ภาษาอินโดนีเซีย
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาอินโดนีเซีย ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 83 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาอินโดนีเซียที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาอินโดนีเซีย คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Rye Tesa LeCœur.
5.0

3,605 บทเรียน

Rye Tesa LeCœur

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
ภาษาฝรั่งเศส
เจ้าของภาษา
ภาษามาเลย์
ภาษาบาหลี
ภาษากรีก (โบราณ)
ภาษาละติน
+3

BALI island travel, Native, TEFL & TESOL, French from 0, Business English, Exam Prep - TOEFL - IELTS Hi, students! I offer PACKAGE DISCOUNTS POLICY 1. AGE - Adults - Teenagers - Children (min. 11 years old) 2. LEVELS - English: A2-C2 - French: A1-A2 - Indonesian: A1-C2 3. CLASS - Choose ZOOM, not italki Classroom. - No recording. - The camera is on. - No parents in children's class. - Price = 1 student/class. - Price may change depending on the requests, schedule, etc. 4. PACKAGE - NO Extension on (almost) expired lesson package. - Students can reschedule (up to 24 hours of the class). 5. NO Cancelation, Reschedule, Refund - if the student: - informs me in less than 24 hours. - is late or missing the class. We should appreciate our time & effort. Thank you for understanding. ---

USD 15.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 11:30
Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Jeff Matthew.
5.0

321 บทเรียน

Jeff Matthew

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

As a teacher, I try to accommodate my students, understanding their priority and needs. Personally, I too have been in a student’s shoes, so I totally can relate to your situation. Even though iTalki is an international platform, I will thoroughly conduct research related to your country so we can understand each other better. I also understand that learning a new language takes time and budget, and frankly speaking 1 hour is not enough, so I will provide points and other promotions to long-term students as much as I can to make your language learning experience cost friendly. In addition, as my student, please feel free to consult any time within the appropriate platform (Will be given af

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:00
Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Fadri Mokolintad.
5.0

170 บทเรียน

Fadri Mokolintad

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาดัตช์
ภาษาจีน (กลาง)

Come and I will help you learn Indonesian :) I speak English, Dutch, and a little bit of Mandarin Chinese. I can also read in French (but do not speak it yet) and this year, I started learning Japanese. I also teach private English courses to my Indonesian friends. I really enjoy language learning and I’d love to help you all learn my native language, Bahasa Indonesia. Regarding the method, I am a fan of comprehensible input and conversation methods, so I will help you learn Bahasa Indonesia through stories, articles, daily conversation, plus, a healthy portion of Indonesian grammar. And of course, we will learn Indonesian culture, foods, nature, and anything about Indonesia along the way! Let's learn Bahasa :)

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:30
Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Ben.
4.8

113 บทเรียน

Ben

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
+4

**ATTENTION: PLEASE BOOK MY LESSON AT LEAST A DAY BEFORE THE SCHEDULED TIME** As a Tutor, I am here to help people learning language. So I will be as patient and clear as I can to help my students improve their levels and skills. As a Teacher, I really value a process, so I will not be bothered by your mistakes, because we are here on italki to learn language. This is my motivation why I want to join italki as a Community Tutor. My area of expertise are teaching Indonesian and English for beginners, intermediate and advanced level. For me, being a Community Tutor is also a great way to introduce my culture.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Alexandr Baliguru.ru.
4.9

304 บทเรียน

Alexandr Baliguru.ru

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษารัสเซีย
เจ้าของภาษา
+1

Без сертификата, но очень опытный переводчик с русского на индонезийский ;-) Я обучаю более 20 лет. Я уверен, что понимание как мыслит собеседник, в чем он нуждается, это ключ к эффективному обучению языку. I have been teaching for over 20 years. I am sure that understanding how the interlocutor thinks, what he needs, is the key to effective language learning. Saya mengajar sudah lebih dari 20 tahun. Saya yakin, bahwa pemahaman pikiran dan kebutuhan orang lain adalah kunci dari pengajaran yang efektif.

USD 7.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 07:30
Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Vera Bahana.
5.0

129 บทเรียน

Vera Bahana

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
เจ้าของภาษา
อื่นๆ
+2

Let's speak Indonesia like a native with me, Your learning partner! "I am excited to teach a fun and engaging class where we will discuss interesting topics based on the student's interests. I will provide appropriate materials, from basic to advanced, and I am always happy to share my knowledge and experience. Please feel free to ask me any questions about the lesson. My goal is to create a personalized plan for each student to enhance their Bahasa Indonesia language skills. Additionally, I have prepared quizzes below for you to practice."

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 22:00
Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Cherry Novalia.
5.0

728 บทเรียน

Cherry Novalia

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาจีน (กลาง)
ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน (กวางตุ้ง)
ภาษาจีน (ฮกเกี้ยน)
+1

✓Experienced translator/interpreter ✓Certified ✓Ready to assist you in language that I can speak of! Language Certification: ✅Certified Teacher of BIPA Level 1 (BIPA Teaching Methodology) by APBIPA (Association of Indonesian Language Teachers for Foreign Speakers) Bali in 2024 ✅HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) level 8 ✅ 1 year attending the required program of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (TCSOL) Certification in CNU ✅1 year attending the International School of Chinese Studies of SNNU ✅1 year attending the Chinese language training course in BLCU The limits of my language mean the limits of my world. — Ludwig Wittgenstein. Most of the students who choose to learn with me, as sometimes I will include different languages to help their understanding! It will be fun anw!

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 11:30
Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Esther.
5.0

1,781 บทเรียน

Esther

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาชวา
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Confidence building for You to Speak Comfortably and Stress Free! I have been a Community Tutor here on Italki since Oktober 2017 and have helped hundreds of students achieve their Indonesian language goals. I love teaching because it's a dynamic and an interesting job. You can teach your students and you can learn from them as well! :) The happiness and joy of the student + their progresses with their target language = my biggest prize (so my students are the ones who motivate me to work better) and I try to combine: a bit of reading, a bit of writing, a bit of conversation, a bit of grammar and a bit of listening by using different resources. I'm happy to discuss any subject that interests you (Maybe you can teach me about something!).

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 11:30
Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Winda Dwi Wiranty.
5.0

255 บทเรียน

Winda Dwi Wiranty

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาชวา
เจ้าของภาษา
+4

A linguist who will assist you in learning Indonesian and English I am a firm believer in the saying "Language is the key to the heart of people". With five years of experience in teaching English and Indonesian, and many years in learning languages, I am aware that in order to build good relationships with other people regardless of their backgrounds, we need to have at least one mutual language that allows us to express our thoughts and feelings to each other. As a teacher, my goal is to help my students communicate with other people in either English or Indonesian seamlessly.

USD 6.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 23:00
Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Ninuk Wisnuningsih.
5.0

538 บทเรียน

Ninuk Wisnuningsih

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

I have been teaching English for about 7 years. In my workplace, I also help some native English teachers learn Indonesian language. I find it's fun. In 2017, I decided to go back to school and learn my mother tongue formally. I always encourage my students to share their interests and passions. Once I know what they are really into, they can speak even more than I expected. Creating a fun and active class atmosphere is a key to help boost my students skills.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 21:00
Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Bianda.
5.0

302 บทเรียน

Bianda

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

I value learning and knowledge sharing. This is why I would like to share my understanding and experience related to the Indonesian language and culture, and help improve your skills. In the past, I worked as a volunteer for a year as an English teacher for local students in West Java, as part of a community-development program. I have also helped fellow students in Australia learn the Indonesian language.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 13:30
Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Desi Fitri.
4.9

43 บทเรียน

Desi Fitri

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอาหรับ
ภาษาชวา
+1

Learn Indonesian effectively and efficiently. I'm currently learning Arabic so I understand how it can feel to start learning a new language, it may feel intimidating just to think about it, but I can assure you that it will be easy and fun to learn Indonesian. If you have the time and commitment, every lesson will be dedicated to your needs.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 22:00
Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Hesti Widyasari.
5.0

1,107 บทเรียน

Hesti Widyasari

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาชวา
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

A friendly and experienced bahasa Indonesia tutor I also love learning languages so I know the easiest way to learn a language. The class will be fun as I'll give you lessons based on your needs and learning goals. In each meeting, I'll provide a material to learn and we can practice using the language both spoken and written. I'm flexible and adaptive. Take the class and enjoy the learning.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 11:00
Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Nisa.
5.0

40 บทเรียน

Nisa

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+3

Your best friend in language learning world! 🌹 I have an experience working as a teacher temporarily. I taught Bahasa Indonesia initially then, I taught IGCSE Business Studies. Both required me to speak Indonesian and English. One thing I love about teaching is that I learned so much from my young students, I tried to fit in, to understand what they really need throughout lessons. Thus, I found joy in fulfilling my students needs and see their improvement. By making sure that I teach in a way that they like, i found it easier to make them comprehend lessons and that truly is my aim as a teacher.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:00
Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Derian August M S.
5.0

2,037 บทเรียน

Derian August M S

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาจีน (กลาง)
เจ้าของภาษา
ภาษาจีน (อื่นๆ)
ภาษาอังกฤษ
+1

as a teacher, I use different techniques and teaching methods. I don't use only one book and or one internet resource, I use different books to give a comprehensive understanding of Chinese language Speaking, listening, reading and writing are essential while learning Chinese. My responsibility is to introduce the characters in visual form, let the student understand from which strokes every character consists, develop listing and writing skills, practicing tones until they start to come naturally. together we will learn Chinese from the very basic structures to advanced. So you will be able to understand and express yourself in Chinese.

USD 7.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 15:00
Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Frysye Gumansalangi.
5.0

143 บทเรียน

Frysye Gumansalangi

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Sharing and having fun! As a teacher, I like to call my student "friend." I could be a partner to guide you to grow and thrive.

USD 6.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 11:30
Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Suci Amalia.
5.0

510 บทเรียน

Suci Amalia

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+3

experienced conversational Indonesian teacher My lessons are very practical. I will help you with useful vocabulary, relevant phrases, and ways to express yourself naturally in everyday situation. I love using various media that will make you feel like you are in real situation. For example, if the topic is about shopping, i'll show you our popular marketplace so that you can pick up some vocabulary from the description and testimonial.

USD 5.00/trial
ว่างวันนี้ เวลา 12:00
Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Saul Tellez.
5.0

64 บทเรียน

Saul Tellez

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
ภาษาสเปน
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Spanish & Indonesian teacher, 5 years of experience.Profesor de Indonesio y Español. I am a teacher who is very interested in my students learning the language quickly and practicing it every day. I am respectful and a very pleasant and patient person to teach. I like dynamics, conversations, facilitating and giving advice for a better language experience. I offer Spanish, Indonesian and English lessons. Soy un profesor con mucho interés en que mis alumnos aprendan el idioma rápido y lo practiquen día a día, soy respetuoso y una persona muy agradable y paciente para enseñar. Me gustan las dinamicas, conversaciones, facilitar y dar consejos para una mejor experiencia del idioma. Enseño clases de inglés, español e indonesio.

USD 5.50/trial
ว่างวันนี้ เวลา 23:00
Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Hani Calista.
5.0

3,670 บทเรียน

Hani Calista

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาชวา
ภาษามาเลย์
+2

Certified Indonesian teacher as a foreign language with over 10 years experience! I am a certified Indonesian teacher to teach Indonesian and create language material for non-native speakers. Since 2013, I have taught Indonesian to many expatriates, university students, foreign journalists, and polyglot students online and face-to-face. I have experience working with students who have autism and dyslexia, too. !! CANCELLATIONS POLICY The teacher is irresponsible if you book the wrong time slot. The teacher has the right to claim credit if you: - Cancel the class at the last minute ( LESS THAN 6 HOURS ) - Miss the class without prior notice - Being late ( I'll not wait for more than 10 min )

USD 8.99/trial
Learn ภาษาอินโดนีเซีย with the teacher Astrilia.
5.0

268 บทเรียน

Astrilia

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอินโดนีเซีย
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

I have been teaching since 5 years ago. My first experience in teaching was being a tutor for college freshmen to help them get a good score for their TOEFL test. I'm currently an English private tutor for Junior high school students. It would be such a pleasure for me to be able to teach Indonesian as my own native language to people worldwide.

USD 5.00/trial
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ