ภาษาอื่นที่พูดได้
จาก
ราคา
เจ้าของภาษา
ประเภทผู้สอน
หมวดหมู่
บทเรียนแบบทันที
วันเวลาที่สะดวก
ยอมรับโดยอัตโนมัติ

ค้นหาครูภาษา ภาษาอังกฤษ ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ครู 8192 คน

บทเรียนแบบทันที

ต้องการเรียนบทเรียนแบบทันทีทันใดหรือไม่ ค้นหาครูที่ว่างและเริ่มเรียน!

Odi
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาอาหรับ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.50
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Mmabatho
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

31 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาโซโท
ภาษาโคซา
ซูลู
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 7.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Jordan Neary
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

8 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 1.50
Group 2Created with Sketch.
Wildon
ผู้สอนมืออาชีพ

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 11.00
การทดลอง
USD 1.00
Group 2Created with Sketch.
Godi
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

2 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 12.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Pugi
ผู้สอนมืออาชีพ

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ซูลู
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 11.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Kele
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

3 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาทสวานา
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Shevani K
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 25.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Craig G
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

1 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Mmakoena Lamola
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

6 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาโซโท
ภาษาทสวานา
ซูลู
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 9.00
การทดลอง
USD 2.00
Group 2Created with Sketch.
Kyle Vandall
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 16.00
การทดลอง
USD 8.00
Group 2Created with Sketch.
Claudia
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

4 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Nqobile
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 6.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Bryan Dorman
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาสเปน
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Thandi Nkambule
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

39 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 4.00
Group 2Created with Sketch.
Teacher Tsholof...
ผู้สอนมืออาชีพ
5.0

6 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 11.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Peter 피터
ติวเตอร์ของชุมชน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ภาษาเกาหลี
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 22.00
การทดลอง
USD 6.00
Group 2Created with Sketch.
Lungi
ผู้สอนมืออาชีพ

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ซูลู
ภาษาโคซา
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 10.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
Gareth
ติวเตอร์ของชุมชน
5.0

2 บทเรียน

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 40.00
การทดลอง
USD 5.00
Group 2Created with Sketch.
Roselie Kelly
ผู้สอนมืออาชีพ

SPEAKS

ภาษาอังกฤษ
ค่าสอนรายชั่วโมงเริ่มต้นที่
USD 15.00
การทดลอง
USD 3.00
Group 2Created with Sketch.
จะมีการชำระเงินขั้นสุดท้ายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ