ภาษาอูรดู
หมวดหมู่บทเรียน
เวลาเรียน
พูด
ครูมาจาก
เพิ่มเติม

ค้นหาครูภาษา ภาษาอูรดู ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 108 คน

ค้นหาครูออนไลน์ภาษาภาษาอูรดูที่ดีที่สุดสำหรับคุณ: เลือกจากครูผู้สอน ภาษาอูรดู คน ที่มีประสบการณ์การสอนออนไลน์เพื่อรับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

Learn ภาษาอูรดู with the teacher Aimen Arif.
5.0

498 บทเรียน

Aimen Arif

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาปัญจาบ
ภาษาฮินดี
+2

Dedicated, Experienced and Friendly Tutor I have almost three years of experience teaching both children and young people. I am a passionate, knowledgeable, and experienced tutor. I educate students ranging from absolute beginners to advanced levels. I will assist you in four areas: reading, writing ,speaking, listening. If you wish to learn any of the following, I am most likely a good fit for you. My teaching style varies depending on the student. I create personalised notes for each student based on their needs and interests. For the time being, I am also teaching in a school and tutoring on other websites. As a result, I have experience with both physical and online classes.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 06:00
Learn ภาษาอูรดู with the teacher Muhammad.
5.0

2,965 บทเรียน

Muhammad

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาปัญจาบ
ภาษาฮินดี
ภาษาอินโดนีเซีย
+3

Professional Private Urdu Tutor I started teaching Urdu language in 2015. I didn't start teaching Urdu just because it's my favorite subject or it's just my native language. but that was my friend request who lived abroad and his kids couldn't speak Urdu language. On later, I started to teach the people who have relationship with Pakistani or live abroad but couldn't speak Urdu. I did my Graduation in Persian language which help me to teach Urdu better with more detail. now a days I am in Indonesia and teaching my Indonesian Students.

USD 6.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 12:00
Learn ภาษาอูรดู with the teacher Nazish Qasim.
5.0

2,844 บทเรียน

Nazish Qasim

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ภาษาปัญจาบ
+1

Teaching is my passion. I have always wanted to teach even when I was a young student. I have taught so many students and all of them have spoken fondly of me by even stating I am their favorite teacher. I started teaching after college and it has been fantastic. My students are my friends. They can ask anything related to their work from me.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาอูรดู with the teacher Farzana.
5.0

1,274 บทเรียน

Farzana

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาฝรั่งเศส
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาปัญจาบ
เจ้าของภาษา
+1

Well experienced, dedicated and passionate teacher. I am a very a friendly person and quite passionate about my profession. I love to diversify my teaching methods and bring new ideas to make the learning process pleasant and efficient at the same time. I tend to believe teaching a language is a process which demands a lot of passion and a natural inclination towards this language. A teacher and a student must enjoy this process in order to make rapid progress otherwise, it would become dry and boring experience. Personally I love languages and transmitting my knowledge about them is something that pleases me the most. I'm proud to say my students have shown significant improvement which has helped them in their professional life.

USD 8.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 12:00
Learn ภาษาอูรดู with the teacher Muhammad.
4.9

3,634 บทเรียน

Muhammad

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ

3 Services: Beginner Course, Conversations, DELF/TCF/TEF Preparation Speaking French for 15+ years. Teaching French for 4+ years. Currently offering 3 services: an absolute beginner course, conversations in French, and preparation for DELF and similar exams. I professionally teach French while I provide only conversations in Urdu. On italki, I have been teaching since 21 March 2018. As a teacher, it is my goal to enable the student to use French as his own language instead of cramming phrases.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 13:30
Learn ภาษาอูรดู with the teacher Sara سارہ.
5.0

4,128 บทเรียน

Sara سارہ

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
+3

TEFl certified with 6 years of Experience. I want my students to enjoy the lesson. I want them to understand that they can do it, they can succeed. I have a TEFL certification and I am currently studying for CTEYL( teaching English to young learners ) and CTBE ( teaching business English). In addition to this, I have a Masters’s degree in Human Physiology. I have been teaching English, Physiology, Urdu, and Biology online for 5 years and I have over 5000 hours of experience. I can help you with: 1-English-Urdu conversational Lesson (elementary to advanced) 2-Urdu grammar and Conversation(beginner to elementary) 3-English listening(IELTS+FCE) 4-Reading English/Urdu literature/stories 5-Prepared lessons on Human Physiology

USD 10.00/trial
Learn ภาษาอูรดู with the teacher Nashmia Mirza.
5.0

261 บทเรียน

Nashmia Mirza

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
+3

I understand that learning a new language can be challenging but with me, it will be super easy, comfortable, and fun. I make sure to provide quality through my lessons. I have been teaching URDU online for a while now and have taught students from around the globe. So I know how to tackle every age group. Here are a few factors that will encourage you to book a trial with me: - I am very friendly. - I will encourage you to come up with your own sentences instead of making you learn phrases. - I will assign you engaging small homework assignments that will make you focused even after the class. - I will provide you with presentations that you can use to study anywhere at any time.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 12:00
Learn ภาษาอูรดู with the teacher Azeem Sarfaraz.
5.0

816 บทเรียน

Azeem Sarfaraz

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
+1

Helping non native speakers of Urdu communicate more naturally! Being an active language learner, I understand what obstacles students face in language learning process and I have devised multiple techniques to meet students' requirements. I have taught students of all age groups so I have an idea about how language acquisition works at what age.

USD 15.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 12:00
Learn ภาษาอูรดู with the teacher Aleena.
4.9

697 บทเรียน

Aleena

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาปัญจาบ

I strive to be creative and energetic in my lessons in order to bring the language to life. My mantra is ‘ESID’ (Every Student Is Different); no two students are the same and that’s why we discuss exactly what you want to achieve.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 12:00
Learn ภาษาอูรดู with the teacher Jawaid |جاويد.
5.0

446 บทเรียน

Jawaid |جاويد

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาปัญจาบ
ภาษาฮินดี
ภาษาอาหรับ
+1

Let's Speak Urdu⭐ Read, Write & Freely Conversate As my native tongue, Urdu comes naturally to me, and I have experience teaching conversational as well as written Urdu and English to adults. I am patient and encouraging with my students, ensuring I adapt to their needs and provide them with the knowledge and confidence required to speak a foreign language with ease. Don't worry about making mistakes when learning with me: I will always guide you toward improvement.

USD 8.00/trial
Learn ภาษาอูรดู with the teacher Lakhan Kumar.
5.0

272 บทเรียน

Lakhan Kumar

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาสินธี
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
+2

English Professional TEFL & TESOL Certified Tutor with 5 years of experience 🏅 I am an English TEFL & TESOL certified tutor. 👨‍🏫 I have over 5 years of experience as an English, Sindhi, Urdu, and Hindi tutor. 😇 I'm a kind and patient person, and I will help you always in a positive way. 🙋🏻 I love to talk with new people and italki gave me this opportunity to talk with my favorite people. 🎯Your success is my goal.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาอูรดู with the teacher Javaid Azim.
5.0

2,611 บทเรียน

Javaid Azim

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

I am a professional Online English / Urdu Language teacher. I have obtained "Bachelors Degree, in Advanced Urdu & English, from Karachi University, Karachi, Pakistan". I am teaching Online since 2009. I have taught children as well as adults.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 12:00
Learn ภาษาอูรดู with the teacher M Wasim Ahmad.
4.9

236 บทเรียน

M Wasim Ahmad

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาปัญจาบ
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

I am passionate about languages and teaching. I first judge the areas which a student needs to learn and improve and then start working on it with practical approach. I make my students to enjoy the lesson. I want them to understand that they can do it, they can succeed. I prefer to make students learn through Conversational Urdu for example discuss about books, movies, cultural festivals and all which a student likes/ prefers. During lesson, I cover various aspects of life to motivate students to achieve their goals in life

USD 5.00/trial
Learn ภาษาอูรดู with the teacher Iqra Mahnoor.
4.9

18 บทเรียน

Iqra Mahnoor

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาปัญจาบ
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
+2

Microsoft certified educator with 4 years professional teaching experience I am associated with field of teaching from last three years and currently working in a well known international education organization of Pakistan. I have been successfully teaching Urdu to my students between ages 8-40 years from different backgrounds and their experience was quite fruitful. I specialize in accent, conversation, visa/ language tests preparations.

USD 5.00/trial
Learn ภาษาอูรดู with the teacher Uzma Ayub.
5.0

286 บทเรียน

Uzma Ayub

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ

My students preferred to be in my class as i put my extra effort to make my student come up to that required level. I take private tuition and give students maximum time and learning environment. I'm good at drawing so i draw related things to make my students understand well. I'm always ready to cooperate where my help is needed. I do not even teach but also learn good things from my students as well. Whenever i prepare any task from my students to be completed i always give proper instructions of doing that task independently.

USD 6.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 12:00
Learn ภาษาอูรดู with the teacher Muhammad Ali Zahidi.
4.9

293 บทเรียน

Muhammad Ali Zahidi

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาปัญจาบ
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาฮินดี
ภาษาตุรกี
+2

Certified Language Teacher “Urdu, Pothwari / Pahari / Mirpuri & Punjabi” with 07 Years Experience I have chosen this platform to teach my native language Urdu/Potwari/Punjabi so you also learn Urdu, Panjabi and Patwari languages. I have more than 7 years teaching experience as tutor along with an in-depth knowledge of Urdu/Pathwari/Punjabi language. I am effective communicator both in writing and verbally, I am able to teach all level of students which includes beginners and advanced and Patiently handle all challenging situations.

USD 7.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 14:30
Learn ภาษาอูรดู with the teacher Tahira (Alexen).
4.9

2,128 บทเรียน

Tahira (Alexen)

id verified
ผู้สอนมืออาชีพ
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาปัญจาบ
ภาษาฮินดี

Conversationalist & certified teacher with 5 years experience My teaching methodology depends on the student's needs and learning type. Some people like to learn with examples, some like to learn with dynamic activities, etc. I create personalized quizzes that my students can do online and the results are sent directly to me each time they finish. I also create audios and videos to help with grammar, pronunciation, intonation and vocabulary. I specialize in teaching children. I teach in a fun and effective way. In a short period of time, you can see the result.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 12:00
Learn ภาษาอูรดู with the teacher Syed Tanzeel ✔️.
4.9

1,635 บทเรียน

Syed Tanzeel ✔️

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาฮินดี
เจ้าของภาษา
ภาษาปัญจาบ
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
+1

Certified Urdu/ Pothwari Tutor with over 5 years of teaching experience. I am effective communicator both in writing and verbally , I am able to teach all level of students which includes beginners and advanced And Patiently handle all challenging situations.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 07:00
Learn ภาษาอูรดู with the teacher Zoya.
5.0

638 บทเรียน

Zoya

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาปัญจาบ
+1

Certified and experienced Urdu tutor with almost 4000 hrs of online teaching experience I have been teaching Urdu language for quite some time now, I have experience of working with students from the United States, United Kingdom, Germany, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Dubai, Qatar, Australia, France, Denmark, Columbia, England, India, Japan, Tajikistan, South Africa, Canada and many more. I am patient and easy to talk to, and I will give you the feedback necessary to grow in language fluency. I am open to discussing many topics including culture, traveling, history, Books, Movies, Food, Clothing, etc. I love getting to know new people.

USD 9.00/trial
ว่างin 3 days เวลา 08:00
Learn ภาษาอูรดู with the teacher Aqsa khan.
5.0

40 บทเรียน

Aqsa khan

id verified
ติวเตอร์ของชุมชน
SPEAKS :ภาษาอูรดู
เจ้าของภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาปัญจาบ

Professional Native Urdu Tutor with over 3 years of experience I helped various students in improving their grades in the Urdu language. Being a graduate in Mass communication, I possess strong interpersonal skills in working with students to help them achieve and succeed.

USD 5.00/trial
ว่างพรุ่งนี้ เวลา 14:30
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ