ภาษาจีน (กลาง)
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาจีน (กลาง) ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 1026 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาจีน (กลาง)ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาจีน (กลาง) คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

4.9

224 บทเรียน

Kay Wei

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษามาเลย์
เจ้าของภาษา
ภาษาเยอรมัน
ภาษาสเปน
ภาษาพม่า
ภาษาโปแลนด์

Knowledgeable polyglot with vast teaching experiences During our class, we can discuss any topic that you are interested in, or any specific grammar that you would like to learn.

USD 5.00/trial
ว่างin 3 days เวลา 14:30
5.0

136 บทเรียน

Snow-er

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเกาหลี
+1

Former Chinese teacher of international school\4000+hours teaching Kids and adults online Feb.2019 --- 2020 Being a chinese teacher for jonior and senior students of an International School Feb.2017.——Aug.2019 Teach in Beijing Uion university as a head teacher for college students and teach Chinese to primary school students in summer camp Aug.2015——Mar.2017 work in Language Training Center as a chinese teacher for the businessmen and adults

USD 6.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 22:30
5.0

490 บทเรียน

Jing

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

University professional Chinese teacher with more than 13 years of teaching experience Since 2010, I have taught Chinese language and culture courses, focusing on comprehensive, oral, reading and listening courses, helping nearly 1000 foreign students from all over the world to learn Chinese and China culture. I have obtained the certificate of teaching Chinese as a second language and a teacher qualification certificate in university. I have participated in various teaching activities organized by Hanban many times. 我从2010年开始在大学里讲授汉语语言及文化类课程,主讲综合课、口语课、阅读课、听力课等课程,这些年来帮助过来自世界各地的近千名留学生学习汉语知识、了解中国文化。我已取得了国际汉语教师资格证、高校教师资格证等。我曾多次参加过国家汉办组织的各类教学活动。

USD 10.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 23:00
5.0

45 บทเรียน

Sophia(HSK)~Beijing

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

I have been teaching Chinese for over ten years and I have got the senior level teaching certificate More than ten years of teaching Chinese. I can help you improve your Chinese pronunciation, grammar, listening, speaking, reading, writing, even the culture and exams of HSK etc. My students come from all over the world with many different first language, they are aging from7 to 75.

USD 30.00/Hour
5.0

123 บทเรียน

Deliverance小巫

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาจีน (กวางตุ้ง)
เจ้าของภาษา
ภาษาจีน (ฮากกา)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

Mandarin,Cantonese and Hakka teacher(Shenzhen Hakka,similar to HK Hakka) 🍩2022 till now,I have been teaching Mandarin and Cantonese to the students from HK.(中文科和普通話科)in HanTok. 🍩2021-2023, I was working as a Mandarin teacher in Shenzhen Chinese Road Education Company .

USD 25.00/Hour
ว่างวันนี้ เวลา 22:30
5.0

414 บทเรียน

Merodii

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาญี่ปุ่น

I have been teaching Chinese since 2016 . I Met most students during the time when I Studied in Japan and working in Singapore. Some of my students learn Chinese from Basic pronunciation ,I teach them very patiently. Some of them can not write Chinese ,I teach them write basic Chinese characters . The others ask me to correct HSK homework or working report, not only correct the mistakes but also find the reason why they made this mistake .The most impressed teaching experience is using role-play to do conversation courses. This part could help students improve their Oral Chinese quickly and effectively.

USD 7.90/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:30
5.0

2,476 บทเรียน

Lydia-Kids&Adults

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+2

【Based in US】High Quality Lessons at Your Pace! 👩🏻‍🏫👩‍🏫👨🏿‍🏫I have been teaching Chinese since 2018, and all of my students recommend me highly. The most significant comments about my lessons are: Personalized & Effective, Professional & Engaging. I have taught students at all levels. No matter what your level is, or what you want to focus on, I can help. I have well developed and fun ways to teach the essentials, and am also knowledgeable and interested in different topics.

USD 15.90/trial
4.9

341 บทเรียน

Doris

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+2

I am a language lover and can communicate fluently in English. Currently I am learning Japanese and Korean by myself, so I fully understand the difficulty of learning a foreign language. Learning with native speakers will help you get twice the result with half the effort. I hope I can help you improve your Chinese so that you can speak more like a native speaker. If you're beginner in Chinese, it doesn't matter, we can start from PINYIN.

USD 10.00/trial
5.0

7,339 บทเรียน

Hsu Jiayun

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาจีน (ไต้หวัน)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
+1

Hi! I'm Jiayun from Taiwan. I speak fluent English and intermediate Spanish. I'm a native Mandarin speaker and a certified Mandarin teacher with 6+ years experience. I've created various learning content online as well, such as a series of beginner video lessons using Comprehensible Input, Intermediate Chinese stories, and lyrics translation videos. As a language learner myself, I enjoy creating content to help Mandarin learners to learn in a diverse way, in this seemingly long journey.

USD 17.90/trial
5.0

14.0k บทเรียน

Merry song

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Rich experience in teaching.over 13,000 lessons.Love audio book recording and singing !(^+^) I am a Chinese teacher with more than 10 years of rich teaching experience. I am very patient and friendly and I have a great passion for teaching. My major is Chinese language literature. I have a teacher qualification certificate. You can easily learn what you want to learn. I provide all kinds of lessons based on your demand. I can help you to learn Chinese (listening /speaking /reading /writing), I also have very interesting study materials, I believe you will like it.You don't have to prepare any study materials. I'll send you all the textbooks and learning materials. After each class I will give you homework to review what we have learned. Hope see you in my class soon ! (^+^)

USD 8.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 23:00
5.0

1,343 บทเรียน

MONA

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ
+1

🤗10,000hours+ teaching experience 🏅 Mandarin for Kids &Adults I have taught students of a range of nationalities and ages from 4 years old to 70. I am able to adjust my teaching style according to my students. I ensure that my lessons are effective interesting, and accessible. My teaching style is interactive, practical, and adapted to the needs of the individual student. Whether you are a beginner or an advanced learner, an adult or a child, I can help you reach your language goals. Looking forward to meeting you on italki

USD 9.00/trial
5.0

2,369 บทเรียน

Lilyana Drebcheva

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาบัลแกเรีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ภาษาโปแลนด์

I am constantly exploring and looking for the best teaching methods. I think that the most valuable part of my lessons is the individual approach. Each lesson is designed by taking into consideration the character, the needs, the level, and the knowledge of my students. I believe that absolutely anybody can learn a new language. Forget about your experience up to the present moment. From now on, we are going to change your attitude and perception on what it means to learn a new language. Let us dive deep into the unlimited realms of the human consciousness and start performing miracles together.

USD 8.99/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 19:00
5.0

250 บทเรียน

川川HSK|HSKK

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+4

👩‍🏫Lecturer in a university 👽HSK invigilator🤝8 years experience😀Teens Chinese👩‍🎓Master degree 💎I have 9 years experience of teaching Chinese to the students in classroom in university. I have taught students from different countries and of different levels. 📚Courses: comprehensive Chinese, Chinese reading, Chinese listening, Chinese pronunciation, Chinese character, Chinese culture, HSK So no matter who you are, get a trial class, I will make your own learning plan according to you goal and your capacity.

USD 10.00/trial
5.0

2,048 บทเรียน

党老师 (Sunny)

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

😃😃开开心心,快快乐乐学中文 Easy & Fun Chinese for Kids and Everyone! 2008年至今 世界各大知名语言教学网站在线汉语老师。 2008 to present, online Chinese teacher for the world top Language tutoring websites. 2013年至今教3岁以上教儿童汉语,曾任美国,英国,新加坡公立,私立及网校在线汉语老师 2013 to present, online Chinese teacher for US, UK, Singapore public/private/online schools. 2011年开始到2018年为世界各大公司培训员工。 2011 to 2018, provide Chinese training to companies. 曾教过: 快乐汉语,轻松学汉语,轻松学中文,美洲华语, 跟我学汉语,奇妙中文,HSK标准教程,中文天地,中文听说读写,新实用汉语课本,体验汉语,新编汉语教程,HSK快乐汉语阅读,商务汉语, Books we have used--Happy Chinese, Chinese Made Easy for kids, Easy Steps to Chinese, Meizhou Chinese, Learn Chinese with me, Discovering Chinese, HSK standard Course, Chinese Link, Integrated Chinese, New practical Chinese , Experiencing Chinese, A New Chinese Course

USD 8.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 06:00
5.0

195 บทเรียน

Shilaoshi 施老师

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

Specialising in Classical Chinese Professional and Bespoke I have been a University teacher for over 25 years. I was also a Hanban Mandarin teacher staying in the UK for 3 years. Private teaching is my job now.

USD 5.00/trial
5.0

1,757 บทเรียน

Yunzheng

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ภาษาฝรั่งเศส
+1

CELTA-Certified Teacher | MA in Language Teaching | Speak 3 Languages | Lived in 5 Countries This past year, I taught English at a summer program at the University of Oxford and taught Mandarin at one of the best language schools in London. I am friendly and patient, and know firsthand the challenges of language learning. Therefore, if you are a beginner, I have the materials to support you build a solid foundation of the target language. We will focus on grammar, pronunciation and vocabulary. After the beginner stage, the most important is language immersion. We will speak in the target language and talk about different topics depending on your interest. Real-life materials such as videos and news articles will be used to expand your vocabulary and make learning more engaging!

USD 28.00/trial
ว่างin 3 days เวลา 15:00
5.0

10.8k บทเรียน

Patrick⭐Kids/Adults

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาจีน (อื่นๆ)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

CTCSOL, Beginner- Advanced, Conversation practice,tutoring kids, HSK, Presentation optimization ✅Veteran teacher of more than 6 years of experience ✅Confidence buildup ✅excelling in improving speaking skills ✅knowledgeable in world affairs ✅quick solutions to grammatical difficulties ✅talktive, open-minded about any topic ✅kids-friendly ✅elementary school math homework tutoring (English/Chinese)

USD 12.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 23:30
5.0

2,052 บทเรียน

chinalily

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

experienced native Chiese teacher with teaching cerficate and master degree.Be happy to teach .Online or face to face .now only 30or 45minutes session available,Instant turoring only for those who are learning Chinese(not for learning English

USD 7.00/trial
5.0

5,026 บทเรียน

Katya Antonova

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาลัตเวีย
+3

Certified English, Russian and Chinese teacher I've worked as a language teacher for over 9 years! I absolutely love getting to know my students, find materials that suit them best and help them master Russian, English or Chinese!

USD 14.00/trial
4.9

821 บทเรียน

Candy

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+2

From today until the end of August, there will be a super discount if you book a lesson. 2021-至今 大学中文教师(全职) 2017-2021 高中中文教师(全职) 2016-至今 在线中文教师&线下一对一中文教师(兼职) 2015-2016 香港某学校普通话教师 (全职)

USD 5.00/trial
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ