ภาษาบัลแกเรีย
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาบัลแกเรีย ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 17 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาบัลแกเรียที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาบัลแกเรีย คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

5.0

58 บทเรียน

Siyana Bencheva

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
+1

In teaching both French and Bulgarian, my main goal is to show you that learning can be an enjoyable and interesting process that is not necessarily difficult. According to your needs, I direct my work process so that you have development in the shortest possible time. I will introduce you not only to spelling and grammar, but especially to culture,evolution, origin, application in everyday life, literature and everything you will need to immerse yourself in the language. I look forward to studying with you.

USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 08:00
5.0

5,231 บทเรียน

Elena A

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษายูเครน

I love teaching people from different countries and backgrounds and helping you improve your communication with friends, extended family, colleagues and business partners. I have an MA in Applied linguistics - English and Japanese and I have been a teacher for more than 12 years teaching English, Japanese and my native languages - Bulgarian and Russian. I have also specialised in the Tokyo University of Foreign Studies.

USD 9.75/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 15:00
5.0

420 บทเรียน

iliyana Hristova

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษานอร์เวย์
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาโปรตุเกส
+1

Together we can improve your language skills by conversations and pronunciation practice. The lessons are focused on you, so use that time wisely! Grammar rules about Norwegian will be implemented and correction will be done if wanted. Sammen kan vi prøve å forbedre dine språkkunnskaper med samtaler og uttaleøvelser. Leksjonene er fokusert på deg, så bruk tiden klokt! Norsk grammatikk vil bli implementert og korreksjon vil bli gjort hvis ønsket. Заедно можем да поемем по вашия път на овладяването на езика!

USD 9.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 15:00
5.0

2,179 บทเรียน

Dimitar

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ภาษานอร์เวย์
ภาษาสวีเดน
ภาษาสเปน
+2

A language lover who's already learned 5 of them, and is ready to help YOU do it, too! 🤩 Hi there! My name's Dimitar. I'm a language lover, and my biggest passion is learning and teaching languages. I'm a native Bulgarian speaker, proficient in English and French. I hold a Bachelor's degree in Scandinavian studies with a minor in Dutch, and I have a conversational level in Spanish and Russian. In my free time, I volunteer in a non-profit organization called ESN, where I help Erasmus students have an unforgettable semester in Bulgaria! My other interests include traveling, culture, fitness, nutrition, history, geography, and geopolitics. Oh, and I love Eurovision! And I have a cute cat.

USD 15.00/Hour
ว่างin 3 days เวลา 09:00
4.9

334 บทเรียน

Vidka

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
+1

Masters degree of English and Bulgarian language, over 10 years of teaching experience I have a master degree of English language and Bulgarian language and several years of teaching experience, both online and in school, mainly teaching English. However I have also gained experience teaching Bulgarian to foreigners in the past couple of years.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 17:00
5.0

70 บทเรียน

Georgi Prodanov

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน

What you could expect from my teaching and my lessons really depends on the level of Bulgarian that you currently have. I would prefer it if you have some background as my lessons are more tailored towards speaking about different topics and interactive ways of practicing the language. However, I can also help you out if you are just starting out as well, don't hesitate to contact me for more questions.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 10:00
5.0

286 บทเรียน

Lily

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Certified language teacher / Spanish language philologist / Bulgarian native speaker Como profesora soy muy amable y paciente, mi prioridad es crear una atmósfera de aprendizaje relajada y divertida, aunque también me gusta poner desafíos. Creo en el potencial de mis alumnos y quiero que logren un correcto dominio de la pronunciación y gramática. Eso se logra con mucha práctica, así que los involucro al máximo en la clase.

USD 6.00/trial
ว่างin 3 days เวลา 07:30
5.0

237 บทเรียน

Mitko

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
+1

Friendly and easy-going Bulgarian tutor who wants to empower and inspire you! My passion is working with and helping people in 1on1 and group sessions, and making music. What inspires me the most is when I see that through my support and skill-sharing people feel uplifted and see that their potential is something REAL and that they CAN improve with ease and feel HAPPY about it. :)

USD 12.00/trial
5.0

647 บทเรียน

Desi D.

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาสเปน
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

PROFESSIONAL TEACHER WITH 8 YEARS OF EXPERIENCE Hello, everyone! I´m a professional translator, interpreter and private teacher with business background. My name is Desi and I´m a native Spanish and Bulgarian speaker. Do you need some motivation to start learning Spanish or Bulgarian or perhaps you alrady know many useful phrases, but you want to improve your listening skills, grammar knowledge and pronunciation? I´m here to help you with my personalized teaching method. We all have different learning styles. I adapt the format or type of materials that are best for you and that can help you learn better. Conversation is essential for you to impove your fluency and to learn new words, so we can talk about many interesting and fun topics.

USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 10:00
5.0

605 บทเรียน

Nina Zed

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษารัสเซีย
+1

Certified teacher, 6 years experience teaching online I believe learning should be fun and I make it fun! I am very animated and in my classes I seldom use another language, as students use their native language as a cane which they never let go. Students need to be fully engaged in the new language, switch their thinking even, in order to achieve the best. I've been a teacher for the past 10 years - in schools, kindergartens, online, private tutoring. I learn every day from every student how to be a better teacher, I treasure those moments together!

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 14:30
5.0

2,157 บทเรียน

Lilyana Drebcheva

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ภาษาโปแลนด์

I am constantly exploring and looking for the best teaching methods. I think that the most valuable part of my lessons is the individual approach. Each lesson is designed by taking into consideration the character, the needs, the level, and the knowledge of my students. I believe that absolutely anybody can learn a new language. Forget about your experience up to the present moment. From now on, we are going to change your attitude and perception on what it means to learn a new language. Let us dive deep into the unlimited realms of the human consciousness and start performing miracles together.

USD 8.99/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 16:30
5.0

2,496 บทเรียน

Jadranka

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
ภาษามาซิโดเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษาบอสเนีย
ภาษาโครเอเชีย
ภาษามอนเตเนโกร
ภาษาเซอร์เบีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
+1

I am an experienced instructor and native speaker of Macedonian, Croatian and Serbian. I have many years of experience in teaching, and in 2008 I began to offer online lessons. In my classes, I exclusively use materials in Macedonian, Serbian, Croatian and Bulgarian, as well as own personal materials. It is also worth mentioning that I am a strong supporter of the modern communicative approach.

USD 7.00/trial
4.9

2,501 บทเรียน

Vladimir Languages

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาเดนมาร์ก
ภาษาเยอรมัน
ภาษาโรมาเนีย
ภาษาแอลเบเนีย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสวีเดน
ภาษาสโลวัก
ภาษาสเปน

Professional teacher of Balkan and Nordic languages with 7 years experience I really love sharing my passion for languages and I enjoy the most seeing how my students progress in their language studies. I speak slowly - as much as it can be a drawback in life, it is an asset in teaching, because this helps the student processing the language easier, at their own pace. I have formal education in all of the languages, so I know and I can help with grammar if you need. My main goal, though, is to help you improve your speaking skills. Having learned multiple languages makes it possible for me to understand the struggles in language learning and to offer clear explanations and concrete tips about different aspects of the language or the learning process itself.

USD 8.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 08:00
5.0

115 บทเรียน

Danny

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาตุรกี

I am focusing on developing speaking and enriching students vocabulary. I'll help you reach fluidity in speaking and will help you improve your weaknesses with the language. I'm calm and supportive, willing to enrich learners horizons with language and culture information.

USD 8.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 08:00
5.0

873 บทเรียน

Teodora Kralcheva

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาดัตช์
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเยอรมัน
+5

I find learning languages quite fun and if you share any of my passions, then we can make the learning process equally fun for both of us. Just like how eyes are the window to the soul; language is the window to the soul of a nation. Through the language you can understand a country's people and through understanding them you get a grasp of their language too. :) I'm very patient and will listen to your needs & adjust myself to your speed and level while learning.

USD 7.00/trial
5.0

77 บทเรียน

Ogi Karam

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาเยอรมัน
ภาษาอังกฤษ
ภาษารัสเซีย
ภาษาสเปน
+3

Let's practice Bulgarian! // Polyglot, digital native, traveler, Designer and citizen of the world I am easygoing, have an understanding of the common difficulties during the process of learning a new language ( hey, I am learning a new language now as well ;) I will be there for you during your process of learning and practicing Bulgarian!

USD 6.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 08:00
5.0

504 บทเรียน

Tatiana

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาโรมาเนีย
เจ้าของภาษา
ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+2

I have been teaching different languages for more than 15 years. My experience will help you get the results fast and easy! I am creative, and I have an individual approach to every student!

USD 10.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 06:30
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ