language in an interactive and fun way and I also get to know a lot about their culture during the classes. If interested, I also tell mythological stories that make the classes interesting. As my English is very good, I give clear and easy explanations for students to follow. I give many relevant examples so that the student can understand the difficult sentence structures.
USD 5.00/trial
4.9

211 บทเรียน

Dr Jayanta * EXPERT*
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษภาษาฮินดีภาษาสันสกฤตภาษาอูรดูภาษาปัญจาบ

Best Teacher Award 🏆 नमस्ते, मैं हिंदी शिक्षक हूं, मैंने५०+विदेशियों अधिक विनम्रतापूर्वक हिंदी भाषा सिखाई।उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया और वे भाषा की सुंदरता से छू गए।मुझे "एशियाटिक सोसाइटी अवार्ड"प्रदान की गई। I strive to be creative and energetic in my lessons in order to bring the language to life. My mantra is ‘ESID’ (Every Student Is Different); no two students are the same and that’s why we discuss exactly what you want to achieve. I’d love to talk to you to find out more about what you are looking for. You can book a trial lesson below and we can discuss your goals and preferences and then we will begin the journey of reaching them!
USD 5.50/trial
4.9

259 บทเรียน

Bhuiyan A. Hojaief
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+3
I'm not a professional tutor; rather I would like to claim myself as an advanced Language Partner. I have successfully completed few hours, and most people who have practiced with me has seen improvement. What I always try to convey is it's not possible to learn a new language overnight. I teach standard Bengali, and don't teach dialects to beginners, as dialects are really complicated and confusing for them.
USD 5.00/trial
5.0

853 บทเรียน

Tania Haque
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาอังกฤษ

+3
Ready to take the plunge? Let's be confident. I have taught over 2014 successful online Bengali lessons . As a teacher I am confident, helpful, patience and friendly. You will be happy to know that I am an experienced mentor, having individual teaching techniques for each and one of my student. I always prefer my student to help me understanding their requirements so that we can make a suitable lesson plan. For children, I always love to teach in a playful way. As a teaching material, I use educational video, song, rhyme, picture, pdf book, audio book, video book, some interesting story book, game etc. Sometimes I draw picture with them, sometimes I made origami so that they don't get bore .
USD 10.00/trial
5.0

409 บทเรียน

Chaitali Chatterjee
id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา

ภาษาฮินดี

+1
I'm a really friendly teacher and welcome all kinds of student from beginner to advanced . I handle all of them nicely!
USD 5.00/trial
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ