ภาษาเบงกอล
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาเบงกอล ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 34 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาเบงกอลที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาเบงกอล คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

64 บทเรียน

Nahid

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Certified and 3-year-experienced Bengali and Sylheti Bengali languages tutor. Learn Standard/pure Bengali (Bangla): I am a Bengali (Bangla) language tutor and Bengali (Bangla) is also my native tongue. In my 15 years of academic life, I had a subject in Bengali literature and still in my university life, I have a minor in Bengali literature. I have almost 3 years of experience in teaching Bengali. I teach Bengali from beginners all the way to advanced learners as well as I also teach Bengali to children. I'm an experienced teacher. I've had success instructing both children and adults. In my fifteen years of academic experience, I have taken courses in Bengali literature. I can easily teach Bengali and Sylheti Bengali as both are my mother tongues.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 07:00
5.0

1,120 บทเรียน

Sraboni

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
+4

Speak 💪ON YOUR OWN💪on the 1st day. Understand all sentence structures and DON'T memorize sentences Teaching is my passion and I love interacting with people of different countries and knowing about their culture. Being an Indian, I also love to talk about our diverse culture, traditions and festivals. As an online tutor, I can easily do this. I share my knowledge with others and help them to speak a new language in an interactive and fun way and I also get to know a lot about their culture during the classes. If interested, I also tell mythological stories that make the classes interesting. As my English is very good, I give clear and easy explanations for students to follow. I give many relevant examples so that the student can understand the difficult sentence structures.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:00
4.9

203 บทเรียน

NAZIM UDDIN SHAKIL

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี

Your friendly neighborhood Bengali teacher skilled in adapting to student's diverse learning styles As a teacher i will be so friendly and open minded. You can share any kind of problem regarding to languages with me.I never did teach professionally before but i can assure you that i will try to make the lesson effective for you and will make the class interesting for you.

USD 5.00/trial
4.8

134 บทเรียน

Noman

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ภาษาอิตาลี

Bengali communication teacher with 4 years of experience we will be going through a lot of exercises about the spoken language. I am also learning Italian and German, that's why I am aware of how a beginner thinks about the language that he/she is not familiar with. I will try to keep the conversation alive by talking about interesting matters.

USD 5.00/trial
5.0

411 บทเรียน

Chaitali Chatterjee

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
ภาษาอังกฤษ
+1

I'm a really friendly teacher and welcome all kinds of student from beginner to advanced . I handle all of them nicely!

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 13:00
4.8

151 บทเรียน

Protyush Kisku

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
+2

🎓📚 🇮🇳 Certified Bengali Language Teacher with 6 Years of Experience! 🏫💼💯 📚🇮🇳 As a Bengali Language Teacher with 6 years of experience and a graduate of Jadavpur University, I take pride in teaching my students the rich cultural heritage and linguistic nuances of the Bengali language. 🙌 From the UK to Germany, Paris to the US, I have had the privilege of teaching students from around the world, helping them master Bengali through online lessons💻 🏆🎉 My ultimate goal as a teacher is to help my students achieve success, and I am proud to say that many of my students have gone on to excel in their studies, careers, and personal lives. Seeing their progress and accomplishments fills me with a sense of satisfaction and pride that is truly priceless. 🏅🎊

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:00
4.9

1,242 บทเรียน

Antara

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

I am a Teacher by passion. I am into teaching since last 7 years. I was working as School for more than 3 years. Currently I am a Private Tutor teaching Arts Group to different class of students. I have my unique way of teaching which generates the interest and makes the learning effective for my students. India is a most cultural place and Hindi language is the most used language here, the Bengali language is the most sweetest language in the world. Being a native speaker to both Hindi and Bengali I can easily teach both with very effective way.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 07:00
5.0

208 บทเรียน

Halima Akter

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

I also work as house tutor for students who requires additional support with their studies; So please message me if you have specific Time request and I will try to sort something out.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 14:00
5.0

350 บทเรียน

Farha Yeasmin

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอาหรับ
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
+1

"Certified with 7 years of Experience". I am a native Bengali speaker and also native Bengali teacher.I teach conversational Bengali, reading and also Basic BENGALI Writting and Bengali grammar as per my student needs.I teach young kids to Adults.

USD 7.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:30
4.9

66 บทเรียน

sen.dhriti

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
+3

Bilingual Teacher with more than 10 years of experience I am an English and a Bengali teacher with more than 8 years of teaching experience. My native language is Bengali and I believe it is one of the sweetest languages in the world. My courses are designed to suit the individual need of students as I believe each students have different learning styles. I teach English and Bengali from A1 - C2 level. I can also guide students in test preparation like TOEFL. I always focus on the requirements of students and regularly monitor their progress by holding various tests.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:00

Hafiz Nazmul Hasan

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอาหรับ

Certified Arabic teacher with 8 years experience My lessons are well planned and designed based on the ages of the students to match their understanding, I make sure my students are happy and enjoy learning with me, I also make sure they are learning, understanding, and remembering what I am teaching, I also provide tests after every 4-6 lessons, I give feedback and I am open to accepting suggestions and ideas from parents and guardians.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:00
4.7

14 บทเรียน

Mohona Haque

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ภาษาอูรดู
+5

Certified - 3years Experience - Bachelor(University of Dhaka) - teaches Standard Bangla & Sylheti. As a teacher, I am a responsible and disciplined person. I do have patience. Besides, I love to make friendly conversations with students. It is a strong ideology of mine that people can remember new things through connecting their daily lives ,experiences and interests ; So, as a teacher I focus on these areas and am quite strict on regular homework as it improves skills steadily

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 09:00
4.9

264 บทเรียน

Bhuiyan A. Hojaief

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
+2

I'm not a professional tutor; rather I would like to claim myself as an advanced Language Partner. I have successfully completed few hours, and most people who have practiced with me has seen improvement. What I always try to convey is it's not possible to learn a new language overnight. I teach standard Bengali, and don't teach dialects to beginners, as dialects are really complicated and confusing for them.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:00
5.0

98 บทเรียน

Parag

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาเบงกอล
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Born and raised in Bangladesh, and could be your next Bengali Buddy! I will help you to understand and learn simple and standard Bengali according to your need. If you are unsure or confused about what you need to know or learn then just talk to me and I will create a custom-tailored study plan best suited for you! I l will listen to you and make sure you keep that smile on through all of our lessons!

USD 7.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ