ภาษาบัลแกเรีย
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาบัลแกเรีย ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 22 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาบัลแกเรียที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาบัลแกเรีย คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher Elena A.
5.0

5,510 บทเรียน

Elena A

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษายูเครน

I love teaching people from different countries and backgrounds and helping you improve your communication with friends, extended family, colleagues and business partners. I have an MA degree in Applied linguistics - English and Japanese and I have been a teacher for more than 19 years teaching English, Japanese and my native languages - Bulgarian and Russian. I have also specialised in the Tokyo University of Foreign Studies.

USD 9.75/trial
Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher Teodora Kralcheva.
5.0

1,114 บทเรียน

Teodora Kralcheva

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาดัตช์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
+4

I find learning languages quite fun and if you share any of my passions, then we can make the learning process equally fun for both of us. Just like how eyes are the window to the soul; language is the window to the soul of a nation. Through the language you can understand a country's people and through understanding them you get a grasp of their language too. :) I'm very patient and will listen to your needs & adjust myself to your speed and level while learning.

USD 7.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 08:00
Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher Dimitar.
5.0

2,639 บทเรียน

Dimitar

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาสวีเดน
ภาษานอร์เวย์
ภาษาสเปน
+2

A language lover who's already learned 5 of them, and is ready to help YOU do it, too! 🤩 Hi there! My name's Dimitar. I'm a language lover, and my biggest passion is learning and teaching languages. I'm a native Bulgarian speaker, proficient in English and French. I hold a Bachelor's degree in Scandinavian studies with a minor in Dutch, and I have a conversational level in Spanish and Russian. In my free time, I volunteer in a non-profit organization called ESN, where I help Erasmus students have an unforgettable semester in Bulgaria! My other interests include traveling, culture, fitness, nutrition, history, geography, and geopolitics. Oh, and I love Eurovision! And I have a cute cat.

USD 19.00/Hour
Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher Plamy.
5.0

20 บทเรียน

Plamy

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโรมาเนีย
ภาษาอิตาลี
+2

Bulgarian language tutor for beginners and intermediates As a native bulgarian speaker I offer tutoring in bulgarian and romanian language focusing mostly in conversations and specifics of the pronunciations. I can create a customized program according to the needs of the individual student.

USD 8.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 12:00
Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher Danny.
5.0

169 บทเรียน

Danny

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตุรกี

I am focusing on developing speaking and enriching students vocabulary. I'll help you reach fluidity in speaking and will help you improve your weaknesses with the language. I'm calm and supportive, willing to enrich learners horizons with language and culture information.

USD 8.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 16:00
Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher Jadranka.
5.0

2,675 บทเรียน

Jadranka

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
ภาษามาซิโดเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาบอสเนีย
ภาษาโครเอเชีย
ภาษามอนเตเนโกร
ภาษาเซอร์เบีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
+1

I am an experienced instructor and native speaker of Macedonian, Croatian and Serbian. I have many years of experience in teaching, and in 2008 I began to offer online lessons. In my classes, I exclusively use materials in Macedonian, Serbian, Croatian and Bulgarian, as well as own personal materials. It is also worth mentioning that I am a strong supporter of the modern communicative approach.

USD 7.00/trial
ว่างin 3 days เวลา 08:00
Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher Lily.
5.0

509 บทเรียน

Lily

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Certified language teacher / Spanish language philologist / Master's degree in translation I follow a structured teaching methodology but I took the freedom to play and adapt it to the needs and level of each student. As a teacher I am kind and cheerful. I have the gift of patience, essential. My priority is to create an atmosphere of motivating and fun learning, although I am also demanding. I like to put challenges, since I believe in the potential of my students so I involve them to the fullest in class.

USD 6.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 08:30
Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher Nina Zed.
5.0

729 บทเรียน

Nina Zed

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษารัสเซีย
+1

Certified teacher, 8 years experience teaching online I believe learning should be fun and I make it fun! I am very animated and in my classes I seldom use another language, as students use their native language as a cane which they never let go. Students need to be fully engaged in the new language, switch their thinking even, in order to achieve the best. I've been a teacher for the past 10 years - in schools, kindergartens, online, private tutoring. I learn every day from every student how to be a better teacher, I treasure those moments together!

USD 5.00/trial
Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher Avi.
5.0

34 บทเรียน

Avi

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษากรีก
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน

My background knowledge in linguistics has helped me understand better the process of learning a foreign language. I have a bachelor's degree in Modern greek philology and i have participated in different international language programs.

USD 7.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 09:00
Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher Siyana Bencheva.
5.0

144 บทเรียน

Siyana Bencheva

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาฝรั่งเศส
อื่นๆ
ภาษาสเปน

In teaching both French and Bulgarian, my main goal is to show you that learning can be an enjoyable and interesting process that is not necessarily difficult. According to your needs, I direct my work process so that you have development in the shortest possible time. I will introduce you not only to spelling and grammar, but especially to culture,evolution, origin, application in everyday life, literature and everything you will need to immerse yourself in the language. I look forward to studying with you.

USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 15:30
Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher Mitko.
5.0

271 บทเรียน

Mitko

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+1

Friendly and easy-going Bulgarian tutor who wants to empower and inspire you! My passion is working with and helping people in 1on1 and group sessions, and making music. What inspires me the most is when I see that through my support and skill-sharing people feel uplifted and see that their potential is something REAL and that they CAN improve with ease and feel HAPPY about it. :)

USD 17.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 11:00
Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher Vidka.
4.9

357 บทเรียน

Vidka

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
+1

Masters degree of English and Bulgarian language, over 10 years of teaching experience I have a master degree of English language and Bulgarian language and several years of teaching experience, both online and in school, mainly teaching English. However I have also gained experience teaching Bulgarian to foreigners in the past couple of years.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 15:00
Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher Vladimir Languages.
4.9

2,583 บทเรียน

Vladimir Languages

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาเดนมาร์ก
ภาษาเยอรมัน
ภาษาโรมาเนีย
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสวีเดน
ภาษาสโลวัก
ภาษาสเปน

Professional teacher of Balkan and Nordic languages with 7 years experience I really love sharing my passion for languages and I enjoy the most seeing how my students progress in their language studies. I speak slowly - as much as it can be a drawback in life, it is an asset in teaching, because this helps the student processing the language easier, at their own pace. I have formal education in all of the languages, so I know and I can help with grammar if you need. My main goal, though, is to help you improve your speaking skills. Having learned multiple languages makes it possible for me to understand the struggles in language learning and to offer clear explanations and concrete tips about different aspects of the language or the learning process itself.

USD 8.00/trial
Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher Anna.
5.0

326 บทเรียน

Anna

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

We are all different and I believe everyone has their own preferred way of studying. During our first lesson we will discuss the best approach, schedule and teaching strategy for you. My aim is for you to be comfortable and to succeed with your goals.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher Kristina.
5.0

9 บทเรียน

Kristina

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอิตาลี
ภาษาสเปน
+1

An interpreting major, speaking 5 languages, overjoyed to guide you on your language journey! 🥳 Teaching my students and friends how to speak languages has been something that naturally occurred from a young age. My friends' parents would have their kids practice English with me and once I went to university, I started teaching Italian and Bulgarian privately. There is nothing more rewarding than seeing your students improve on their speaking and grasp more and more with each lesson. I love to facilitate that learning for my students and make it as fun as possible. Jokes are never set aside!

USD 7.00/trial
Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher Lilyana Drebcheva.
5.0

2,483 บทเรียน

Lilyana Drebcheva

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ภาษาโปแลนด์

I am constantly exploring and looking for the best teaching methods. I think that the most valuable part of my lessons is the individual approach. Each lesson is designed by taking into consideration the character, the needs, the level, and the knowledge of my students. I believe that absolutely anybody can learn a new language. Forget about your experience up to the present moment. From now on, we are going to change your attitude and perception on what it means to learn a new language. Let us dive deep into the unlimited realms of the human consciousness and start performing miracles together.

USD 8.99/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 15:00
Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher Tatiana.
5.0

603 บทเรียน

Tatiana

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโรมาเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+2

I have been teaching different languages for more than 15 years. My experience will help you get the results fast and easy! I am creative, and I have an individual approach to every student!

USD 11.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 18:00
Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher iliyana Hristova.
5.0

436 บทเรียน

iliyana Hristova

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษานอร์เวย์
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
+1

Working together, we can enhance your language proficiency through engaging in conversation and practicing pronunciation. It is important to note that the lessons are tailored to meet your specific needs, so do utilize our time together wisely. Norwegian grammar rules will be incorporated into the lessons as needed, and corrective feedback will be provided if desired. Sammen kan vi prøve å forbedre dine språkkunnskaper med samtaler og uttaleøvelser. Leksjonene er fokusert på deg, så bruk tiden klokt! Norsk grammatikk vil bli implementert og korreksjon vil bli gjort hvis ønsket. Заедно можем да поемем по вашия път на овладяването на езика!

USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 16:00
Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher Ogi Karam.
5.0

81 บทเรียน

Ogi Karam

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ภาษาสเปน
+3

Let's practice Bulgarian! // Polyglot, digital native, traveler, Designer and citizen of the world I am easygoing, have an understanding of the common difficulties during the process of learning a new language ( hey, I am learning a new language now as well ;) I will be there for you during your process of learning and practicing Bulgarian!

USD 6.00/trial
Learn ภาษาบัลแกเรีย with the teacher Todor.
4.9

1,600 บทเรียน

Todor

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
+1

I am passionate about teaching because I can share my knowledge with others, which I find very rewarding. My personal experience learning new languages allows me to put myself in my student’s position and understand their point of view. I am kind and patient, so I make my students feel relaxed throughout the lessons. I also make every teaching hour interesting and exciting in order to keep my students engaged and motivated.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 08:00
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ