ภาษาบอสเนีย
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาบอสเนีย ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 22 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาบอสเนียที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาบอสเนีย คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

7,628 บทเรียน

Fatima

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโครเอเชีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเซอร์เบีย
ภาษาอาหรับ
ภาษาตุรกี
+1

I obtained my bachelor's degree in the department of Computer Science and Engineering. I have some experience in teaching my foreign friends my native language. They would describe me as a patient, friendly and communicative person. I will do my best to teach you and help you improve.

USD 9.00/Hour
5.0

3,744 บทเรียน

Boko

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโครเอเชีย
เจ้าของภาษา
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษามอนเตเนโกร
+3

Certified TEFL & TESOL teacher ; English and Serbian teacher since 2013 😊 I try to let students talk as much as possible because speaking practice is what most people need. I create a google document for each student and type everything that we do/say during the class. I ask a lot of questions and wait patiently until you answer - after that I provide grammar and pronunciation corrections and suggest different words you could have used and type it all in the document. You can access it anytime, add your own words or translations and do your homework there, it's like a virtual notebook.

USD 7.00/trial
5.0

5,904 บทเรียน

M.K.

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโครเอเชีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเซอร์เบีย
+5

Ph.D. with 17+ years of experience teaches ESL and SSL to schoolers and adults. All my life I have been trained "to be the best teacher" and "help students achieve their goals", so, I did my best. I worked for 5 years in secondary and high school, where I taught English, South Slavic language(s) and literature. Then, I worked for a while as an Expert Associate in the Education Research at the Methodology Department of Faculty of Sport. Also, I was active in the fields of project coordination, curriculum development, workshops for self-esteem development and programs for intercultural sensitivity and competence.

USD 8.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 15:00
4.9

1,624 บทเรียน

Teacher Mila

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโครเอเชีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
+5

Grammar and Business English Teacher My main focus is GRAMMAR and BUSINESS ENGLISH (topics listed below). I like to truly focus on helping the student to become more fluent in conversational and written English, German, or Serbo-Croatian by providing helpful tips and tricks to make grammar fun, easy, and comprehensible. I help with different language concepts to help you sound more natural, whether in an everyday or professional setting. Instead of using traditional grammar rules, I use my own little tips and tricks to make the class fun, easy, and effective. Some students have even called me the "grammar surgeon" :D For CONVERSATION classes, I will type out your mistakes with corrections as you speak.

USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 12:00
5.0

198 บทเรียน

Andrej K.

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโครเอเชีย
เจ้าของภาษา
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+2

I have already mentioned that I used to work for more than ten years as a bartender, and I guess you know what bartenders always do. Yes, we talk a lot, but we also know how to listen :) We will have lots of topics to talk about.

USD 5.00/trial
5.0

6,003 บทเรียน

Marija

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษามอนเตเนโกร
ภาษาโครเอเชีย
+1

Talk to me and overcome your fear! You need a confidence, let's practice together For the past four years, I've had the privilege of teaching, an experience that has profoundly shaped my perspective. Guiding others on their learning journey has been incredibly rewarding. I'm profoundly grateful to have had the opportunity to assist hundreds of individuals in their educational pursuits. Witnessing their growth and seeing their accomplishments has been a source of immense joy and fulfillment.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:00
5.0

2,745 บทเรียน

Ivana Ciric

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโครเอเชีย
ภาษาอิตาลี
ภาษาละติน
ภาษาอังกฤษ
+2

Hello everybody. My name is Ivana. I am from Serbia. I know it might be "not so much attractive" to hear that someone is from Serbia or another Balkan country but the best thing about this is that I can teach you serbian, croatian, bosnian, montenegrian:-). I would say these languages are all the same with small regional differences and it is a kind of political issue that we all call it differently. I know that many people prefer native speakers, but it can sometimes be tricky. The native speakers are good teachers only if they are foreign langauge teachers, believe me. I also teach latin and italian so I think I could be a good choice for you:-)

USD 5.00/trial
5.0

919 บทเรียน

Selma

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโครเอเชีย
ภาษาเซอร์เบีย

BA in English Language and Literature As a teacher, I want to create a positive learning environment and make my students feel relaxed. Students can rest assured that they will not be judged, but rather encouraged to make progress and learn from their mistakes. All accents are welcome, and I will make sure that students are comfortable enough to talk to me.

USD 5.00/trial
5.0

595 บทเรียน

Budimir

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโครเอเชีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษามอนเตเนโกร
+2

Serbian and English tutor with 3 years of experience in online teaching 👨🏻‍🏫✏️🎓 😊 friendly I am friendly because I want to make my students feel that speaking desired language can empower them! 🙃 enthusiastic I am enthusiastic because I want my students to feel that I am highly spirited and faithful that I can teach them well, that they can adopt it, and that they will become better when it comes to verbal, written, and comprehension of the language. 🆙 supportive “Everyone who remembers his education remembers teachers, not methods and techniques. The teacher is ❤️ of the educational system”.

USD 5.00/trial
5.0

943 บทเรียน

Marko

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโครเอเชีย
เจ้าของภาษา
ภาษามอนเตเนโกร
เจ้าของภาษา
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส

🏆 Achieve your goals here ! 🗣️ Speak immediately. It doesn't matter how well you know Croatian, Bosnian, Serbian or Montengrin, we are going to polish your knowledge and learn new vocabulary and sentences. If you already have good skills in these languages, but you are not sure about the grammar, or for any other reason you are scared, I am here to help. We are going to learn new words in an interesting and creative way. Nije važno koliko dobro znate BHS, raditi ćemo na usavršavanju Vašeg dosadašnjeg znanja te naučiti nove riječi i rečenice. Ukoliko već imate dobro znanje, a niste sigurni je li gramatika točna, ili iz bilo kojeg drugog razloga Vas je strah tu sam da pomognem. Na zanimljiv i kreativan način učiti ćemo nove riječi.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 09:30
5.0

108 บทเรียน

Adela Jusic

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโครเอเชีย
เจ้าของภาษา
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
ภาษามอนเตเนโกร
ภาษาอังกฤษ
+3

Patient and passionate teacher of Bosnian, Croatian, Serbian and Montenegrin languages I have a lot of experience in translation of different kinds of texts, theory, poetry, movies, simultaneous translation from and to English, Bosnian, Croatian and Serbian language. As an artist and cultural activist I led numerous educational workshops and lectured at different kinds of institutions, schools, universities, galleries, museums, so I have extensive experience at various teaching methods for learners of different backgrounds and ages. As you probably already know, until Yugoslav wars in the 90s, Bosnian, Croatian and Serbian were taught in schools as one language, Serbo-Croatian. So, these 3 languages share the same grammar. They differ only in a small number of words.

USD 7.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 12:00
5.0

3,760 บทเรียน

Aida Kelić

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโครเอเชีย
เจ้าของภาษา
+3

My targets are everyone who wants to learn English, Bosnian and Serbian languages. I am patient and willing to work with beginners who need to learn language from scratch, or with advanced level students who just need refinement of their skills. I like an effective way of communication with my students where I learn about their language levels and preferences before we start with a lesson which helps me to prepare accordingly.

USD 7.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 12:30
5.0

666 บทเรียน

Ana

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโครเอเชีย
เจ้าของภาษา
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+3

I don't believe there is only one proper way of teaching and learning so my teaching is adaptive and imaginative. I encourage critical thinking in my classroom and create a supportive atmosphere where students feel comfortable to open up and practice their language skills. I believe that learning a language should be a fun and enjoyable adventure and an opportunity to learn not only different languages but also different cultures and traditions.

USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 13:00
5.0

2,496 บทเรียน

Jadranka

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
ภาษามาซิโดเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาบัลแกเรีย
ภาษาโครเอเชีย
ภาษามอนเตเนโกร
ภาษาเซอร์เบีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
+1

I am an experienced instructor and native speaker of Macedonian, Croatian and Serbian. I have many years of experience in teaching, and in 2008 I began to offer online lessons. In my classes, I exclusively use materials in Macedonian, Serbian, Croatian and Bulgarian, as well as own personal materials. It is also worth mentioning that I am a strong supporter of the modern communicative approach.

USD 7.00/trial
5.0

476 บทเรียน

Jenny

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโครเอเชีย
เจ้าของภาษา
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

If you decide to join my classes you have the opportunity to learn one of the languages I speak talking about what you are interested in.

USD 5.00/trial
5.0

361 บทเรียน

Sara

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
ภาษามอนเตเนโกร
เจ้าของภาษา
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโครเอเชีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอิตาลี

I’m an encouraging and dedicated teacher aiming to make you feel comfortable and relaxed in our lessons. I strive to create a comfortable environment for you to build your confidence while learning a new language. Every student has their own pace of learning, and I strive to adapt to that - patience is one of my biggest strengths. Having been through the language learning process, I know all the hassles one meets along that way. That being said, I am more than eager to encourage you on your journey of improvement.

USD 6.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 15:00
5.0

125 บทเรียน

Teacher Davor :)

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโครเอเชีย
เจ้าของภาษา
ภาษากรีก
เจ้าของภาษา
ภาษามอนเตเนโกร
เจ้าของภาษา
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Native speaker: Serbian, Bosnian, Croatian and Montenegrin. Certified teacher for Greek, C1/Γ1 level I find myself as a teacher as very able, creative, energetic, flexible, hardworking and innovative person. At the end you will see that during my classes :) Cматрам се као наставник као врло способна, креативна, енергична, флексибилна, вредна и иновативна особа. На крају ћете то видети током мојих часова :)

USD 9.95/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 17:00
5.0

78 บทเรียน

Maniana

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโครเอเชีย
เจ้าของภาษา
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
ภาษาเยอรมัน
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษามอนเตเนโกร
+3

With a passion for languages and a dedication to teaching, my goal is to create a supportive and engaging environment where you can flourish in your language skills. Together, we will explore grammar, expand our vocabulary, and work on perfecting pronunciation to become confident communicators in these languages: Serbian, Bosnian, Croatian, English and German

USD 6.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:00
5.0

936 บทเรียน

Nina

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโครเอเชีย
เจ้าของภาษา
ภาษามอนเตเนโกร
เจ้าของภาษา
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ภาษาตุรกี
+1

I started taking English classes when I was 7 years old. From that point on, I have continuously studied it. I began teaching classes informally when I was 15, continuing to this day. I have been teaching both adults and children, and have seen a drastic improvement in their confidence to speak the language.

USD 5.00/trial
5.0

601 บทเรียน

Vladana Ulama

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบอสเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโครเอเชีย
เจ้าของภาษา
ภาษามอนเตเนโกร
เจ้าของภาษา
ภาษาเซอร์เบีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอิตาลี
+1

I'm Montenegrin native speaker. I've been studying English since I was 9 years old and Italian since I was 11 years old. If somebody wants to learn and practise one of these languages I can help.

USD 6.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 12:00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ