ครูมาจาก
เจ้าของภาษา
ภาษาอื่นที่พูดได้
ราคาบทเรียน
ประเภทบทเรียน
เวลาเรียน
ประเภทผู้สอน

ค้นหาครูภาษา ภาษาเบงกอล ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 28 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาเบงกอลที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาเบงกอล คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

4.9

97 บทเรียน

Noman
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ภาษาอิตาลี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
5.0

25 บทเรียน

AVISHEK
" Native Bengali speaker from India taking Fun and Exciting lessons ! "
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
5.0

865 บทเรียน

Sraboni
Speak *ON YOUR OWN* on the 1st day. Understand all sentence structures and DON'T memorize sentences
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 11.00
5.0

575 บทเรียน

Suhas
For Accuracy, Speed and Effectiveness of Learning
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 10.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 30.00

ไม่มีวิดีโอ

5.0

2652 บทเรียน

Kusumika ✅
🔴 Premium Tutor ✨ 2600+ Lessons 🏆 20+ Years of Experience 🥇 Native Speaker 😃 Kids Expert
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 14.00

บทเรียนแบบทันที

เรามีครูที่พร้อมสอนคุณในทันที! ค้นหาครูและเริ่มต้นเรียนรู้

4.9

51 บทเรียน

sen.dhriti
Bilingual Teacher with more than 10 years of experience
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
4.9

150 บทเรียน

NAZIM UDDIN SHA...
Your friendly neighborhood Bengali teacher skilled in adapting to student's diverse learning styles
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

36 บทเรียน

Kazi Zarin
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

173 บทเรียน

Saheli Roy
Certified IELTS and TOEFL trainer with over 10 years of experience
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 6.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
4.9

165 บทเรียน

Dr Jayanta * EX...
Best Teacher Award 🏆
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ภาษาสันสกฤต
ภาษาอูรดู
ภาษาปัญจาบ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 5.99
5.0

221 บทเรียน

samim aktar
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาฮินดี
ภาษาเนปาล
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

198 บทเรียน

Nil
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 6.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
4.9

49 บทเรียน

Yeasfaun Rahman...
I'm a native Bengali speaker who born and grew up in Bangladesh
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ภาษาอูรดู
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
5.0

207 บทเรียน

Halima Akter
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.00
4.9

370 บทเรียน

Barshali Dey
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 5.00
4.9

253 บทเรียน

Bhuiyan A. Hoja...
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
5.0

287 บทเรียน

Arijit
Native Language Teacher with 11 Years of Experience
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
5.0

65 บทเรียน

Taslima Akhter ...
'Expert and Experienced Bengali Language Tutor'
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตุรกี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 8.00
5.0

1792 บทเรียน

Maitri
Learn to speak with tender, love, and care
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.97
4.9

133 บทเรียน

Protyush Kisku
6 Years of Teaching Experience in Bangla
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS
ภาษาเบงกอล
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ทดลองเรียน 30 นาที
USD 5.00
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ